Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FINANČNÍ GRAMOTNOST Finanční stránka podniku. 3. ro Název projektu: Nové ICT rozvíjí matematické a odborné kompetence Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0228.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FINANČNÍ GRAMOTNOST Finanční stránka podniku. 3. ro Název projektu: Nové ICT rozvíjí matematické a odborné kompetence Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0228."— Transkript prezentace:

1 FINANČNÍ GRAMOTNOST Finanční stránka podniku

2 3. ro Název projektu: Nové ICT rozvíjí matematické a odborné kompetence Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0228 Název školy: Střední odborná škola Litovel, Komenského 677 Číslo materiálu: VI-2-19-09_Finanční stránka podniku_Formy cizích zdrojů financování podniku Autor: Ing. Jana Csiková Tématický okruh: Ekonomika Ročník: I. Datum tvorby: 10.02.2014 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jana Csiková.

3 Finanční stránka podniku Formy cizích zdrojů financování podniku ? Klíčová slova Financování podniku, finanční struktura podniku, obchodní úvěr, bankovní úvěr, emise, obligace, leasing

4 Formy krátkodobých zdrojů financování A. Krátkodobé bankovní úvěry – slouží ke krátkodobému překlenutí nedostatku financí B. Obchodní úvěr – odběratel čerpá od dodavatele úvěr tím že mu za dodávky materiálu, zboží, prací a služeb platí až po uplynutí sjednané lhůty (14, 30, 60 dní, i déle)

5 Formy krátkodobých zdrojů financování C. Ostatní krátkodobé zdroje: - Závazky vůči zaměstnancům – vznikají časovým nesouladem mezi vykonanou prací a výplatou mezd za tuto práci - Závazky vůči státu - vznikají časovým nesouladem mezi vznikem a platbou do státního rozpočtu (daně, sociální a zdravotní pojistné) - Krátkodobé půjčky od jiných podniků

6 Formy dlouhodobých zdrojů financování A. Dlouhodobé bankovní úvěry - peněžní prostředky poskytnuté bankou na dobu delší než 1 rok B. Emise akcií – forma financování u akciových společností – navyšování základního kapitálu, vydány další akcie C. Emise obligací – podnik vydá na určitou dobu (5 – 10 let, i více) cenné papíry, při jejich prodeji získá potřebné finanční prostředky, po uplynutí doby odkupuje obligace zpět, emitent (vydavatel) platí věřiteli úrok

7 Formy dlouhodobých zdrojů financování Obligace = cenný papír dlužního charakteru, na jehož základě má majitel právo požadovat splacení dlužné částky a vyplacení výnosů k určitému datu. Nemá však právo zasahovat do řízení podniku. D. Leasing = způsob financování podniku, založení na pronájmu různých částí majetku (strojů, budov) za určitých sjednaných podmínek.

8 Formy dlouhodobých zdrojů financování Výhody leasingu - Umožňuje pořízení majetku s využitím cizího kapitálu, vlastní kapitál firma použije na jiné účely - Platby leasingu jsou nákladem, snižují zisk i daňové zatížení - Snižuje riziko spojené s investováním

9 Formy dlouhodobých zdrojů financování Nevýhody leasingu - nájemné převyšuje pořizovací cenu investice

10 Formy dlouhodobých zdrojů financování Dva základní druhy leasingu: a) Provozní (operativní) leasing – krátkodobý charakter, nájemní smlouva je obvykle dohodnuta na kratší dobu, než je doba životnosti zařízení, zařízení zůstává po celou dobu pronájmu majetkem leasingové společnosti

11 Formy dlouhodobých zdrojů financování Dva základní druhy leasingu: b) Finanční leasing – dlouhodobý pronájem, neposkytují se při něm servisní služby, pronajímatel na nájemce převádí všechna rizika i výnosy spojené s vlastnictvím kapitálu, již při podpisy smlouvy majetek přechází do vlastnictví nájemce

12 Samostatná práce 1. Vymezte pojem financování podniku prostřednictvím – emise akcií, emise obligací (dluhopis), leasingu 2. Uveďte formy financování podniku – z krátkodobých zdrojů, z dlouhodobých zdrojů 3. Charakterizujte podstatu obchodního úvěru

13 Anotace: Prezentace obsahuje výklad pojmů financování podniku, formy krátkodobých a dlouhodobých zdrojů financování. Jsou předmětem každodenního zájmu podnikatelů. Určeno k výkladu do hodiny a k praktickému procvičení učiva. Použité zdroje: PREISLEROVÁ, Ing. Dagmar. Ekonomika: Slovník ekonomických pojmů. Brno, Moldavská 11: MC nakladatelství, 1998. ČISTÁ, Ing. Lydia. Ekonomika: pro střední odborná učiliště a veřejnost. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2005. ISBN 80-7168-922-X. MACH, CSC., Ing. Josef. Ekonomika: pro střední odborná učiliště. 3. díl. Praha: Fotruna, 2000. ISBN 80-7168-729-4. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.


Stáhnout ppt "FINANČNÍ GRAMOTNOST Finanční stránka podniku. 3. ro Název projektu: Nové ICT rozvíjí matematické a odborné kompetence Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0228."

Podobné prezentace


Reklamy Google