Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kariérové poradenství na ZŠ Přerov, Trávník 27 „S Trávníkem máš pro život zelenou“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kariérové poradenství na ZŠ Přerov, Trávník 27 „S Trávníkem máš pro život zelenou“"— Transkript prezentace:

1 Kariérové poradenství na ZŠ Přerov, Trávník 27 „S Trávníkem máš pro život zelenou“

2 Standardní činnosti kariérového poradenství na naší škole • Pomoc při rozhodování o dalším vzdělávání a profesní cestě žáků (př. diagnostika, skupinová šetření, administrace, zpracování dotazníků spolu s učiteli PČ) • Individuální přístup (zvláště u žáků se speciálně vzdělávacími potřebami, žákům nadaným, cizincům i žákům menšin) • Poradenství zákonným zástupcům (Informační schůzka pro rodiče vycházejících žáků, příprava informačního letáku) • Spolupráce se školskými poradenskými centry (zejména PPP) • Zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích (Úřad práce, Burza škol, Dny otevřených dveří, atd.) • Zajišťování exkurzí, výukových dnů • Aktualizace nástěnek, shromažďování aktuálních informací • Burza škol ve škole • Besedy s výchovnými poradci středních škol • Aktualizované webové stránky školy • Začlenění tématu VOLBA POVOLÁNÍ do tematických plánů • Provázení žáka při podání přihlášek, popřípadě řešení odvolání a výběru jiné školy

3 Volba povolání začleněná do výuky • Již na 1.stupni (formování postoje k řemeslům i různým povoláním) • Na 2.stupni systematicky začleněná do různých předmětů • Žáci se mají možnost v 8. a 9. ročníku začlenit do oborů: jazykové zaměření nebo praktické zaměření • Práce dle nejmodernějších metodik

4 Využití interiéru pro téma volby povolání • Vybavenost školy • Odborné učebny: 3 počítačové učebny interaktivní učebna multimediální učebna RJV učebna angličtiny fyzika chemie přírodopis školní klub kuchyňka výtvarné výchovy - školní klub - malá a velká tělocvična - školní hřiště - sportovní atrium • Nástěnky

5 Exkurze a spolupráce s firmami • Začleněny systematicky pro žáky 9. ročníků • Využití seznamu otázek • V letošním školním roce 2010/2011

6 Spolupráce se středními školami • Zajistíme na základě vzájemné spolupráce VÝUKOVÉ DNY pro vážné zájemce o studium na dané škole • Možnost návštěvy s rodičem • Pozitivní zpětná vazba

7 Účast rodičů -Setkání rodičů budoucích šesťáků -Beseda pro rodiče vycházejících žáků -Beseda pro rodiče žáků 8.tříd -Účast na výukových dnech, Burze škol -Setkání rodičů s psychologem -Večírek školy -Slavnostní rozloučení s žáky 9.tříd -Podporujeme účast rodičů na exkurzích

8 Nabídka mimoškolní činnosti • Z velké části nabízíme žákům 1. a 2. stupně kroužky, které jsou prakticky zaměřené a dotýkají se různých oborů • Příklad: keramika, dívčí klub, fotografický, novinářský, počítačová grafika, programování, rukodělný, šikovné ruce, šikula, trávníček, vaření, výtvarné činnosti a spoustu dalších (v tomto školním roce nabízíme 43 kroužků) • Podporujeme u dětí vztah k ruční práci

9 Školní klub • Je součástí školní družiny a je využíván jak žáky 1. stupně tak i 2. stupně • Nabízí dětem počítače a žákovskou knihovnu • Pod vedením paní vychovatelky nabízí celou řadu činností, soutěží, návštěv různých výstav, vědomostních soutěží apod.

10 Individuální přístup k žákům • Práce s žáky nadanými i žáky s vývojovými poruchami učení a chování • E-learning • Učíme se navzájem

11 Činnost školní družiny Hlavní náplní je relaxační a odpočinková činnost žáků,dále zájmová činnost zaměřená na estetiku a ekologii. Vychovatelky ŠD spolupracují s třídními učiteli svěřených žáků, zvláštní pozornost je věnována slabším žákům. Děti v družině pravidelně cvičí, využívají herny, družiny, školního hřiště i sportovního atria. Družina navštěvuje knihovnu, účastní se různých soutěží, pořádá karnevaly.

12 Jarmark • Vánoční • Velikonoční

13 Uplatnění a úspěchy našich žáků • Přijetí na střední školy • Úspěchy v soutěžích • Scholar

14 certifikáty

15 • Projekt mi nabídl nový pohled na kariérové poradenství • Poskytl mi cenné informace ve všech směrech kariérového poradenství • Představil mi řadu škol, učilišť i firem a podniků, tím mohu kvalitněji žákům i rodičům poradit v jejich budoucí cestě • Propagace naší školy • Inspirace • Zajištění exkurzí • Zahraniční stáže • Webový portál pro žáky i učitele

16 Myšlenky jak dále • Volba povolání od 1.stupně • Propojovat volbu povolání s různými předměty • Přibližovat žákům různé druhy povolání – formou kroužků, předmětu pracovní činnosti, besedami s odborníky, návštěvami různých organizací • Spolupracovat se středními školami, učilišti • Seznamovat se s firmami v okolí • Probudit u dětí zájem různými formami - pro tento školní rok 1. stupeň NAUČNÁ STEZKA ŘEMESEL, pro 2. stupeň SOUTĚŽ CO VÍM O ŘEMESLECH? • Prosazovat pravidelné setkávání VP v celém Olomouckém kraji • Spolupracovat velmi úzce s rodiči, osvěta a partnerský přístup • Žákům přibližovat průřez celým vzděláváním i následným uplatněním na trhu práce • Prosazovat snížení počtu tříd na gymnáziích a lyceích • Znovu obnovit přijímací zkoušky na střední školy • Snížit počty soukromých škol

17 Děkuji za pozornost! Mgr. Bc. Věra Václavíčková


Stáhnout ppt "Kariérové poradenství na ZŠ Přerov, Trávník 27 „S Trávníkem máš pro život zelenou“"

Podobné prezentace


Reklamy Google