Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systém vzdělávání v komunitní péči a zajištění kvality poskytované zdravotní péče MHK Projekt „Systém vzdělávání v komunitní péči a zajištění kvality poskytované.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systém vzdělávání v komunitní péči a zajištění kvality poskytované zdravotní péče MHK Projekt „Systém vzdělávání v komunitní péči a zajištění kvality poskytované."— Transkript prezentace:

1 Systém vzdělávání v komunitní péči a zajištění kvality poskytované zdravotní péče MHK Projekt „Systém vzdělávání v komunitní péči a zajištění kvality poskytované zdravotní péče“, reg. č.: CZ.1.04/1.1.00/D3.00003 je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky..

2 Cíle Vytvořit systém celoživotního vzdělávání v komunitní péči za účelem rozvoje a udržení odborných znalostí. Zvýšit adaptabilitu a konkurenceschopnost komunitních sester zejména v oblasti domácí péče. Definovat standardy vzdělávání specializované a zvláštní odborné způsobilosti, systém jejich plnění a zajištění specifických znalostí v oblasti komunitní péče včetně zavedení metody vedoucí ke zvýšení kvality a bezpečnosti poskytované péče. Zpracovat návrh na úpravu právních předpisů souvisejících s uplatněním kompetencí komunitních sester. Doba realizace 1.6. 2014 – 31.12.2015

3 Klíčová aktivita č. 1 Tvorba a dílčí pilotní ověření vzdělávacího programu specializačního vzdělávání Vytvořen vzdělávací program specializačního vzdělávání Komunitní ošetřovatelská péče Vydáno ve Věstníku MZ ČR Získána akreditace MZ ČR Zahájeno SV Komunitní ošetřovatelská péče – srpen 2015 – získána přímá podpora pro 24 účastníků

4 Klíčová aktivita č. 1 Tvorba a dílčí pilotní ověření vzdělávacího programu specializačního vzdělávání Specializační vzdělávání v oboru Komunitní ošetřovatelská péče KódTypNázevRozsahPočet kreditů ZMP Organizační a metodické vedení specializované ošetřovatelské péče 1 týden T – 40 hodin20 (á 4 kredity/den) OM 1P Komunitní péče 1 týden T – 40 hodin 1 týden Pr – 40 hodin 20 (á 4 kredity/den) 5 (á 1 kredit/den) OM 2P Komunitní ošetřovatelská péče ½ týdne T – 20 hodin 1 týden praxe – 40 hodin 10 (á 4 kredity/den) 5 (á 1 kredit/den) OM 3P Komunitní péče u vybraných onemocnění a postižení 1 ½ týdne T – 60 hodin 1 týden Pr – 40 hodin 1 týden Pr AZ – 40 hodin 30 (á 4 kredity/den) 5 (á 1 kredit/den) 15 (á 3 kredit/den) OM4aPV Domácí péče 2 týdny T – 80 hodin 2 týdny Pr – 80 hodin 1 týden Pr AZ – 40 hodin 40 (á 4 kredity/den) 10 (á 1 kredit/den) 15 (á 3 kredit/den) OM4bPV Paliativní péče 2 týdny T – 80 hodin 2 týdny Pr – 80 hodin 1 týden Pr AZ – 40 hodin 40 (á 4 kredity/den) 10 (á 1 kredit/den) 15 (á 3 kredit/den) OM4cPV Komunitní péče o seniory 2 týdny T – 80 hodin 2 týdny Pr – 80 hodin 1 týden Pr AZ – 40 hodin 40 (á 4 kredity/den) 10 (á 1 kredit/den) 15 (á 3 kredit/den) T – teorie ∑ 240 Pr – praxe ∑ 200 Pr AZ ∑ 80 hodin Celkem 520 hodinCelkem 175 kreditů

5 Klíčová aktivita č.2 a č. 3 Tvorba, realizace a evaluace certifikovaného kurzu Kouč v komunitní péči Tvorba, realizace a evaluace certifikovaného kurzu Kvalita a bezpečí domácí péče Podpořeno 34 účastníků Akreditovány vzdělávací programy Zahájení kurzů 3.5.2015 – český modul 7.-12. červen 2015 holandský systém komunitní péče 7.-11. září 2015 odborná praxe v Holandsku Listopad 2015 obhajoba závěrečných prací

6 Informace ze zahraniční odborné stáže 6 oblastí zájmu 1. Přínos odborné stáže v zahraničí pro využití v praxi - inspirace pro zlepšení a rozvoj. - velice přínosné - získání nových informací - srovnání systémů DP v Holandsku a v ČR. Převážná většina hodnotila systém péče v Holandsku jako velice propracovaný se zaměřením na individuální komplexní péči o klienty, ale nezatěžující administrativou. Klasifikovali systém celkově jako efektivnější a s prostorem pro rozhodování sestry o péči klienta s jejími vyššími kompetencemi. - inspirativní propojení a koordinace zdravotních a sociálních služeb transparentnějším a jednodušším financováním s podílem obcí, které jsou zainteresované na spokojenosti svých obyvatel. - pozitivní viděli vyšší podíl dobrovolníků a zapojení rodiny a blízkých osob do péče o klienty a aktivní podíl klientů na sebepéči.

7 Informace ze zahraniční odborné stáže 1. Přínos odborné stáže v zahraničí pro využití v praxi - inspirace pro zlepšení a rozvoj. - systém péče OMAHA, který umožňoval i multioborovou spolupráci, rozhodovací možnosti pro sestru v indikování a plánování ošetřovatelské péče u klientů, včetně možnosti samostatného objednávání pomůcek a materiálu dle aktuálních potřeb klienta. - navýšení kompetencí, je nutné počítat i s úpravou stávajících právních předpisů a s revizí celé koncepce DP v ČR. - převážná většina se domnívala, že je nutné, zavést do DP více moderních technologií (konkrétně tablety), které budou sestry využívat na zaznamenávání komplexních informací o klientovi, včetně provedených výkonů a péče bezprostředně u klienta snížení administrativní zátěže sester a navýšení časového prostoru pro komplexní a individuální péči o klienta zlepšení kvality péče a větší spokojenosti klienta.

8 Informace ze zahraniční odborné stáže 2. Specifikace nejvýraznějších rozdílů v poskytování domácí péče v Holandsku a v českých podmínkách - časová dotace určené pro jednotlivého klienta. - sestra v Holandsku má i menší počet klientů v poměru s velikostí pracovního úvazku. - ve svém důsledku tato skutečnost má vliv na harmonický vztah mezi sestrou a klientem, na získávání kvalitnějších informací o klientovi, na uspokojení z práce, ale především na spokojenost klienta. - sestry provádějí péči komplexní a individuální, tzv. šitou na míru, kterou si samy indikují dle aktuálních potřeb klienta. - zaměření na ošetřovatelskou a sociální stránku. - předepisování i materiálu, kompenzačních i jiných pomůcek. - příspěvky dostávají všechny cílové skupiny klientů pouze přímo, a to ve formě péče od poskytovatelů. - poskytovatel získává zdroje financí prostřednictvím obcí na základě potřebnosti služby, která je dána demografickými ukazateli. - veškeré záznamy elektronicky s využitím moderních technologií.

9 Informace ze zahraniční odborné stáže 3. Rozdíl mezi oblastmi, na které je kladen důraz v systému DP v Holandsku a v ČR - kvalita péče a spokojenost klienta s jeho nejvyšší možnou soběstačností a udržením péče v jeho přirozeném domácím prostředí. - dostatečná časová dotace pro každého jednotlivého klienta bez zbytečné administrativy. - sestra je kompetentní osobou, která řídí péči u klienta. - odpovědnost za péči přebírají obce. - důraz kladen i na spokojenost sester, která souvisí s dobrými pracovními podmínkami a možností dalšího vzdělávání. 4. Způsob zapojení a podpory rodiny klientů v holandském systému – inspirace - podporu rodiny a okrajovou péči, než její přímé zapojení. - méně movité rodiny péči přímo vykonávaly za podpory a dohledu sestry. - zaměstnavateli vytvořeny podmínky pro péči o svého příbuzného v podobě zkrácených pracovních úvazků. - zapojení komunity v integraci seniorů do společenského života. - velké zapojení sousedů a jejich dostatečná informovanost o stavu nemocného klienta pro případ nouze a aktuální pomoci.

10 Informace ze zahraniční odborné stáže 5. Možnosti využití některých prvků řízení týmu a holandského systému v rámci české DP - vytvoření malých pracovních týmů. - práce s tabletem práce s informacemi by podstatně zjednodušil administrativu. - spojení MZ ČR a MPSV ČR pro zjednodušení celého systému péče v DP v ČR. - menší část účastníků se domnívala, že holandský systém není v našich podmínkách aplikovatelný a někteří si tím nebyli jisti. 6. Propojenost jednotlivých druhů služeb - jednomyslné vyjádření je nezbytné pro efektivnější a ekonomičtější péči spojit MZ ČR a MPSV ČR pro úzkou spolupráci a jednotné financování. - úsporné a efektivní finanční dotace nedostává rodina ani klient, ale obec, která tzv. nakupuje péči a sama rozhoduje o kvalitní péči ke spokojenosti svých občanů. - K efektivnějšímu získávání informací by dle účastníků odborné stáže také přispělo zavedení tzv. rodinných lékařů, kteří znají své klienty od dětství

11 Informace ze zahraniční odborné stáže Souhrn výstupů: Změny na celostátní úrovni sjednocení a kooperace MZ ČR a MPSV ČR, jednotný systém financování péče, změna legislativy - navýšení kompetencí sester revize koncepce DP, změny v systému dalšího vzdělávání v DP (komunitní péči). Změny na regionální úrovni zainteresovanost obcí do péče o klienta, zapojení dobrovolníků, rodiny a komunit, zavedení systému na snížení administrativy a zajištění přístupu ke komplexním informacím - moderní technologie v péči o klienty, změna celého systému práce v DP, kooperace pracovních týmů na všech úrovních péče, jak horizontálně, tak vertikálně, zvýšení odpovědnosti sester za komplexní péči o klienta dle jeho individuálních potřeb, snížení poměru počtu klientů/časová jednotka.

12 Klíčová aktivita č. 4 Tvorba systému vzdělávání v komunitní péči Výstupem KA 04 jsou dva zásadní návrhy vytvořené na základě výstupu evaluací z KA 01 až KA 03: 1. návrh standardů vzdělávání pro získání specializované a zvláštní odborné způsobilosti 2. návrh na úpravu právních předpisů souvisejících s uplatněním kompetencí komunitních sester.

13 Dotazníkové šetření Podpora pro klíčovou aktivitu KA 04 Cíl - získat nejpotřebnější informace od sester pracujících v domácí či hospicové péči Osloveno cca 250 subjektů, vráceno 70 dotazníků, celkový počet hodnocených dotazníků 67 54 dotazníků (66,67%) získáno z ADP Vyjádření potřeby se dále vzdělávat v oblasti komunitní péče

14 Dotazníkové šetření Preference formy dalšího vzdělávání Nezbytnost zakotvení navýšených (činností) kompetencí v právních předpisech

15 Dotazníkové šetření Potřeba zohlednění navýšených (činností) kompetencí v úhradové vyhlášce Vyjádření počtu respondentů, kteří odpovídali na otázku a vyjádřili se konkrétně, které výkony je nutné zařadit do úhradové vyhlášky

16 Dotazníkové šetření Vyjádření potřeby omezit množství administrativní zátěže (zdravotnické dokumentace), která je neúměrně vysoká Závěry:

17 Standardy znalostí v komunitní péči Rozčleněny do oblastí: Domácí péče Paliativní péče Dlouhodobá péče Zohledněna specifikace jednotlivých oblastí. Standardy znalostí budou určeny pro celoživotní vzdělávání jako doporučené znalostní minimum pro práci v komunitní péči.

18 Klíčová aktivita č.5 Odborná konference Budoucnost komunitní péče v ČR 23.-24.11. 2015 v přednáškovém sále NCO NZO Brno Cíl - seznámit odbornou veřejnost s přínosem a výstupy projektu Bude představena: 1. metoda hodnocení kvality a efektivity poskytované péče 2. začlenění pozice Kouče do systému komunitní péče v ČR 3. výstupy evaluace: návrh standardů vzdělávání pro získání specializované a zvláštní odborné způsobilosti 4. představení úprav právních předpisů souvisejících s uplatněním kompetencí komunitních sester v ČR. Účastníci konference: Cílová skupina a realizační tým, zástupci MZ ČR, MPSV, zdravotních pojišťoven, profesních sdružení, agentur domácí péče, zástupci poskytovatelů zdravotních služeb poskytující komunitní péči.

19 Každá pozitivní myšlenka vás posouvá správným směrem. Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Systém vzdělávání v komunitní péči a zajištění kvality poskytované zdravotní péče MHK Projekt „Systém vzdělávání v komunitní péči a zajištění kvality poskytované."

Podobné prezentace


Reklamy Google