Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Legislativa ve školství – základní informace Lucie Obrovská.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Legislativa ve školství – základní informace Lucie Obrovská."— Transkript prezentace:

1 Legislativa ve školství – základní informace Lucie Obrovská

2 Zakotvení práva na vzdělání Mezinárodní kontext: Mezinárodní kontext: - Úmluva o právech dítěte - Úmluva o právech dítěte - Všeobecná deklarace lidských práv - Všeobecná deklarace lidských práv - Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech - Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech - Listina základních práv EU - Listina základních práv EU - Evropská úmluva o lidských právech a základních svobodách - Evropská úmluva o lidských právech a základních svobodách právo na vzdělání jako významné sociální právo právo na vzdělání jako významné sociální právo

3 Právo na vzdělání, čl. 33 LZPS (1) Každý má právo na vzdělání. Školní docházka je povinná po dobu, kterou stanoví zákon. (2) Občané mají právo na bezplatné vzdělání v základních a středních školách, podle schopností občana a možností společnosti též na vysokých školách. (3) Zřizovat jiné školy než státní a vyučovat na nich lze jen za podmínek stanovených zákonem; na takových školách se může vzdělání poskytovat za úplatu. (4) Zákon stanoví, za jakých podmínek mají občané při studiu právo na pomoc státu. (1) Každý má právo na vzdělání. Školní docházka je povinná po dobu, kterou stanoví zákon. (2) Občané mají právo na bezplatné vzdělání v základních a středních školách, podle schopností občana a možností společnosti též na vysokých školách. (3) Zřizovat jiné školy než státní a vyučovat na nich lze jen za podmínek stanovených zákonem; na takových školách se může vzdělání poskytovat za úplatu. (4) Zákon stanoví, za jakých podmínek mají občané při studiu právo na pomoc státu.

4 Výklad práva na vzdělání podle LZPS K odst. 1: návaznost na princip nediskriminace při přijetí ke vzdělání, při procesu vzdělávání, při posuzování kvality vzdělávání K odst. 1: návaznost na princip nediskriminace při přijetí ke vzdělání, při procesu vzdělávání, při posuzování kvality vzdělávání Nestátní školy: judikatura ze zahraničí: tělesné tresty na nestátní škole v UK Nestátní školy: judikatura ze zahraničí: tělesné tresty na nestátní škole v UK Odst. 4: prospěchová, sociální stipendia Odst. 4: prospěchová, sociální stipendia

5 Výklad práva na vzdělání podle LZPS Přístup ke vzdělání: obrovský obrat v judikatuře: ÚS předtím nechtěl vůbec vstupovat do autonomie rozhodování VŠ, dnes NSS přezkoumává dokonce nejen rozhodnutí děkana o ukončení studia apod., ale také rozhodnutí ředitele střední školy o povinnosti opakovat ročník apod. Přístup ke vzdělání: obrovský obrat v judikatuře: ÚS předtím nechtěl vůbec vstupovat do autonomie rozhodování VŠ, dnes NSS přezkoumává dokonce nejen rozhodnutí děkana o ukončení studia apod., ale také rozhodnutí ředitele střední školy o povinnosti opakovat ročník apod. ÚS (90.léta): právo na vzdělání ≠ právo na bezplatné učebnice ÚS (90.léta): právo na vzdělání ≠ právo na bezplatné učebnice Nová judikatura : veganská strava pro syna Nová judikatura : veganská strava pro syna

6 Zajímavá mezinárodní judikatura – ESLP a další Přítomnost náboženských symbolů: kříže ve státních školách (Lautsi vs. Itálie) Přítomnost náboženských symbolů: kříže ve státních školách (Lautsi vs. Itálie) Leyla Sahin vs. Turecko: zákaz šátků a vousů při výuce lze požadovat (?) Leyla Sahin vs. Turecko: zákaz šátků a vousů při výuce lze požadovat (?) Dogru vs. Francie: zákaz šátku při TV je relevantní Dogru vs. Francie: zákaz šátku při TV je relevantní Yoder vs. Wisconsin: PŠD do 16 let? Yoder vs. Wisconsin: PŠD do 16 let?

7 Zakotvení práva na vzdělání Školský zákon, hlavní principy § 2: Školský zákon, hlavní principy § 2: Rovný přístup Rovný přístup Zohlednění individuálních vzdělávacích potřeb Zohlednění individuálních vzdělávacích potřeb Respekt a názorová snášenlivost Respekt a názorová snášenlivost Bezplatné základní a střední vzdělávání (vs. úplata za vysokoškolské vzdělání?) Bezplatné základní a střední vzdělávání (vs. úplata za vysokoškolské vzdělání?)

8 Zásada rovného zacházení – co děti cizinců? § 2 vztažen jen na občany EU a jejich děti § 2 vztažen jen na občany EU a jejich děti § 20 školského zákona – zajištění přípravy na vzdělání jen dětem cizinců z EU – problematické, není k tomu důvod § 20 školského zákona – zajištění přípravy na vzdělání jen dětem cizinců z EU – problematické, není k tomu důvod Občané EU: za stejných podmínek ke vzdělání i ke školským službám Občané EU: za stejných podmínek ke vzdělání i ke školským službám Ostatní: stejně jako EU občané k základnímu vzdělávání a školským službám, ne tak u středních škol (nutno prokázat oprávněný pobyt), mateřských škol, školských služeb (nutno prokázat pobyt min. na 90 dní) Ostatní: stejně jako EU občané k základnímu vzdělávání a školským službám, ne tak u středních škol (nutno prokázat oprávněný pobyt), mateřských škol, školských služeb (nutno prokázat pobyt min. na 90 dní)

9 Zásada rovného zacházení Vytvoření soukromé, dle pohlaví oddělené třídy nebo školy jako porušení zákazu diskriminace? Vytvoření soukromé, dle pohlaví oddělené třídy nebo školy jako porušení zákazu diskriminace? Leden 2013: spolkový ústavní soud: taková škola není proti principu zákazu diskriminace v Grundgesetzu Leden 2013: spolkový ústavní soud: taková škola není proti principu zákazu diskriminace v Grundgesetzu Je třeba zvládnout internalizaci Je třeba zvládnout internalizaci

10 Vzdělávací soustava Tzv. dětské skupiny, jesle Tzv. dětské skupiny, jesle Mateřské školy (ve školském zákoně) Mateřské školy (ve školském zákoně) Základní školy: povinná školní docházka vs. porušení povinnosti rodiči Základní školy: povinná školní docházka vs. porušení povinnosti rodiči Střední školy, učiliště, gymnázia Střední školy, učiliště, gymnázia Vysoké školy, univerzity Vysoké školy, univerzity Školy státní, církevní, soukromé Školy státní, církevní, soukromé Umělecké školy a konzervatoře Umělecké školy a konzervatoře

11 Dětské skupiny a další formy péče Nový zákon o dětské skupině Nový zákon o dětské skupině Schválení v červnu 2014 sněmovnou, senát vrátil – kvůli lesním školkám Schválení v červnu 2014 sněmovnou, senát vrátil – kvůli lesním školkám Návrh MŠMT: lesní třídy při mateřských školách – splňovaly by hygienické předpoklady Návrh MŠMT: lesní třídy při mateřských školách – splňovaly by hygienické předpoklady Výsledek: z. č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině Výsledek: z. č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

12 Dětské skupiny a další formy péče firemní školka, dětská skupina, lesní školka firemní školka, dětská skupina, lesní školka Max. 24 dětí Max. 24 dětí Fyzické osoby, firmy, jednotlivci, státní instituce Fyzické osoby, firmy, jednotlivci, státní instituce Hygienické, prostorové předpoklady, pojištění, personál Hygienické, prostorové předpoklady, pojištění, personál Povolení MŠMT Povolení MŠMT

13 Mateřské školy Zřizovatel: obce Zřizovatel: obce Nedostatečné kapacity v posledních letech - stížnosti proti nepřijetí k VOP Nedostatečné kapacity v posledních letech - stížnosti proti nepřijetí k VOP Doporučení VOP ke kritériím předškolního vzdělávání (hlavní závěry?) Doporučení VOP ke kritériím předškolního vzdělávání (hlavní závěry?) Rozhodování ve správním řízení, zákaz diskriminace (- antidiskriminační zákon!) Rozhodování ve správním řízení, zákaz diskriminace (- antidiskriminační zákon!) Přednostní přijetí v roce před PŠD Přednostní přijetí v roce před PŠD Rámcový vzdělávací program pro PV Rámcový vzdělávací program pro PV

14 Závěry doporučení VOP Předškolní vzdělávání jako součást vzdělávací soustavy Předškolní vzdělávání jako součást vzdělávací soustavy Povinnost zdůvodňovat rozhodnutí Povinnost zdůvodňovat rozhodnutí Nelze znevýhodňovat dítě kvůli rodinným okolnostem (rodič na rodičovské, trvalý pobyt obou rodičů, sourozenec, zaměstnanost..) Nelze znevýhodňovat dítě kvůli rodinným okolnostem (rodič na rodičovské, trvalý pobyt obou rodičů, sourozenec, zaměstnanost..) Lze zvážit sociální potřebnost, věk Lze zvážit sociální potřebnost, věk Kritéria nesmí vytvářet samospráva Kritéria nesmí vytvářet samospráva Nelze zacházet rozdílně s cizinci, s postiženými dětmi Nelze zacházet rozdílně s cizinci, s postiženými dětmi

15 Základní školy Zřizovatelé: obce, často u speciálních škol kraje Zřizovatelé: obce, často u speciálních škol kraje Zřizovatel určuje školské obvody, tj. spádové oblasti Zřizovatel určuje školské obvody, tj. spádové oblasti Evidence škol ve školském rejstříku Evidence škol ve školském rejstříku Povinnost přednostního přijetí ve spádové škole, zákaz diskriminace Povinnost přednostního přijetí ve spádové škole, zákaz diskriminace Rámcový vzdělávací program pro ZV  školní vzdělávací program Rámcový vzdělávací program pro ZV  školní vzdělávací program

16 Povinná školní docházka 1774 Všeobecný školní řád 1774 Všeobecný školní řád Bezplatné základní vzdělávání – VDLP 1948, LZPS Bezplatné základní vzdělávání – VDLP 1948, LZPS Dnes: školský zákon: 9 let, i na cizince nad 90 dní, počátkem školního roku následujícího po 6. narozeninách Dnes: školský zákon: 9 let, i na cizince nad 90 dní, počátkem školního roku následujícího po 6. narozeninách Možnost odkladu, max. dvakrát Možnost odkladu, max. dvakrát Děti s hlubším postižením: základy vzdělávání Děti s hlubším postižením: základy vzdělávání Žádost o individuální vzdělávání Žádost o individuální vzdělávání

17 Povinná školní docházka „ohrožuje výchovu a vzdělávání nezletilého zejména tím, že jej nepřihlásí k povinné školní docházce nebo zanedbává péči o tuto docházku„ „ohrožuje výchovu a vzdělávání nezletilého zejména tím, že jej nepřihlásí k povinné školní docházce nebo zanedbává péči o tuto docházku„ přestupkový zákon – 3000,- přestupkový zákon – 3000,- ohrožování mravní výchovy mládeže ohrožování mravní výchovy mládeže odebrání části rodičovského příspěvku (1. 1. 2012) odebrání části rodičovského příspěvku (1. 1. 2012) povinné MŠ? povinné MŠ?

18 Přestupek podle § 31 odst. 1 PZ „kdo ohrožuje výchovu a vzdělávání nezletilého zejména tím, že nepřihlásí dítě k povinné školní docházce nebo zanedbává péči o povinnou školní docházku“ „kdo ohrožuje výchovu a vzdělávání nezletilého zejména tím, že nepřihlásí dítě k povinné školní docházce nebo zanedbává péči o povinnou školní docházku“  ! Zásada subsidiarity trestní represe  ! Zásada subsidiarity trestní represe

19 Trestný čin ohrožování výchovy dítěte § 201 zákona č. 40/2009 Sb. Kdo, byť i z nedbalosti, ohrozí rozumový, citový nebo mravní vývoj dítěte tím, že Kdo, byť i z nedbalosti, ohrozí rozumový, citový nebo mravní vývoj dítěte tím, že a) svádí ho k zahálčivému nebo nemravnému životu, a) svádí ho k zahálčivému nebo nemravnému životu, b) umožní mu vést zahálčivý nebo nemravný život, b) umožní mu vést zahálčivý nebo nemravný život, c) umožní mu opatřovat pro sebe nebo pro jiného prostředky trestnou činností nebo jiným zavrženíhodným způsobem, nebo c) umožní mu opatřovat pro sebe nebo pro jiného prostředky trestnou činností nebo jiným zavrženíhodným způsobem, nebo d) závažným způsobem poruší svou povinnost o ně pečovat nebo jinou svou důležitou povinnost vyplývající z rodičovské zodpovědnosti, d) závažným způsobem poruší svou povinnost o ně pečovat nebo jinou svou důležitou povinnost vyplývající z rodičovské zodpovědnosti, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. + odst. 2: automaty + odst. 2: automaty

20 Trestný čin ohrožování výchovy dítěte Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán, Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán, a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ze zavrženíhodné pohnutky, a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ze zavrženíhodné pohnutky, b) pokračuje-li v páchání takového činu po delší dobu, b) pokračuje-li v páchání takového činu po delší dobu, c) spáchá-li takový čin opětovně, nebo c) spáchá-li takový čin opětovně, nebo d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch - soudy chápou podle judikatury jako ohrožení také neposílání do školy - soudy chápou podle judikatury jako ohrožení také neposílání do školy

21 Prevence záškoláctví Metodický pokyn MŠMT Metodický pokyn MŠMT Tým ve škole: třídní učitel, výchovný poradce, metodik prevence Tým ve škole: třídní učitel, výchovný poradce, metodik prevence Napomenutí – důtka – výchovná komise – (popř. stíhání skrze správní právo) – trestní zákon Napomenutí – důtka – výchovná komise – (popř. stíhání skrze správní právo) – trestní zákon Při 10 neomluvených hod vých. komise Při 10 neomluvených hod vých. komise Po 25 oznamovací povinnost OSPOD, OČTŘ Po 25 oznamovací povinnost OSPOD, OČTŘ

22 Prevence záškoláctví Neomluvené absence vs. vysoký počet omluvených absencí Neomluvené absence vs. vysoký počet omluvených absencí Přestupkový zákon: přestupek na úseku školství a výchovy mládeže Přestupkový zákon: přestupek na úseku školství a výchovy mládeže OČTŘ zkoumá také dopad do vzdělávání OČTŘ zkoumá také dopad do vzdělávání TČ ohrožování výchovy dítěte lze spáchat i z nedbalosti (nižší stupeň zavinění) TČ ohrožování výchovy dítěte lze spáchat i z nedbalosti (nižší stupeň zavinění) Došlo k ohrožení? + neprospívá ve škole? = kumulativní podmínky Došlo k ohrožení? + neprospívá ve škole? = kumulativní podmínky

23 Nová povinnost OSPOD od 2013 pořádat případové konference pro řešení konkrétních situací ohrožených dětí a jejich rodin, a to ve spolupráci s rodiči a jinou osobou odpovědnou za výchovu dítěte, dalšími přizvanými osobami, zejména zástupci škol, školských zařízení, zařízení poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů činných v sociální oblasti, orgánů policie, státních zástupců, odborných pracovníků v oblasti náhradní rodinné péče, poskytovatelů sociálních služeb a pověřených osob pořádat případové konference pro řešení konkrétních situací ohrožených dětí a jejich rodin, a to ve spolupráci s rodiči a jinou osobou odpovědnou za výchovu dítěte, dalšími přizvanými osobami, zejména zástupci škol, školských zařízení, zařízení poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů činných v sociální oblasti, orgánů policie, státních zástupců, odborných pracovníků v oblasti náhradní rodinné péče, poskytovatelů sociálních služeb a pověřených osob

24 Oznamovací povinnost A) obecně A) obecně B) speciální povinnosti některých subjektů B) speciální povinnosti některých subjektů ___ ___ Až na tři roky TOS Až na tři roky TOS Bezodkladně Bezodkladně I tehdy, neznám-li pachatele I tehdy, neznám-li pachatele Policii ČR nebo státnímu zástupci Policii ČR nebo státnímu zástupci Hodnověrným způsobem Hodnověrným způsobem

25 Co je oznamovací povinnost a kdo ji má stanovenou? Trestný čin neoznámení TČ = oznamovací povinnost ohledně vybraných TČ Trestný čin neoznámení TČ = oznamovací povinnost ohledně vybraných TČ § 368 trestního zákona, tj. z. č. 40/2009 Sb. § 368 trestního zákona, tj. z. č. 40/2009 Sb.  zneužití dítěte k výrobě pornografie,  zneužití dítěte k výrobě pornografie, pohlavní zneužívání, týrání svěřené osoby § 367 TZ = nepřekažení TČ § 367 TZ = nepřekažení TČ

26 Učitelé: některé další povinnosti § 10 (4) zákona č. 359/1999 Sb. § 10 (4) zákona č. 359/1999 Sb. Oznamovací povinnost úřadu obce o ohrožených dětech Oznamovací povinnost úřadu obce o ohrožených dětech § 6 zákona o OSPOD: § 6 zákona o OSPOD: Rodiče zemřeli, zneužívají rodičovskou zodpovědnost, byl na nich spáchán TČ, jsou ohroženi násilím mezi rodiči, opakovaně utíkají z domova, vedou zahálčivý život Rodiče zemřeli, zneužívají rodičovskou zodpovědnost, byl na nich spáchán TČ, jsou ohroženi násilím mezi rodiči, opakovaně utíkají z domova, vedou zahálčivý život

27 Některé další povinnosti Kromě toho podle § 7 každý má povinnost oznámit závadné chování dětí jejich rodiči, i upozornit orgán sociálně-právní ochrany na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti, na skutečnost, že rodiče nemohou plnit povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti.. Kromě toho podle § 7 každý má povinnost oznámit závadné chování dětí jejich rodiči, i upozornit orgán sociálně-právní ochrany na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti, na skutečnost, že rodiče nemohou plnit povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti.. + dítě (§ 8-1) může chtít pomoc i bez souhlasu rodičů! + dítě (§ 8-1) může chtít pomoc i bez souhlasu rodičů!

28 Když se chce dítě/žák bránit… Jaké má možnosti? Jaké má možnosti? A) škola – kdo? A) škola – kdo? B) státní orgány – které? (co OČTŘ?) B) státní orgány – které? (co OČTŘ?) C) linky bezpečí – 116111 C) linky bezpečí – 116111 D) VOP. http://deti.ochrance.cz/ D) VOP. http://deti.ochrance.cz/http://deti.ochrance.cz/ E) školní ombudsman – kdo? úloha? E) školní ombudsman – kdo? úloha?

29 Základní zásady poskytování vzdělání § 2 školského zákona: § 2 školského zákona: Rovný přístup ke vzdělání Rovný přístup ke vzdělání Zohlednění individuálních potřeb Zohlednění individuálních potřeb Naplnění potenciálu žáka Naplnění potenciálu žáka Úcta k právům jednotlivce, tolerance Úcta k právům jednotlivce, tolerance Bezplatné základní a střední vzdělávání (xx školky…) Bezplatné základní a střední vzdělávání (xx školky…)

30 Práva a povinnosti žáků Žák má právo na vzdělávání a služby (//veganská strava ve školách..?) Žák má právo na vzdělávání a služby (//veganská strava ve školách..?) Na informace o vzdělávání a poskytovaných službách Na informace o vzdělávání a poskytovaných službách Přiměřeně má i právo se vyjadřovat ke svému vzdělávání (i v jiných oblastech právo na názor: I ÚS 3304/2013 – právo dítěte být u soudu) Přiměřeně má i právo se vyjadřovat ke svému vzdělávání (i v jiných oblastech právo na názor: I ÚS 3304/2013 – právo dítěte být u soudu) Povinnost chodit do školy a vzdělávat se Povinnost chodit do školy a vzdělávat se Povinnost řídit se řádem školy a poslechnout pokyny pedagogů Povinnost řídit se řádem školy a poslechnout pokyny pedagogů

31 Povinnosti rodičů Posílat dítě do školy Posílat dítě do školy V závažných případech jednat s ředitelem V závažných případech jednat s ředitelem Informovat o zdravotní způsobilosti dítěte a o dalších podstatných okolnostech Informovat o zdravotní způsobilosti dítěte a o dalších podstatných okolnostech Uvádět důvody absence Uvádět důvody absence

32 Povinnosti rodičů: výběr školy Ředitel rozhoduje o přestupu žáka na základě žádosti rodiče, ale: Ředitel rozhoduje o přestupu žáka na základě žádosti rodiče, ale: podá-li žádost pouze jeden z rodičů, účastníkem správního řízení se stává i druhý rodič, neboť může být ve smyslu § 27 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutím ředitele přímo dotčen ve svých právech a povinnostech. Nositeli tzv. rodičovské zodpovědnosti jsou bezpochyby oba rodiče, a to v plném rozsahu bez ohledu na jejich sezdanost, úpravu výchovy dítěte apod. Rozhodování o vzdělávání dětí patří svou povahou do souhrnu práv a povinností při péči o nezletilé dítě, tzv. rodičovské zodpovědnosti, měli by se na něm proto podílet oba rodiče. podá-li žádost pouze jeden z rodičů, účastníkem správního řízení se stává i druhý rodič, neboť může být ve smyslu § 27 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutím ředitele přímo dotčen ve svých právech a povinnostech. Nositeli tzv. rodičovské zodpovědnosti jsou bezpochyby oba rodiče, a to v plném rozsahu bez ohledu na jejich sezdanost, úpravu výchovy dítěte apod. Rozhodování o vzdělávání dětí patří svou povahou do souhrnu práv a povinností při péči o nezletilé dítě, tzv. rodičovské zodpovědnosti, měli by se na něm proto podílet oba rodiče.

33 Povinnosti rodičů: výběr školy Právem každého rodiče je rozhodovat o výběru školy pro dítě, nicméně v zájmu dítěte je, aby se rodiče na tomto výběru školy především dohodli. O běžných záležitostech týkajících se dítěte může každý rodič rozhodovat zvlášť, v podstatných záležitostech pak musí vyjádřit souhlas oba rodiče jako nositelé rodičovské zodpovědnosti. Zákon o rodině neuvádí, které záležitosti jsou podstatné, ale dle komentáře k zákonu o rodině i výkladu MŠMT je nutno mezi ně zařadit i rozhodování o vzdělání dítěte. Pokud není možná zákonem preferovaná dohoda mezi rodiči o podstatných záležitostech dítěte, rozhodne dle soud.

34 Vzdělávací soustava v ČR Které školy zahrnuje? Které školy zahrnuje? Je povinná mateřská škola? Je povinná mateřská škola? Jde o poskytování vzdělávání, nebo hlídání? Jde o poskytování vzdělávání, nebo hlídání? Jaké možnosti má žák po PŠD? Jaké možnosti má žák po PŠD? Co to je zájmové vzdělávání? /SVČ, ŠD, ŠK/ Co to je zájmové vzdělávání? /SVČ, ŠD, ŠK/ Co zahrnuje terciární vzdělávání, je bezplatné? Co zahrnuje terciární vzdělávání, je bezplatné? Jaké znáte akademické tituly? Jaké znáte akademické tituly?

35 Systém vzdělávání v ČR Mateřské školy (i pro děti se SVP) Mateřské školy (i pro děti se SVP) Přípravný ročník ZŠS, pro děti sociálně znevýhodněné Přípravný ročník ZŠS, pro děti sociálně znevýhodněné Základní školy (pro děti se SVP), základní školy speciální Základní školy (pro děti se SVP), základní školy speciální Střední vzdělávání, - s výučním listem, - maturitou, konzervatoře + nástavba Střední vzdělávání, - s výučním listem, - maturitou, konzervatoře + nástavba VOŠ (Dis.) VOŠ (Dis.) VŠ: Bc.  Mgr.,// Mgr., MUDr..,// Ph. D., Th. D. VŠ: Bc.  Mgr.,// Mgr., MUDr..,// Ph. D., Th. D.

36 Školská zařízení a školské služby Škola = školská právnická osoba (kde budete hledat seznam škol?) Škola = školská právnická osoba (kde budete hledat seznam škol?) Školské zařízení = zařízení pro DVPP, ubytovací a výchovná zařízení, zařízení pro zájmové vzdělávání, zařízení školního stravování, školská účelová zařízení (knihovnické služby, praktická činnost..) Školské zařízení = zařízení pro DVPP, ubytovací a výchovná zařízení, zařízení pro zájmové vzdělávání, zařízení školního stravování, školská účelová zařízení (knihovnické služby, praktická činnost..)

37 Systém vzdělávacích programů RVP zakotven ve školském zákoně RVP zakotven ve školském zákoně RVP PV, RVP ZV, RVP ZV LMP, RVP ZŠS RVP PV, RVP ZV, RVP ZV LMP, RVP ZŠS Školní vzdělávací programy musí sledovat rámec a výstupy RVP Školní vzdělávací programy musí sledovat rámec a výstupy RVP Naplnění RVP kontroluje ČŠI Naplnění RVP kontroluje ČŠI Zařazení do vzdělávacího programu § 49 odst. 2 školského zákona Zařazení do vzdělávacího programu § 49 odst. 2 školského zákona http://rvp.cz/ http://rvp.cz/

38 Vzdělávací programy Ve které škole lze vzdělávat podle kterého vzdělávacího programu? Ve které škole lze vzdělávat podle kterého vzdělávacího programu? A) v běžné základní škole podle RVP LMP A) v běžné základní škole podle RVP LMP B) ve speciální škole podle RVP LMP B) ve speciální škole podle RVP LMP C) v běžné základní škole zřídit třídu pro děti s LMP s programem RVP LMP C) v běžné základní škole zřídit třídu pro děti s LMP s programem RVP LMP __ __ Zmatky v názvech škol.. Zmatky v názvech škol..

39 Vzdělávací programy „Vyžaduje-li to povaha zdravotního postižení, zřizují se pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením školy, popřípadě v rámci školy jednotlivé třídy, oddělení nebo studijní skupiny s upravenými vzdělávacími programy.“ „Vyžaduje-li to povaha zdravotního postižení, zřizují se pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením školy, popřípadě v rámci školy jednotlivé třídy, oddělení nebo studijní skupiny s upravenými vzdělávacími programy.“

40 Právní úprava školství v ČR: co je obsahem předpisů? Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol

41 Právní úprava školství v ČR: co je obsahem předpisů? Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školství Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školství Vyhláška č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných Vyhláška č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných Vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech Vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících Zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám Zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám

42 Zřizovatelé MŠMT, soukromé, církevní školy MŠMT, soukromé, církevní školy Obce: mateřské školy, základní školy, základní umělecké školy, mateřské a základní školy pro výuku v jazyce národnostní menšiny, stravovací zařízení Obce: mateřské školy, základní školy, základní umělecké školy, mateřské a základní školy pro výuku v jazyce národnostní menšiny, stravovací zařízení Kraje: SŠ, VOŠ; MŠ, ZŠ..pro žáky s postižením, základní školy speciální, střední školy pro národnostní menšiny (výbor pro menšiny + další podmínky), dětské domovy, školy při zdr. zařízeních Kraje: SŠ, VOŠ; MŠ, ZŠ..pro žáky s postižením, základní školy speciální, střední školy pro národnostní menšiny (výbor pro menšiny + další podmínky), dětské domovy, školy při zdr. zařízeních

43 Zřizovatelé Problémy vztahů zřizovatel: škola: Problémy vztahů zřizovatel: škola: Nedostatečná úprava kontroly výkonu zřizovatelských kompetencí (vztah ředitel: zřizovatel, ředitel: ČŠI, ČŠI: zřizovatel) Nedostatečná úprava kontroly výkonu zřizovatelských kompetencí (vztah ředitel: zřizovatel, ředitel: ČŠI, ČŠI: zřizovatel) Jaké jsou kompetence ČŠI? Kde je budete hledat? Jaké jsou kompetence ČŠI? Kde je budete hledat? konexe konexe

44 Konkursy na ředitele § 166 (2) ŠZ: ředitele veřejné školy jmenuje na základě jím vyhlášeného konkursního řízení na dobu 6 let zřizovatel. § 166 (2) ŠZ: ředitele veřejné školy jmenuje na základě jím vyhlášeného konkursního řízení na dobu 6 let zřizovatel. § 166 (3): V průběhu posledních 6 měs. pracovního poměru ředitele školy na dobu určitou, nejpozději však 3 měsíce před jeho skončením, může zřizovatel vyhlásit konkurs. Zřizovatel vyhlásí konkurs vždy, navrhne-li to nejpozději 6 měsíců před koncem doby trvání pracovního poměru na dobu určitou Česká školní inspekce nebo školská rada. Nedojde-li k vyhlášení konkursu, prodlužuje se doba trvání pracovního poměru na dobu určitou ředitele školy nebo školského zařízení o dalších 6 let. § 166 (3): V průběhu posledních 6 měs. pracovního poměru ředitele školy na dobu určitou, nejpozději však 3 měsíce před jeho skončením, může zřizovatel vyhlásit konkurs. Zřizovatel vyhlásí konkurs vždy, navrhne-li to nejpozději 6 měsíců před koncem doby trvání pracovního poměru na dobu určitou Česká školní inspekce nebo školská rada. Nedojde-li k vyhlášení konkursu, prodlužuje se doba trvání pracovního poměru na dobu určitou ředitele školy nebo školského zařízení o dalších 6 let.

45 Konkursy na ředitele: situace Dosavadní ředitelka se nepřihlásila, přihlásila se jen jedna osoba, ta neuspěla. Poté zřizovatel potvrdil ve funkci staronovou ředitelku, do konce r. 2012. Dosavadní ředitelka se nepřihlásila, přihlásila se jen jedna osoba, ta neuspěla. Poté zřizovatel potvrdil ve funkci staronovou ředitelku, do konce r. 2012. Zvítězila kandidátka, která se posléze vzdala funkce. Potvrzena ve funkci byla do konce roku 2012 bývalá ředitelka, která se konkursu neúčastnila. Zvítězila kandidátka, která se posléze vzdala funkce. Potvrzena ve funkci byla do konce roku 2012 bývalá ředitelka, která se konkursu neúčastnila. Neúspěšný konkurs: jmenována třetí osoba Neúspěšný konkurs: jmenována třetí osoba

46 Konkursy na ředitele: otázky Mohli po neúspěšném konkursu ponechat starou ředitelku? Mohli po neúspěšném konkursu ponechat starou ředitelku? Mohli jmenovat osobu, která se konkursu neúčastnila? Mohli jmenovat osobu, která se konkursu neúčastnila? Jaké důsledky má nevyhlášení konkursu? Jaké důsledky má nevyhlášení konkursu? Může zřizovatel jmenovat starou ředitelku znovu, ale na omezenou dobu? Může zřizovatel jmenovat starou ředitelku znovu, ale na omezenou dobu?

47 Výuka náboženství Církve nebo náboženské společnosti, které k tomu mají povolení Církve nebo náboženské společnosti, které k tomu mají povolení Nepovinný předmět na státních školách, min. 7 žáků Nepovinný předmět na státních školách, min. 7 žáků Církevní školy Církevní školy Rozhodnutí Lautsi vs. Itálie (stěžovatelka: právo na výchovu dětí vs. kříže ve státních školách) Rozhodnutí Lautsi vs. Itálie (stěžovatelka: právo na výchovu dětí vs. kříže ve státních školách)

48 Střední školy: problematika „státních“ maturit § 82 školského zákona § 82 školského zákona Odvolání – odůvodnění rozhodnutí! Odvolání – odůvodnění rozhodnutí! Do 20 (dříve: 8) dní se lze obrátit na krajský úřad, který musí do 30 dnů za pomoci ČŠI a Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání rozhodnout Do 20 (dříve: 8) dní se lze obrátit na krajský úřad, který musí do 30 dnů za pomoci ČŠI a Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání rozhodnout Problém: posuzování slohových prací externisty Problém: posuzování slohových prací externisty

49 Vysoké školy, zákon č. 111/1998 Sb. Vysoká škola: správní orgán x akademická samospráva Vysoká škola: správní orgán x akademická samospráva Vnitřní předpisy: studijní řád, stipendijní řád Vnitřní předpisy: studijní řád, stipendijní řád Správní rozhodování –poplatky, uznávání zahraničního vzdělání, matrika Správní rozhodování –poplatky, uznávání zahraničního vzdělání, matrika Zákaz diskriminace v přístupu k vysokoškolskému studiu Zákaz diskriminace v přístupu k vysokoškolskému studiu

50 Mezinárodní dohody ve školství Problematika uznávání zahraničního vzdělání Problematika uznávání zahraničního vzdělání Tzv. boloňský proces: 1999 Boloňská deklarace, Evr. prostor vysokoškolského vzdělávání Tzv. boloňský proces: 1999 Boloňská deklarace, Evr. prostor vysokoškolského vzdělávání Kvalita v rámci VŠ: Akreditační komise Kvalita v rámci VŠ: Akreditační komise

51 Uznání zahraničního vzdělání Uznává česká VŠ realizující obdobný studijní program, jde o správní rozhodnutí Uznává česká VŠ realizující obdobný studijní program, jde o správní rozhodnutí Odvolání k MŠMT, má rozhodnout do 30, resp. do 60 dní Odvolání k MŠMT, má rozhodnout do 30, resp. do 60 dní Lze dát návrh na opatření proti nečinnosti (§ 80 SŘ) Lze dát návrh na opatření proti nečinnosti (§ 80 SŘ) Žádost o přiměřené zadostiučinění za průtahy v řízení Žádost o přiměřené zadostiučinění za průtahy v řízení

52 Uznání zahraničního vzdělání § 105 ZVŠ:„Nestanoví-li tento zákon jinak, postupuje se v řízení ve věcech upravených tímto zákonem podle obecných předpisů o správním řízení.“ § 105 ZVŠ:„Nestanoví-li tento zákon jinak, postupuje se v řízení ve věcech upravených tímto zákonem podle obecných předpisů o správním řízení.“ § 71 odst. 3 SŘ: „Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení.“ § 71 odst. 3 SŘ: „Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení.“

53 Uznání zahraničního vzdělání § 80 SŘ: „(1) Nevydá-li správní orgán rozhodnutí ve věci v zákonné lhůtě, nadřízený správní orgán učiní z moci úřední opatření proti nečinnosti, jakmile se o tom dozví. (2) Opatření proti nečinnosti učiní nadřízený správní orgán i tehdy, nezahájí- li příslušný správní orgán řízení ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy se dozvěděl o skutečnostech odůvodňujících zahájení řízení z moci úřední“. § 80 SŘ: „(1) Nevydá-li správní orgán rozhodnutí ve věci v zákonné lhůtě, nadřízený správní orgán učiní z moci úřední opatření proti nečinnosti, jakmile se o tom dozví. (2) Opatření proti nečinnosti učiní nadřízený správní orgán i tehdy, nezahájí- li příslušný správní orgán řízení ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy se dozvěděl o skutečnostech odůvodňujících zahájení řízení z moci úřední“.

54 Odškodnění vyhozených studentů Nařízení vlády č. 122/2009 Sb. Nařízení vlády č. 122/2009 Sb. Na základě § 8 zákona o protiprávnosti komunistického režimu: Na základě § 8 zákona o protiprávnosti komunistického režimu: „ Vláda je zmocněna, aby nařízením napravila některé křivdy spáchané na odpůrcích komunistického režimu a na osobách, které byly postiženy jeho perzekucemi, v oblasti sociální, zdravotní a finanční.“ „ Vláda je zmocněna, aby nařízením napravila některé křivdy spáchané na odpůrcích komunistického režimu a na osobách, které byly postiženy jeho perzekucemi, v oblasti sociální, zdravotní a finanční.“

55 Odškodnění vyhozených studentů Případ I.: klient si stěžuje, že chce odškodné – nemohl studovat na VŠ, protože jej z politických důvodů nevzali ani na SŠ + dodal doklad o tom, že nestudoval Případ I.: klient si stěžuje, že chce odškodné – nemohl studovat na VŠ, protože jej z politických důvodů nevzali ani na SŠ + dodal doklad o tom, že nestudoval Případ II.: klient byl vyhozen z VŠ z politických důvodů v r. 1970 Případ II.: klient byl vyhozen z VŠ z politických důvodů v r. 1970 http://jinepravo.blogspot.cz/2012/06/jiri- nantl-soudni-aktivismus-nebo.html http://jinepravo.blogspot.cz/2012/06/jiri- nantl-soudni-aktivismus-nebo.html

56 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kdo je v čele resortu dnes? Před ním mj.: Kdo je v čele resortu dnes? Před ním mj.: prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. Jaké jsou úkoly MŠMT?

57 Mgr. Kateřina Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D.

58 Kompetenční zákon Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je ústředním orgánem státní správy pro předškolní zařízení, školská zařízení, základní školy, střední školy a vysoké školy, pro vědní politiku, výzkum a vývoj, včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti, a pro vědecké hodnosti, pro státní péči o děti, mládež, tělesnou výchovu, sport, turistiku a sportovní reprezentaci státu. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je ústředním orgánem státní správy pro předškolní zařízení, školská zařízení, základní školy, střední školy a vysoké školy, pro vědní politiku, výzkum a vývoj, včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti, a pro vědecké hodnosti, pro státní péči o děti, mládež, tělesnou výchovu, sport, turistiku a sportovní reprezentaci státu. www.nuv.cz www.nuv.cz

59 Česká školní inspekce Podle tzv. kompetenčního zákona je podřízena MŠMT! Podle tzv. kompetenčního zákona je podřízena MŠMT! www.csicr.cz www.csicr.cz www.csicr.cz Ústředí (ústřední školní inspektor) + 14 krajských inspektorátů Ústředí (ústřední školní inspektor) + 14 krajských inspektorátů podněty, tematické zprávy, naplňování RVP podněty, tematické zprávy, naplňování RVP

60 Česká školní inspekce Inspekční činnost: odborné otázky Inspekční činnost: odborné otázky Státní kontrola: dodržení zákona Státní kontrola: dodržení zákona Veřejnosprávní kontrola: finanční využití Veřejnosprávní kontrola: finanční využití Kontroluje školy i školská zařízení – co mezi ně patří? Kontroluje školy i školská zařízení – co mezi ně patří? Školní inspektoři, kontrolní pracovníci, přizvané osoby Školní inspektoři, kontrolní pracovníci, přizvané osoby

61 Česká školní inspekce Kdy se lze stát školním inspektorem? Kdy se lze stát školním inspektorem? Co na školách Inspekce kontroluje? Co na školách Inspekce kontroluje? Zjištění pochybení: předání zřizovateli, ten ji musí informovat o dalším postupu Zjištění pochybení: předání zřizovateli, ten ji musí informovat o dalším postupu Vyhláška č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce Vyhláška č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce Možnost přizvání přizvaných osob Možnost přizvání přizvaných osob

62 Přestupky na úseku školství Porušení mlčenlivosti v souvislosti s maturitami, projednává MŠMT, pokuta až 0,5 mil. Kč Porušení mlčenlivosti v souvislosti s maturitami, projednává MŠMT, pokuta až 0,5 mil. Kč Nesplnění opatření uloženého po zjištění nedostatků ČŠI, projednává ČŠI, pokuta až 50 000,- Kč Nesplnění opatření uloženého po zjištění nedostatků ČŠI, projednává ČŠI, pokuta až 50 000,- Kč

63 Problematika speciálního školství Mezinárodní úmluvy (mají přednost): povinnost zajištění vzdělávání na nediskriminačním základě Mezinárodní úmluvy (mají přednost): povinnost zajištění vzdělávání na nediskriminačním základě Problémy: Problémy: - naše legislativa (vyhlášky) - naše legislativa (vyhlášky) - finance (argumenty NERVu, problematika financování AP) - finance (argumenty NERVu, problematika financování AP) - nedostatečná podpora některých rodin, absence dětí ve škole - nedostatečná podpora některých rodin, absence dětí ve škole

64 Problematika speciálního školství - postupy a diagnostika ŠPZ (kritika štrasburského soudu) - postupy a diagnostika ŠPZ (kritika štrasburského soudu) - sklony k elitářství některých ředitelů a škol (ředitel jako manažer privátní instituce nebo poskytovatel veřejné služby??----- PŠD!) - sklony k elitářství některých ředitelů a škol (ředitel jako manažer privátní instituce nebo poskytovatel veřejné služby??----- PŠD!) - příprava budoucích učitelů na pedagogických fakultách - příprava budoucích učitelů na pedagogických fakultách - postavení speciálních škol - postavení speciálních škol - názvy škol..! - názvy škol..!

65 Vzdělávání žáků se SVP Zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění, sociální znevýhodnění Zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění, sociální znevýhodnění Vyhláška 73/2005 Sb. + § 16 ŠZ Vyhláška 73/2005 Sb. + § 16 ŠZ Podpůrná a vyrovnávací opatření Podpůrná a vyrovnávací opatření „…vyžaduje-li to povaha postižení, zřizují se základní školy pro děti s postižením“ „…vyžaduje-li to povaha postižení, zřizují se základní školy pro děti s postižením“

66 Školská poradenská zařízení Speciálně pedagogická centra a pedagogicko – psychologické poradny Speciálně pedagogická centra a pedagogicko – psychologické poradny Zřizovatelem kraj Zřizovatelem kraj Napojení SPC na speciální školy: střet zájmů? Napojení SPC na speciální školy: střet zájmů? Doporučení ke zřízení AP – ředitel – KÚ Doporučení ke zřízení AP – ředitel – KÚ Doporučení do spec. školy Doporučení do spec. školy Doporučení do spec. vzd. programu Doporučení do spec. vzd. programu

67 Inkluze ve světě a soudní rozhodnutí K čemu dospěl v rozhodnutí americký soud? K čemu dospěl v rozhodnutí americký soud? Jaké znevýhodnění měla dívka? Jaké znevýhodnění měla dívka? Jak soud ve prospěch svého závěru argumentoval? Jak soud ve prospěch svého závěru argumentoval?

68 Další otázky diskriminace v přístupu ke vzdělání Právní problémy: Právní problémy: nečinnost samosprávy nečinnost samosprávy zásahy samosprávy zásahy samosprávy časové hledisko vs. vzdělávání dětí časové hledisko vs. vzdělávání dětí úspěch v odvolacím řízení vs. přeplněné školky úspěch v odvolacím řízení vs. přeplněné školky diskriminujícím subjektem je kdo? Ředitel, diskriminujícím subjektem je kdo? Ředitel, poradna, zřizovatel, kraj, stát poradna, zřizovatel, kraj, stát?

69 Další otázky diskriminace v přístupu ke vzdělání Dotace pro znevýhodněné skupiny: máme vstupní a výstupní data? Právní základ: Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin, a nařízení vlády č. Dotace pro znevýhodněné skupiny: máme vstupní a výstupní data? Právní základ: Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin, a nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity, čl. 1 odst. 4 Úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace:

70 Ustanovení § 1 odst. 4 Úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace „Za rasovou diskriminaci nejsou považována zvláštní opatření, učiněná výhradně pro zajištění přiměřeného rozvoje některých rasových nebo etnických skupin nebo jednotlivců, kteří potřebují takovou ochranu, jež může být nezbytnou k tomu, aby jim zabezpečila rovné užívání nebo výkon lidských práv a základních svobod, pokud ovšem tato opatření nevedou k zachovávání rozdílných práv pro různé rasové skupiny a pokud nezůstanou v platnosti po dosažení cílů, pro které byla přijata.“ „Za rasovou diskriminaci nejsou považována zvláštní opatření, učiněná výhradně pro zajištění přiměřeného rozvoje některých rasových nebo etnických skupin nebo jednotlivců, kteří potřebují takovou ochranu, jež může být nezbytnou k tomu, aby jim zabezpečila rovné užívání nebo výkon lidských práv a základních svobod, pokud ovšem tato opatření nevedou k zachovávání rozdílných práv pro různé rasové skupiny a pokud nezůstanou v platnosti po dosažení cílů, pro které byla přijata.“

71 Další otázky diskriminace v přístupu ke vzdělání § 7 odst. 2 ADZ: § 7 odst. 2 ADZ: Za diskriminaci se nepovažují opatření, jejichž cílem je předejít nebo vyrovnat nevýhody vyplývající z příslušnosti osoby ke skupině osob vymezené některým z důvodů uvedených v § 2 odst. 3 a zajistit jí rovné zacházení a rovné příležitosti. Za diskriminaci se nepovažují opatření, jejichž cílem je předejít nebo vyrovnat nevýhody vyplývající z příslušnosti osoby ke skupině osob vymezené některým z důvodů uvedených v § 2 odst. 3 a zajistit jí rovné zacházení a rovné příležitosti.§ 2 odst. 3§ 2 odst. 3

72 Další otázky diskriminace v přístupu ke vzdělání Náboženské symboly ve školách, požadavky na úpravu výuky: šátky – o jaká práva jde? Kdy je možné je omezit? Náboženské symboly ve školách, požadavky na úpravu výuky: šátky – o jaká práva jde? Kdy je možné je omezit? http://www.ochrance.cz/tiskove- zpravy/tiskove-zpravy-2014/skola-nemuze- zcela-zakazat-noseni-krizku-ani- muslimskeho-satku-nezahalujiciho-tvar-a/ http://www.ochrance.cz/tiskove- zpravy/tiskove-zpravy-2014/skola-nemuze- zcela-zakazat-noseni-krizku-ani- muslimskeho-satku-nezahalujiciho-tvar-a/ http://www.ochrance.cz/tiskove- zpravy/tiskove-zpravy-2014/skola-nemuze- zcela-zakazat-noseni-krizku-ani- muslimskeho-satku-nezahalujiciho-tvar-a/ http://www.ochrance.cz/tiskove- zpravy/tiskove-zpravy-2014/skola-nemuze- zcela-zakazat-noseni-krizku-ani- muslimskeho-satku-nezahalujiciho-tvar-a/ Argumenty obou stran… ? Argumenty obou stran… ?

73 Další otázky diskriminace v přístupu ke vzdělání Nikáb, hidžáb, burka Nikáb, hidžáb, burka

74 ESLP k otázce zahalování Rozsudek Velkého senátu ESLP z 1. 7. 2014 ve věci S. A. S. proti Francii ( Rozsudek Velkého senátu ESLP z 1. 7. 2014 ve věci S. A. S. proti Francii (č. 43835/11) Čl. 8, čl. 9 a čl. 14 EÚLP Čl. 8, čl. 9 a čl. 14 EÚLP Stěžovatelka se považuje za oddanou muslimku, nikdo ji k nošení šátku nenutí Stěžovatelka se považuje za oddanou muslimku, nikdo ji k nošení šátku nenutí Co princip multikulturality…? Co princip multikulturality…?

75 ESLP: Dahlab vs. Švýcarsko, Eweida vs. UK Dahlab: Možnost učitelky nosit šátek – inspekce ji vyzvala k odložení, ESLP konstatoval, že vyučuje-li mladší žáky, může je ovlivnit Dahlab: Možnost učitelky nosit šátek – inspekce ji vyzvala k odložení, ESLP konstatoval, že vyučuje-li mladší žáky, může je ovlivnit Eweida: Letecká společnost odmítla možnost nosit na uniformě kříž kvůli dress code – podle ESLP nedůvodné Eweida: Letecká společnost odmítla možnost nosit na uniformě kříž kvůli dress code – podle ESLP nedůvodné Paní Chaplin - zdravotní sestra, tam je to z důvodu infekce pochopitelné Paní Chaplin - zdravotní sestra, tam je to z důvodu infekce pochopitelné Nejednotnost soudu v případech Dahlab, Eweida, S. A. S. – v čem? Nejednotnost soudu v případech Dahlab, Eweida, S. A. S. – v čem?

76 Další otázky diskriminace v přístupu ke vzdělání Nové rozhodnutí z Itálie: časové omezení asistenta k dítěti s postižením = diskriminace Nové rozhodnutí z Itálie: časové omezení asistenta k dítěti s postižením = diskriminace Situace v Portugalsku – ředitel se snažil vytvořit menší třídy a opatření pro Romy, ale odsouzeno jako nedovolený postup Situace v Portugalsku – ředitel se snažil vytvořit menší třídy a opatření pro Romy, ale odsouzeno jako nedovolený postup

77 Další otázky: 1 As 46/2013-44 Může být reklama diskriminační? Podle zákona o regulaci reklamy nesmí být v rozporu s dobrými mravy, NSS zmínil D. H. a zvláštní ochranu Romů Může být reklama diskriminační? Podle zákona o regulaci reklamy nesmí být v rozporu s dobrými mravy, NSS zmínil D. H. a zvláštní ochranu Romů Kritika – nemohou se tak Kritika – nemohou se tak rozhodnout? Nevzdělaný kopáč je něco míň? kopáč je něco míň? ! „většina vyhlížela jako ! „většina vyhlížela jako Romové“

78 I. Pokud reklama obsahuje diskriminaci na základě rasy, pohlaví nebo národnosti, je třeba ji vždy považovat za rozpornou s dobrými mravy ve smyslu § 2 odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. II. Při hodnocení rozporu reklamy s dobrými mravy (§ 2 odst. 3 zákona o regulaci reklamy) z důvodu diskriminace určitého etnika je nutné vzít v úvahu postavení tohoto etnika v české společnosti a existenci negativních stereotypů či předsudků o příslušnících tohoto etnika. III. Dobrovolnost účasti v reklamě nemá vliv na posouzení snížení lidské důstojnosti v důsledku této účasti (§ 2 odst. 3 zákona o regulaci reklamy).


Stáhnout ppt "Legislativa ve školství – základní informace Lucie Obrovská."

Podobné prezentace


Reklamy Google