Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informační a poradenské centrum ZČU Komplexní služby v oblasti studijního, psychologického, právního, sociálního a kariérového poradenství Adresa: Jungmannova.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informační a poradenské centrum ZČU Komplexní služby v oblasti studijního, psychologického, právního, sociálního a kariérového poradenství Adresa: Jungmannova."— Transkript prezentace:

1 Informační a poradenské centrum ZČU Komplexní služby v oblasti studijního, psychologického, právního, sociálního a kariérového poradenství Adresa: Jungmannova 3, Plzeň Telefon: 377 631  Provozní doba: Pondělí – Čtvrtek: 9.00 – 16.00 Pátek: – 12.00

2 Informační a poradenské centrum ZČU
Uchazeči Stávající studenti Studijní poradenství Sociální poradenství Psychologické poradenství Právní poradenství Kariérové poradenství Absolventi

3 Informační a poradenské centrum ZČU
INFORMAČNÍ SLUŽBY, ZÁKLADNÍ STUDIJNÍ PORADENSTVÍ orientace studenta při přechodu na vysokou školu seznámení se zázemím vysoké školy pomoc při řešení studijních problémů spolupráce se studentskými organizacemi poskytování informací o studijních možnostech poskytování informací o přijímacím řízení poskytování informací o přípravných kurzech spolupráce s výchovnými poradci na středních školách Provoz: pondělí - čtvrtek od 9.00 do 16.00 pátek od 9.00 do 12.00

4 Informační a poradenské centrum ZČU
PORADENSTVÍ K POPLATKŮM ZA STUDIUM, PORADENSTVÍ K UBYTOVACÍM A SOCIÁLNÍM STIPENDIÍM pomoc při řešení otázek týkajících se poplatků za studium pomoc při řešení otázek týkajících se ubytovacích a sociálních stipendií Provoz: pondělí – 14.00 středa – 16.00 čtvrtek – 14.00 Případně mimo termín po domluvě:

5 Informační a poradenské centrum ZČU
SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ poskytování informací k sociálním stipendiím, vedení agendy k sociálním stipendiím poskytování informací k ubytovacím stipendiím, vedení agendy k ubytovacím stipendiím poradenství pro zdravý životní styl výklad sociálních předpisů možnosti a podmínky zaměstnání během studia problematika studentských rodin poskytování informací k problematice zdravotního pojištění, státního sociálního zabezpečení Provoz: individuálně na základě ové dohody

6 Informační a poradenské centrum ZČU
Poradenství pro nezvýhodněné studenty poradenství pro znevýhodněné uchazeče pomoc znevýhodněným studentům s integrací koordinace asistenčních služeb provoz půjčovny technických pomůcek Provoz: středa 13,00 – 15,00

7 Informační a poradenské centrum ZČU
PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ pomoc při řešení složitých životních situací pomoc při řešení možnosti osobnostního rozvoje a sebepoznání, problematiky mezilidských vztahů pomoc při řešení otázek krizové intervence, zneužívání, alkoholových a drogových závislostí, gamblerství aj. Provoz: čtvrtek od do 17.45

8 Informační a poradenské centrum ZČU
PRÁVNÍ PORADENSTVÍ pomoc při řešení právních otázek (zejména v oblasti práva občanského, rodinného, pracovního) výklad právních předpisů pracovně-právní problematika Provoz: úterý od 8.00 do 10.00

9 Informační a poradenské centrum ZČU
KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ pomoc při přípravě na vstup do zaměstnání kontakty s potenciálními zaměstnavateli, vytváření podmínek pro spolupráci s firmami již během studia zajištění praxí, stáží, krátkodobých profesně adekvátních pracovních příležitostí pro studenty organizace seminářů, tréninků a workshopů tržně vyžadovaných znalostí a dovedností (tj. profesně- personální příprava studentů) orientace v možnostech celoživotního vzdělávání Investice do rozvoje vzdělávání

10 Informační a poradenské centrum ZČU
KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ 1. října 2009 od 13,00 hod. na téma „Organizace ZČU“ 8. října 2009 od 13,00 hod. na téma „Legislativa ZČU“ Investice do rozvoje vzdělávání

11 Informační a poradenské centrum ZČU
Podmínky získání ubytovacího stipendia Student studuje v prezenční formě bakalářského, magisterského, navazujícího magisterského nebo doktorského studijního programu Student studuje v prvním studijním programu Student nepřekročil standardní dobu studia ve studovaném studijním programu Student nemá místo trvalého pobytu v okrese, v němž je místo jeho studia Student musí svůj zájem o stipendium projevit vyplněním elektronického formuláře Splnění stanovených podmínek se ověřuje na základě údajů z matriky studentů a z informačního systému Studijní agenda (IS/STAG). Výplata stipendia probíhá vždy za každé uplynulé čtvrtletí.

12 Informační a poradenské centrum ZČU
Podmínky pro získání sociálního stipendia Nárok na stipendium přiznávané v případech tíživé sociální situace, tj. na tzv. sociální stipendium, má podle zvláštního právního předpisu (§ 17 odst. 2 zákona 117/1995 Sb.) student v případě, jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavky na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5 Splnění této podmínky je student povinen prokázat originálem nebo úředně ověřenou kopií písemného Sdělení pro účely přiznání stipendia Student musí svůj zájem o stipendium projevit vyplněním elektronického formuláře O přiznání sociálního stipendia rozhoduje rektor. Výši sociálního stipendia stanoví zákon.

13 Informační a poradenské centrum ZČU
Důležité kontakty: Stipendijní řád ZČU Sociální stipendium: Ubytovací stupendium:

14 Informační a poradenské centrum ZČU
POPLATKY ZA STUDIUM V souladu s § 58 odst. 3 a 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) vzniká Západočeské univerzitě v Plzni povinnost vybírání poplatků za studium. Jedná se o 2 druhy poplatků: Poplatky podle započítávání doby studia rozhodné pro stanovení poplatku podle § 58 odst. 3 zákona Poplatky podle započítávání absolvovaného studia podle § 58 odst. 4 zákona

15 Informační a poradenské centrum ZČU
Důležité kontakty: Zákon č. 111/1998 Sb. (vysokoškolský zákon) Studijní a zkušební řád ZČU:

16 Kontaktní informace ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI
Informační a poradenské centrum Jungmannova 3 Plzeň tel.: 377  web:

17 DĚKUJI ZA POZORNOST

18 Informační a poradenské centrum ZČU
Poplatky podle započítávání doby studia rozhodné pro stanovení poplatku podle § 58 odst. 3 zákona Standardní doba studijního programu zvětšená o jeden rok a její překročení se vztahuje vždy k aktuálně studovanému studijnímu programu. Do rozhodné doby studia studenta pro stanovení poplatku podle § 58 odst. 3 zákona se započítává doba studia v předchozích bakalářských a magisterských studijních programech podle zákona na veřejné vysoké škole (na soukromé vysoké škole pouze v případě, že toto studium bylo podporováno dotací ze státního rozpočtu České republiky), které byly ukončeny jinak než řádně podle § 45 odst. 3 nebo 46 odst. 3 zákona.

19 Informační a poradenské centrum ZČU
Poplatky podle započítávání absolvovaného studia podle § 58 odst. 4 zákona: Za absolvování bakalářského nebo magisterského studijního programu pro stanovení poplatku za studium podle § 58 odst. 4 zákona se považuje absolvování bakalářského nebo magisterského studijního programu podle § 55 zákona (řádné ukončení studia absolvováním studijního programu) na veřejné vysoké škole v České republice, na soukromé vysoké škole však pouze v případě, že toto studium bylo dotováno prostředky ze státního rozpočtu České republiky ve výši, obdobné dotaci studia na veřejných vysokých školách. Za absolvování se též považuje absolvování studia na vysoké škole v zahraničí, pokud toto studium studenta bylo podporováno stipendiem z prostředků státního rozpočtu České republiky. Pokud celková doba dalšího studia překročí standardní dobu, stanoví škola poplatek dle odstavce 3.


Stáhnout ppt "Informační a poradenské centrum ZČU Komplexní služby v oblasti studijního, psychologického, právního, sociálního a kariérového poradenství Adresa: Jungmannova."

Podobné prezentace


Reklamy Google