Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

A n a l ý z a činnosti sociálních pracovníků ve zdravotnictví.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "A n a l ý z a činnosti sociálních pracovníků ve zdravotnictví."— Transkript prezentace:

1 A n a l ý z a činnosti sociálních pracovníků ve zdravotnictví

2 Co je cílem analýzy: 1)zjistit pracovní náplň a činnosti SP 2)zjistit postavení a kvalifikace 3)zjistit jaká je opora soc. práce ve zdr. zařízeních 4)vytvoření minimálních počtů a činností sociální práce ve zdravotnictví 5)vytvoření koncepce sociální práce ve zdravotnictví – dlouhodobý cíl

3 Bylo obesláno celkem 165 zdravotnických zařízení. Celkový počet vyplněných dotazníků - 213.

4 Zjišťováno bylo“ 1) Typ zařízení: Fakultní nemocnice Býv. okresní nemocnice Krajské nemocnice Psychiatrické léčebny a oddělní Léčebny dlouhodobě nemocných a odd. následné péče Ozdravovny Dětská zdr. zařízení. 2)název oddělení – zrušeno

5 3) název pozice soc. pracovníka ve zdravotnictví: Počty: zdr.soc. pracovník 135 63,4% soc. pracovník 48 22,5% jiné 30 14,1%

6 4) zda odpovídá zařazení pracovnic zákonu 96/2004 Sb. o nelékařských profesích Počty: ano 164 77,0% ne 13 6,1% jiné 8 3,8% neuvedeno 28 13,1%

7 5) V které platové třídě jste zařazena? Počty: 8.tř. 23 10,8% 9.tř. 65 30,5% 10.tř. 38 17,8% 11.tř. 8 3,8% soukr. akc. spol. 9 4,2% neuvedeno 70 32,9%

8 6)Kdo je vaším bezprostředním nadřízeným? Počty: ved. soc. pracovnice 68 31,9% vrchní sestra 28 13,1% hlavní sestra 54 25,4% lékař 29 13,6% jiný pracovník 20 9,4% neuvedeno 14 6,6%

9 7) Máte v něm oporu? Počty: ano 168 78,9% ne 9 4,2% neuvedeno 36 16,9%

10 8)Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? Počty: SZŠ 40 18,8% SŠSP 51 23,9% VOŠ 33 15,5% VŠ-Bc 15 7,0% VŠ-Mgr. 29 13,6% Jiné 45 21,1%

11 9) Absolvovala jste pomaturitní specializační studium či akreditovaný kvalifikační kurz? Počty: ano 136 63,8% ne 54 25,4% jiné 10 4,7% nic 13 6,1%

12 10) Pokud ano, které PSS nebo kurz jste absolvovala? Převážně PSS nebo akreditovaný kvalifikační kurz pro sociální pracovníky ve zdravotnictví jiná PSS: výchovná péče psychologie a pedagogika ošetř. péče v psychiatrii ošetř. péče v geriatrii ošetř. péče o dospělé Některé otázky nebyly pochopeny. Za PSS považují i studium na střední škole, případně kurzy pořádané MPSV nebo semináře odborných společností.

13 11)Pokud ne, uvažujete o jeho absolvování? Počty: ano 26 49% ne 27 51%

14 12)Pokud pracujete pod odborným dohledem, kdo ho vykonává? vrchní sestra vedoucí sociálního oddělení náměstek ředitele pro ošetř. péči (hl. sestra) primář oddělení ředitel zařízení kolegyně není vyplněno, respondentky si nevěděly rady s otázkou 13) Jaký počet zdr. soc. pracovníků a soc. pracovníků pracuje ve Vašem zařízení (oddělení)?

15 14) Je podle Vás počet soc. pracovníků dle Vašeho názoru dostatečný? Počty v zařízení: ano 95 44,6% ne 87 40,8% neuvedeno 31 14,6%

16 Počty na oddělení: ano 91 42,7% ne 41 19,2% neuvedeno 81 38,0%

17 15) Jaký počet sociálních pracovníků by byl podle Vašeho názoru ideální ve Vašem zařízení? 16) Kolik lůžek pacientů máte přiděleno celkem? 17) Vypište stěžejní činnosti, které v práci vykonáváte.

18 18) Patří do Vaší kompetence hospodaření s penězi pacientů? Počty: ano 61 28,6% ne 140 65,7% neuvedlo 12 5,6%

19 19)Máte podepsanou hmotnou odpovědnost? Počty: ano 66 31,1% ne 128 60,1% neuvedeno 19 8,9%

20 20) Patří do Vaší kompetence práce s doklady o pracovní neschopnosti pacientů? Počty: ano 73 34,3% ne 128 60,1% neuvedlo 12 5,6%

21 21)Napište prosím činnosti, které by podle Vašeho názoru neměly spadat do Vaší kompetence: vypočítávání částky za pobyt statistika pro ÚZIS vyplácení důchodů pacientům hospodaření s penězi pacienta organizování překladů na lůžka následné péče uvnitř ZZ zprac. Kalmetizačních karet zajišťování plenkových kalhotek posílání propouštěcích zpráv občasné sanitářské služby nákupy potravin a hyg. Prostředků pacientům vypisování poukazů na ortopedické pomůcky a PN asistence při odebírání dětí z terénu „sloužit ostatním z personálu“

22 22)Podílíte se na rozhodování o propuštění pacienta z Vašeho zařízení? Počty: ano 177 83,1% ne 19 8,9% neuvedlo 17 8,0%

23 23)Účastníte se velkých vizit? Počty: ano 117 54,9% ne 77 36,2% neuvedeno 19 8,9%

24 24) Účastníte se komunit? (pokud ve vašem zařízení nejsou, neodpovídejte) Počty: ano 39 69,6% ne 17 30,4%

25 25) Máte možnost supervize a konzultací na Vašem pracovišti? Počty: ano 127 59,6% ne 71 33,3% neuvedeno 15 7,0%

26 26) Máte vlastní pracovnu? Počty: ano 130 61,0% ne 76 35,7% neuvedlo 7 3,3%

27 27) Kolik Vás sdílí jednu pracovnu? 28) Má Vaše pracovna bezbariérový přístup pro zdravotně postižené? Počty: ano 106 49,8% ne 86 40,4% neuvedlo 21 9,9%

28 29) Kde se odehrává Vaše komunikace s pacienty a klienty? Počty: pracovna 109 51,2% oddělení 98 46,0% neuvedlo 6 2,8%

29 30) Která zařízení máte na Vaše, pracovišti k dispozici? Telefon 192 90,1% Mobil 55 25,8% PC 170 79,8% Fax 102 47,9% Intranet 136 63,8% Internet 169 79,3% Kopírka 123 57,7% Ostatní 4 pager 1 potrubní poštu 1 osobní auto s řidičem uvedeny jsou i psací stroje – mech. i elektrické

30 31)Jaké jsou aktuální problémy při výkonu Vaší práce na Vašem pracovišti? 1.Problémy týkající se profese 2.Problémy týkající se pacientů

31 Ad 1.: Stále přibývající administrativa Mnoho pacientů na jednu soc. pracovnici Nedostatek času na pacienty Nedocenění soc. práce ze strany zaměstnavatele Nedostatečné financování soc. činnosti ve zdravotnictví Omezený přístup k novým informacím Zastaralá výpočetní technika Špatná spolupráce s ostatními zdravotníky Nátlak na okamžité řešení soc. situace Velké pracovní vypětí a stress Zákon o osobních datech – brzdí získávání informací o klientovi

32 Pokračování v následné sociální práci s pacientem (při překladu) Chybí možnost supervize a konzultací „Můj názor není důležitý, není nikdo, koho by moje práce zajímala.“

33 Ad 2.: Zdlouhavé a komplikované umísťování pacientů do zařízení soc. péče Nedostatek lůžek následné péče a soc. lůžek Nespolupráce rezortů MZ a MPSV Nedokonalý zákon o soc. službách Dlouhá čekací doba při vyřizování PNP Stigmatizace duševně nemocných ze strany veřejnosti Nepřipravenost a nezájem rodin o nemoci a stáří Pomalá práce soudů Složité umísťování dětí do ÚSP Nedostatečné řešení problematiky bezdomovců Byrokracie a nezájem úřadů o klienta


Stáhnout ppt "A n a l ý z a činnosti sociálních pracovníků ve zdravotnictví."

Podobné prezentace


Reklamy Google