Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PhDr. Tomáš Vyhnánek Centrální nákup státu. 2 Osnova 1.Pojetí centrálního nákupu státu v ČR 2.Zkušenosti z pilotního projektu 3.Harmonogram CNS na roky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PhDr. Tomáš Vyhnánek Centrální nákup státu. 2 Osnova 1.Pojetí centrálního nákupu státu v ČR 2.Zkušenosti z pilotního projektu 3.Harmonogram CNS na roky."— Transkript prezentace:

1 PhDr. Tomáš Vyhnánek Centrální nákup státu

2 2 Osnova 1.Pojetí centrálního nákupu státu v ČR 2.Zkušenosti z pilotního projektu 3.Harmonogram CNS na roky 2016-2020 4.Aktuálně připravované standardy a zakázky 5.Další rozvoj CNS – Využití NEN pro CNS – Možnosti rozšíření CNS na další subjekty? 6.Související dokumentace

3 3 Pojetí centrálního nákupu státu v ČR Systém CNS a přijatá rozhodnutí Komodity nakupované individuálně jednotlivými úřady Komodity nakupované centrálně v rámci jednotlivých resortů (resortních systémů centralizovaného zadávání, RSCZ) MF / MV stanovuje v rámci systému centralizovaného zadávání standard komodity a vydává vzorový nákupní postup (doporučující/závazný) Nejprve vybudovat systém centrálního nákupu pro resorty (tj. cca 500 organizací), až poté rozšiřovat na další subjekty V maximální možné míře využít, co již bylo vytvořeno, tj. resortní systémy centralizovaného zadávání Nastavit CNS jako nástavbu nad RSCZ pro vybrané průřezově nakupované a velmi dobře standardizovatelné komodity Nezakládat CNS na budování robustního IT nástroje či specializované nákupní agentury, ale na meziresortní spolupráci a využití stávajících nástrojů Postupovat v co možná minimálními dodatečnými náklady na veřejné rozpočty (personální náklady, IT vybavení) Poučit se z předchozí implementace RSCZ a navrhnout realistický výčet komodit vhodných pro CNS a realistický harmonogram pro roky 2016-2020 Postupovat cestou dílčích usnesení vlády, nikoliv speciálním zákonem Ponechat v opodstatněných a zdokumentovaných případech resortům prostor pro řádně zdůvodněné výjimky a specifika Komodity nakupované centrálně pro všechny resorty MF / MV stanovuje v rámci systému centralizovaného zadávání standard komodity, sbírá požadavky a nakupuje Systém CNSSouvisející rozhodnutí

4 4 Pojetí centrálního nákupu státu v ČR Role MF a MV jako gestorů CNS, zvolené komodity MFMV Nadresortní koordinační skupina ICT komodity Vozový park a PHM Kancelářské potřeby Energie a správa budov Doprava a ubytování KSS NKS Gesce Komoditní standardizační skupiny

5 5 Zkušenosti z pilotního projektu Veřejná zakázka 6 resortů na nákup kancelářského papíru Zapojeno 6 resortů (MF, MMR, MŽP, MD, MSp, MO), cca 170 organizací Technicky velmi jednoduchá komodita (kancelářský papír) Poptávány 3 kvalitativní specifikace (A, B, C), velikost A3 a A4 Zadávací řízení rozděleno na 8 částí podle regionů NUTS2 (zohlednění požadavku na podporu malých a středních podniků) V každé části veřejné zakázky záměr uzavřít rámcovou smlouvu se 3-5 dodavateli (uchazeči se mohli hlásit do 1, více i do všech částí) Následný odběr na základě operativních objednávek jednotlivých organizací Rámcový objem cca 800 tis. balíků / rok (cca 50 mil. Kč / rok) Délka trvání smluvních vztahů 2 roky (roky 2016-2017) Hodnocení nabídek formou elektronické aukce

6 6 Zkušenosti z pilotního projektu Výhody, nevýhody a rizika centralizace nákupu (1/3) Výhody – Vytvoření platformy pro operativní meziresortní spolupráci, která se často i bez centrální koordinace posouvá do výměny zkušeností a spolupráce v dalších oblastech – Možnost využití znalostí a zkušeností právních a zadávacích útvarů 6 resortů – sdílení řady konkrétních zkušeností a dobré praxe při řešení problémů spojených se správným nastavením zadávací dokumentace (lze do značné míry využít napříč resorty při přípravě dalších zakázek i pro jiné než centralizovaně zadávané komodity) – Zvýšený tlak na přípravu kvalitních podkladů pro rozhodování a řízení rizik (projednávání všech významných rozhodnutí v pracovní skupině na základě řádně zpracovaných podkladů pro jednání, vyšší tlak na řízení veškeré dokumentace již v přípravné fázi veřejné zakázky, všechna rozhodnutí zdokumentována zápisy z jednání) – Zajištění analytické podpory a tržní konzultace pro všech 6 zapojených resortů ze strany Ministerstva financí (eliminace části administrativní zátěže i části rizik, které by byly spojeny s přípravou 6 zadávacích řízení na 6 resortech) – Přirozené omezení vlivu externích dodavatelů na zadávací podmínky plynoucí ze zapojení významného počtu organizací do přípravy zadávací dokumentace a všech dílčích změn

7 7 Zkušenosti z pilotního projektu Výhody, nevýhody a rizika centralizace nákupu (2/3) Nevýhody – Časová a organizační náročnost přípravy zadávací dokumentace (viz dále) – Komplikace plynoucí z velkého objemu nákupu (příprava společné nadresortní veřejné zakázky prakticky vylučuje možnost využití některých zadávacích institutů, např. nemožnost poptávat v tak velkém objemu náhradní plnění, neboť potenciální dodavatelé nejsou schopni v tak velkém objemu náhradní plnění zajistit) – Organizační náročnost zajištění dodávek na straně dodavatelů pro tak velký rozsah různých organizací (negativní dopady na nabízenou cenu, které mohou vymazat výhodu agregace velkého objemu) Rizika – Riziko monopolizace dodávek pro stát největšími dodavateli na trhu (potenciál pro zlepšení jejich tržní pozice vedoucí k následnému zvýšení tlaku na ceny) – Velmi vysoká administrativní náročnost všech fází přípravy a realizace zadávacího řízení v případě nedostatečné IT podpory procesu – Nutnost dvoustupňového přístupu k organizaci zadávacího řízení, kterou zákon nepředpokládá (nutnost překlenout nedostatečnou legislativní oporu CNS)

8 8 Zkušenosti z pilotního projektu Výhody, nevýhody a rizika centralizace nákupu (3/3) Přípravná fáze trvala 9 měsíců, vyžadovala 9 setkání zapojených resortů na pracovní úrovni + další intenzivní průběžnou komunikaci mezi resorty i v rámci jednotlivých resortů (ministerstva a jim podřízené organizace) po celou dobu – sběr dat, jejich validace, připomínkování smluv o centrálním zadávání, zadávací dokumentace i návrhů rámcových smluv všemi zapojenými stranami, aktivní a velmi operativní podpora ze strany ekonomických náměstků zapojených resortů (jinak by trvalo ještě déle); probíhalo bez přímé podpory elektronického nástroje, protože jednotlivé resorty využívají v současné době různé nástroje (samotné zadání proběhlo v elektronickém nástroji používaném MF) Září 2015 – dosud – probíhá zadávací řízení Aktuální stav: Běh lhůty pro podání námitek (před podpisem smluv s vítěznými uchazeči)

9 9 Harmonogram CNS na roky 2016-2020 Meziresortní standardizace

10 10 Harmonogram CNS na roky 2016-2020 Příprava nadresortních veřejných zakázek

11 11 Aktuálně připravované standardy a zakázky Standardy – Osobní vozidla – elektromobily, vozidla na CNG – PC a notebooky – Letenky (diskutuje se možnost zajištění in-house pro všechny resorty ze strany MZV) Veřejné zakázky – Osobní vozidla – SW licence (Oracle, Cisco, IBM) – Jednodušší úklidové práce (deratizace, desinfekce, desinsekce) Sdílení zkušeností, aktivní sdílení podkladů a zadávacích dokumentací mezi resorty – Nákup pohonných hmot – Nákup energií na komoditní burze – Kancelářské potřeby a kancelářský nábytek – Pojištění majetku a řada dalších oblastí

12 12 Další rozvoj CNS Využití NEN pro CNS – MMR připravuje pro tuto oblast pracovní skupinu, MF se bude i s dalšími resorty aktivně účastnit (cílem je zajištění funkcionality NEN pro potřeby CNS) Možnosti rozšíření CNS na další subjekty? – Ostatní ústřední orgány státní správy / kraje / obce – Brání tomu legislativa? – Bylo by skutečně účelné a efektivní organizovat z jednoho centra? – Mají o to tyto organizace zájem? Bude zájem trvat i poté, co MF jako centrální zadavatel stanoví společný standard nakupované komodity (bez standardizace realizovat nelze)? – Je pak v praxi skutečně možné nediskriminovat malé a střední podniky, jak vyžadují zakázkové směrnice? – Je možné v tak velkých zakázkách zohledňovat sociální a environmentální aspekty nebo se tím ještě více prohloubí praxe soutěžení na nejnižší nabídkovou cenu? – Je možné tak velké zakázky při zkušenostech se zadáváním v ČR a poměrně extenzivním uplatňováním námitek stěžovatelů u ÚOHS úspěšně dosoutěžit?

13 13 Související dokumentace Usnesení vlády České republiky ze dne 12. listopadu 2014 č. 924 k Informaci o plnění úkolu z programového prohlášení vlády v souvislosti se zavedením centrálního nákupu státu Usnesení vlády České republiky ze dne 22. dubna 2015 č. 289 o seznamu komodit určených pro standardizaci a o pravidlech pro centrální nákup státu Usnesení vlády České republiky ze dne 9. listopadu 2015 č. 913 k Informaci o stavu příprav centrálního nákupu státu a k návrhu Rámcového harmonogramu centrálního nákupu státu pro roky 2016-2020 + řada dalších veřejně dostupných materiálů k CNS zde: http://www.mfcr.cz/cs/verejny- sektor/smart-governance/centralni-nakup-statuhttp://www.mfcr.cz/cs/verejny- sektor/smart-governance/centralni-nakup-statu

14 14 Kontakty PhDr. Tomáš Vyhnánek náměstek pro řízení sekce Finanční řízení a audit tomas.vyhnanek@mfcr.cz http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/smart-governance http://data.mfcr.cz/


Stáhnout ppt "PhDr. Tomáš Vyhnánek Centrální nákup státu. 2 Osnova 1.Pojetí centrálního nákupu státu v ČR 2.Zkušenosti z pilotního projektu 3.Harmonogram CNS na roky."

Podobné prezentace


Reklamy Google