Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příprava společného IDS Prahy a Středočeského kraje Ing. Martin Jareš, Ph.D. Odbor dopravy KÚ Středočeského kraje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příprava společného IDS Prahy a Středočeského kraje Ing. Martin Jareš, Ph.D. Odbor dopravy KÚ Středočeského kraje."— Transkript prezentace:

1 Příprava společného IDS Prahy a Středočeského kraje Ing. Martin Jareš, Ph.D. Odbor dopravy KÚ Středočeského kraje

2 Aktuální situace v Praze a Středočeském kraji  v souběžných úsecích PID / SID / PAD / (MHD) platí cestující i objednatelé dvakrát  pro cestující vyšší jízdné, pro objednavatele celkově vyšší náklady

3 Výhody integrované dopravy jedna jízdenka na všechno zvýhodněné předplatní jízdenky s neomezeným počtem cest návaznost a koordinace jízdních řádů on-line informace pro cestující (zpoždění) větší přehlednost (méně linek, sjednocené trasy) snadná zapamatovatelnost jízdních řádů (pravidelné intervaly) 1 tarif – 1 jízdenka – 1 jízdní řád – 1 síť Proč je integrovaná doprava atraktivní pro cestujícího?

4 Nové impulzy k rozvoji reflexe z negativních zkušeností minulosti nutnost uspořádat společná výběrová řízení na autobusové dopravce (nejpozději do r. 2019) potřeba efektivněji vynakládat peníze za dopravní obslužnost čerpání peněz EU (ITI, SUMP) modernizace vozidel železniční dopravy (OPD2) Proč dochází ke spolupráci mezi oběma kraji?

5 Cíl: společný IDS Jaký je dosavadní postup spolupráce? 12/2012 – založení „integrační skupiny“ 11/2013 – dokončení 1. etapy „Analýza současného stavu a návrh dalšího postupu integrace“ 03/2014 – stanovení harmonogramu dalšího postupu 2. etapy 02/2015 – jmenování členů společné Řídící rady 04/2015 – pilotní projekt integrace Mělnicka a Neratovicka 12/2015 – dokončení 2. etapy „Návrhu základních parametrů společného IDS“ Jednotlivé kroky byly postupně SCHVÁLENY oběma výbory pro dopravu a oběma Radami kraje 04/2016 – 1. zasedání Řídící rady pro společný IDS (hlavním tématem založení společného organizátora)

6 II. Etapa integračního dokumentu Doprava, koncepce a infrastruktura (zásady projektování dopravní obsluhy, zásady koncepce rozvoje infrastruktury, rozvoj integrace, preferenční opatření, dopravní plán) Ekonomika provozu, tarif a smlouvy (objednávka dopravy, ekonomika provozu, integrovaný tarif, dělba tržeb, smluvní přepravní podmínky, přepravní kontrola, výběrová řízení na dopravce na linkách) Informační a odbavovací systémy (odbavovací zařízení ve vozidlech, předprodej jízdenek, koordinační dispečink) 1 tarif – 1 jízdenka – 1 jízdní řád – 1 síť Návrh základních parametrů společného IDS

7 II. Etapa integračního dokumentu Marketing a standardy kvality (logo systému, jednotný grafický manuál, informační materiály tištěné i elektronické, anketní průzkumy, standardy dopravní obslužnosti, provozní standardy) Organizační uspořádání (umístění organizačních činností, kompetence organizátora, vnitřní struktura organizátora, financování provozu organizátora) 1 tarif – 1 jízdenka – 1 jízdní řád – 1 síť Návrh základních parametrů společného IDS

8 Společný organizátor pro Prahu a Středočeský kraj 1 tarif – 1 jízdenka – 1 jízdní řád – 1 síť Situace před integrací Každý objednavatel zpravidla uzavírá separátní smlouvy s dopravcem, bez další vzájemné koordinace linek, jízdních řádů atd.

9 Společný organizátor pro Prahu a Středočeský kraj 1 tarif – 1 jízdenka – 1 jízdní řád – 1 síť Příprava společného IDS Roste počet účastníků, vzájemná spolupráce je intenzivnější  roste potřeba koordinace a odborné podpory objednavatelů

10 Společný organizátor pro Prahu a Středočeský kraj 1 tarif – 1 jízdenka – 1 jízdní řád – 1 síť Pro společný IDS je třeba společný organizátor

11 Hamburk – zdroj inspirace 1 tarif – 1 jízdenka – 1 jízdní řád – 1 síť HVV je nejstarší IDS na světě (1965) působí na území 3 spolkových zemí organizátor je vlastněný všemi třemi spolkovými zeměmi a okolními okresy prokazatelný nárůst počtu cestujících i tržeb díky integraci příkladný jednotný marketing vhodné organizační uspořádání

12 Doprava přes hranice krajů  zejména v blízkosti hranic krajů směřuje poptávka i do sousedních krajů  např. z Mělníka do Roudnice n. L., z Dolních Kralovic do Pelhřimova, z Votic do Tábora, z Jesenice u Rakovníka do Plzně  nabídka a koordinace veřejné dopravy je však často na nízké úrovni  “vnitřní pohraničí“  potřeba spolupráce mezi objednavateli, a to zejména v těchto oblastech: koordinace vedení linek a jízdních řádů (návaznosti v přestupních bodech, efektivnější vedení linek bez duplicit – zejména zde má vlivem obecně nižšího využití spojů o to vyšší význam) tarif (vzájemné uznávání jízdenek, překryv tarifů / lomený tarif) technika a odbavovací systémy (odbavovací zařízení umožňující vydávat a číst jízdenky dle více tarifů / vybavení vozidel obojím zařízením, potřeba standardizace techniky)  ale jde to - i přes hranice států: Region Labe/Elbe (Ústecký kraj + Verkehrsverbund Oberelbe) Aneb cestující to při dopravě přes hranice krajů často nemá jednoduché…

13 e-shop Česká technika – Nakladatelství ČVUT https://eobchod.cvut.cz/ https://eobchod.cvut.cz/

14 Příprava společného IDS Prahy a Středočeského kraje Děkuji Vám za pozornost!


Stáhnout ppt "Příprava společného IDS Prahy a Středočeského kraje Ing. Martin Jareš, Ph.D. Odbor dopravy KÚ Středočeského kraje."

Podobné prezentace


Reklamy Google