Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ivan Matulík Ředitel Úřadu Regionální rady Učíme se investovat VÝROČNÍ KONFERENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU STŘEDNÍ MORAVA Přerov 30.11.2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ivan Matulík Ředitel Úřadu Regionální rady Učíme se investovat VÝROČNÍ KONFERENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU STŘEDNÍ MORAVA Přerov 30.11.2010."— Transkript prezentace:

1 Ivan Matulík Ředitel Úřadu Regionální rady Učíme se investovat VÝROČNÍ KONFERENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU STŘEDNÍ MORAVA Přerov 30.11.2010

2 OBSAH PREZENTACE: 1.Investujeme v rámci stanovených cílů kohezní politiky v podmínkách ČR 2.Proč jsme tak složití? 3.Provedli jsme optimalizaci administrace 4.Plánování a konkurence projektů 5.Nový přístup k analýze rizik 6.Závěrem

3 1. Investujeme v rámci stanovených cílů kohezní politiky v podmínkách ČR Kohezní politika sleduje stanovené cíle a typy intervencí jsou omezené Peníze nejsou pro všechny a nejde také např. o nahrazování rozpočtových příjmů veřejného sektoru Velký počet operačních programů a odlišnost jejich administrace je problémem ČR, nikoliv EU Velký převis poptávky v některých oblastech podpory je spíše projevem „problémů v plánování a zaměření programů“…

4 1. Dnes zmiňované silné a slabé stránky politiky soudržnosti Silné stránky Víceúrovňové řízení a partnerství Dlouhodobé plánování investic Spolupráce a výměna zkušeností Využívání evaluace (hodnocení) Kvalita auditu a evidence “Policejní ” funkce v souvislosti s dodržováním legislaviních pravidel (např. Veřejné zakázky) Slabé stránky Malý důraz na priority a měřitelnost cílů Často nevhodné motivace Nedostatečná politická diskuse o efektivitě kohezní politiky Omezená strategická role Evropské Komise Složitost a administrativní zátěž Nedostatky souvisící s dosahováním přiměřených záruk

5 2. Proč jsme tak složití? Požadavky vyplývající z legislativy evropské a ČR (včetně metodických pokynů ministerstev) a auditů Procesní analýza ukazuje, že příčinou jsou také požadavky řídících a kontrolních mechanismů (např. opatření proti korupci – oddělenost funkcí) Příčiny? „České vnímání účelu“ se často zabývá větším detailem, než by bylo účelné V prostředí „nedůvěry“ anebo „nedůslednosti“ se upřednostňují „úřednické postupy“ oproti racionalitě Pochopit co je důležité vyžaduje čas a zkušenost

6 3. Provedli jsme optimalizaci administrace Hlavní cíle: úspora v investiční přípravě v době před schválením projektu k dopracování a zvýšení důrazu na kvalitu podporovaných projektů (ve všech fázích) V době před výběrem k dopracování je důležitá kvalita „podnikatelského záměru“, efektivita, popis účelu projektu ve vazbě na cílovou skupinu, ověření hospodárnosti V rámci dopracování se žadatel již může plně soustředit na dopracování projektu… některé aspekty je možné kvalitativně lépe ověřit (např. zajištění financování u podnikatelských subjektů) Jakmile je podepsaná smlouva, finance se rychle dostávají k příjemcům

7 4. Plánování a konkurence projektů Kvalitní plánování je hlavním předpokladem efektivity investic a umožnění tzv. synergií Plánování ovšem vyžaduje rozvíjení tomu odpovídajících „kompetencí“ – důsledné analýzy, koncepční přístup, postupy CBA, marketingové analýzy, práce se scénáři… Některé projekty si vzájemně konkurují (např. volný čas, sociální služby, podnikatelské aktivity…) – částečně je řešeno tzv. veřejnou podporou. Každý „sektor“ ale vyžaduje specifický přístup Lze očekávat, že s požadavkem na růst konkurenceschopnosti se bude zvyšovat i vnímání pro kvalitativní změny, což nutně nejsou jen investice do infrastruktury

8 5. Nový přístup k analýze rizik Projekt je uskutečňován jménem příjemce, který je zodpovědný za jeho realizaci a zajištění udržitelnosti v souladu s předloženým „podnikatelským záměrem“ Požadavek na předložení např. marketingové analýzy je z pohledu poskytovatele dotace pouze ověřením, zda žadatel má představu o „realizovatelnosti svého záměru“ Posuzování projektů z některých aspektů je pouze ověřováním základních předpokladů tak, aby byly eliminovány rizika spojená s „neúspěšnou realizací projektu“… Nový přístup k analýze rizik umožnil např. novou formu administrace – tzv. koncepty

9 6. Z á v ě r e m Citát: "Jestliže neděláte chyby, neděláte asi nic příliš smysluplného." … učíme se investovat, znamená to také dělat chyby, důležité je ale stejné chyby neopakovat … silnou stránkou je poctivé vyhodnocení přínosů a dopadů pro rozvoj krajů, měst a obcí… … a zhodnocení zkušeností pro to, jak „dělat věci lépe“ – ve prospěch rozvoje konkurenceschopnosti krajů…

10 Děkuji Vám za pozornost Ivan Matulík Ředitel Úřadu Regionální rady E-mail: ivan.matulik@rr-strednimorava.cz


Stáhnout ppt "Ivan Matulík Ředitel Úřadu Regionální rady Učíme se investovat VÝROČNÍ KONFERENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU STŘEDNÍ MORAVA Přerov 30.11.2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google