Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Filmová, audiovizuální a mediální výchova Výběrové dotační řízení Odboru médií a audiovize Ministerstva kultury.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Filmová, audiovizuální a mediální výchova Výběrové dotační řízení Odboru médií a audiovize Ministerstva kultury."— Transkript prezentace:

1 Filmová, audiovizuální a mediální výchova Výběrové dotační řízení Odboru médií a audiovize Ministerstva kultury

2 Dotační řízení - PRIORITY  zvyšování úrovně profesionálního prostředí v rámci oboru  zajištění pestrosti a kvality kinematografické a mediální nabídky  podpora přístupu k této nabídce zejména pro děti a mládež, sociálně ohrožené skupiny a obyvatele regionů

3 Dotační řízení - HODNOCENÍ  originalita projektu  kvalitu obsahu a přínos projektu pro cílovou skupinu, resp. pro obor kinematografie  dodržení odpovídající úrovně realizace projektu  kvalita ekonomické stránky - přiměřenost a účelnost vynaložených nákladů, struktura financování. !!  projekty s dlouhodobou udržitelností a perspektivou rozvoje  projekty koordinace více aktivit za účelem zvýšení jejich dosahu

4 Okruhy podpory 1.Filmové festivaly a přehlídky 2.Popularizace mediální tvorby a profesionalizace médií 3.Profesní vzdělávání v kinematografii a audiovizi 4.Odborné konference a semináře v kinematografii a audiovizi 5.Odborné publikace 6.Filmová, audiovizuální a mediální výchova 7.Propagace kinematografie a audiovize 8.Diverzifikace programu kin a práce s publikem

5 6. Filmová, audiovizuální a mediální výchova Výchova k mediální gramotnosti Filmová výchova Dotace je určena na podporu projektů zaměřených k mediální kultuře a porozumění médiím, včetně projektů pro děti a ohrožené sociální skupiny. Dotace je určena na podporu projektů zaměřených k porozumění filmu i audiovizuální oblasti po teoretické i praktické stránce a filmovému dědictví, včetně projektů pro děti a ohrožené sociální skupiny.

6 PRIORITY Výchova k mediální gramotnosti -lepší porozumění současným médiím -prostřednictvím osvojení a využití praktických dovedností a/nebo teoretických znalostí -zahrnuje studie, analýzy, vzdělávání pro učitele, tvorbu osnov a metodik, projekty spolupráce škol a/nebo škol a médií. !! - mediální manipulace, práce s informacemi, reklama - koordinace více projektů za účelem zvýšení jejich dosahu

7 PRIORITY Filmová výchova  lepší porozumění principům kinematografie, současnému audiovizuálnímu prostředí i filmovému dědictví prostřednictvím osvojení a využití praktických dovedností a/nebo teoretických znalostí.  zahrnuje analýzy/studie vzdělávání pro učitele, tvorbu osnov a metodik, projekty spolupráce škol a/nebo škol a kin  osvětovou činnost v oblasti práv duševního vlastnictví. !! -význam filmové řeči a její využití pro vlastní vyjádření -koordinace více projektů za účelem zvýšení jejich dosahu.

8 HODNOCENÍ jak projekt doplňuje současnou vzdělávací nabídku v oblasti filmové, audiovizuální a mediální výchovy, jaké jiné potřeby oboru řeší (u projektů spolupráce, analýz) učební/studijní plán, rozvrh, metodika, výukové materiály kvalita vyučujících, výběr účastníků dosah a výstupy projektu šíření výsledků projektu mimo cílovou skupinu – veřejné přednášky, publikace a materiály FILM – vzdělávací rozměr vzhledem k oboru

9 NELZE ZÍSKAT PODPORU NA jednorázové akce zaměřené pouze na výuku jedné konkrétní dovednosti akce rekreačního charakteru

10 PRŮBĚH DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ 1.začátek prosince - vyřazeny nevyhovující projekty Zbývající projekty rozděleny do subkomisí, případně přeřazeny do odpovídajících okruhů. Zveřejnění výsledků - do 31. 12. příslušného roku na www.mkcr.cz 2. v únoru následujícího roku - rozhodování o podpoře a její výši na základě bodového hodnocení projektů subkomisemi. Zveřejnění výsledků neprodleně po jejich schválení ministrem kultury. (Rozhodnutí Komise má doporučující charakter.)

11 HODNOCENÍ PROJEKTŮ Obsah/význam 50 originalita a inovativnost akce - jak doplňuje stávající nabídku, co přináší nového, kontinuita a další rozvoj10 kvalita obsahu 10x2 přínos - pro další rozvoj kinematografie a/nebo pro cílovou skupinu, přesah do širší zainteresované veřejnosti/přínos pro region 10x2 Realizace 20 kvalita realizace – cílová skupina, marketing, propagace, tech.zajištění10 kredit žadatele, kvalita týmu 10 Ekonomika 30 rozpočet - přiměřenost nákladů, struktura rozpočtu (proporce nákladů), kvalita rozpočtu – popis, zdůvodnění a výpočet nákladových položek 10x2 finanční plán - struktura financování - podíl veř. podpory, další zdroje financování, zafinancování projektu v okamžiku podání žádosti, vlastní finanční vklad žadatele, podíl požadované podpory vzhledem k celkovému rozpočtu 10

12 Obsah/význ am Váha Člen 1 Člen 2 Člen 3Průměr 1 originalita, inovativnost10888,67 2 kvalita obsahux286613,33 3přínosx2107816,67 38,67 Realizace 4kvalita realizace6787,00 5kredit žadatele, kvalita týmu10 10,00 Ekonomika 17,00 6rozpočetx257511,33 7finanční plán10 10,00 21,33 CELKE M77,00

13 HODNOCENÍ PROJEKTŮ  součet průměrů hodnotících kritérií - celkový výsledek projektu  projekty jsou seřazeny podle celkového výsledku  hranice pro podporu se stanovuje podle pořadí projektu a rozpočtové alokace v daném roce.

14 KREDIT projekty s celkovým průměrem nad 85 po dobu min. 3 let a bezproblémovou historií vůči OMA Komise přihlíží při posuzování projektu v dalším roce žadatel musí vždy podat žádost, kredit není zárukou automatické podpory ani její výše orientační funkce – „známka kvality“

15 DOPORUČENÍ výrazné snížení nebo neposkytnutí podpory oproti minulému období Komise může přijmout doporučení, ve kterém formuluje své výhrady k projektu v žádosti na následující kalendářní rok má žadatel možnost uvést, jak toto doporučení zohlednil.

16 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Filmová, audiovizuální a mediální výchova Výběrové dotační řízení Odboru médií a audiovize Ministerstva kultury."

Podobné prezentace


Reklamy Google