Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní psaní – Legal writing JAK UČIT PRÁVO na počátku 21. století? Konference pořádaná projektem OPPA – Právo pro praxi PF UK, úterý 5. března 2013 PhDr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní psaní – Legal writing JAK UČIT PRÁVO na počátku 21. století? Konference pořádaná projektem OPPA – Právo pro praxi PF UK, úterý 5. března 2013 PhDr."— Transkript prezentace:

1 Právní psaní – Legal writing JAK UČIT PRÁVO na počátku 21. století? Konference pořádaná projektem OPPA – Právo pro praxi PF UK, úterý 5. března 2013 PhDr. Marta Chromá, Ph.D. JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D. EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

2 Předměty Předměty zaměřené na právní psaní zahrnuté v projektu OPPA Právo pro praxi – rozvoj a inovace magisterského programu Právo a právní věda na Právnické fakultě UK: Essentials of Legal Writing (inovace) Legal Writing (inovace) Právní psaní (zavedení) EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

3 Východiska 1. Dostatečné právní znalosti, široká škála právních dovedností a soubor profesních návyků jako předpoklad pro kvalitní výkon právnického povolání. 2. Právní dovednosti – lingvistické, sociální, komunikační atd. 3. Písemný projev jako jedna ze čtyř základních komunikačních dovedností (mluvení, psaní, čtení, poslech). 4. Dovednost dobře napsat právnický text podmíněna dovedností dobře psát v příslušném jazyce. 5. Dobře napsaný právnický text → jednoznačná interpretace → zamýšlená aplikace. 6. Písemný projev lze kultivovat a rozvíjet pouze psaním. EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

4 Cíle Rozvinout a zdokonalit písemný projev studentů tak, aby po absolvování předmětu/ů: znali obecnou strukturu základních typů právních dokumentů; uměli dohledat v platném právu formální a obsahové náležitosti konkrétních právních dokumentů; uměli se jasně a srozumitelně písemně vyjadřovat; uměli písemně argumentovat; uměli sestavit a formulovat právní text v omezeném čase; byli schopni písemně komunikovat způsobem, který jejich komunikačního partnera od další komunikace neodradí, ale kterým naopak dosáhnou zamýšleného komunikačního cíle. EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

5 U právního psaní v angličtině by měl student navíc umět: bezchybně napsat anglický text; zohlednit právní a kulturní odlišnost komunikačního partnera (většinou nerodilý mluvčí angličtiny); rozlišit jednotlivé stylové vrstvy právnické angličtiny (formální vs. neformální jazyk, žargon) a smysluplným způsobem je při psaní využívat. Přidaná hodnota - formou právně lingvistické komparace jsou studenti seznámeni se základními náležitostmi vybraných právních dokumentů angloamerického právního systému. EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

6 Součásti modulu Lawyering Skills Module 1. Essentials of Legal Writing 2. Legal Writing 3. LW-Anatomy of Business Transactions 4. Legal reasoning: First Amendment 5. Legal Argumentation: First Amendment Issues in Context 6. Equity and Trusts: Legal Advisory Skills 7. Presentation Skills for Lawyers EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

7 Předmět Právní psaní poprvé v LS 2011/2012 garanti: doc. Kühn, JUDr. Žákovská inspirace v předmětech vyučovaných v angličtině, zejm. využití odborníků z praxe obsah výuky: obecná pravidla + specifika jednotlivých typů právních dokumentů („memo“, smlouva, podání k soudu, dokumenty ve správním řízení, rozsudek, kasační stížnost, ústavní stížnost) hodnocení předmětu: účast + modelový případ (ev. do budoucna domácí úkoly) zpětná vazba EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

8 Děkujeme za pozornost. Thank you for your attention. EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI


Stáhnout ppt "Právní psaní – Legal writing JAK UČIT PRÁVO na počátku 21. století? Konference pořádaná projektem OPPA – Právo pro praxi PF UK, úterý 5. března 2013 PhDr."

Podobné prezentace


Reklamy Google