Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zvláštnosti ošetřovatelské péče u seniorů Mgr. Dana Vaňková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zvláštnosti ošetřovatelské péče u seniorů Mgr. Dana Vaňková."— Transkript prezentace:

1 Zvláštnosti ošetřovatelské péče u seniorů Mgr. Dana Vaňková

2 Současná situace v péči o seniory  Domácí péče  Domovy s pečovatelskou službou  Domovy pro seniory  Ambulantní péče  Institucionální péče – nemocnice, LDN Potřebnost funkčního modelu péče, splňujícího kvalitu a efektivitu Prolíná se zdravotní a sociální problematika

3 Každý pobyt v nemocnici je rizikový Ztráta kondice Malnutrice Porucha psychických funkcí Každá hospitalizace v nemocnici musí mít jasný zdravotní důvod ! Co léčit Léčit co nejrychleji Zabránit ztrátě kondice a sebevědomí Indikace pobytu v nemocnici

4  Je nutná vždy hospitalizace?  Nelze péči zajistit v domácím prostředí? Důležité:  Stanovení plánu péče s jasnými cíli, čeho chceme dosáhnout! (Pobyt v nemocnici bez stanoveného cíle nemocnému škodí)  Pokud je to možné - navázání kontaktu a spolupráce s rodinou! Přístupy v péči o seniory

5  Získání informací (praktik, rodina, sociální služby, atd.)  Důraz na sociální anamnézu  Navázání spolupráce, důvěra  Zjištění individuálních potřeb a zvyků  Důraz na stav hydratace a nutrice  Možnost doplnění škál MMSE, GDS, VAS… Časová náročnost, ale zásadní informace pro plán péče! Nezbytná pro stanovení cílů pobytu! Specifika anamnézy

6  Všeobecné sestry bez specializace nebo se specializací v daném oboru  Zdravotničtí asistenti, sanitáři, ošetřovatelky  Fyzioterapeuti, ergoterapeuti, arteterapeuti  Nutriční terapeutky  Sociální pracovnice  Dobrovolníci, duchovní Každý člen týmu hraje v péči o seniora důležitou roli! Ošetřovatelský tým

7  Nezbytná je definice cílů pobytu v nemocnici  Časová, psychická a fyzická náročnost  Důraz na komunikační schopnosti, osobnost pečujícího  Důraz na etický a empatický přístup  Častý kontakt s utrpením, se smrtí  Možnost výskytu syndromu vyhoření u pečujících Specifika ošetřovatelské péče

8  Somatické nebo psychiatrické onemocnění vyžadující léčbu na lůžku (např. infekce, srdeční selhání …)  Sporné indikace (pobyt je neúčelný až škodlivý) Absence domácí péče Malnutrice – má být sledována a řešena již doma Zhoršení psychických funkcí – pobyt v nemocnici spíše škodí Nefunkčnost sociálního zázemí, sociální izolace Ztráta kondice – v nemocnic se často zhoršuje Nejčastější příčiny spojené s hospitalizací seniorů

9  Vznik nových bolestí (odlišné vnímání, pobyt na lůžku, cévka)  Desorientace, neklid, nespavost (zejména v noci – neznámé prostředí)  Imobilizace nemocného (ztráta fyzické kondice)  Kožní defekty (dekubity, opruzeniny při pobytu na lůžku)  Zhoršená spolupráce při smyslových poruchách  Apatie, hospitalismus (pocit opuštění)  Přítomnost terminálních stavů (více než 80% nemocných touží zemřít doma,ale jsou konfrontováni se smrtí v nemocnici) Nejčastější problémy spojené s hospitalizací seniorů

10 Náročná a nemůže nahradit rodinu  Zvýšený dohled nad příjmem stravy, tekutin, vyprazdňováním, užíváním léků, léčba bolesti  Rehabilitace a rehabilitační ošetřovatelství  Prevence dekubitů, imobilizačního syndromu  Důraz na prevenci pádu ! (často vede k imobilizaci)  Edukace – srozumitelnost, delší čas, zpětná vazba  Nutnost neustálého kontaktu (téměř nemožné)  Paliativní péče  Zajištění seniora před propuštěním (léky, služby, atd.) Zvláštnosti ošetřovatelské péče

11 Specializované pracoviště: KGM Akutní péče  JIP geriatrická – intenzivní péče o akutní stavy  Standardní geriatrické oddělení – co nejkratší léčba Následná péče  Možnost přesunu seniora k doléčení a ke zlepšení soběstačnosti z lůžek akutní péče – vždy je nutné definovat účel, nesmí nahrazovat nefunkční soc. zázemí Péče o seniory ve FN HK

12 Důraz na:  Výživu  Rehabilitaci  Soběstačnost Cíl:  Návrat seniora do domácího prostředí nebo DD, nikoliv do jiných zařízení LDN! Následná péče

13  Koncentrace péče v akutním stadiu nemoci – cesta k efektivitě lůžkové kapacity, prevenci ztráty soběstačnosti, prevenci nosokomiálních nákaz  Snížení počtu prolongovaných pobytů, opakovaných pobytů ve ZZ, snížená potřeba sociálních služeb  Zvýšení kvality následné péče-nikoliv zvýšení kapacity nutno znát vždy důvod následné péče  Podpora domácích péčí, pečovatelských služeb, denních stacionářů, atd. Funkční systém péče

14  Stanovení plánu péče s jasnými cíli s důrazem na včasnou aktivizaci seniora včetně správné výživy ( základní choroba nemusí být vždy vyléčena ! )  Znát sociální anamnézu  Nezatěžovat seniora zbytečnými vyšetřeními  Tam, kde život končí, zajistit důstojný odchod – nejlépe v domácím prostředí  Dostatek kvalifikovaného personálu Shrnutí

15 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Zvláštnosti ošetřovatelské péče u seniorů Mgr. Dana Vaňková."

Podobné prezentace


Reklamy Google