Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Zdeněk Nosek ředitel školy Podpora zdravého životního stylu ve školách v Kraji Vysočina Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/53.0014 Podpora zdravého životního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Zdeněk Nosek ředitel školy Podpora zdravého životního stylu ve školách v Kraji Vysočina Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/53.0014 Podpora zdravého životního."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Zdeněk Nosek ředitel školy Podpora zdravého životního stylu ve školách v Kraji Vysočina Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/53.0014 Podpora zdravého životního stylu ve školách v Kraji Vysočina Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/53.0014

2 Moderně vybavená sídlištní škola se 400 žáky umístěná v klidném prostředí. Snažíme se o vytváření „rodinného prostředí školy“,o práci v pohodové atmosféře s „individuálním přístupem k dětem“.

3 Výuka anglického jazyka od 1. ročníku Možnost volby druhého cizího jazyka od 7. ročníku - Nj, Rj Rozšířená výuka v 8. a 9. ročníku – konverzace v Aj Plně aprobovaný a stabilní tým vyučujících Výuka ve skupinách s menším počtem žáků Pravidelná účast žáků ve školních a regionálních jazykových soutěžích Zapojení žáků do řešení školních projektů a přípravy jazykových dovedností

4

5 Kvalitně a moderně vybavené učebny Dvě počítačové učebny Učebna hudební výchovy Výtvarný ateliér Kuchyňka Učebna dějepisu a zeměpisu Učebna fyziky Učebna přírodopisu a chemie Školní dílna Keramická dílna

6

7

8 Speciální třídy – žáci se skupinovou integrací celkem – 47 žáků 1. stupeň – 3 třídy – 32 žáků 2. stupeň – 1 třída – 15 žáků poruchy učení – 17 žáků autisté – 7 žáků vady řeči – 5 žáků poruchy chování – 6 žáků Žáci individuálně integrovaní v běžných třídách celkem – 47 žáků poruchy učení – 35 žáků vady řeči – 6 žáků

9

10

11

12

13

14

15

16

17 Interaktivní tabule a dataprojektory ve všech třídách

18 Internetová podpora výuky – systém Moodle

19 Hlasovací zařízení ActiVote a ActivExpression Měřící systém Pasco

20 Bohatá nabídka volitelných a nepovinných předmětů a kroužků Výuka informatiky od 4.ročníku Projektové a blokové vyučování Netradiční školní akce Ročníkové dny Divadelní představení Zahraniční zájezdy Pobyty u moře

21

22 Internetová žákovská knížka Internetový přehled docházky a domácích úkolů Informace o změnách rozvrhu a školních akcí přes internetové rozhraní Aktuální informace o dění ve škole na webových stránkách

23

24 www.zsdemlovaji.cz

25 Prostorná tělocvična s posilovnou Školní bazén Venkovní hřiště s umělým povrchem Pravidelné sportovní výlety Lanové centrum Outdoorový kurz Lyžařský kurz Vodácký kurz Školní volejbalový klub

26

27 Provoz školní družiny dle požadavků rodičů Informační centrum s odpoledním provozem Relaxační místnost Divadelní sál s kapacitou 120 míst Posilovna Výtvarný ateliér Školní knihovna Školní bazén

28

29 Ocenění školního časopisu „Všímálek“ Pravidelné úspěchy žáků v regionálních i celostátních výtvarných soutěžích Pravidelné pořádání regionální akce pro žáky se speciálními potřebami „Hrátky“ Bezproblémový přechod žáků na střední školy Opakující se úspěchy v regionálních i celostátních jazykových soutěžích Opakující se úspěšné výsledky v SCIO testech 6. – 9. ročníků Úspěšné řešení regionálních i EU projektů Pravidelné pořádání zábavných pořadů a divadelních představení našich žáků pro žáky mateřských škol

30 Matematika 9. ročník

31 Český jazyk 9. ročník

32 Matematika 6. ročník

33 Český jazyk 6. ročník

34

35 Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školního poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školního poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

36 Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školního poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

37 Pro žáky s odkladem nabízíme otevření přípravné třídy

38 Comenius Script www.lencova.eu/cs/uvod/comenia_script

39

40

41 Mgr. Zdeněk Nosek – ředitel školy tel.: 567 323 540 567 323 529 e-mail: nosek@zs-demlova.ji.cz web: www.zsdemlovaji.cz Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Mgr. Zdeněk Nosek ředitel školy Podpora zdravého životního stylu ve školách v Kraji Vysočina Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/53.0014 Podpora zdravého životního."

Podobné prezentace


Reklamy Google