Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1. setkání pracovní skupiny projektu MOS obcí v územním obvodu ORP Chomutov Místo: Chomutov Dne: 10. 7. 2014, 10:00 hod. C ESTOVNÍ RUCH – PROJEKT MOS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1. setkání pracovní skupiny projektu MOS obcí v územním obvodu ORP Chomutov Místo: Chomutov Dne: 10. 7. 2014, 10:00 hod. C ESTOVNÍ RUCH – PROJEKT MOS."— Transkript prezentace:

1 1. setkání pracovní skupiny projektu MOS obcí v územním obvodu ORP Chomutov Místo: Chomutov Dne: 10. 7. 2014, 10:00 hod. C ESTOVNÍ RUCH – PROJEKT MOS

2 Program setkání Základní informace o projektu MOS Rámec státní politiky, strategie kraje Cílové skupiny – definice, očekávání, matice vlivu, zájmu SWOT analýza – slabé a silné stránky, příležitosti a hrozby Definice základních problémů, příležitostí C ESTOVNÍ RUCH – PROJEKT MOS

3 Základní informace o projektu Kontext a cíl –Projekt je zpracován na základě smlouvy o spolupráci se SMOČR. –Cílem je posílení meziobecní spolupráce v rámci ORP. Účel strategie –Vymezit možnosti spolupráce mezi obcemi v 5 oblastech: školství, sociální služby, odpadové hospodářství, doprava a volitelné téma – cestovní ruch. Uživatelé strategie –Obce správního obvodu, jejich obyvatelé, organizace obcí, mikroregiony, MAS, ziskový i neziskový sektor.

4 Správní obvod ORP Chomutov Charakteristiky řešeného území: Počet obyvatel: 81786 Rozloha: 48 608 ha Počet obcí: 25 Města: Chomutov, Jirkov, Výslunní Obce: Bílence, Blatno, Boleboř, Březno, Černovice, Droužkovice, Hora Sv. Šebestiána, Hrušovany, Kalek, Křimov, Málkov, Místo, Nezabylice, Otvice, Pesvice, Spořice, Strupčice, Údlice, Vrskmaň, Všehrdy, Všestudy, Vysoká Pec

5 Cíl první schůzky pracovní skupiny Základní analýzy - Dohoda s partnery SWOT analýza, analýza cílových skupin Cíl druhé schůzky pracovní skupiny Varianty řešení První návrhy opatření Cíl třetí schůzky pracovní skupiny Finální návrhy opatření Projektové záměry C ESTOVNÍ RUCH – PROJEKT MOS

6 Nadřazené dokumenty  Státní politika  Dokumenty kraje C ESTOVNÍ RUCH – PROJEKT MOS

7 Základní nadřazené dokumenty: Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2014 – 2020 + Marketingová strategie cestovního ruchu 2013 - 2020 http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Koncepce- Strategie/Koncepce-statni-politiky-cestovniho-ruchu-v-CR-(1). http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Koncepce- Strategie/Koncepce-statni-politiky-cestovniho-ruchu-v-CR-(1) Aktualizace strategie rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje http://www.kr-ustecky.cz/aktualizace-strategie-rozvoje-cestovniho-ruchu-usteckeho- kraje/ds-98619/p1=204773 C ESTOVNÍ RUCH – PROJEKT MOS

8 Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2014 – 2020 Přijata usnesením vlády č. 220 ze dne 27.3.2013 Cíl: - zvyšovat konkurenceschopnost CR na národní i regionální úrovni, udržení jeho ekonomické výkonnosti, jeho pozitivních dopadů na socio-kulturní a environmentální rozvoj ČR. - změna dotační politiky – bude nově zaměřena na využívání integrovaných přístupů na regionální úrovni, využívání nových finančních nástrojů (zvýhodněné úvěry). Strategie rozvoje CR Ústeckého kraje - marketingový a analytický průzkum CR v kraji - marketingová strategie CR (návrh priorit, opatření…)

9 Analýza cílových skupin –  Definice CS  Rozbor vlivu, zájmu C ESTOVNÍ RUCH – PROJEKT MOS

10 Definice cílových skupin v oblasti cestovního ruchu ORP Chomutov C ESTOVNÍ RUCH – PROJEKT MOS

11 C ÍLOVÁ SKUPINA V LIV Z ÁJEM R OLE CS NízkýVysokýNízkýVysoký Kraj Stát Média C ESTOVNÍ RUCH – PROJEKT MOS

12 Rozbor vlivu a zájmu: VLIV nízkývysoký ZÁJEM vysoký B OSOBY: D KLÍČOVÍ HRÁČI: nízký A DAV: C TVŮRCI: Role cílových skupin: A. DAV – odpovídání na otázky B. OSOBY - průběžné informování C. TVŮRCI - zajištění spokojenosti D. KLÍČOVÍ HRÁČI – vedení dialogu OČEKÁVÁNÍ - Proč chtějí téma řešit? VLIV - Jaká je velikost CS? ZÁJEM - Jaké jsou skutečné potřeby CS? SLUŽBY KONKURENCE - zhodnocení vlastních služeb

13 SWOT analýza Definice hlavních problémů, výhod v oblasti cestovního ruchu ORP Chomutov C ESTOVNÍ RUCH – PROJEKT MOS

14 SWOT analýza CESTOVNÍ RUCH – ORP Chomutov S LABÉ STRÁNKY :S ILNÉ STRÁNKY : P ŘÍLEŽITOSTI :H ROZBY :

15 Varianty řešení problémů a potřeb: –Varianta č. 1: Rozvoj meziobecní spolupráce – pravidelná setkávání zástupců obcí –Varianta č. 2: Propojení meziobecní spolupráce, příhraniční i mezinárodní spolupráce C ESTOVNÍ RUCH – PROJEKT MOS

16 Harmonogram dalších prací PRACOVNÍ SKUPINA : začátek září CESTOVNÍ RUCH koncem září CESTOVNÍ RUCH C ESTOVNÍ RUCH – PROJEKT MOS

17 Harmonogram dalších prací do 30. září 2014 ANALYTICKÁ ČÁST ( vč. VOLITELNÉ TÉMA ) do 20. prosince 2014 DOKUMENT S TRATEGIE ( NÁVRH - VŠECH 5 TÉMAT ) do 31. března 2015 DOKUMENT S TRATEGIE ( ČISTOPIS ELEKTRONICKY ) do 15. dubna 2015 DOKUMENT S TRATEGIE ( ČISTOPIS V LISTINNÉ PODOBĚ ) ------------------------------------------------------------------------------ 2. SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ OBCÍ do 30. dubna 2015

18 Děkujeme za Vaši aktivní spolupráci


Stáhnout ppt "1. setkání pracovní skupiny projektu MOS obcí v územním obvodu ORP Chomutov Místo: Chomutov Dne: 10. 7. 2014, 10:00 hod. C ESTOVNÍ RUCH – PROJEKT MOS."

Podobné prezentace


Reklamy Google