Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rada genetických zdrojů zvířat 25. 2. 2015 Uhříněves Ing. Renata Jandová Ministerstvo zemědělství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rada genetických zdrojů zvířat 25. 2. 2015 Uhříněves Ing. Renata Jandová Ministerstvo zemědělství."— Transkript prezentace:

1 Rada genetických zdrojů zvířat 25. 2. 2015 Uhříněves Ing. Renata Jandová Ministerstvo zemědělství

2 Kontrola žádostí MZe za rok 2013 PlemenoPočet vyřazených zvířat Počet vyřazených žadatelů Důvod B.1.5.Valašská ovce71 Žadatel nebyl účastníkem NP B.1.9.Huculský kůň11 Klisna nebyla evidována v chovu žadatele k 30. 9. 2013 B.1.10.Slezský norik22 Klisna nebyla evidována v chovu žadatele k 30. 9. 2013 Hřebec ve VZ byl na 4. místě B.1.12. Česká slepice zlatá kropenatá 193 Neověřený původ jedinců

3 Kontrola žádostí MZe za rok 2014 PlemenoPočet vyřazených zvířat Počet vyřazených žadatelů Důvod B.1.1.Česká červinka 53 4 krávy nebyly reprodukčně aktivní v rámci čistokrevné plemenitby 1 kráva nebyla uznána jako GZ B.1.4.Šumavská ovce 901 Žadatel nebyl účastníkem NP B.1.5.Valašská ovce 142 Žadatelé nebyli účastníky NP B.1.6.Bílá krátkosrstá koza 2510 Kozy nebyly evidovány v chovu žadatele ke dni 30. 6. 2014 B.1.7.Hnědá krátkosrstá koza 2012 Kozy nebyly evidovány v chovu žadatele ke dni 30. 6. 2014 B.1.10.Slezský norik 77 Žadatelé nebyli účastníky NP B.1.11.Českomoravský belgický kůň 1615 Žadatelé nebyli účastníky NP Klisna nebyla evidována v chovu žadatele

4 Celkem uznáno zvířat k vyplacení dotace Plemeno 20132014 Česká červinka 146184 Český strakatý skot 1719 Přeštické černostrakaté prase 394476 Šumavská ovce 21422154 Valašská ovce 564657 Bílá krátkosrstá koza 20672152 Hnědá krátkosrstá koza 9561002 Starokladrubský kůň 4229 Huculský kůň 4139 Slezský norik 6683 Českomoravský belgický kůň 8279 Česká slepice zlatá kropenatá 203221 Česká husa 193187 Králíci 972954 Nutrie 201188 Ryby 3836 Včely 336406

5 Celkový souhrn kontrol MZe Rok Vyplaceno za NP zvířat Celkový počet žádostí na zvířata Celkový počet uznaných zvířat Počet vyřazených zvířat Počet vyřazených žadatelů 201313 477 0008 4898 460297 201414 893 0009 0428 86517750

6 Kontrola ČPI za rok 2014 Kontrola se týkala 4 plemen koní a uznaných chovatelských sdružení Celkem zkontrolováno 138 chovatelů Zjištěno Neinformování chovatelů o zařazení do GZ Neinformování chovatelů o možnosti využívání alternativního připařování Nehlášení exportu zvířat do zahraničí Nepředání genetického vzorku určené osobě V letošním roce probíhají kontroly u Svazu chovatelů ovcí a koz a u jednotlivých chovatelů

7 Zásady – obsah Část A. Obecné podmínky –Podmínky pro poskytování dotace – kdo může být žadatelem o dotaci, postup a termíny podávání žádostí… –Odpovědnost žadatele –Obsah žádosti –Náležitosti Rozhodnutí –Kontroly Část B. Předměty dotací –Zvířata, rostliny, mikroorganismy, koordinace Část C. –Podpis ministra zemědělství Část D. –Přílohy – jednotlivé tabulky, čestné prohlášení,…

8 Co je součástí souhrnné žádosti Identifikační údaje zpracované dle závazných vzorů uvedených v části D. Přílohy, které budou podepsané statutárními zástupci s charakteristikou žadatele. Výpis z obchodního rejstříku (případně jiný doklad o registraci k podnikání ve vztahu k předmětu dotace) je možno doložit výpisem pořízeným dálkovým přístupem, na kterém žadatel svým podpisem potvrdí správnost uvedených údajů v souladu s bodem 2. a) a který nebude starší tří měsíců k datu podání žádosti. – internetová stránka justice.cz V případě právnických osob údaje o osobách podle § 14 odst. 3 písm. e) rozpočtových pravidel, pokud neexistují takové osoby, přílohou žádosti musí být čestné prohlášení dle závazného vzoru uvedeného v části D. Přílohy. Doklad o platném bankovním účtu žadatele. Vyplněné tabulky příslušné k danému předmětu dotace s čestným prohlášením (tabulky č. 1, 2a, 2b, 3, K, R, RS, V). Další případné údaje požadované u daného předmětu dotace (veterinární potvrzení,….).

9 Novela zákona 154/2000 - § 14 GZ Novela § 14 zařazena do legislativních prací vlády na 2015 Termín pro předložení vládě 06/2015 Nabytí účinnosti 05/2016 Hlavní problematické body: zařazování osob a zvířat do NP dle § 14 odst. 2 – „o zařazení osoby a genetického zdroje zvířete rozhoduje ministerstvo…“ neřešení otázky vlastnictví genetického materiálu uloženého v genobankách nejasná pravidla ohledně postupu při vývozu GZ do zahraničí přetrvávající kompetenční problémy při pokusech o regeneraci genetických linií, které se staly / mohou se stát ohroženými (koně, přeštické prase, drůbež) – dočasné uchovnění zvířat

10 Novela zákona 154/2000 - § 14 GZ Hlavní body novely: Metodika uchování genetického zdroje plemene nebo druhu zvířat Účastníci NP (1)UCHS nebo chovatelská sdružení – musí předložit ke schválení: návrh Metodiky pro dané plemeno nebo druh GZ zvířat, funkční systém evidence zvířat (komunikace mezi sdružením a chovateli) účinný systém kontroly dodržování pravidel stanovených v zákoně, NP (2)Vlastníci jedinců GZ zvířat (zařazování osob do NP) (3)Genobanky - přihlášení se ke standardům uvedeným v NP Vlastnictví genetického materiálu v genobankách – konzultace s LPO Vývoz GZ do zahraničí – zůstane reportingová povinnost vůči koordinátorovi NP a MZe (MZe nebude schvalovat) Povinnost pro všechna sdružení spolupracovat při plnění mezinárodních závazků Jako mimořádné opatření navrhujeme kompetenci MZe zařadit na návrh koordinátora NP požadované zvíře do GZ a tím jej uchovnit

11 Děkuji za Vaši pozornost Více informací na našich internetových stránkách: http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/geneticke-zdroje/


Stáhnout ppt "Rada genetických zdrojů zvířat 25. 2. 2015 Uhříněves Ing. Renata Jandová Ministerstvo zemědělství."

Podobné prezentace


Reklamy Google