Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Ždár nad Sázavou, 16. 05. 2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Ždár nad Sázavou, 16. 05. 2016."— Transkript prezentace:

1 Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Ždár nad Sázavou, 16. 05. 2016

2 VÝROČÍ 15 LET OD PRVNÍ LINKY „IDS“ V BRNĚ -první pokus o IDS v Brně v letech 1988 - 1991, na předplatní jízdenky bylo možno cestovat po Brně i linkami ČSAD -skutečná novodobá linka IDS vznikla 1. 1. 2001 – linka 820 -2001 – vznik JMK -2002 – dohoda města Brna a JMK o vzniku koordinátora -1. 1. 2004 zahájení provozu první etapy IDS JMK – Brno + nejspádovější oblasti Bez dohody klíčových hráčů SMB a JMK by nebylo zahájení provozu IDS JMK myslitelné. © Libor Čuma

3 IDS NENÍ JEN REGIONÁLNÍ DOPRAVA KORDIS vedle plnění úkolů pro kraj vykonává i řadu činností pro město Brno: -každoročně zpracovává projekt organizace dopravy na následující rok, podklad pro objednávku služeb DPMB; -zpracoval Dopravní plán na období 15 let; -podílí se na podkladech pro SUMP (plán udržitelné mobility) -zpracovává ad hoc analýzy a studie

4 Město Brno a JMK uzavřeli: „Smlouvu o skupině orgánů poskytujících integrované veřejné služby v přepravě cestujících“ Smlouva definuje mimo jiné základní parametry spolupráce v IDS JMK: -záměnu výkonů -postup při úpravě tarifu Spolupráce vychází z nařízení 1370/2007 EU: JMK vypisuje výběrová řízení na zajištění výkonů v IDS JMK na autobusové dopravce Město Brno má svého vnitřního provozovatele DPMB – může s ním uzavřít smlouvu přímo, DPMB se nemůže účastnit soutěží. SMLOUVA MEZI BRNEM A JMK

5 Záměna výkonů spočívá v dopravní optimalizaci – odbourání neefektivního vedení městského a regionálního autobusu po městě Brně v trasách, kde to není potřeba. Podle významu pro dopravní obsluhu Brna jsou linkám přiřazovány koeficienty podle významu linek pro dopravu po městě Brně. Výkony jsou počítány v místokm, aby zohledňovaly kapacitu vozidel. Podobné smlouvy na záměnu výkonů má Jihomoravský kraj uzavřeny s městem Znojmo a Krajem Vysočina, na obdobném principu také s Pardubickým, Olomouckým a Zlínským krajem. PRINCIPY DOPRAVNÍ SPOLUPRÁCE

6 Od roku 2007 je v provozu Centrální dispečink IDS JMK Smluvní vztah mezi KORDIS a DPMB - propojení komunikačních rozhraní, informačních systémů Údaje za všechna vozidla v systému, polohy, zpoždění, pokyny k čekání a dodržení návazností. CED je otevřený, předává dostupná data nejen přímo cestujícím, ale i řadě zájemců – vývojářům aplikací. CED je propojen s dalšími službami města Brna – např. aplikace Doprava-Brno.cz Systém se stále ve spolupráci s DPMB rozvíjí: -zobrazování stavu vozidla (vůz v koloně…) -DPMB: on-line zprávy o situaci v době špičky SPOLUPRÁCE V OBLASTI TELEMATIKY

7 CED SPRINTER PČR JÍZDNÍ ŘÁDY DPMB JÍZDNÍ ŘÁDY DPMB JÍZDNÍ ŘÁDY KORDIS JÍZDNÍ ŘÁDY KORDIS VYHLEDÁVAČE SPOJENÍ úpravy informací na ELPy VYHODNOCENÍ JŘ HLÍDÁNÍ NÁVAZNOSTÍ AUTOMAT. POKYNY MANUÁLNÍ ŘÍZENÍ ŘÍZENÍ A DATA PRO ELP DPMB VLAKY ČD S GPS API ELPY KORDIS ELPY KORDIS ELPY SÚS ELPY SÚS ELPY měst ELPY měst ELPY DPMB ELPY DPMB QR na zastávkách QR na zastávkách POSEIDON DOPRAVA- BRNO iRIS REG. BUSY 21 dopravců data o poloze DISPEČINK DPMB SERVER ČD VÝPRAVČÍ SŽDC SERVER SŽDC data o poloze ELPy Poloha PARAELNÍ SYSTÉM ELP DPMB zprávy dispečera CESMISTROVSTVÍ SÚS JMK DISPEČEŘI 21 REG. DOPRAVCŮ TENKÝ KLIENT PLNÝ KLIENT DISPEČER KORDIS DISPEČER DPMB DDI DISPEČER V TERÉNU CIS JŘ DISPEČER SŽDC pokyny k čekání zprávy dispečera pokyny k čekání DISPEČER ČD VLAKY ČD BEZ GPS CED byl vybrán jako jeden z vzorových příkladů využití GNSS (navigačních a pozičních systémů) v oblasti dopravy a prezentován na Světovém kongresu ITS – Inteligentních dopravních systémů v Bordeaux.

8 Na počátku roku 2016 se vedení města Brna dohodlo s vedením Jihomoravského kraje na společném postupu při zavádění EOC. bude zvoleno progresívní cloudové řešení karta je identifikátor – nenese údaj o dokladu pokladny do regionálních autobusů budou vybaveny bankovními terminály, stejně tak vozidla DPMB centrálním prvkem Dopravní zúčtovací centrum KORDIS JMK spuštění první etapy – předplatní jízdenky v Brně: 1. 1. 2017 spuštění druhé etapy – jednorázové jízdenky v Brně: 1. 7. 2017 – závisí na dokončení přípravy DPMB. MODERNIZACE ODBAVOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH

9 Brněnská karta eshop JMK eshop mezikrajský eshop městský Validátory ve vozech Pokladny ve vozech POP ČD odbav. zařízení Validátory na nádraží čtečka otisk KOUPĚ otisk jízdenka KONTROLA otisk jízdenka UŽIVATEL otisk fotografie DZC Registr uživatelů dopravních služeb Registr vydaných dokladů Synchronizace dat ze zařízeními Synchronizace dat s eshopy Zastřešení denního jízdného Blokace karty Náhradní doklady Přerušení platnosti dokladu Zjištění počtu cestujících Prodlužování platnosti při zpožděn í otisk REGISTRACE otisk fotografie sleva HISTORIE uživatel údaje KOUPĚ uživatel otisk jízdenka ČERPANÉ SLUŽBY UŽIVATEL eshop DPMB Registrace uživatele Doložení nároku na slevu Souhlas se zpracováním os. údajů Prodej předplatních jízdenek Prohlížení historie jízdních dokladů Propojení s Brněnskou kartou Banka 1 Banka 2 otisk cena otisk cena Banka 3 otisk cena Banka 4 otisk cena Banka 5 otisk cena VISA EC/MC Dohodnuté údaje o uživatelích čtečka otisk čtečka otisk čtečka otisk Revizorské čtečky SCHÉMA CÍLOVÉHO STAVU EOC

10 DZC bude řešit problematiku jednorázových i předplatních jízdenek: databáze uživatelů a jejich karet databáze jízdenek přiřazených ke kartám distribuce do systémů: kontrolních pracovníků DPMB a KORDIS kontrolních zařízení železničních dopravců pokladen v autobusech validátorů u jednorázových jízdenek výpočet denního zastřešení ceny jízdného zpřesnění výpočtů cen jízdenek o zpoždění na linkách ČINNOSTI DZC

11 PROPOJENÍ S OSTATNÍMI KRAJI Naším cílem je řešení budovat jako otevřené – umožňující propojení s ostatními kraji. DZC bude nabízet otevřené rozhraní pro napojení e-shopů sousedících systémů. Cloudové řešení umožní kontrolu platnosti jízdních dokladů i tam, kde nebudou dopravci vybaveni novou pokladnou – využití mobilních telefonů se čtečkou. Řešení umožní vytvoření speciálních e-shopů měst v rámci koncepce Smart Cities – např. prodej služeb více městských poskytovatelů na jednom místě – městská jízdenka + poplatky + městské služby…

12 PROPOJENÍ S „BANKOVNÍM“ SVĚTEM Propojení “světa dopravního“ se světem „bankovním a platebních transakcí“ Naší snahou je získat co nejvíce informací o „bankovním světě“ a nalézt nejoptimálnější řešení pro IDS JMK Intenzivně komunikujeme s karetními asociacemi (v abecedním pořadí) MasterCard VISA

13 13 Ing. Jiří Horský ředitel společnosti KORDIS JMK, a.s. Ing. Josef Buchta odbor dopravy Magistrát města Brna DĚKUJEME ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Ždár nad Sázavou, 16. 05. 2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google