Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ředitel Název operačního programu: OP VK Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání Název oblasti podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ředitel Název operačního programu: OP VK Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání Název oblasti podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských."— Transkript prezentace:

1

2 Ředitel Název operačního programu: OP VK Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání Název oblasti podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK – IP – oblast podpory 1.3 Typ projektu: IP - ostatní

3 Ředitel název: Vzdělávání ředitelů SŠ kraje Vysočina Zkrácený název projektu: Ředitel (Director) Žadatel – Vysočina Education Finanční partner: Vysočina (prostřednictvím OŠMS, KA4) Zahájení – 1.3. 2010 Ukončení projektu – 28.2.2013 Rozpočet projektu – 5 333 140,00 Kč Projekt je financován z Evropského sociálního fondu (85 %) a státního rozpočtu ČR (15%) Soulad s IPRM (bonifikace)

4 Cíle projektu Obecným cílem projektu je zvýšit kompetence řídících resp. vedoucích pracovníků středních škol v kraji Vysočina v oblasti řízení a personální politiky formou jejich dalšího vzdělávání. Specifické cíle: 1) Zvyšování manažerských kompetencí vedoucích pracovníků prostřednictvím inovovaného vzdělávacího programu "Zvyšování manažerských kompetencí s implementací inovativních prvků do manažerského vzdělávání" a "Kurzů rozvoje manažerských dovedností", které jsou zaměřeny na rozvoj praktických dovedností v práci s učiteli a které následně povedou ke zvyšování kvality poskytování vzdělávacích služeb. 2) Vznik metodické podpory od expertní skupiny z řad ředitelů SŠ kraje Vysočina, kteří budou poskytovat ostatním poradenské a konzultační služby formou e-learningu a osobních konzultací ostatním ředitelům škol kraje Vysočina. 3) Výměna zkušeností školních týmů a jejich vedení v oblasti přípravy, implementace a evaluace v oblasti ŠVP a řízení škol.

5 Výstupy projektu Výstupy projektu: 575 účastníků vzdělávacích aktivit KA1 - KA5 1 inovovaný vzdělávací program akreditovaný v systému DVPP (KA1) 1 Metodika profesního rozvoje pedagogického pracovníka (KA1) 1 Příručka pro ředitele střední školy v kraji Vysočina (KA4, OŠMS) 1 metodika - Rukověť začínajícího ředitele (KA 3) (vstup do funkce, praktické a zkušenosti, průvodce vedením školy...) - zpracuje zkušených 10 ředitelů/metodiků 1 sborník "Úspěšný manažer„ (K5)

6 Klíčové aktivity (KA1- KA5) Tvorba a pilotní ověření inovovaného vzdělávacího programu pro vedoucí pracovníky SŠ (Popis projektového záměru.doc)Popis projektového záměru.doc Výcviky manažerských dovedností (manažerská praxe, manažerské intervize) Vznik metodické podpory pro ředitele škol v kraji Vysočina Výměna zkušeností školních týmů a jejich vedení v oblasti přípravy, implementace a evaluace ŠVP Regionální setkání "Úspěšný manažer“

7 Spolupracující školy (10 – 15) 1)Aktivní účast v KA1 (vždy 2 dny), 2 skupiny po 25 účastnících: 1.skupina – ředitel+1-2 zástupci (celkem 25 účastníků) 2.skupina – vedoucí pracovník – vedoucí školních týmů (předmětová komise), projektový manažer, koordinátor ŠVP (celkem 25) harmonogram – březen 2010 – prosinec 2012 (celkem obě skupiny - 50 účastníků)

8 Spolupracující školy (10 – 15) 2) Aktivní účast v KA 2 – 2 skupiny po 20 účastnících: 1. skupina (opět ředitel+zástupce/i) – 6 jednodenních seminářů 2. skupina (vedoucí pracovník) - 6 jednodenních seminářů – celkem obě skupiny 40, doplněním budou manažerské intervize (MI), kdy 2 ředitelé v každém okrese zajistí hostování ost. kolegů (po 4 čl. skup.) a bude prezentovat svou školu a strategii řízení. Kolegové vyhodnotí jeho metody řízení a na závěr provedou společnou reflexi.Celkem proběhne 10 MI - celkem pro 40 účastníků. Moderátoři MI-6h.x300Kčx10=18000 Kč. V rámci KA2 budou rovněž probíhat manažerské praxe ve firmách (celkem 10), skupiny vedoucích pracovníků (po 4) budou mít zajištěny 2 praxe ve firmách, ve kterých se seznámí s jejich řízením a vypracují man. listy "Firma a škola“, kde autoři porovnají řízení lidských zdrojů ve firmách a ve školách, co je společného, v čem se odlišuje (man.listy- 40 autor.honor.x8h.x250Kč=80000Kč). Kritéria výběru – zapojení 3 - 4 pracovníků školy do obou aktivit (KA1, KA2), zapojení aspoň do jedné, regionální zastoupení, harm. (březen – prosinec 2012)

9 Spolupracující školy (10 – 15) 3) Zapojení se do KA 3 - DPP 10řed/konzultantů (2 na okres)x 30h.x224=67200 Kč, svým kolegům poskytnou 30 konzult. hodin formou přes MOODLe nebo kontaktně (met.schůzky), v rámci kterých budou moderovat diskusi, která bude vzájemnou výměnou zkušeností a zároveň budou prezentovat své zkušenosti z oblasti školského managementu (aut.hon.-Rukověť- 10x80h.x250Kč=200000Kč). Kritéria výběru – zkušenosti s řízením školy, lektorské a konzultantské dovednosti a zkušenosti, zastoupení 2 ředitelů z každého okresu, současná a budoucí spolupráce s VYSOČINA EDUCATION 4) KA4 – 9 diskusních setkání se zřizovatelem OŠMS pro 15 účastníků - aut. hon.- 27 účastníků setkání vytvoří dílčí část Příručky, celkem = 270 000 Kč (pro zájemce ze středních škol) 5) KA5 – pro všechny střední školy, 2 dny

10 Řízení projektu Vedoucí projektu – ředitel Vysočina Education Projektový manažer (výkonný manažer) Finanční manažer (rozpočet, žádost o platbu) Manažeři KA1 – KA5 (KA4 – RNDr. Kamil Ubr) Další odborné a asistenční pozice (odborný garant vzdělávacího programu)

11 Děkuji za pozornost a těšíme se na spolupráci Vedoucí projektu: Mgr. Roman Křivánek ředitel Vysočina Education


Stáhnout ppt "Ředitel Název operačního programu: OP VK Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání Název oblasti podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských."

Podobné prezentace


Reklamy Google