Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Průvodce pro studenty 1. ročníku bakalářského studia na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (FHS UTB) v akademickém roce 2015/2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Průvodce pro studenty 1. ročníku bakalářského studia na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (FHS UTB) v akademickém roce 2015/2016."— Transkript prezentace:

1 Průvodce pro studenty 1. ročníku bakalářského studia na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (FHS UTB) v akademickém roce 2015/2016 červenec 2015

2 Struktura UTB ve Zlíně www.utb.cz www.utb.cz Fakulty: technologická FT (U1) technologická FT (U1) managementu a ekonomiky FaME (U2) managementu a ekonomiky FaME (U2) multimediálních komunikací FMK (U4) multimediálních komunikací FMK (U4) aplikované informatiky FAI (U5) aplikované informatiky FAI (U5) humanitních studií FHS (U2, U10, U14) humanitních studií FHS (U2, U10, U14) logistiky a krizového řízení FLKŘ (Uh. Hradiště) logistiky a krizového řízení FLKŘ (Uh. Hradiště)

3 Struktura FHS www.fhs.utb.cz Struktura FHS www.fhs.utb.cz Děkanka: doc. Ing. Anežka Lengálová, Ph.D. Proděkani: pro pedagogickou činnost: Mgr. Libor Marek, Ph.D. Mgr. Libor Marek, Ph.D. pro vnější vztahy: Mgr. Dagmar Machová pro tvůrčí činnost a doktorské studium: pro tvůrčí činnost a doktorské studium: doc. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD. doc. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD. pro celoživotní vzdělávání a praxe FHS: pro celoživotní vzdělávání a praxe FHS: Mgr. Anna Krátká, Ph.D. Mgr. Anna Krátká, Ph.D.

4 Ústavy FHS Ústav školní pedagogiky ÚŠP (U10) Ústav školní pedagogiky ÚŠP (U10) Ústav pedagogických věd ÚPV (U10) Ústav pedagogických věd ÚPV (U10) Ústav zdravotnických věd ÚZV (U10, U14) Ústav zdravotnických věd ÚZV (U10, U14) Ústav moderních jazyků a literatur ÚMJL (U2) Ústav moderních jazyků a literatur ÚMJL (U2) Centrum jazykového vzdělávání CJV (U10) Centrum jazykového vzdělávání CJV (U10) Centrum výzkumu CV FHS (U10) Centrum výzkumu CV FHS (U10)

5 Zápisem ke studiu se stáváte studenty FHS. Zápisem ke studiu se stáváte studenty FHS. Akademický rok 2015/2016 začíná 1. 9. 2015 a končí 30. 8. 2016 ve 12 hodin. Akademický rok 2015/2016 začíná 1. 9. 2015 a končí 30. 8. 2016 ve 12 hodin. Výuka bude zahájena dle časového plánu výuky. Výuka bude zahájena dle časového plánu výuky.časového plánu výukyčasového plánu výuky Slavnostní imatrikulace se koná ve čtvrtek 24. září 2015 v Aule UTB (U2 - Mostní ul.). Slavnostní imatrikulace se koná ve čtvrtek 24. září 2015 v Aule UTB (U2 - Mostní ul.). Vzhledem k slavnostnímu rázu akce je bezpodmínečně nutná účast ve společenském oděvu. Přítomnost rodičů a přátel je vítána.

6 Zimní semestr programy Filologie, Specializace v pedagogice/Pedagogika Výuka (14 týdnů) 14. 9. 2015 - 18. 12. 2015. Výuka (14 týdnů) 14. 9. 2015 - 18. 12. 2015. Vánoční prázdniny 21. 12. 2015 - 3. 1. 2016. Vánoční prázdniny 21. 12. 2015 - 3. 1. 2016. Zkouškové období 4. 1. 2016 - 5. 2. 2016. Zkouškové období 4. 1. 2016 - 5. 2. 2016. Opravné zkouškové období 8. 2. - 19. 2. 2016. Opravné zkouškové období 8. 2. - 19. 2. 2016. 19. 2. 2016 od 15 hod. kontrola studentů prezenčního studia. Podmínkou pro pokračování v letním semestru je získání alespoň 20 kreditů (článek 16). 19. 2. 2016 od 15 hod. kontrola studentů prezenčního studia. Podmínkou pro pokračování v letním semestru je získání alespoň 20 kreditů (článek 16).Podmínkou pro pokračováníPodmínkou pro pokračování U kombinované formy studia probíhá kontrola až při zápisu do 2. ročníku.

7 Zimní semestr programy Ošetřovatelství, Porodní asistence, Zdravotně sociální péče Výuka (15 týdnů) 8. 9. 2014 - 19. 12. 2014. Výuka (15 týdnů) 8. 9. 2014 - 19. 12. 2014. Blokové praxe. Blokové praxe. Vánoční prázdniny 22. 12. 2014 - 4. 1. 2015. Vánoční prázdniny 22. 12. 2014 - 4. 1. 2015. Zkouškové období 5. 1. 2015 - 6. 2. 2015. Zkouškové období 5. 1. 2015 - 6. 2. 2015. Opravné zkouškové období 9. 2. - 20. 2. 2015. Opravné zkouškové období 9. 2. - 20. 2. 2015. 20. 2. 2015 od 15 hod. kontrola studentů prezenčního studia. Podmínkou pro pokračování v letním semestru je získání alespoň 20 kreditů (článek 16). 20. 2. 2015 od 15 hod. kontrola studentů prezenčního studia. Podmínkou pro pokračování v letním semestru je získání alespoň 20 kreditů (článek 16).Podmínkou pro pokračování Podmínkou pro pokračování

8 Letní semestr programy Filologie, Specializace v pedagogice/Pedagogika Výuka (14 týdnů) 8. 2. 2016 - 13. 5. 2016. Zkouškové období 16. 5. 2016 - 17. 6. 2016. Zkouškové období 16. 5. 2016 - 17. 6. 2016. Opravné zkouškové období 20. 6. - 15. 7. 2016. Opravné zkouškové období 20. 6. - 15. 7. 2016. Letní prázdniny 18. 7. - 31. 8. 2016. Letní prázdniny 18. 7. - 31. 8. 2016. Mezní termín zápočtů a zkoušek Mezní termín zápočtů a zkoušek 30. 8. 2016 do 12:00 hodin. Zápisy pro akad. rok 2016/2017 - podmínkou pokračování ve 2. ročníku je získání alespoň 40 kreditů. Zápisy pro akad. rok 2016/2017 - podmínkou pokračování ve 2. ročníku je získání alespoň 40 kreditů. Zahájení akad. roku 2016/2017 - 12. 9. 2016. Zahájení akad. roku 2016/2017 - 12. 9. 2016. Elektronický zápis do akad. roku 2016/2017 – 1. 9. – 4. 9. 2016. Elektronický zápis do akad. roku 2016/2017 – 1. 9. – 4. 9. 2016.

9 Letní semestr programy Ošetřovatelství, Porodní asistence a Zdravotně sociální péče Výuka (15 týdnů) 9. 2. 2015 - 22. 5. 2015. Výuka (15 týdnů) 9. 2. 2015 - 22. 5. 2015. Blokové praxe. Blokové praxe. Zkouškové období 25. 5. 2015 - 26. 6. 2015. Zkouškové období 25. 5. 2015 - 26. 6. 2015. Opravné zk. období 29. 6. - 17. 7. 2015. Opravné zk. období 29. 6. - 17. 7. 2015. Letní prázdniny 20. 7. - 31. 8. 2015 (indiv. praxe). Letní prázdniny 20. 7. - 31. 8. 2015 (indiv. praxe). Mezní termín zápočtů a zkoušek 30. 8. 2015 do 12:00 hodin. Mezní termín zápočtů a zkoušek 30. 8. 2015 do 12:00 hodin. Zápisy pro akad. rok 2015/2016 - podmínkou pokračování ve 2. ročníku je získání alespoň 40 kreditů. Zápisy pro akad. rok 2015/2016 - podmínkou pokračování ve 2. ročníku je získání alespoň 40 kreditů. Zahájení akad. roku 2015/2016 - 7. 9. 2015. Zahájení akad. roku 2015/2016 - 7. 9. 2015. Elektronický zápis do akad. roku 2015/2016 – 1. 9. – 4. 9. 2015. Elektronický zápis do akad. roku 2015/2016 – 1. 9. – 4. 9. 2015.

10 Změny ve výuce Výuka se nekoná ve dnech státních svátků: Výuka se nekoná ve dnech státních svátků: 28. 9. 2015 28. 10.2015 17. 11. 2015 28. 3. 2016 (Velikonoce) 28. 3. 2016 (Velikonoce) Výuka se nekoná 28. 4. 2016 – Rektorský den sportu (povinný pro prezenční studium). Výuka se nekoná 28. 4. 2016 – Rektorský den sportu (povinný pro prezenční studium).

11 Kombinovaná forma výuky (Sociální pedagogika, Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře, Učitelství pro MŠ, Všeobecná sestra, Zdravotně sociální pracovník, Učitelství odborných předmětů pro SŠ) Výuka formou společných přednášek. Výuka formou společných přednášek. Rozvrh - pátek poledne (od 12:00 hodin, obor Všeobecná sestra celý pátek) a celá sobota jednou za dva týdny. Rozvrh - pátek poledne (od 12:00 hodin, obor Všeobecná sestra celý pátek) a celá sobota jednou za dva týdny. Výuka jazyka formou týdenního soustředění pro obory: Andragogika a Sociální pedagogika - 22. 8. – 27. 8. 2016. Výuka jazyka formou týdenního soustředění pro obory: Andragogika a Sociální pedagogika - 22. 8. – 27. 8. 2016. - Volbu jazyka provést v předzápisu LS prvního ročníku. - Volbu jazyka provést v předzápisu LS prvního ročníku. Úroveň znalostí, literatura a přehled látky je uvedeno v dokumentaci předmětů v IS/STAG. Úroveň znalostí, literatura a přehled látky je uvedeno v dokumentaci předmětů v IS/STAG.

12 Sportovní aktivity (SA) – pouze pro prezenční studium Výuku zajišťuje Ústav tělesné výchovy FaME. Výuku zajišťuje Ústav tělesné výchovy FaME.Ústav tělesné výchovy FaMEÚstav tělesné výchovy FaME Sídlo na U5 na Jižních svazích. Sídlo na U5 na Jižních svazích. Student si může zvolit v semestru pouze jednu disciplínu, ne více. Student si může zvolit v semestru pouze jednu disciplínu, ne více. Za zapsaný a nesplněný předmět SA je vybírán poplatek. Za zapsaný a nesplněný předmět SA je vybírán poplatek.poplatek Pro zájemce o další sportovní vyžití nabízí členství ve Vysokoškolském sportovním klubu. Pro zájemce o další sportovní vyžití nabízí členství ve Vysokoškolském sportovním klubu.Vysokoškolském sportovním klubuVysokoškolském sportovním klubu Seznam všech disciplín a sportovišť naleznete na www.fame.utb.cz Seznam všech disciplín a sportovišť naleznete na www.fame.utb.cz www.fame.utb.cz

13 Studijní a zkušební řád UTB (SZŘ) Směrnice FHS doplňující SZŘ Studijní a zkušební řád UTB (SZŘ) Směrnice FHS doplňující SZŘ Kreditový systém - kompatibilní s ECTS, umožňuje mobilitu studentů v rámci evropských programů. Kreditový systém - kompatibilní s ECTS, umožňuje mobilitu studentů v rámci evropských programů. Každému předmětu je přiřazen počet kreditů. Každému předmětu je přiřazen počet kreditů. Kredity se v rámci studijního plánu sčítají. Kredity se v rámci studijního plánu sčítají. Počet získaných kreditů a vážený průměr (vzorec viz SZŘ) je nástrojem kontroly studijních výsledků. Počet získaných kreditů a vážený průměr (vzorec viz SZŘ) je nástrojem kontroly studijních výsledků.

14 Způsob zakončení předmětu Předměty jsou zakončeny: udělením zápočtu, udělením zápočtu, udělením klasifikovaného zápočtu, udělením klasifikovaného zápočtu, vykonáním zkoušky, vykonáním zkoušky, vykonáním zkoušky po předchozím udělení zápočtu. vykonáním zkoušky po předchozím udělení zápočtu. Zakončením předmětu získá student daný počet kreditů. Student má možnost vykonat zápočet/zkoušku v řádném a jednom opravném termínu, tj. celkem ve dvou termínech. Zakončením předmětu získá student daný počet kreditů. Student má možnost vykonat zápočet/zkoušku v řádném a jednom opravném termínu, tj. celkem ve dvou termínech. Směrnice FHS doplňující Studijní a zkušební řád UTB ve Zlíně (článek 11 a 12). Směrnice FHS doplňující Studijní a zkušební řád UTB ve Zlíně (článek 11 a 12).Směrnice FHS doplňující Studijní a zkušební řád UTB ve Zlíně (článek 11 a 12).Směrnice FHS doplňující Studijní a zkušební řád UTB ve Zlíně (článek 11 a 12).

15 Klasifikační stupnice ECTS A Výborně/Excellent1 A Výborně/Excellent1 B Velmi dobře/Very good 1,5 B Velmi dobře/Very good 1,5 C Dobře/Good2 C Dobře/Good2 D Uspokojivě/Satisfactory2,5 D Uspokojivě/Satisfactory2,5 E Dostatečně/Sufficiently3 E Dostatečně/Sufficiently3 FX Nedostatečně/Unsatisfactory - FX Nedostatečně/Unsatisfactory - F Nedostatečně/Unsatisfactory - F Nedostatečně/Unsatisfactory -

16 Rozlišení FX : F Pokud je student hodnocen stupněm FX, je mu při opětovném zápisu předmětu zápočet uznán. Pokud je student hodnocen stupněm FX, je mu při opětovném zápisu předmětu zápočet uznán. Pokud je student hodnocen stupněm F, není mu při opětovném zápisu předmětu zápočet uznán, musí absolvovat celý předmět znovu. Pokud je student hodnocen stupněm F, není mu při opětovném zápisu předmětu zápočet uznán, musí absolvovat celý předmět znovu. Předmět lze znovu zapsat pouze jednou! Předmět lze znovu zapsat pouze jednou! Nezakončení předmětu v akademickém roce jeho druhého zápisu je důvod pro vyloučení ze studia. Nezakončení předmětu v akademickém roce jeho druhého zápisu je důvod pro vyloučení ze studia.

17 Uznání studia Výsledky ne starší 5 let. Výsledky ne starší 5 let. Možno uznat hodnocení pouze A, B nebo C. Možno uznat hodnocení pouze A, B nebo C. Formulář na www.fhs.utb.cz – pro studenty - formuláře. Formulář na www.fhs.utb.cz – pro studenty - formuláře.www.fhs.utb.cz Student získá doporučení garanta, který přihlíží k míře shody mezi tematickými celky předmětu absolvovaného na jiné VŠ a příslušného předmětu na FHS ( výsledky z VOŠ se neuznávají ). Student získá doporučení garanta, který přihlíží k míře shody mezi tematickými celky předmětu absolvovaného na jiné VŠ a příslušného předmětu na FHS ( výsledky z VOŠ se neuznávají ). Písemné žádosti o uznání předmětu přijímá studijní oddělení nejpozději 2 týdny po zahájení výuky. Písemné žádosti o uznání předmětu přijímá studijní oddělení nejpozději 2 týdny po zahájení výuky.

18 Studijní poradenství SZŘ UTB, Směrnice FHS doplňující SZŘ a další předpisy (O fakultě - Úřední deska na webu FHS). SZŘ UTB, Směrnice FHS doplňující SZŘ a další předpisy (O fakultě - Úřední deska na webu FHS). Garanti jednotlivých předmětů stanoví podmínky pro udělení zápočtu a zkoušky v prvním týdnu příslušného semestru - vše je uvedeno v kartě předmětu v IS/STAG. Garanti jednotlivých předmětů stanoví podmínky pro udělení zápočtu a zkoušky v prvním týdnu příslušného semestru - vše je uvedeno v kartě předmětu v IS/STAG. Konzultační hodiny jednotlivých vyučujících na ústavech - ÚPV, ÚŠP, ÚMJL, ÚZV, CJV. Konzultační hodiny jednotlivých vyučujících na ústavech - ÚPV, ÚŠP, ÚMJL, ÚZV, CJV. Studijní oddělení FHS. Studijní oddělení FHS.

19 Povinnosti studenta Sledovat a dodržovat směrnice a další dokumenty na úřední desce http://www.utb.cz/fhs/o-fakulte/uredni-deska- o fakultě - úřední deska. Sledovat a dodržovat směrnice a další dokumenty na úřední desce http://www.utb.cz/fhs/o-fakulte/uredni-deska- o fakultě - úřední deska. http://www.utb.cz/fhs/o-fakulte/uredni-deska Sledovat informace v aktualitách - dle platnosti informace zveřejňovány na webu Aktuality FHS či přímo v aktualitách příslušného ústavu. Sledovat informace v aktualitách - dle platnosti informace zveřejňovány na webu Aktuality FHS či přímo v aktualitách příslušného ústavu. Je v zájmu studenta, aby sledoval informace. Zanedbání některých povinností v důsledku neinformovanosti může vést až k vyloučení ze studia! Je v zájmu studenta, aby sledoval informace. Zanedbání některých povinností v důsledku neinformovanosti může vést až k vyloučení ze studia!

20 Přístup do IS/STAG Přístup http://portal.utb.cz/wps/portal/ - Portál UTB. Přístup http://portal.utb.cz/wps/portal/ - Portál UTB.http://portal.utb.cz/wps/portal/ http://portal.utb.cz/wps/portal/ http://portal.utb.cz/wps/portal - Přihlášení - user.utb.cz - obdržíte přihlašovací údaje na email. http://portal.utb.cz/wps/portal - Přihlášení - user.utb.cz - obdržíte přihlašovací údaje na email. http://portal.utb.cz/wps/portal user.utb.cz http://portal.utb.cz/wps/portal user.utb.cz Školní email - https://cube.utb.cz/- jméno - např. j_novak, heslo – rodné číslo včetně lomítka. Školní email - https://cube.utb.cz/- jméno - např. j_novak, heslo – rodné číslo včetně lomítka.- https://cube.utb.cz/- https://cube.utb.cz/ Doporučujeme po prvním vstupu změnit vstupní heslo. Doporučujeme po prvním vstupu změnit vstupní heslo.

21 STUDIUM - osobní složka studenta Předzápis na předměty. Předzápis na předměty. Rozvrh na daný semestr. Rozvrh na daný semestr. Přihlášení na zápočty, klasifikované zápočty a zkoušky - pouze přes STAG! Přihlášení na zápočty, klasifikované zápočty a zkoušky - pouze přes STAG! Povinnost kontrolovat studijní výsledky - zkoušející zadají hodnocení pouze přihlášeným studentům (nesrovnalosti řešit s pedagogem). Povinnost kontrolovat studijní výsledky - zkoušející zadají hodnocení pouze přihlášeným studentům (nesrovnalosti řešit s pedagogem). Žádosti o ubytovací stipendium - pouze přes STAG. Žádosti o ubytovací stipendium - pouze přes STAG. Hodnocení kvality výuky. Hodnocení kvality výuky. Bakalářská/diplomová práce. Bakalářská/diplomová práce.

22 Moje údaje Osobní složka studenta - data z e-přihlášky. Osobní složka studenta - data z e-přihlášky. Rodné číslo, místo narození - zkontrolovat! Rodné číslo, místo narození - zkontrolovat! Změnu trvalého bydliště, jména apod. nutno Změnu trvalého bydliště, jména apod. nutno do 3 dnů písemně oznámit na studijní oddělení. do 3 dnů písemně oznámit na studijní oddělení. Kontaktní adresu, telefon a emailovou adresu vkládá (popř. ihned aktualizuje) student. Kontaktní adresu, telefon a emailovou adresu vkládá (popř. ihned aktualizuje) student. Číslo účtu - slouží k bezhotovostní výplatě stipendií, student zodpovídá za správnost všech údajů. Číslo účtu - slouží k bezhotovostní výplatě stipendií, student zodpovídá za správnost všech údajů.

23 Předzápis předmětů pro akademický rok 2015/2016 Registrace povinných, povinně volitelných popř. volitelných předmětů prostřednictvím IS/STAG - tvorba závazného studijního plánu a rozvrhu na daný semestr. Registrace povinných, povinně volitelných popř. volitelných předmětů prostřednictvím IS/STAG - tvorba závazného studijního plánu a rozvrhu na daný semestr. Předzápis pro zimní semestr od 17. 8. 2015 od 9 hodin do 31. 8. 2015 do 15 hodin. Předzápis pro zimní semestr od 17. 8. 2015 od 9 hodin do 31. 8. 2015 do 15 hodin. Předzápis pro letní semestr od 14. 1. 2016 do 28. 1. 2016. Předzápis pro letní semestr od 14. 1. 2016 do 28. 1. 2016. Detailní postup je popsán v Příručce k předzápisu. Detailní postup je popsán v Příručce k předzápisu. Předzápis je povinný - předměty nezapsané v IS/STAG nelze absolvovat! Předzápis je povinný - předměty nezapsané v IS/STAG nelze absolvovat! Neprovedení předzápisu je důvodem k vyloučení ze studia. Neprovedení předzápisu je důvodem k vyloučení ze studia. Dodatečný předzápis (tzn. po termínu jen do 30. 9. 2015) je zpoplatněn: 1 předmět 100,- Kč, celý semestr 500,- Kč, oprava nebo škrt 1 předmět á 100,- Kč. Dodatečný předzápis (tzn. po termínu jen do 30. 9. 2015) je zpoplatněn: 1 předmět 100,- Kč, celý semestr 500,- Kč, oprava nebo škrt 1 předmět á 100,- Kč.

24 Stipendia pro prezenční studium (novelizace od 1. 9. 2013) Po 1. semestru jednorázové stipendium za vynikající studijní výsledky až 10.000,- Kč! Po 1. semestru jednorázové stipendium za vynikající studijní výsledky až 10.000,- Kč! www.utb.czwww.utb.cz – pro studenty – stipendia stipendia www.utb.czstipendia ubytovací – elektronická žádost v IS/STAG; ubytovací – elektronická žádost v IS/STAG;bytovacíbytovací sociální – písemná žádost s potvrzením, že rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. sociální – písemná žádost s potvrzením, že rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. sociální www.fhs.utb.cz www.fhs.utb.cz – o fakultě – úřední deska – vnitřní předpisy vnitřní předpisy www.fhs.utb.cz vnitřní předpisy mimořádná – ubytovací, sociální; mimořádná – ubytovací, sociální; řádná prospěchová (žádá se u zápisu do 2. ročníku). Informace k žádostem a podmínky přiznání viz Stipendijní řád UTB ve Zlíně a Směrnice FHS doplňující Stipendijní řád UTB. řádná prospěchová (žádá se u zápisu do 2. ročníku). Informace k žádostem a podmínky přiznání viz Stipendijní řád UTB ve Zlíně a Směrnice FHS doplňující Stipendijní řád UTB.Stipendijní řád UTB Směrnice FHS doplňující Stipendijní řád UTB.Stipendijní řád UTB Směrnice FHS doplňující Stipendijní řád UTB.

25 Poplatky Poplatek za delší studium (8 800,-/17 600,- Kč). Poplatek za delší studium (8 800,-/17 600,- Kč). Poplatek za další studium (2 930,- Kč). Poplatek za další studium (2 930,- Kč). Poplatky za studium upravuje 58 zákona Poplatky za studium upravuje § 58 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výši poplatku Směrnice rektora SR/01/2014. a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výši poplatku Směrnice rektora SR/01/2014.Směrnice rektora SR/01/2014.Směrnice rektora SR/01/2014.

26 Studium v zahraničí Erasmus - největší evropský program na podporu studentských mobilit. Erasmus - největší evropský program na podporu studentských mobilit. Možnost absolvovat jeden semestr v zahraničí Možnost absolvovat jeden semestr v zahraničí na evropských univerzitách. Lze vyjet až po uzavření 1. ročníku. Lze vyjet až po uzavření 1. ročníku. Zájemci projdou výběrovým řízením. Zájemci projdou výběrovým řízením. Informace - Mezinárodní oddělení UTB, Informace - Mezinárodní oddělení UTB,Mezinárodní oddělení UTBMezinárodní oddělení UTB web FHS - Mezinárodní spolupráce. web FHS - Mezinárodní spolupráce.Mezinárodní spolupráceMezinárodní spolupráce

27 Uznaná doba rodičovství Veřejná vysoká škola je povinna činit vhodná opatření pro studium rodičů, a to po dobu, po kterou by jinak trvala jejich mateřská či rodičovská dovolená. Veřejná vysoká škola je povinna činit vhodná opatření pro studium rodičů, a to po dobu, po kterou by jinak trvala jejich mateřská či rodičovská dovolená. http:// www.utb.cz/fhs/intranet/uznana- doba-rodicovstvi http:// www.utb.cz/fhs/intranet/uznana- doba-rodicovstvi www.utb.cz/fhs/intranet/uznana- doba-rodicovstvi www.utb.cz/fhs/intranet/uznana- doba-rodicovstvi

28 Správa kolejí a menz KMZ: Aktuality Aktuality Studenti mají možnost se stravovat v menze UTB. Studenti mají možnost se stravovat v menze UTB.menze UTB.menze UTB. Jídlo se hradí prostřednictvím čipové karty „Průkaz studenta“ - viz Stravování - informace pro studenty. Jídlo se hradí prostřednictvím čipové karty „Průkaz studenta“ - viz Stravování - informace pro studenty.Průkaz studentaPrůkaz studenta Dojíždějícím studentům je poskytováno ubytování ve vysokoškolských kolejích. Dojíždějícím studentům je poskytováno ubytování ve vysokoškolských kolejích.vysokoškolských kolejíchvysokoškolských kolejích Žádosti vztahující se ke kolejím studijní oddělení nevyřizuje. Žádosti vztahující se ke kolejím studijní oddělení nevyřizuje.

29 Studijní oddělení FHS Kontaktní adresa: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta humanitních studií Studijní oddělení Mostní 5139 760 01 Zlín http://www.utb.cz/fhs www.utb.cz/fhs studium@fhs.utb.cz Tel.: 57 603 2024, 57 603 2025, 57 603 8008 Fax: 57 603 2732 IČO 708 835 21číslo účtu: 27-1925270277/0100 DIČ CZ 708 835 21

30 Úřední hodiny studijního oddělení Pondělí: neúřední den Úterý: 8 - 1013 - 15 Středa: -12 - 15 Čtvrtek: 8 - 10 - Pátek:8 - 1013 - 15 Změny úředních hodin jsou zveřejňovány v aktualitách FHS. aktualitách FHSaktualitách FHS Na studijním oddělení si studenti vyřizují své studijní, administrativní a organizační záležitosti, při jednání předkládají čipovou kartu. Studenti nemají právo žádat, aby jejich záležitosti byly vyřizovány mimo úřední hodiny.

31 Referentky studijního oddělení Ing. Pavla Lečbychová lecbychova@fhs.utb.cz Ing. Pavla Lečbychová lecbychova@fhs.utb.cz lecbychova@fhs.utb.cz Sociální pedagogika (navazující magisterské studium), Všeobecná sestra, Učitelství odborných předmětů pro SŠ (bakalářské kombinované studium), stipendia, poplatky za studium. Jitka Zapletalová zapletalova@fhs.utb.cz Jitka Zapletalová zapletalova@fhs.utb.cz zapletalova@fhs.utb.cz Učitelství pro mateřské školy, Sociální pedagogika (bakalářské prezenční a kombinované studium), Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře, Pedagogika předškolního věku (navazující magisterské studium). Ing. Gabriela Pytlíková pytlikova@fhs.utb.cz Ing. Gabriela Pytlíková pytlikova@fhs.utb.cz pytlikova@fhs.utb.cz Filologie/Philology, Ošetřovatelství, Zdravotně sociální péče, Porodní asistence (bakalářské prezenční studium).

32 Knihovna www.uk.utb.cz www.uk.utb.cz Studenti mají k dispozici v Univerzitním centru (U13) Knihovnu UTB. Studenti mají k dispozici v Univerzitním centru (U13) Knihovnu UTB. V areálové studovně FHS na U2 mohou využívat PC, multifunkční zařízení (kopírka, skener, tiskárna), přístupové body pro bezdrátový internet. V areálové studovně FHS na U2 mohou využívat PC, multifunkční zařízení (kopírka, skener, tiskárna), přístupové body pro bezdrátový internet. přístupové body pro bezdrátový internet přístupové body pro bezdrátový internet Pro vstup slouží čipová karta „Průkaz studenta“. Pro vstup slouží čipová karta „Průkaz studenta“.Průkaz studenta“Průkaz studenta“

33 Akademická poradna Akademická poradna Poradenské pracoviště s celouniverzitní působností nabízí svoje služby studentům i zaměstnancům. Academia centrum Academia centrum Na webových stránkách prodejny skript a suvenýrů v Academia centru (U2) naleznete seznam titulů i provozní dobu.

34 Děkujeme za pozornost a přejeme vám hodně úspěchů při studiu.


Stáhnout ppt "Průvodce pro studenty 1. ročníku bakalářského studia na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (FHS UTB) v akademickém roce 2015/2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google