Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

P r o j e k t „Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému – etapa I“ K o n f e r e n c e 29. dubna 2015 Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "P r o j e k t „Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému – etapa I“ K o n f e r e n c e 29. dubna 2015 Praha."— Transkript prezentace:

1 P r o j e k t „Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému – etapa I“ K o n f e r e n c e 29. dubna 2015 Praha

2 O b s a h I.Představení KZPS ČR II.Představení projektu „Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému - etapa I.“ III.Představení platformy „Stavebnictví I“ IV.Současná etapa projektu V.Budoucnost projektu, jednání o OPZ, výsledky aktuálních jednání s MPSV

3 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS ČR) je otevřený nezávislý zájmový spolek, založený podle zákona č. 83/90 Sb., o sdružování občanů; je otevřený nezávislý zájmový spolek, založený podle zákona č. 83/90 Sb., o sdružování občanů; sdružuje sedm reprezentativních zaměstnavatelských svazů z oblasti stavebnictví, textilního průmyslu, malého a středního podnikání, družstevnictví, zemědělství, důlního a naftového průmyslu, dopravy, dřevozpracujícího průmyslu, školství, zdravotnictví, kultury a sociálních služeb; sdružuje sedm reprezentativních zaměstnavatelských svazů z oblasti stavebnictví, textilního průmyslu, malého a středního podnikání, družstevnictví, zemědělství, důlního a naftového průmyslu, dopravy, dřevozpracujícího průmyslu, školství, zdravotnictví, kultury a sociálních služeb; zastupuje 22.281 subjektů s více než 1.295.028 zaměstnanci; zastupuje 22.281 subjektů s více než 1.295.028 zaměstnanci; podporuje prosazování specifických zájmů svých členů v oblasti legislativy a v dalších oblastech; podporuje prosazování specifických zájmů svých členů v oblasti legislativy a v dalších oblastech;

4 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS ČR) formuluje společné podnikatelské a zaměstnavatelské zájmy svých členů a prosazuje je v součinnosti s příslušnými státními orgány, ostatními zaměstnavatelskými organizacemi a odbory a zejména v různých formách konzultací s vládou; formuluje společné podnikatelské a zaměstnavatelské zájmy svých členů a prosazuje je v součinnosti s příslušnými státními orgány, ostatními zaměstnavatelskými organizacemi a odbory a zejména v různých formách konzultací s vládou; spolupracuje se Svazem průmyslu a dopravy ČR, Hospodářskou komorou ČR, Agrární komorou ČR, Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR, Družstevní asociací a dalšími organizacemi; spolupracuje se Svazem průmyslu a dopravy ČR, Hospodářskou komorou ČR, Agrární komorou ČR, Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR, Družstevní asociací a dalšími organizacemi; je jedním ze sociálních partnerů zastupujícím stranu podnikatelů v Radě hospodářské a sociální dohody (Tripartitě); je jedním ze sociálních partnerů zastupujícím stranu podnikatelů v Radě hospodářské a sociální dohody (Tripartitě); je jedním z připomínkových míst eKLEP. je jedním z připomínkových míst eKLEP.

5 C í l p r o j e k t u Prostřednictvím bipartitního dialogu a klíčových aktivit pomoci připravit zaměstnavatele a zaměstnance na dopady a změny vyplývající z důchodové reformy. Projekt je koncipován etapovitě, tedy na současnou etapu naváže etapa II.

6 Souvislost projektu „Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému - etapa I.“ ve vazbě: – na strukturu KZPS ČR – na minulý projekt KZPS ČR „Posilování bipartitního dialogu v odvětvích“

7 Č l e n o v é K Z P S Č R I.Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu (ATOK) II.Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR III.Svaz českých a moravských výrobních družstev IV.Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR V.Unie zaměstnavatelských svazů ČR VI.Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu VII.Zemědělský svaz ČR

8 Platformy v projektu 1)TOP (ATOK + OS TOK) 2)Doprava(SAČM + OSD) 3)Stavebnictví (SPS ČR + SDMSZS SPPTZ + OS STAVBA) 4)Těžební(ZSDNP + OS PHGN) 5)Dřevozpracující průmysl(SZDP + OS DLVH) 6)Kultura(SKIP + APD + ASOPS + OS PK + HA) 7)Polygrafický průmysl (SPP + typografická Beseda) 8)Podpůrný modul (UZS ČR) 9)Zemědělství(ZS ČR + OS PZV-ASO) 10)Školství (SSŠČMS + ČMOS PŠ)

9 KZPS ČRČMKOS A) Odborník na DS (KZPS+ČMKOS) B) Vedoucí PS - prognózy C) Vedoucí PS - informační prostředí Zástupce hlavního Platforma Expert pro strukturované rozhovory a vzorek firem - C Odborný garant pro data a prognózu - B prognózu - B Specialista na vedení SD a DS - C B) Vedoucí PS - prognózy C) Vedoucí PS - informační prostředí managera pro odvětví Platforma Expert pro strukturované rozhovory a vzorek firem - C Odborný garant pro data a prognózu – B Specialista na vedení SD a DS - C

10 Představení platformy „Stavebnictví I“ KA 1 - Osobní náklady (viz personální kapacity) KA 1 - Osobní náklady (viz personální kapacity) 1.968.000,- Kč KA 2 - Doplnění technických kapacit KA 2 - Doplnění technických kapacit 20.650,- Kč KA 3 - Semináře KA 3 - Semináře 1.213.500,- Kč (30 informačních seminářů pro 450 účastníků pro oba sociální partnery, info. materiály, náklady na externí odborníky, přímá podpora – cestovné) KA 4 – Konference 1x jednodenní konference BP/TOP pro cca 80 účastníků z CS (výstupy KA03) 1x jednodenní konference BP/ TOP pro cca 80 účastníků z CS (výstupy KA06 - ) 388.800,- Kč KA 5 - Příprava na sociální audit KA 5 - Příprava na sociální audit 360.000,- Kč vzorek firem + dobrá praxe KA 6 – Demografická prognóza KA 6 – Demografická prognóza 217.000,- Kč CELKEM 4.167.950,- Kč

11 V současné době vyčerpáno BP „Stavebnictví I“ ( proúčtované údaje ke konci března 2015) KA 1 - Osobní náklady (viz personální kapacity) KA 1 - Osobní náklady (viz personální kapacity) 2.058.230 Kč KA 2 – Doplnění technických kapacit KA 2 – Doplnění technických kapacit 20.576 Kč KA 3 – Semináře KA 3 – Semináře 500.935 Kč (50 informačních seminářů pro 750 účastníků pro oba sociální partnery, informační materiály, náklady na externí odborníky, přímá podpora – cestovné) KA 4 – Konference 1x jednodenní konference BP pro cca 80 účastníků z CS (výstupy KA03) 1x jednodenní konference BP pro cca 80 účastníků z CS (výstupy KA06 )0,- Kč KA 5 - Příprava na sociální audit KA 5 - Příprava na sociální audit 0,- Kč vzorek firem + dobrá praxe KA 6 – Demografická prognóza KA 6 – Demografická prognóza 148.225 Kč CELKEMpřímé náklady 2.727.966 Kč

12 I. ETAPA PROJEKTU 2013 - 2015 Rekonstrukce a činnost pracovní skupiny na úrovni bipartitních platforem Rekonstrukce a činnost pracovní skupiny na úrovni bipartitních platforem Doplnění technických kapacit na úrovni bipartitních platforem Doplnění technických kapacit na úrovni bipartitních platforem Vytvoření informačního prostředí a nástrojů pro zajištění připravenosti cílové skupiny na změny v důchodovém systému Vytvoření informačního prostředí a nástrojů pro zajištění připravenosti cílové skupiny na změny v důchodovém systému Přenos informací, poznatků a podnětů z práce s cílovou skupinou formou konferencí Přenos informací, poznatků a podnětů z práce s cílovou skupinou formou konferencí Přípravná fáze pro realizaci sociálního auditu Přípravná fáze pro realizaci sociálního auditu Vytvoření relevantních dat - demografická prognóza Vytvoření relevantních dat - demografická prognóza Zavádění nových moderních systémů řízení Zavádění nových moderních systémů řízení Řízení rizik a aktivit projektu Řízení rizik a aktivit projektu

13 II. ETAPA PROJEKTU 2015 – 2017 ? Sociální audit, identifikace vyvolaných změn Sociální audit, identifikace vyvolaných změn – v pracovních nástrojích pro CS – v organizaci práce CS – v rozložení pracovní doby CS (častější a delší přestávky) – požadavky na mentální posilování CS, osobnostní trénink (speciální vzdělávací a instruktážní kurzy) – tvorba nových pracovních posic pro CS (doplnění stávající NSP a NSK o nové pozice, např. „mentor“) – program rehabilitace pro CS Návrhy jak na vyvolané změny reagovat, seznam doporučení Návrhy jak na vyvolané změny reagovat, seznam doporučení Způsob implementace výstupů projektu - pracovní návody, doporučení organizačních, e ‑ learningové kurzy, doplňky NSP a NSK Způsob implementace výstupů projektu - pracovní návody, doporučení organizačních, e ‑ learningové kurzy, doplňky NSP a NSK Publikační činnost – průnik do odvětví a do laické veřejnosti Publikační činnost – průnik do odvětví a do laické veřejnosti

14 Budoucnost projektu, Operační program zaměstnanost (OPZ) Výsledky aktuálních jednání s MPSV Operační program zaměstnanost 2014 - 2020 Operační program zaměstnanost 2014 - 2020 Předložení finální verze OPZ Evropské komisi 27. listopadu 2015 Předložení finální verze OPZ Evropské komisi 27. listopadu 2015 Schválení OPZ - předpoklad v červnu 2015 Schválení OPZ - předpoklad v červnu 2015 Typy projektu - soutěžní (dříve grantové) Typy projektu - soutěžní (dříve grantové) Vyhlašování výzev 3. - 4. čtvrtletí 2015 Vyhlašování výzev 3. - 4. čtvrtletí 2015 Výzvy k podpoře sociálního dialogu - květen 2015 Výzvy k podpoře sociálního dialogu - květen 2015 Zahájení projektů - září 2015 Zahájení projektů - září 2015

15 Klíčové profese v odvětví: Zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb Ostatní řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby Instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci a stavební klempíři Podlaháři a obkladači Malíři (včetně stavebních lakýrníků a natěračů), tapetáři Tesaři a stavební truhláři Pokrývači

16 na shledanou Dr. Jan Zikeš zikes@kzps.cz


Stáhnout ppt "P r o j e k t „Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému – etapa I“ K o n f e r e n c e 29. dubna 2015 Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google