Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Alena Zítková INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Globální granty kraje Vysočina jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Alena Zítková INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Globální granty kraje Vysočina jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České."— Transkript prezentace:

1 Alena Zítková INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Globální granty kraje Vysočina jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Alena Zítková INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. září 2016 Osobní výdaje Osobní výdaje na zaměstnance projektu Způsobilé výdaje:  hrubá mzda zaměstnance;  sociální a zdravotní pojištění za zaměstnavatele;  zákonné pojištění odpovědnosti, tzv. Kooperativa;  FKSP (ve výši stanovené zákonem);  nemocenská hrazená zaměstnavatelem; Dokladování:  kopie pracovních smluv, DPČ nebo DPP;  originál Rozpisu mzdových nákladů zaměstnanců;  kopie měsíčních pracovních výkazů práce;  mzdový list/výplatní páska zaměstnance;  kopie podkladů k vyplaceným nemocenským dávkám;  tabulku Vykazování slevy na sociálním pojištění;

3 Alena Zítková INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. září 2016 Osobní výdaje - chyby Osobní výdaje na zaměstnance projektu nejčastější chyby  nepředložení kopií DPP/DPČ/PS;  PS/DPČ/DPP neobsahují povinné náležitosti viz Příručka;  PS/DPČ/DPP je podepsána po zahájení výkonu práce;  výkazy práce nejsou podepsány/jsou podepsány dříve než je vykonána poslední činnost v měsíci;  obecné vymezení činnosti pro projekt;  činnost vykázána souhrnně (např. 1. – 10. 6. = 8 hodin admin. prací);  jeden výkaz práce pro více projektových pozic/více pracovněprávních vztahů;  nepředložené mzdové listy a výpisy z účtu organizace.

4 Alena Zítková INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. září 2016 Cestovní náhrady Způsobilé výdaje:  cestovné za služební cesty v rámci projektu;  cestovní náhrady při použití soukromého vozidla;  náhrady za spotřebované PHM při použití služebního vozidla;  výdaje na ubytování zaměstnanců – max. 1200 Kč/osoba/noc;  stravné;  výše cestovních náhrad je stanovena Vyhláškou MPSV;  výše stravného je stanovena interní směrnicí organizace. Dokladování:  originál Rozpisu cestovních náhrad;  kopie účetních dokladů ke vzniklým výdajům;  kopie cestovních příkazů;  kopie technického průkazu vozidla;  kopie knihy jízd;  kopie zprávy ze služební cesty;  kopie interní směrnice organizace určující výši stravného.

5 Alena Zítková INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. září 2016 Cestovní náhrady - chyby Cestovní náhrady nejčastější chyby  cestovní příkaz neobsahuje povinné náležitosti – je neúplný;  předložena pouze kopie 1. strany cestovního příkazu;  používání neaktuálních sazeb pro stanovení ceny pohonných hmot;  nepředložena směrnice organizace s vymezením výše stravného;  neefektivní využívání soukromých vozidel pro služební cesty;  účel služební cesty – reg. číslo projektu/název projektu;  nepředložena kopie technického průkazu vozidla;  velmi časté chyby při výpočtech. http://www.sfinance.cz/osobni-finance/cestovni-nahrady/kalkulator-pouzivani-vozidla/ http://poradna-prace.jobs.cz/kalkulacky/cestovni_nahrady/ http://firmy.finance.cz/provoz-firmy/financni-kalkulacky/cesta/

6 Alena Zítková INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. září 2016 Zařízení a vybavení Zařízení související s realizací projektu Způsobilé výdaje:  nehmotný majetek do 60 000,- Kč;  dlouhodobý nehmotný majetek;  drobný hmotný majetek do 40 000,- Kč;  daňové odpisy;  výdaje na opravy a údržbu;  křížové financování – investiční a neinvestiční část. Dokladování:  podklady k výběrovým řízením na pořízení zboží;  přehled uzavřených výběrových řízení – je-li relevantní;  faktury, objednávky, dodací listy;  účetní doklady;  inventární karty

7 Alena Zítková INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. září 2016 Zařízení a vybavení - chyby Zařízení související s realizací projektu nejčastější chyby  chyby ve výběrových řízeních;  nedoložení veškerých podkladů k výběrovému řízení;  chybějící objednávky, dodací listy;  chybějící smlouvy o výpůjčce zařízení partnerům projektu;  POZOR na označení zařízení závazným logolinkem OP VK;  neodůvodněný nákup vybavení z uspořených peněz;  opravy a údržba – pouze majetek pořízený z projektu.

8 Alena Zítková INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. září 2016 Místní kancelář Místní Místní Způsobilé výdaje:  spotřební zboží a provozní materiál;  telefon, poštovné, fax;  spotřeba vody, paliv a energie;  nájemné – kancelář projektu.kancelář Dokladování:  účetní doklady, faktury  objednávky  kalkulace k režijním nákladům  položkové výpisy tel. hovorů Nejčastější chyby:  chybně stanovené kalkulace;  neúplné daňové doklady

9 Alena Zítková INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. září 2016 Nákup služeb Nákup služeb souvisejících s realizací projektu Způsobilé výdaje:  publikace, školící materiály;  odborné služby, studie a výzkum;  výdaje na konference a kurzy – nájemné;  občerstvení – max. 300,- Kč/osoba/8hodinová akce;  ubytování – max. 1 200,- Kč/osoba/noc. Dokladování:  podklady k výběrovým řízením na pořízení služeb;  přehled uzavřených výběrových řízení – je-li relevantní;  faktury, objednávky, dodací listy;  účetní doklady;  prezenční listiny k pořádaným kurzům.

10 Alena Zítková INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. září 2016 Nákup služeb – nejčastější chyby Nákup služeb souvisejících s realizací projektu nejčastější chyby  věcné chyby ve výběrových řízeních;  nedoložení veškerých podkladů k výběrovému řízení;  chybějící objednávky, dodací listy;  nedoložení prezenčních listin z uskutečněných kurzů;  POZOR na označení všech dokumentů závazným logolinkem OP VK;  výdaje spojené s administrací výběrových řízení dle pravidel Příručky;  úhrada občerstvení zaměstnanců projektu z položky Podpora účastníků;  překročení limitů stanovených pro ubytování a stravné.

11 Alena Zítková INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. září 2016 Stavební úpravy, Přímá podpora, N ze smlouvy Stavební úpravy  drobné stavební úpravy;  stavební úpravy v rámci křížového financování. Přímá podpora  mzdové příspěvky;  cestovné, ubytování a stravné;  doprovodné aktivity. Náklady vyplývající přímo ze smlouvy  audit projektu;  publicita;  ostatní – bankovní poplatky za vedení účtu projektu.

12 Alena Zítková INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. září 2016 Závěrem Upozornění na závěr:  účetní doklady označovat dle Příručky pro příjemce;  daňový doklad není vždy totéž co účetní doklad;  výpisy z účtu organizace/kopii pokladní knihy – jsou-li relevantní;  výpisy z projektového účtu;  sestava z účetnictví – doložení analytické účetní evidence;  objednávky – pořizovací cena zboží/služeb nad 10 000,- Kč bez DPH;  čitelnost dokumentů;  každý nezpůsobilý výdaj a mylná platba z projektového účtu = nesrovnalost = porušení rozpočtové kázně (zákon 250/2000 Sb.). Finanční prostředky jsou propláceny do 30 dní od schválení žádosti o platbu.

13 Alena Zítková INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. září 2016 Prostor pro dotazy PROSTOR PRO VAŠE DOTAZY Krajský úřad kraje Vysočina Odbor regionálního rozvoje Oddělení grantových programů Žižkova 16, Jihlava zitkova.a@kr-vysocina.cz


Stáhnout ppt "Alena Zítková INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Globální granty kraje Vysočina jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České."

Podobné prezentace


Reklamy Google