Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Opatření 3.3 „Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů ve Středočeském kraji“ Společný regionální operační program.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Opatření 3.3 „Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů ve Středočeském kraji“ Společný regionální operační program."— Transkript prezentace:

1 Opatření 3.3 „Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů ve Středočeském kraji“ Společný regionální operační program

2 I.SROP II.SROP 3.3 III.Cíle projektu IV.Cílové skupiny V.Plánované aktivity VI.Přímé a dlouhodobé výsledky projektu VII.Finanční podmínky projektu VIII.Horizontální priority Obsah prezentace

3 Plošný program zaměřený na řešení hlavních problémů a podpor aktivit v kompetenci regionů soudržnosti 4 hlavní priority  Podpora podnikání  Rozvoj infrastruktury  Rozvoj lidských zdrojů  Rozvoj cestovního ruchu Řídící orgán Ministerstvo pro místní rozvoj SROP

4 SROP opatření 3.3 „ Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů ve Středočeském kraji“ Celkový všeobecný cíl  Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů  Posílení kapacity potenciálních příjemců podpory ze SČ při přípravě a realizaci projektů spolufinancovaných ze strukturálních fond

5 SROP opatření 3.3 Specifický cíl  Vybudování rozvojového partnerství, v němž budou zastoupeni všichni klíčoví aktéři  Příprava a vzdělávání aktérů účastnících se přípravy programu a přípravy a implementace projektů  Příprava Středočeského kraje na programovací období 2007-2013  Zvýšení absorpční a administrační kapacity  Zvýšení počtu žádostí  Rozvoj informovanosti o možnostech financování ze strukturálních fondů EU

6 Cílové skupiny projektu  Všechny obce Středočeského kraje- 1148  Obce s rozšířenou působností – 26  Mikroregiony a svazky obcí  Podnikatelských sektor –KHK  Zemědělský sektor – KAK  Úřady práce  Nevládní neziskové organizace  Příspěvkové organizace  Expertní sektor Tzn. všichni potenciální předkladatelé projektů v rámci evropských, regionálních a národních zdrojů

7 Plánované aktivity 1.Zpracování potřebných analýz 2.Zmapování a oslovení aktivních zástupců 3.Budování místních partnerství a krajského rozvojového partnerství 4.Vzdělávání zástupců jednotlivých cílových skupin 5.Sdílení zkušeností a posílení kvality řízení 6.Programová příprava na plán.období 2007-2013 7.Vytvoření a aktualizace zásobníku projektů 8.Vytvoření nových pracovních míst 9.Rozvoj informovanosti a komunikační strategie Rozsah jednotlivých aktivit nelze nyní přesně definovat

8 1. Zpracování potřebných analýz I.Analýza cílových skupin – databáze pro další komunikaci II.Analýza vzdělávacích potřeb - klíčové pro III.nastavení potřebných metodik a souvisejících znalostí IV.Analýza komunikačních potřeb cílových skupin V.Analýza potřeb pro tvorbu ROP VI.Analýza kvalifikačních potřeb na trhu práce - podkladový materiál pro budoucí nastavení vzdělávání VII.Dílčí územní a oborové analýzy pro přípravu krajské rozvojové strategie – rozvoj venkova, rozvoj lidských zdrojů, průmysl a podnikání atd.

9  Databáze cílových skupin  Z této databáze vznikne databáze aktivních  Přehled úspěšných projektů a příkladů dobré praxe  Zapojení subjektů do konferencí, seminářů apod. 2. Zmapování a oslovení aktivních zástupců

10 I.Partnerství mezi cílovými skupinami II.Místní partnerství III.Krajské rozvojové partnerství 2 roviny partnerství: 1.územní a 2.oborová  Dílčí cíl: zapojení všech cílových skupin  Výsledek: rovnoměrná síť partnerství za spolupráce manažerů „území“  Prostředek: semináře, konference, plánovací víkend  Udržitelnost v čase 3. Budování partnerství

11  Výstupy:  Existující vzdělávací programy (4)  Proškolení účastníci celkem (1 300)  Proškolení euromanažeři (80)  Proškolení účastníci programů (400)  Proškolení zpracovatelé (50)  Proškolení pracovníci kontroly (30)  Realizované semináře (250)  Realizované stáže (min.4) Školící programy a plány na základě analýzy potřeb 4. Vzdělávání zástupců jednotlivých cílových skupin

12 5. Sdílení zkušeností a posílení kvality řízení  Aplikace metody CAF (Common Assessment Framework – společný hodnotící rámec) do úrovně kraje  Aplikace metody CAF v rámci řízení P3  Zavedení ISO (vybrané odbory)  Další strategie rozvoje zpracovány pomocí metody BSC (Balanced ScoreCard)

13 6. Programová příprava na plán.období 2007-2013  Příprava na další programovací období musí vycházet z krajské i místní úrovně zároveň …pohled zezdola pomůže zpřesnit a vydefinovat řadu problémů..  Místní rozvojová strategie  Krajská rozvojová strategie  Připravené a projednané krajské projekty (4)

14 7. Vytvoření a aktualizace zásobníku projektů  Zásobník projektových záměrů (1)  Workshopy a semináře pro předkladatele projektových záměrů (20)  Jednorázová i kontinuální poradenská činnost prostřednictvím manažerů území, poradenských míst a on-line formulářů  Informace k daným opatřením  Snaha co nejvíce vhodných záměrů přeměnit na reálné projekty

15 8. Vytvoření nových pracovních míst  vytvoření pozice euromanažera  školení

16 9. Rozvoj informovanosti a komunikační strategie  Existující síť poradenských informačních míst s jednotnou koncepcí(12 míst) – poradenství v oblasti rozvojových dotačních programů, využití stávající sítě i nová místa  Publikace (4)  Manuály, metodiky (3)  Informační materiály (6x3000)  Webové stránky pro cílové skupiny (aktivní mailová služba, diskusní fórum)  Komunikační strategie a rozvoj informovanosti

17 Přímé výsledky projektu  Fungující krajské rozvojové partnerství  Projektová připravenost na plán. období 2007-2013  Programová připravenost na plán. období 2007-2013  Proškolené osoby na posílení kapacity místních a regionálních orgánů, cca 1300 osob  Nová pracovní místa, cca 6 míst  Proškolená a informovaná síť na úrovni obcí P3 a kraje  Zlepšení strategického řízení v samosprávě  Informační materiály a publikace  Vzdělávací programy a metodiky

18 Dlouhodobý přínos pro region  Kvalitnější a efektivnější místní politika v dalších plánovacích obdobích  Kvalitnější a efektivnější regionální politika v dalších plánovacích obdobích  Účast partnerů na této politice  Větší informovanost o možnost využívání prostředků z EU  Vytváření kvalitnější projektů na bázi partnerství  Větší dopady projektů na území, prospěch většiny obyvatel

19 Finanční podmínky projektu  Celková finanční náročnost: 52 milionů Kč (75% podpora z ESF, 12,5% podpora ze státního rozpočtu a 12,5% podpora z krajského rozpočtu)

20 Horizontální priority 1.Udržitelný rozvoj – zejména oblast hospodářství a rozvoje lidských zdrojů zabývající se otázkami plánování, programování a projektování 2.Rovné příležitosti 3.Informační společnost – podkladové materiály v informační podobě, podpora progresivních forem komunikace 4.Sociální integrace a zaměstnanost – nová pracovní místa, podpora otázek sociální integrace, zkvalitnění přípravy programů v oblasti zaměstnanosti

21 Děkuji za pozornost. Ing. Dagmar Vyklická Oddělení přípravy a řízení projektů z prostředků fondů EU Odbor evropské integrace Zborovská 11, 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 499 e-mail: vyklicka@kr-s.cz www.kr-stredocesky.czvyklicka@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz


Stáhnout ppt "Opatření 3.3 „Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů ve Středočeském kraji“ Společný regionální operační program."

Podobné prezentace


Reklamy Google