Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Partnerské setkání únor 2016. 2 Compu Group Medical Základní informace o zákazníkovi: poskytovatel ambulantního, lékařského a nemocničního SW dominantní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Partnerské setkání únor 2016. 2 Compu Group Medical Základní informace o zákazníkovi: poskytovatel ambulantního, lékařského a nemocničního SW dominantní."— Transkript prezentace:

1 Partnerské setkání únor 2016

2 2 Compu Group Medical Základní informace o zákazníkovi: poskytovatel ambulantního, lékařského a nemocničního SW dominantní postavení na trhu obrat 230 mil. CZK, 110 lidí, 4 lokality součást nadnárodního holdingu do skupiny reportují 3 společnosti v CZ a SK

3 3 Compu Group Medical Cíle projektu: vystavět Balanced Scorecard sledovat strategické, taktické a oparativní cíle. Zároveň mít možnost detailní analýzy Proč - příběh: vysoce zisková firma. aktuálně vedoucí postavení na trhu. ….ale!  nadměrná fluktuace zaměstnanců  nespokojení zákazníci

4 4 Compu Group Medical Zahájení projektu:  Zákazník: „vím co chci, ale nemám data. Jak si s tím poradíte?“  Reporting.cz: „v 1. kroku zprovozníme reporting nad financemi z SAP“  Zákazník: „finance! - to dnes umí každý. My chceme sledovat a vyhodnocovat 200 nesourodých ukazatelů přes celou společnost! Zdrojová data máme uložena v různých systémech. Z jednotlivých ukazatelů chceme sami sestavovat taktické a strategické cíle dle metodiky Balanced Scorecard  Reporting.cz: „ano umíme. Hotový datový model Finance využijeme pro tvorbu finančních ukazatelů a datový model Položky pro nefinanční. Balanced Scorecard vytvoříme jako Custom view parametricky řízené přes MDM. Pro nahrávání dat využijeme upravené šablony“

5 5 Compu Group Medical Řešení: Finance CZ + SK  eliminace IC transakcí  konsolidovaný pohled přes: organizační struktura produktovou/modulovou strukturu Nefinanční část - definice ukazatelů:  medián  průměr  počet  pozitivní počet  v kombinaci Obrat / Poslední hodnota  v kombinaci Actual / Budget

6 6 Šablona pro manuální vstup dat Pro sběr dat, který nelze z nejrůznějších důvodů automatizovat:  plány, cíle, tzn. data, která nikdy nebudou sbírána automaticky  ruční vstupy nahrazující automatické vstupy z dosud nepřipojených systémů

7 7 Zobrazení dat v prostředí RCZ Po napojení lze zdrojová data dále analyzovat: podle segmentů (Ambulance, Laboratoře, Nemocnice) po segmentech protistrany (např. se kterými segmenty nejvíce komunikuje Laboratoř)

8 8 Dynamická definice BSC MDM Definice strategických cílů Definice taktických cílů Definice ukazatelů; cílů (Goals), prahů (Red Flags) Nastavení vah

9 9 Prezentace BSC

10 10 Prezentace BSC

11 11 Prezentace BSC

12 12 Další požadavky na prezentaci Zobrazení reportů a dat podle přístupových práv Vytvoření sdílených i individuálních Dashboardů Embedded prezentace na intranetu

13 13 Fortuna Představení zákazníka: skupina 16 společností ve 4 zemích / regionech provozuje různé segmenty loterijního businessu

14 14 Fortuna Cíle projektu: Automatizace, zrychlení a rozšíření stávajícího řešení finanční konsolidace Motivace ke změně: zefektivnění procesu konsolidace zajištění okamžité zpětné vazby jednotlivým společnostem záznam řady nefinančních ukazatelů pro další analýzu

15 15 Řešení – sběr dat: 1. fáze - reporting založený na tzv. Upload Pack – TB (trial balance / obratová předvaha) – IFRS adjustmenty / úpravy – Capex – nefinanční ukazatele 2. fáze - automatické napojování heterogenních ERP Fortuna

16 16 Sběr dat: univerzální šablona: Fortuna

17 17 Automatické konsolidační úpravy: používání jednotných PL a BS konsolidačních kurzů eliminace vzájemných vazeb na BS a PL eliminace kapitálu vs. finanční investice eliminace dividend vyplacených v rámci skupiny vše dynamicky řízeno v MDM Manuální konsolidační úpravy všechny ostatní úpravy (menšinové podíly, zisky z prodeje fixních aktiv, nerealizovaný zisk na zásobách, IFRS 5, atd.) manažerské úpravy (one-offs pro eliminaci mimořádných výsledků) Fortuna

18 18 Rekonciliace - odsouhlasení IC transakcí: Custom view online přístup všem entitám umožňuje okamžitou opravu vstupních dat

19 19 Fortuna Prezentace : skupinová prezentace reportování segmentů včetně segmentové konsolidace prezentace v lokální i konsolidační měně porovnání s: –budgetem –minulým rokem –skutečností přepočítanou budgetovým FX kurzem –skutečností přepočítanou FX kurzem minulého roku

20 20 Pokročilá prezentace: Cash Flow Statement  nepřímou metodou  odvozené z bilance, výsledovky  se zohledněním manuálních úprav

21 21 Pokročilá prezentace – Waterfall Bridge Revenue EBITDA

22 22 Nejprestižnější prodejce letenek v ČR již od roku 1993 Základní charakteristiky dodávky: úspěšná partnerská implementace reporting realizovaný nad prodejem letenek DB na straně zákazníka potenciál dalšího rozvoje řešení představuje: David Samek, konzultant, Adastra CZ

23 Hlavní cíle projektu: 23 zvýšení obratu a ziskovosti zajištění dostatku informací pro obchodníky v terénu včasná identifikace odcházejících zákazníků Dominantní distributor v oblasti stomatologie

24 Výchozí situace: 24 přístup k sales datům (uložený v OLAPu) má pouze vrcholový management, bez omezení přístupových práv obchodníci se dostávají k informacím o svých obchodních výsledcích prostřednictvím dotazů do centrálního týmu stejným způsobem se dozvídají o plnění tzv. potenciálu, tedy plánu obratu a zisku, a z něj odvozeného bonusového schématu Dominantní distributor v oblasti stomatologie

25 Požadavky: 25 pro segmentaci zákazníků využijte principy RFM analýzy obchodní reporting musí být uzpůsobený pro práci v terénu, přístupný na tabletech v responsivním designu přístupová práva musí být nastavena na jednotlivé obchodníky výpočet potenciálu (vztažený na křeslo) plnění potenciálu přes produktové skupiny, obrat a ziskovost (M, Q) detail zákazníka (položkový výpis třech posledních objednávek + další detaily) on-line bonusové schéma, plnění plánu obratu, zisku a dalších KPI reporty musí odpovídat vizuálně předloze (ve formátu PPT) Dominantní distributor v oblasti stomatologie

26 Výsledné řešení: 26 RFM produktové skupiny detaily zákazníka KPI pro dealery MUDr. Pavel Smažík, ředitel společnosti: „…Již první týdny po zavedení se nám viditelně zvýšil obrat, obchodní zástupci ale především získali nový impuls pro aktivní práci.“ Dominantní distributor v oblasti stomatologie

27 Software 602 Inovativní řešení a důvěryhodné služby, elektronizace procesů, dokumentů a dlouhodobé archivace Hlavní cíle projektu: 27 zajištění „jedné pravdy“ integrace dat a prezentace informací v důležitých souvislostech reportování v Excelu pracná obsluha v rámci měsíčního reportovacího cyklu velká chybovost a nespolehlivost omezený a statický přístup k datům Výchozí stav:

28 Software 602 Realizované řešení: 28 projektový reporting forecastování, plánování kapacit finanční reporting včetně automatických realokací nákladů na administrativu konzistentní reporty pro management, obchodníky, projektové manažery se zohledněním přístupových práv k reportům a datům Jan Petr, CEO: „Hlavní výhodou je propojení informací z více informačních systémů, možnost měnit parametry nad "tvrdými daty" a webový přístup i přes iOS zařízení.“

29 Software 602 Reportování nedokončené výroby a nákladových realokací: 29

30 České Švýcarsko 30 Poskytování vzdělávacích, turistických a poradenských služeb - obecně prospěšná společnost Hlavní cíle projektu: zajistit transparentní prezentaci výsledků hospodaření získat okamžitý přehled o finanční pozici

31 České Švýcarsko 31 Výchozí stav : nedůsledné účtování v souladu s akruálními principy plánování a vykazování plnění rozpočtu v excelu prezentace výsledků projektů bez vazby na peněžní pozici Aktuální situace: finanční reporting po projektech stabilní reportovací kalendář on-line přehled o hospodaření projektů i celé organizace prezentace finanční pozice kombinací pohledu na výsledovku a změny stavu klíčových bilančních položek

32 32 Významný český producent osvětlovací techniky Základní charakteristiky dodávky: úspěšná partnerská implementace finanční reporting obchodní reporting realizovaný skladovými položkami potenciál dalšího rozvoje řešení představuje: Jiří Rychetský, senior konzultant, Trimcon

33 33 Spolehlivý partner ve světě datových center a IT infrastruktury Základní charakteristiky dodávky: úspěšná partnerská implementace skupinový finanční reporting integrace CRM, plánování, forecasting, zakázky, rozpracovaná výroba 8 zemí, 10 společností potenciál dalšího rozvoje řešení představuje: Jiří Rychetský, senior konzultant, Trimcon

34 Podpora Logistiky 34 Reporting nad záznamy pohybu objektů ve vymezeném prostoru, vizualizace a nejrůznější související zadání…

35 Vytěžování dat z internetu 35 Cíl: analýza dat z internetu dle požadavků zákazníka Google Analytics, Facebook a další datové zdroje návštěvnost v kontextu nákladů na marketing za vším hledej data…

36 Polední přestávka 36

37 Konec polední přestávky 37

38 38 představení systému pro sledování a řízení zákaznické spokojenosti InsightSofa Host: Daniel Svoboda, CEO, FoundMissing

39 Vývoj aplikace 39 Významné změny v aplikaci: databáze na straně zákazníka SSO - Single Sign On OTP – One Time Password - dvoufázová autentifikace nové grafy a související možnosti prezentace efektivnější způsob výběru prvků v dimenzích

40 Vývoj aplikace 40 Nové možnosti: Custom View, obsluha, možnosti využití Embedding / iFrame, praktická ukázka, možnosti využití On-line vstup dat prostřednictvím webového formuláře možnosti praktického využití MDM formátování, podmíněné formátování

41 Vývoj aplikace 41 Nové možnosti: ETL  export dat pro další využití (plán, forecast)  aktualizace reportu v reálném čase  reporty pro kontrolu konzistence a kvality dat  práce s daty offline a omezení přístupových práv  nové plánovací šablony

42 Vývoj aplikace 42 Aktuálně v procesu: reporty v položkách – převratná věc - proč? další novinky

43 Obchodní cyklus a podpora prodeje 43 Best practice: nedodáváme IT řešení, ale smysluplné informace kombinací IT a business consultingu přinášíme přidanou hodnotu materiály:  sales kit (cílové segmenty, oborová zaměření a řešení, sponzoři projektu, cenová politika, malá, střední a velká řešení, slabé a silné stránky konceptu)  statistika prodejů (podle oborů, typů implementací, velikosti apod.)  zákaznická prezentace + priority sdělení, interakce  demoverze + průvodce demoverzí  oslovení / následné oslovení + průvodní dopis vymezení se vůči konkurenci:  velká řešení (SAS, Oracle, Cognos)  malá řešení (Tableau, QlikView, Belladati apod.)

44 Analýza a implementace 44 Best practice: metodika k implementaci a zajištění kvality dodávky – proč? role REPORTING.CZ v rámci partnerských implementací

45 Děkujeme za pozornost 45


Stáhnout ppt "Partnerské setkání únor 2016. 2 Compu Group Medical Základní informace o zákazníkovi: poskytovatel ambulantního, lékařského a nemocničního SW dominantní."

Podobné prezentace


Reklamy Google