Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁSADY TRANSFORMACE ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN Praha, 7. 4. 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁSADY TRANSFORMACE ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN Praha, 7. 4. 2008."— Transkript prezentace:

1 ZÁSADY TRANSFORMACE ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN Praha, 7. 4. 2008

2 DŮVODY PRO ZMĚNU PRÁVNÍ FORMY ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN Dnešní problémy Nový zákon Chybějící odpovědnost managementu a správních rad Nedostatečně definované podmínky vzniku, činnosti a dohledu, netransparentní účetnictví Specifická právní forma nezapadající do právního řádu Nedostatečná motivace k hospodárnému chování – absence vlastníka Významně zvýšená odpovědnost pojišťoven za zajištění zdravotní péče Tvrdé podmínky pro udělení licence a povoleni, průběžné sledování finanční situace pojišťoven a plnění povinností vůči pojištěncům Standardní právní forma zajišťující transparentnost účetnictví a odpovědnost statutárních orgánů Vlastnická odpovědnost

3 CÍLE TRANSFORMACE  Cílem transformace dnešních zdravotních pojišťoven je splnění podmínek požadovaných pro jejich činnost novým zákonem  Transformace posílí řiditelnost, odpovědnost a transparentnost dnešních pojišťoven  Pojištěnci získají skutečný výběr při prohloubení dnešních jistot

4 ZÁSADY TRANSFORMACE  Zajištění právní kontinuity:  Zachování všech nároků pojištěnců  Zachování smluvních vztahů s lékaři a nemocnicemi  Naprostá jistota bezpečného převodu – postup upraven zákonem  VZP ČR zůstane ve veřejných rukou (vlastníkem se stane stát)  Vlastníky ostatních pojišťoven se stanou subjekty, které splňují požadavky nového zákona, v transparentním procesu prodeje akcií. Původní žadatelé o zřízení pojišťovny budou mít přednostní právo při dorovnání nejvyšší ceny

5 PROVEDENÍ TRANSFORMACE Dnešní stav Cíl transformace Zdravotní pojišťovna v neurčité právní formě, bez jasných požadavků na svoji činnost Nejasná odpovědnost a majetkové vztahy Výkyvy ve finanční situaci pojišťoven Zdravotní pojišťovna v právní formě akciové společnosti, splňující požadavky nového zákona na vznik, dohled a podmínky činnosti = nabytí licence Jasná odpovědnost a vlastník Nárok pojištěnců na 85% úspor

6 10 podmínek pro zdravotní pojišťovny + 1 zisk pro POJIŠTĚNCE 1. Splnění nároku pojištěnce ze zákona 2. Splnění místní dostupnosti (do X km) = síť 3. Splnění časové dostupnosti 4. Vedení transparentních objednacích seznamů = vytvoření finanční rezervy, aby je mohla plnit 5. Povinnost hotovostní rezervy (pro krizi v cash flow) = musí plnit včas lékařům i pacientům 6. Limit provozních nákladů = zabránění vytahování peněz ze systému 7. Limit na bonusy pro pojištěnce = zabránění úniku peněz na marketing 8. Povinnost solventnosti = stále kontrolovatelné finanční zdraví 9. Povinnost zajistit další služby – např. druhý názor, objednací systémy 10. Povinnost podrobit se dohledu +1) Zisk pro pojištěnce = 85 % z úspor pojištěncům

7 DOPADY NA OBČANY  Kdo nebude chtít, nic nepozná – zůstanou zachovány dnešní podmínky včetně rozsahu hrazené péče, zlepší se dostupnost zdravotní péče a kvalita služeb pojišťoven  Výběr pojišťovny – mezi VZP ČR v rukou státu a ostatními pojišťovnami v rukách soukromých subjektů  Výběr z nabídek zdravotních plánů – možnost řízené péče nebo spoluúčasti při zachování rozsahu hrazené péče  Možnost použít výnosy z transformace na úhradu zdravotní péče

8 Zůstatky na fondech zdravotních pojišťoven nad úroveň nutnou k provozu Výnosy z privatizace Zvláštní účet v ČNB VÝNOSY SOUSTŘEDĚNY V ČNB...

9 Zvláštní účet v ČNB... A PŘEDÁNY POJIŠTĚNCŮM Převod k 1.1. 2010 Osobní zdravotní účty občanů Roční úspory z hospodaření zdravotních plánů

10 FUNKCE OSOBNÍHO ZDRAVOTNÍHO ÚČTU Informace o čerpání péče Finanční účet Přehled o spotřebě zdravotní péče, zaplacených poplatcích a doplatcích Průběžná informace o situaci pojištěnce vzhledem k limitu Možnost kontroly služeb vykázaných pojišťovně Vedený zdravotní pojišťovnou, úschova finančních prostředků u bankovního depozitáře Na tento účet vyplatí pojišťovna klientům 85% úspor dosažených v jednotlivých zdravotních plánech Možnost použít prostředky na úhradu zdravotní péče nehrazené z v.z.p. včetně doplatků na léky, spoluúčasti (v plánech se spoluúčastí) a regulačních poplatků

11 JISTOTA FINANČNÍ STABILITY POJIŠŤOVEN Vlastní kapitál Rezervní fond Výše prostředků vložených akcionářem bude odpovídat výši obratu pojišťovny a charakteru veřejného zdravotního pojištění Podíl z ročního obratu pojišťovny bude uložen na zvláštním účtu Zajišťovací fond Všechny pojišťovny budou přispívat na společný zajišťovací fond 3 stupně zabezpečení

12 SHRNUTÍ DOPADŮ TRANSFORMACE  Pojištěnec, který nechce změnu, nic nepozná (kromě lepší dostupnosti služeb)  Zvýšení povinností zdravotních pojišťoven  Přísný státní dozor  3 stupně zajištění finanční stability  Přísná regulace zisku  Příliv nových prostředků do systému  Vydělá každý pojištěnec – předpokládaný průměrný příjem na rodinu 10 000 Kč


Stáhnout ppt "ZÁSADY TRANSFORMACE ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN Praha, 7. 4. 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google