Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informační a poradenské centrum ZČU Informační a poradenské centrum ZČU Komplexní služby v oblasti studijního, psychologického, právního, sociálního a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informační a poradenské centrum ZČU Informační a poradenské centrum ZČU Komplexní služby v oblasti studijního, psychologického, právního, sociálního a."— Transkript prezentace:

1 Informační a poradenské centrum ZČU Informační a poradenské centrum ZČU Komplexní služby v oblasti studijního, psychologického, právního, sociálního a kariérového poradenství Adresa: Jungmannova 3, 306 14 Plzeň Telefon: 377 631 350 - 4 ipcentr@rek.zcu.cz www.ipc.zcu.cz Provozní doba: Pondělí – Čtvrtek: 9.00 – 16.00 Pátek: 9.00. – 12.00

2 Informační a poradenské centrum ZČU Studijní poradenství Sociální poradenství Psychologické poradenství Právní poradenství Kariérové poradenství Absolventi Stávající studenti Uchazeči

3 Informační a poradenské centrum ZČU INFORMAČNÍ SLUŽBY, ZÁKLADNÍ STUDIJNÍ PORADENSTVÍ  orientace studenta při přechodu na vysokou školu  seznámení se zázemím vysoké školy  pomoc při řešení studijních problémů  spolupráce se studentskými organizacemi  poskytování informací o studijních možnostech  poskytování informací o přijímacím řízení  poskytování informací o přípravných kurzech  spolupráce s výchovnými poradci na středních školách Provoz: pondělí - čtvrtek od 9.00 do 16.00 pátek od 9.00 do 12.00

4 Informační a poradenské centrum ZČU PORADENSTVÍ K POPLATKŮM ZA STUDIUM, PORADENSTVÍ K UBYTOVACÍM A SOCIÁLNÍM STIPENDIÍM  pomoc při řešení otázek týkajících se poplatků za studium  pomoc při řešení otázek týkajících se ubytovacích a sociálních stipendií Provoz: pondělí 10.00 – 14.00 středa 10.00 – 16.00 čtvrtek 10.00 – 14.00 Případně mimo termín po domluvě: u-stip@service.zcu.cz s-stip@service.zcu.cz poplatky@service.zcu.cz

5 Informační a poradenské centrum ZČU SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ  poskytování informací k sociálním stipendiím, vedení agendy k sociálním stipendiím  poskytování informací k ubytovacím stipendiím, vedení agendy k ubytovacím stipendiím  poradenství pro zdravý životní styl  výklad sociálních předpisů  možnosti a podmínky zaměstnání během studia  problematika studentských rodin  poskytování informací k problematice zdravotního pojištění, státního sociálního zabezpečení Provoz: individuálně na základě e-mailové dohody

6 Informační a poradenské centrum ZČU Poradenství pro nezvýhodněné studenty  poradenství pro znevýhodněné uchazeče  pomoc znevýhodněným studentům s integrací  koordinace asistenčních služeb  provoz půjčovny technických pomůcek Provoz: středa 13,00 – 15,00

7 Informační a poradenské centrum ZČU PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ  pomoc při řešení složitých životních situací  pomoc při řešení možnosti osobnostního rozvoje a sebepoznání, problematiky mezilidských vztahů  pomoc při řešení otázek krizové intervence, zneužívání, alkoholových a drogových závislostí, gamblerství aj. Provoz: čtvrtek od 16.30 do 17.45

8 Informační a poradenské centrum ZČU PRÁVNÍ PORADENSTVÍ  pomoc při řešení právních otázek (zejména v oblasti práva občanského, rodinného, pracovního)  výklad právních předpisů  pracovně-právní problematika Provoz: úterý od 8.00 do 10.00

9 Informační a poradenské centrum ZČU KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ  pomoc při přípravě na vstup do zaměstnání  kontakty s potenciálními zaměstnavateli, vytváření podmínek pro spolupráci s firmami již během studia  zajištění praxí, stáží, krátkodobých profesně adekvátních pracovních příležitostí pro studenty  organizace seminářů, tréninků a workshopů tržně vyžadovaných znalostí a dovedností (tj. profesně- personální příprava studentů)  orientace v možnostech celoživotního vzdělávání Investice do rozvoje vzdělávání

10 Informační a poradenské centrum ZČU KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ 1. října 2009 od 13,00 hod. na téma „Organizace ZČU“ 8. října 2009 od 13,00 hod. na téma „Legislativa ZČU“ http://www.ipc.zcu.cz Investice do rozvoje vzdělávání

11 Informační a poradenské centrum ZČU Podmínky získání ubytovacího stipendia  Student studuje v prezenční formě bakalářského, magisterského, navazujícího magisterského nebo doktorského studijního programu  Student studuje v prvním studijním programu  Student nepřekročil standardní dobu studia ve studovaném studijním programu  Student nemá místo trvalého pobytu v okrese, v němž je místo jeho studia  Student musí svůj zájem o stipendium projevit vyplněním elektronického formuláře Splnění stanovených podmínek se ověřuje na základě údajů z matriky studentů a z informačního systému Studijní agenda (IS/STAG). Výplata stipendia probíhá vždy za každé uplynulé čtvrtletí.

12 Informační a poradenské centrum ZČU Podmínky pro získání sociálního stipendia  Nárok na stipendium přiznávané v případech tíživé sociální situace, tj. na tzv. sociální stipendium, má podle zvláštního právního předpisu (§ 17 odst. 2 zákona 117/1995 Sb.) student v případě, jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavky na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5  Splnění této podmínky je student povinen prokázat originálem nebo úředně ověřenou kopií písemného Sdělení pro účely přiznání stipendia  Student musí svůj zájem o stipendium projevit vyplněním elektronického formuláře O přiznání sociálního stipendia rozhoduje rektor. Výši sociálního stipendia stanoví zákon.

13 Informační a poradenské centrum ZČU Důležité kontakty: Stipendijní řád ZČU http://legislativa.zcu.cz/ven/stipendia.pdf http://legislativa.zcu.cz/ven/stipendia.pdf Sociální stipendium: http://socstip.zcu.cz/ Ubytovací stupendium: http://ubytstip.zcu.cz/

14 Informační a poradenské centrum ZČU POPLATKY ZA STUDIUM V souladu s § 58 odst. 3 a 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) vzniká Západočeské univerzitě v Plzni povinnost vybírání poplatků za studium. Jedná se o 2 druhy poplatků:  Poplatky podle započítávání doby studia rozhodné pro stanovení poplatku podle § 58 odst. 3 zákona  Poplatky podle započítávání absolvovaného studia podle § 58 odst. 4 zákona

15 Informační a poradenské centrum ZČU Důležité kontakty: Zákon č. 111/1998 Sb. (vysokoškolský zákon) http://www.msmt.cz/uploads/soubory/zako ny/VKZakon_uplnezneni_552.pdf http://www.msmt.cz/uploads/soubory/zako ny/VKZakon_uplnezneni_552.pdf Studijní a zkušební řád ZČU: http://legislativa.zcu.cz/ven/studijni.pdf

16 Kontaktní informace ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Informační a poradenské centrum Jungmannova 3 306 14 Plzeň tel.: 377 631 350 - 4 e-mail: ipcentr@rek.zcu.czipcentr@rek.zcu.cz web: http://www.ipc.zcu.czhttp://www.ipc.zcu.cz

17 DĚKUJI ZA POZORNOST

18 Informační a poradenské centrum ZČU Poplatky podle započítávání doby studia rozhodné pro stanovení poplatku podle § 58 odst. 3 zákona Standardní doba studijního programu zvětšená o jeden rok a její překročení se vztahuje vždy k aktuálně studovanému studijnímu programu. Do rozhodné doby studia studenta pro stanovení poplatku podle § 58 odst. 3 zákona se započítává doba studia v předchozích bakalářských a magisterských studijních programech podle zákona na veřejné vysoké škole (na soukromé vysoké škole pouze v případě, že toto studium bylo podporováno dotací ze státního rozpočtu České republiky), které byly ukončeny jinak než řádně podle § 45 odst. 3 nebo 46 odst. 3 zákona.

19 Informační a poradenské centrum ZČU Poplatky podle započítávání absolvovaného studia podle § 58 odst. 4 zákona: Za absolvování bakalářského nebo magisterského studijního programu pro stanovení poplatku za studium podle § 58 odst. 4 zákona se považuje absolvování bakalářského nebo magisterského studijního programu podle § 55 zákona (řádné ukončení studia absolvováním studijního programu) na veřejné vysoké škole v České republice, na soukromé vysoké škole však pouze v případě, že toto studium bylo dotováno prostředky ze státního rozpočtu České republiky ve výši, obdobné dotaci studia na veřejných vysokých školách. Za absolvování se též považuje absolvování studia na vysoké škole v zahraničí, pokud toto studium studenta bylo podporováno stipendiem z prostředků státního rozpočtu České republiky. Pokud celková doba dalšího studia překročí standardní dobu, stanoví škola poplatek dle odstavce 3.


Stáhnout ppt "Informační a poradenské centrum ZČU Informační a poradenské centrum ZČU Komplexní služby v oblasti studijního, psychologického, právního, sociálního a."

Podobné prezentace


Reklamy Google