Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt Podpora meziobecní spolupráce (reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B8.00001) 2. oficiální setkání představitelů obcí ve správním obvodu ORP Třebíč Třebíč, 22.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt Podpora meziobecní spolupráce (reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B8.00001) 2. oficiální setkání představitelů obcí ve správním obvodu ORP Třebíč Třebíč, 22."— Transkript prezentace:

1 Projekt Podpora meziobecní spolupráce (reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B8.00001) 2. oficiální setkání představitelů obcí ve správním obvodu ORP Třebíč Třebíč, 22. 4. 2015

2 Program jednání 15.45 – 16.00 hod.Prezence účastníků 16.00 – 16.15 hod.Úvodní slovo, schválení jednacího řádu 16.15 – 16.30 hod.Zhodnocení průběhu prací na projektu 16.30 – 17.00 hod.Prezentace návrhových částí strategie 17.00 – 17.45 hod. „Administrativní podpora malých obcí“ diskuse na téma užší spolupráce města Třebíče a obcí ve SO ORP Třebíč 17.45 – 18.00 hod.Návrh prohlášení o vzájemné spolupráci obcí 18.00 hod.Ukončení setkání

3 Organizační pokyny Účast na jednání (podmínka 30 % obcí SO) Průběh jednání (důraz na diskusi) Představení realizačního týmu, motivujících starostů, cílů projektu Schválení jednacího řádu

4 Průběh prací na projektu Zhodnocení průběhu komunikace v území Zhodnocení průběhu prací na návrhové části zpracování strategie benchmarking

5 Benchmarking srovnání bylo provedeno v porovnání s podobně velkými SO  měřeno počtem obyvatel celého SO  s počtem obyvatel v intervalu 70.000 až 80.000 obyvatel  celkem 7 srovnatelných SO ORP:Sokolov, Česká Lípa, Šumperk, Příbram, Děčín, Most, Kolín.  počtem obyvatel jádrového města  SO ORP s počtem obyvatel jádrové obce 32 000 až 42 000  celkem 6 srovnatelných SO ORP:Znojmo, Tábor, Cheb, Česká Třinec, Příbram, Lípa. SO ORP Třebíč bylo srovnáno s výše uvedenými 13 SO ORP v oblastech  odpadového hospodářství  školství  sociálních služeb http://www.trebic.cz/obce-sobe/os-1072/p1=17813

6 Průběh prací na projektu Zhodnocení dosavadního průběhu projektu z pohledu motivujících starostů – vystoupení motivujících starostů

7 Odpadové hospodářství Problémové okruhy, cíle a indikátory Výsledky benchmarkingu Návrhová část

8

9 Odpadové hospodářství Výsledky benchmarkingu: u celkových neinvestičních výdajů na odpady a neinvestičních výdajů na sběr a svoz KO jsou hodnoty za SO ORP Třebíč 2. nejnižší

10 Odpadové hospodářství Zhodnocení tématu - MS DISKUSE

11 Předškolní výchova a základní školství Návrhová část Problémové okruhy, cíle a indikátory Výsledky benchmarkingu

12

13 Předškolní výchova a základní školství Výsledky benchmarkingu: Ve sledovaných oblastech počet žáků ZŠ a MŠ v přepočtu na 1000 obyvatel, výdaje na žáka ZŠ a dítě MŠ) si SO ORP Třebíč stojí průměrně.

14 Předškolní výchova a základní školství Zhodnocení tématu - MS DISKUSE

15 Sociální služby Návrhová část Problémové okruhy, cíle a indikátory Výsledky benchmarkingu

16

17 Sociální služby Výsledky benchmarkingu Ve skupině SO vybraných dle kritérií:  počet obyvatel jádrové obce a  počet obyvatel SO ORP Třebíč vykazuje nízké běžné výdaje na sociální služby na obyvatele a vysokou kapacitu domovů pro seniory.

18 Sociální služby Zhodnocení tématu - MS DISKUSE

19 Turismus – volitelné téma Problémové okruhy, cíle a indikátory Návrhová část

20

21 Turismus – volitelné téma Zhodnocení tématu - MS DISKUSE

22 Dobře fungující úřad Návrhová část Téma aglomerace (II. volitelné téma) – STĚŽEJNÍ TÉMA Problémové okruhy, cíle a indikátory

23

24 Administrativní podpora malých obcí – průřez. téma Vyhodnocení zpracovaného dotazníku „C“ – hlavní závěry: Starostové ve SO ORP Třebíč mají zájem o zajištění servisu samosprávám v následujících oblastech: systematické sdílení dobré praxe správy obcí vzdělávání zastupitelů a pracovníků úřadů pravidelná setkávání starostů SO ORP Třebíč spolupráce v záležitostech strategického významu informační servis (dotace, aktuality,….).

25 Realizované aktivity v rámci spolupráce obcí Nad rámec projektu: seminář nejen pro nové zastupitele "Co je dobré znát o fungování veřejné správy" (4. 12. 2015) 39 zastupitelů z 20 obcí (5 Třebíč/34 obce SO ORP Třebíč)

26 Návrh zajištění spolupráce obcí hledání způsobu, jak spolupráci zahájit pilotní ověřovací období pro nastavení spolupráce obcí na Třebíčsku – do konce realizace projektu Obce sobě (tj. do 31. 10. 2015) zřízení kontaktního e-mailu: partnerstvi.obci@trebic.cz Kontaktní pracovníci pro obce: Jaromír Nechvátal, Mgr. Kristýna Kabelková

27 Zhodnocení tématu - MS DISKUSE

28 Právní podpora možné institucionalizace MOS ze strany SMO ČR Právní poradna SMO ČR Nabídka pomoci při institucionalizaci MOS způsob přípravy dokumentů (sdělení preferencí v rámci metodických listů) informace o možném využití

29 Prohlášení o vzájemné spolupráci

30 Děkujeme za pozornost!!! www.obcesobe.cz


Stáhnout ppt "Projekt Podpora meziobecní spolupráce (reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B8.00001) 2. oficiální setkání představitelů obcí ve správním obvodu ORP Třebíč Třebíč, 22."

Podobné prezentace


Reklamy Google