Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomické otázky funkčního komunitního systému sociálních a zdravotních služeb v obcích PRAHA 17. dubna 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomické otázky funkčního komunitního systému sociálních a zdravotních služeb v obcích PRAHA 17. dubna 2015."— Transkript prezentace:

1 Ekonomické otázky funkčního komunitního systému sociálních a zdravotních služeb v obcích PRAHA 17. dubna 2015

2 Zadání  vztah obce vůči vyšším samosprávným celkům (krajům) a státu v oblasti sociálních služeb a zdravotních služeb  rozdíly a možnosti ve financování a kompetencích u jednotlivých typů obcí  možnost vázání prostředků (rozpočtového určení daní) na dlouhodobou péči (sociálních služeb)  možnosti posílení kompetencí obcí k dostupnosti sociálních služeb  postavení obcí ve financování sociálních služeb, odpovědnosti za jejich dostupnost, modely financování služeb ze strany obcí  možnosti posílení role obcí v zajištění zdravotních služeb a v koordinaci zdravotních a sociálních služeb  možnosti zpřesnění a uložení povinností obcím v zákoně o sociálních službách a v zákoně o obcích

3  Evropská charta místní samosprávy „…místní samospráva označuje právo a schopnost místních společenství v mezích daných zákonem na svou odpovědnost a v zájmu místního obyvatelstva upravovat a spravovat podstatnou část věcí veřejných.“  Ústava ČR …základním samosprávným celkem jsou obce, které musí být vždy součástí vyššího samosprávného celku, kterým je kraj…

4 Působnost Samosprávná  stát - zásah způsobem stanoveným zákonem, v případě, že je nutná ochrana před porušením zákona  kraje s obcemi při vykonávání vlastní samostatné působnosti spolupracují a nesmí do samostatné působnosti obcí nikterak zasahovat Přenesená  dekoncentrovaná státní správa  výkonem pověřil územní samosprávné jednotky stát, a to výhradně na základě zákona

5 Typy obcí

6 Financování  zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů  zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (o rozpočtovém určení daní) Příjmy obce : a.příjmy daňové, b.příjmy nedaňové, c.transfery a dotace, d.úvěry a půjčky.

7 Závěry  vyšší územní samosprávné celky (kraje) nejsou nadřízeny základním (obcím)  výkon samosprávy - všechny obce stejné kompetence, rozhodnutí o tom, zda a v jakém rozsahu zajišťovat zdravotních a sociálních služeb, je závislé především na politické podpoře a vůli zastupitelů  záleží výhradně na zastupitelstvu jako vrcholném orgánu, který jediný je oprávněn rozhodovat o rozpočtu územního samosprávného celku, jaké má priority v rozvoji obce/kraje a péče o své občany

8 Sociální služby zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách  stanoví kompetence, a to jak v přenesené, tak v samostatné působnosti zákon č. 128/2000 Sb., o obcích  „ Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví,…“

9 Obce v sociálních a zdravotních službách Obec jakéhokoliv typu může přispívat dle svého uvážení, preferencí a finančních možností k zajištění těchto služeb, přičemž tuto aktivity může podporovat jako:  zadavatel (zajištění externími dodavateli)  poskytovatel (služby nebo zásadní podíl na nich zajišťuje přímo obec nebo její organizace)  koordinátor (v rámci plánování sociálních a navazujících/souvisejících služeb)  podporovatel

10 Model zajištění služeb Obec:  přímý poskytovatel sociálních služeb  zřizovatel organizace (příspěvkové organizace či neziskové organizace, která tyto služby zajišťuje),  zakladatel obchodní organizace, která poskytuje sociální či zdravotní služby,  zakladatel dobrovolného svazku obcí, jehož činností je zajištění sociálně zdravotních služeb,  iniciátor a aktér komunitního plánování, v jehož procesu jsou dle aktuálních potřeb a možností plánovány a rozvíjeny sociální a související služby

11 Jde to?  LITVÍNOV – terénní programy, SAS  NAPAJEDLA – pečovatelská služba  ČESKÉ BUDĚJOVICE – komplex sociálních služeb pro seniory  LITOMĚŘICE – zdravotní služby  KADAŇ – zdravotní služby  PODĚBRADY – komplex sociálních a zdravotních služeb  ŽATEC – zdravotní služby  HOŘICE - zdravotní služby  TŘEBÍČ – komunitní plánování  Svazek obcí AZASS – komplex sociálních služeb, zdravotní služby

12 Co podpořit?  doplnění kritérií pro rozdělení daňových výnosů RUD  systémová podpora DSO  systémová podpora komunitního plánování minimálně na úrovni SO ORP  vzdělávání zastupitelů  občanské aktivity

13 Lenka Antolová lenka.antolova@seznam.cz Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Ekonomické otázky funkčního komunitního systému sociálních a zdravotních služeb v obcích PRAHA 17. dubna 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google