Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kariérové poradenství na ZŠ Přerov, Trávník 27

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kariérové poradenství na ZŠ Přerov, Trávník 27"— Transkript prezentace:

1 Kariérové poradenství na ZŠ Přerov, Trávník 27
„S Trávníkem máš pro život zelenou“

2 Standardní činnosti kariérového poradenství na naší škole
Pomoc při rozhodování o dalším vzdělávání a profesní cestě žáků (př. diagnostika, skupinová šetření, administrace, zpracování dotazníků spolu s učiteli PČ) Individuální přístup (zvláště u žáků se speciálně vzdělávacími potřebami, žákům nadaným, cizincům i žákům menšin) Poradenství zákonným zástupcům (Informační schůzka pro rodiče vycházejících žáků, příprava informačního letáku) Spolupráce se školskými poradenskými centry (zejména PPP) Zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích (Úřad práce, Burza škol, Dny otevřených dveří, atd.) Zajišťování exkurzí, výukových dnů Aktualizace nástěnek, shromažďování aktuálních informací Burza škol ve škole Besedy s výchovnými poradci středních škol Aktualizované webové stránky školy Začlenění tématu VOLBA POVOLÁNÍ do tematických plánů Provázení žáka při podání přihlášek, popřípadě řešení odvolání a výběru jiné školy

3 Volba povolání začleněná do výuky
Již na 1.stupni (formování postoje k řemeslům i různým povoláním) Na 2.stupni systematicky začleněná do různých předmětů Žáci se mají možnost v 8. a 9. ročníku začlenit do oborů: jazykové zaměření nebo praktické zaměření Práce dle nejmodernějších metodik

4 Využití interiéru pro téma volby povolání
Vybavenost školy Odborné učebny: 3 počítačové učebny interaktivní učebna multimediální učebna RJV učebna angličtiny fyzika chemie přírodopis školní klub kuchyňka výtvarné výchovy - školní klub - malá a velká tělocvična - školní hřiště - sportovní atrium Nástěnky

5 Exkurze a spolupráce s firmami
Začleněny systematicky pro žáky 9. ročníků Využití seznamu otázek V letošním školním roce 2010/2011

6 Spolupráce se středními školami
Zajistíme na základě vzájemné spolupráce VÝUKOVÉ DNY pro vážné zájemce o studium na dané škole Možnost návštěvy s rodičem Pozitivní zpětná vazba

7 Účast rodičů Setkání rodičů budoucích šesťáků
Beseda pro rodiče vycházejících žáků Beseda pro rodiče žáků 8.tříd Účast na výukových dnech, Burze škol Setkání rodičů s psychologem Večírek školy Slavnostní rozloučení s žáky 9.tříd Podporujeme účast rodičů na exkurzích

8 Nabídka mimoškolní činnosti
Z velké části nabízíme žákům 1. a 2. stupně kroužky, které jsou prakticky zaměřené a dotýkají se různých oborů Příklad: keramika, dívčí klub, fotografický, novinářský, počítačová grafika, programování, rukodělný, šikovné ruce, šikula, trávníček, vaření, výtvarné činnosti a spoustu dalších (v tomto školním roce nabízíme 43 kroužků) Podporujeme u dětí vztah k ruční práci

9 Školní klub Je součástí školní družiny a je využíván jak žáky 1. stupně tak i 2. stupně Nabízí dětem počítače a žákovskou knihovnu Pod vedením paní vychovatelky nabízí celou řadu činností, soutěží, návštěv různých výstav, vědomostních soutěží apod.

10 Individuální přístup k žákům
Práce s žáky nadanými i žáky s vývojovými poruchami učení a chování E-learning Učíme se navzájem

11 Činnost školní družiny
Hlavní náplní je relaxační a odpočinková činnost žáků,dále zájmová činnost zaměřená na estetiku a ekologii. Vychovatelky ŠD spolupracují s třídními učiteli svěřených žáků, zvláštní pozornost je věnována slabším žákům. Děti v družině pravidelně cvičí, využívají herny, družiny, školního hřiště i sportovního atria. Družina navštěvuje knihovnu, účastní se různých soutěží, pořádá karnevaly.

12 Jarmark Vánoční Velikonoční

13 Uplatnění a úspěchy našich žáků
Přijetí na střední školy Úspěchy v soutěžích Scholar

14 certifikáty

15 Projekt mi nabídl nový pohled na kariérové poradenství
Poskytl mi cenné informace ve všech směrech kariérového poradenství Představil mi řadu škol, učilišť i firem a podniků, tím mohu kvalitněji žákům i rodičům poradit v jejich budoucí cestě Propagace naší školy Inspirace Zajištění exkurzí Zahraniční stáže Webový portál pro žáky i učitele

16 Myšlenky jak dále Volba povolání od 1.stupně
Propojovat volbu povolání s různými předměty Přibližovat žákům různé druhy povolání – formou kroužků, předmětu pracovní činnosti, besedami s odborníky, návštěvami různých organizací Spolupracovat se středními školami, učilišti Seznamovat se s firmami v okolí Probudit u dětí zájem různými formami - pro tento školní rok 1. stupeň NAUČNÁ STEZKA ŘEMESEL, pro 2. stupeň SOUTĚŽ CO VÍM O ŘEMESLECH? Prosazovat pravidelné setkávání VP v celém Olomouckém kraji Spolupracovat velmi úzce s rodiči, osvěta a partnerský přístup Žákům přibližovat průřez celým vzděláváním i následným uplatněním na trhu práce Prosazovat snížení počtu tříd na gymnáziích a lyceích Znovu obnovit přijímací zkoušky na střední školy Snížit počty soukromých škol

17 Mgr. Bc. Věra Václavíčková
Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Kariérové poradenství na ZŠ Přerov, Trávník 27"

Podobné prezentace


Reklamy Google