Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY SOCIÁLNÍ SÍTĚ (Sociální psychologie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY SOCIÁLNÍ SÍTĚ (Sociální psychologie."— Transkript prezentace:

1 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY SOCIÁLNÍ SÍTĚ (Sociální psychologie + psychologie Internetu)

2 OBSAH člověk = tvor společenský samota a osamělost sociální interakce –offline psychologický zážitek komunity sociální sítě – teoretická východiska –vs. on-line navazování a kvalita vztahů ve VR on-line sociální sítě

3 ČLOVĚK = TVOR SPOLEČENSKÝ sociální podstata člověka –→ potřeba sociálního kontaktu –uspokojení – v sociálních interakcích  potřeba styku s jinými lidmi = základní sociální potřeba člověka nenaplnění této potřeby  OSAMĚLOST (emoce)

4 SAMOTA vs. OSAMĚLOST samota –dobrovolný únik ze svého sociálního prostředí (příp. z vlastní vůle – pod tlakem) –objektivní stav –lze rozpoznat při pohledu zvenčí osamělost –? jak vnímáme své sociální interakce a jejich charakteristiky, jak pociťujeme důvěrné IP vztahy –osoba považuje své zapojení do sociálních vztahů za slabší a méně uspokojivé než by si přála

5 osamělost –znaky: subjektivní prožitek výsledek vnímání nedostatků v IP vztazích nepříjemnost –typy: sociální izolace – chybění sociálních vazeb emocionální izolace – chybění důvěrného vztahu s jednou konkrétní osobou osamělost jako rys vs. stav –rys osamělosti – relativně stabilní vzorec prožívání osamělosti –stav osamělosti – časově ohraničení zážitek, spojen s výraznými změnami v životě (budování nových soc.sítí)

6 prožívání osamělého člověka –zvýšená úroveň sociální úzkosti a studu –nižší stupeň sebeúcty a asertivity –introverze, úzkostnost –přecitlivělost na odmítání –pravděpodobněji výskyt depresí –obtíže ve formování přátelských vztahů –nedostatek reciprocity v IP vztazích vliv osamělosti na zdravotní stav člověka –osamělost jako živná půda nemoci –viz výzkumy, např. transplantace kostní dřeně – osamělost zvyšuje úmrtnost

7 SOCIÁLNÍ INTERAKCE = způsob, jak uspokojit potřebu sociálních vztahů vytváření sociálních vztahů  sociálních sítí cesty: –off-line prostředí → Face to Face –on-line prostředí

8 PSYCHOLOGICKÝ ZÁŽITEK KOMUNITY „proces, kterým jednotlivec vnímá svoji příslušnost ke skupině a intenzitu vazby vůči své komunitě nebo skupině“ (Halamová in Černý, 2006, s. 11) „zkušenost, která vzniká v interakci jedince a skupiny, zároveň tvoří pocit náležitosti do skupiny a odbourává pocity izolace“ (Bishop, Chertok, Jason in Černý, 2006, s. 11) preventivní účinek psychologického zážitku komunity před osamělostí zvýšení sociální podpory  snížení stresu + zvládání stresových situací

9 dimenze psychologického zážitku komunity – McMillan a Chavis: –členství –vliv –integrace a naplnění potřeb –sdílená emocionální vazba

10 SOCIÁLNÍ SÍTĚ Zdroj: http://socialni-sit.navajo.cz/, cit. 23.2.2011, 23:48 Zdroj: http://www.marshal.co.uk/telematics/ articles/ws2co_op/results.htm, cit. 23.2.2011, 23:50

11 Sociální sítě TEORETICKÁ VÝCHODISKA přírodní vědy – sítě se chovají v odlišných světech podle stejných pravidel sociologie (teorie sociálních věd) –změna vazeb společnosti –ústup hierarchického rozdělení –potřeba hledat nové formy sociální kontroly a rozhodování –→ teorie sociálních sítí

12 Sociální sítě HIERARCHICKÁ vs. SÍŤOVANÁ SPOLEČNOST tradiční náhled na společnost - hierarchie vs. současnost – síťování důvody –sítě – vysoké transakční náklady –např. komunikace – nedostatečné komunikační technologie → vysoké náklady na existenci necentralizované sítě –vs. elektronická média – možnost komunikovat kdekoliv a kdekoliv, relativně levně  sítě jako rozšířenější forma sociální komunikace

13 OTÁZKA: CO PRO VÁS ZNAMENÁ INTERNET? INTERNET NEJSOU INFORMACE, INTERNET JSOU VZTAHY… 30 +do 20 let … informace… komunikace … práce… vztahy … komunikace… přátelé … zábava

14 VZTAHY NA INTERNETU psychologické aspekty virtuální prostor –vliv na způsob komunikace, charakter vztahů a jejich vnímání –vs. dochází ke změně komunikace a vztahů? rozvoj vztahů – co jej ovlivňuje/podmiňuje: –blízkost –frekvence kontaktů

15 Suler: psychologická specifika virtuálního prostředí omezení smyslových vjemů komunikace textem flexibilita identity změněné vnímání rovnocenný status transcendentní prostředí časová flexibilita sociální rozmanitost nahrávání/zaznamenávání komunikace přerušení média – „black hole“ zážitek

16 Šmahel: specifika internetové komunikace net democracy – rovnost statusů geografie kyberprostoru –chybí reálné geografické zakotvení –struktura dle zájmů uživatelů, koníčků… –roste pravděpodobnost setkání s člověkem, který se nám podobá sociální mnohočetnost – možnost komunikovat s více lidmi (skupina i intimní dialogy) prostředí bez zábran – disinhibice důraz na verbalizaci symetrická komunikace orientace na problém

17 Emoce a vztahy ve VP NAVAZOVÁNÍ VZTAHŮ mnoho uživatelů – větší možnost výběru partnera nezávislost na lokalitě snadné navázání vztahu příležitost pro sociálně handicapované: –nesmělost –fyzická nepřitažlivost –problém vyjadřovat své emoce trénink komunikace

18 Emoce a vztahy ve VP LÁSKA ON-LINE vliv fyzické atraktivity na navazování vztahů fyzická neatraktivita jako handicap získávání přátel ve VP: –blízkost (fyzická vs. frekvence setkávání) –míra sdílení společných postojů a názorů –komplementární vztahy – rád odpovídám/rád se ptám –spirála „ty máš rád mě, já mám rád tebe, ty mě máš rád víc…“ –humor –míra sebeodhalení/intimity –zvýšení romantiky reálného života

19 Emoce a vztahy ve VP ? KVALITY VZTAHŮ VE VP neskutečnost vztahů ve VP větší rychlost a povrchnost přenos virtuálních vztahů do reality deziluze z reálného setkání

20 Emoce a vztahy ve VP: DISKUZE který typ vztahů je opravdovější? který typ vztahů žijete častěji? v čem se liší vaše off-line a on-line vztahy? a co mají společné? Zdroj: http://www.asistentka.cz/node/11609, cit. 24.2.2011, 8:03

21 SOCIAL NETWORKING IN PLAIN videoukázka lze ji přehrát např. na http://www.youtube.com/watch?v=6a_KF7TY KVc délka trvání: 01:47

22 ON-LINE SOCIÁLNÍ SÍTĚ sociální síť –= propojená skupina lidí –tito se navzájem ovlivňují –a představují uzly –propojení uzlů – na základě zájmů, rodinných vazeb, tj. jde o nějaké vztahy historicky 2 základní druhy sítí: –propojení anonymních uživatelů –vs. propojení reálných osob přenášení reálných vztahů do virtuálního světa síťová generace

23 ON-LINE SOCIÁLNÍ SÍTĚ síť – propojení uživatelů –vzájemná vazba mezi nimi – sociální graf seznam všech přátel obraz mého působení v sociální síti vs. nedostatečnost takového popisu –? jak se pozná rozdíl mezi mými skutečnými kamarády a „pouhými“ známými? –→ teorie OBJEKTOVĚ ORIENTOVANÉHO SPOLEČENSTVÍ –objekty (fotky, videa…) jsou tím, co jako další spojuje jednotlivé uživatele

24 každá sociální síť – jiný typ objektů: –Flickr – fotky –YouTube – videa –Last.fm – hudba –LingedIn – pracovní místa –„opravdové“ sociální sítě: FB, Twitter – kombinace objektů

25 Zdroj : http://www.pooh.cz/tag.asp?tag=Soci%E1ln%ED%20s%E Dt%EC, cit. 24.2.2011, 7:52

26 síťová generace: SÍŤOVÝ ŽIVOT využívání síťových, komunikativních a kolaborativních nástrojů pro interakci ovlivňování a budování své „osobní značky“ v síti specifická očekávání ohledně toho, jakým způsobem a v jakém množství přijímat informace vytváření „soukromého prostoru“ a „nových veřejných prostor“ v online světě neustálé dynamické proměňování své sítě spolupráce v kontextu této sítě

27 síťová generace: KLÍČOVÉ HODNOTY síťování egocentrismus aktivita ochota sdílet autenticita potřeba interagovat spoluvytváření kultury spolutvorba práce jako zábava odpor vůči hierarchiím smysl pro spravedlnost

28 Moje sociální síť: OFF-LINE vs. ON-LINE kdo patří do mé off- line kdo patří do mé on- line sociální sítě? jaký je mezi nimi rozdíl? co to pro mě znamená?

29 Použité zdroje a literatura BOČEK, J.: Vážně jsme tak blbí? [online] [cit. 2011-02-23  16:40] Dostupný z ČERNÝ, J.: Psychologický zážitek virtuální komunity: bakalářská práce. Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2006, 65 s., II s., Vedoucí diplomové práce PhDr. David Šmahel, Ph.D. FRANC, D.: Internet nejsou informace. Internet jsou vztahy. [online] 2010-03-19 [cit. 2011-02-23  21:56] Dostupný z FRANC, D.: Síťová generace a síťové hodnoty. [online] 2010-03-05 [cit. 2011- 02-23  22:12] Dostupný z KOLEKTIV AUTORŮ: O Lidech. Na blízko i na dálku. Metodika projektu LiveOnLine. 1. vyd., Praha : Powerpoint, 2010. 150 s. ISBN 978-80-87451-01-6. MIXA, M.: Sociální sítě. [online] 2010-01-31 [cit. 2011-02-24  01:05] Dostupný z Sociální osamělost. [online] [cit. 2011-02-23  22:52] Dostupný z ŠMAHEL, D.: Psychologie a internet: děti dospělými, dospělí dětmi. 1. vyd. Praha : Triton, 2003. 160 s. ISBN 80-7254-360-1.

30 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu OBZORY Autor: Mgr. Barbora Neuwirthová Předmět: Seminář z psychologie Datum: 24. 2. 2011


Stáhnout ppt "Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY SOCIÁLNÍ SÍTĚ (Sociální psychologie."

Podobné prezentace


Reklamy Google