Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministerstvo zemědělství ČR ↓ Českomoravská společnost chovatelů a.s. (ČMSCH a.s.) (osoba pověřená MZe ČR vedením ústřední evidence všech druhů hospodářských.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministerstvo zemědělství ČR ↓ Českomoravská společnost chovatelů a.s. (ČMSCH a.s.) (osoba pověřená MZe ČR vedením ústřední evidence všech druhů hospodářských."— Transkript prezentace:

1

2 Ministerstvo zemědělství ČR ↓ Českomoravská společnost chovatelů a.s. (ČMSCH a.s.) (osoba pověřená MZe ČR vedením ústřední evidence všech druhů hospodářských zvířat) ↓ Národní hřebčín Kladruby nad Labem,s.p. - Ústřední evidence koní ČR (smluvně zajišťuje pro ČMSCH a.s. vedení ÚE koní) ↓ Jockey Club ČR a Česká klusácká asociace (smluvně zajišťují pro ÚEK ČR označování a registraci anglických plnokrevníků a klusáků)

3  Povinnosti označování a evidenci koní vyplývá ze …  www.uek.cz

4  Povinnosti majitelů: - Zajistit označení a zaevidování narozeného hříběte podle vyhlášky - Průkaz koně – správné údaje, vždy doprovázel - Hlásit ÚEK každou změnu majitele, vývoz, úhyn, utracení nebo kastraci

5  Povinnosti chovatelů: - Označit a zaevidovat narozené hříběte podle vyhlášky - Zaregistrovat všechna svá hospodářství (včetně identifikačních údajů) a hlásit změny - Vést registr koní v hospodářství s údaji stanovenými vyhláškou nejméně po dobu 3 let - Zajistit v PK změny - Při přemístění koně vždy přebírat nebo předávat PK - Hlásit ÚEK vývoz, úhyn, utracení nebo kastraci - Používat jen hřebce, kteří….

6  Evidence se vede: - Na formulářích, které poskytne ÚEK (PK, Identifikační karta hříběte u A1/1, klusáka, Hlášení o registraci koně, Hl. o trvalém dovozu, Hlášení změn, -….) - Elektronicky - obsahuje všechny údaje zapsané ve fomulářích

7  Hříbě před odstavem – PK nejpozději do 31. prosince roku narození hříběte nebo během 6. měsíců podle toho, který z těchto termínů nastane později

8  Osoby provádějící ozn. a evidenci koní: - 1. UCHS – A 1/1, klusák, KK, Lipický k., MT, Or 1/1, Shagya-arab, CS, starokladrubský kůň - 2. Equiservis konzulent s. r. o. - jako smluvní partner pro UCHS: - arabský kůň, ČMB, ČSP, ČT, hafling, hucul, Irish cob, Minihorse, N, SN, shetlandský pony, velšská plemena pony a kob - jako smluvní partner pro ÚEK: - kříženci, osli a jejich kříženci, - americká plemena, achaltekinští koně

9 1. slovní a grafický popis, čip (ISO 11784) - koně, kde není v ŘPK výžeh nařízen (A 1/1, huculský kůň, Irish cob, KK, klusák, Minihorse, shetlandský pony, CS, velšská plemena pony a kob - kříženci, osli a jejich kříženci - quarter horse, appalosa, paint horse, achaltekinský kůň,

10 2. slovní a grafický popis, čip a výžeh - Koně, kde se podle ŘPK označuje čipem a výžehem (ČSP, ČT, hafling)

11 3. slovní a grafický popis a výžeh podle ŘPK - koně, kteří se musí podle ŘPK označovat výžehem (ČMB, lipický kůň, MT, N, SN, Shagya-arab, starokladrubský kůň)

12 4. Koně narození v ČR, kde se PK vede v ostatních zemích EU se označují podle pravidel této zahraniční PK - Průkaz koně vydá příslušná zahraniční autorita

13  Identifikační doklad koně  Musí vždy doprovázet  ÚEK nevystaví, pokud již byl vydán v zahraničí  ÚEK vydá všem koním do 28 dnů ode dne doručení zeleného PL, nebo Hlášení o registraci koně narozeného v ČR, Hlášení o trvalém dovozu,  A 1/1, klusák až po kompletní registraci do PK do 14 dnů po ověření totožnosti  Ztráta – nahlásit a do 5 dnů vystaví duplikát, kromě zahraničí

14  Identifikační číslo koně – kód země 203,  001 – UCHS  49/123, 09 rok narození  číslo registrační knihy koní a v dolní části pořadové číslo hříběte v registrační knize koní  Identifikační údaje, slovní a grafický popis  Veterinární záznamy

15  Změna majitele, porážka, úhyn, utracení, přemístění do zahraničí – povinnost nahlásit ÚEK  Nový majitel zapsaného koně v PK ČR – USCHK Hlášení změny a Průkaz koně do 5 pracovních dnů  Nový majitel neregistrovaného koně v PK ČR – ÚEK

16  Jatka – majitel zašle ÚEK – Hlášení změny…  Úhyn nebo utracení – majitel ÚEK změny a průkaz koně  Kastrace - majitel zašle ÚEK – Hlášení změny. Do průkazu potvrdí veterinář  Vývoz - majitel zašle ÚEK – pouze Hlášení vývozu


Stáhnout ppt "Ministerstvo zemědělství ČR ↓ Českomoravská společnost chovatelů a.s. (ČMSCH a.s.) (osoba pověřená MZe ČR vedením ústřední evidence všech druhů hospodářských."

Podobné prezentace


Reklamy Google