Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0644Číslo sady 36Číslo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0644Číslo sady 36Číslo."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0644Číslo sady 36Číslo DUM 04 Předmět Ekonomika Tematický okruh Cenné papíry Název materiálu Eskont směnky Autor Ing. Charlotta Kissová Datum tvorby 28. 4. 2013Ročník 3. ročník Anotace Kombinovaný materiál zaměřený na téma eskont směnky. Obsahuje podstatu eskontu, pravidla pro výpočet a postup výpočtu. Součástí je samostatná aktivita žáků. Metodický pokyn Žáci se prostřednictvím prezentace seznámí s eskontem směnky a formou úkolu si v závěru danou problematiku procvičí. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Charlotta Kissová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 ESKONT SMĚNKY

3 PODSTATA ESKONTU ESKONT = prodej směnky před lhůtou splatnosti platí: směnka je převoditelná na jiného majitele pomocí rubopisu (nový vlastník je zapsán na rubu směnky) věřitel (majitel směnky) může směnku prodat před uplynutím doby splatnosti jiné osobě: a) fyzické b) právnické c) bance (nejčastěji) banka poskytne odkoupením směnky věřiteli eskontní úvěr většinou se odkupují směnky cizí

4 PRODEJ SMĚNKY BANCE použití: prodej směnky bance = eskont → majitel směnky získá hotové peníze od banky → banka: 1. srazí úrok ze směnky (diskont) a poplatky 2. zbylou částku vyplatí původnímu majiteli směnky pozn.: pokud banka prodá dále směnku centrální bance, jedná se o reeskont

5 PRAVIDLA PRO VÝPOČET ESKONTU použití vzorce pro jednoduché úročení úrok = počáteční jistina/100 * úroková sazba * počet dní / 360 pravidla: při výpočtu uvažujeme 30 dní v měsíci 360 dní v roce úrok: a) sráží se za zbytkovou dobu splatnosti (tj. ode dne eskontu do dne splatnosti) b) bude odečten od částky na směnce (spolu s poplatky)

6 VÝPOČET Klient předložil směnku splatnou 10. 12. daného roku znějící na částku 150 000 Kč bance k eskontu. Banka směnku odkoupila 10. 11. téhož roku. Vypočtěte, jakou částku banka klientovi vyplatila, jestliže roční úrok činil 10%. Úrok = 150 000 / 100 * 10 * 30/360 = 1 250 Kč Částka na směnce = 150 000 – 1 250 = 148 750 Kč Banka klientovy vyplatila částku 148 750 Kč.

7 ODKUP SMĚNKY forma financování → eskontní úvěr (krátkodobý úvěr) banka s klientem sjedná smlouvu → pokud nedojde k proplacení směnky 3. osobou (směnečníkem), zatíží banka účet klienta odpovídající nezaplacenou částkou

8 ODKUP SMĚNKY eskont probíhá u směnek: 1. tuzemských - splatných na území ČR 2. zahraničních - mimo území ČR směnky jsou vystaveny na měnu: a) českou b) cizí

9 ÚKOL - zadání Vypočtěte částku vyplacenou původnímu majiteli směnky, jestliže směnku na částku 200 000 Kč předložil majitel bance k eskontu dne 20. 6. daného roku. Splatnost směnky je 20. 12. téhož roku, roční úrok činí 8% p. a. a poplatek 200 Kč.

10 ÚKOL - řešení Úrok = 200 000 / 100 * 8 * 180/ 360 = 8 000 Kč Částka vyplacená bankou = 200 000 - 8 000 - 200 = 191 800 Kč Banka vyplatí původnímu majiteli směnky 191 800 Kč.

11 ZDROJE KLÍNSKÝ, Petr a Otto MÜNCH. Ekonomika pro ekonomická lycea a ostatní střední školy. Praha: Fortuna, 2008. ISBN 978-80-7373-033-8. Bankovnictví pro střední školy a veřejnost. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2004, 199 s. ISBN 80-716-8900-9. ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie: stručný přehled : teorie a praxe aktuálně a v souvislostech. Zlín: CEED, 295 s. ISBN 80-903- 4333-3.


Stáhnout ppt "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0644Číslo sady 36Číslo."

Podobné prezentace


Reklamy Google