Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Mgr. Rostislav Navláčil Název prezentace (DUMu): 12. Trestní právo Název sady: Občanská nauka Ročník: 1. – 4. Číslo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Mgr. Rostislav Navláčil Název prezentace (DUMu): 12. Trestní právo Název sady: Občanská nauka Ročník: 1. – 4. Číslo."— Transkript prezentace:

1 Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Mgr. Rostislav Navláčil Název prezentace (DUMu): 12. Trestní právo Název sady: Občanská nauka Ročník: 1. – 4. Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0727 Datum vzniku: 8.9.2012 Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

2 ANOTACE Záměrem výukového materiálů s názvem Trestní právo je poskytnout souhrn učiva a upevnit znalosti z oblasti veřejného práva a právního řádu Jednotlivé DUMy v této sadě popíší tematické oblasti, které jsou probírány v předmětu Občanská nauka

3 Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které určuje, jaká společensky škodlivá jednání jsou trestnými činy, jaké jsou sankce za jejich spáchání a jakým způsobem stát prostřednictvím svých příslušných orgánů spáchání trestných činů a jejich pachatele zjišťuje a trestá je odvětvím veřejného práva, které určuje, jaká společensky škodlivá jednání jsou trestnými činy, jaké jsou sankce za jejich spáchání a jakým způsobem stát prostřednictvím svých příslušných orgánů spáchání trestných činů a jejich pachatele zjišťuje a trestá trestní právo je součástí právního řádu příslušného státu. Spolu s právem ústavním a správním se řadí mezi obory práva veřejného, neboť mu dominuje vztah mezi státem a jeho orgány na straně jedné a dalšími osobami na straně druhé trestní právo je součástí právního řádu příslušného státu. Spolu s právem ústavním a správním se řadí mezi obory práva veřejného, neboť mu dominuje vztah mezi státem a jeho orgány na straně jedné a dalšími osobami na straně druhé

4 V trestním právu rozlišujeme: trestní právo hmotné – stanoví, co je trestným činem, podmínky trestní odpovědnosti, jaké sankce (trest či ochranné opatření) lze za trestný čin uložit trestní právo hmotné – stanoví, co je trestným činem, podmínky trestní odpovědnosti, jaké sankce (trest či ochranné opatření) lze za trestný čin uložit trestní právo procesní – stanoví postup příslušných orgánů státu při zjišťování trestných činů, prokazování jejich spáchání konkrétním osobám, ukládání a výkon trestů a ochranných opatření, upravuje zároveň i práva a povinnosti osoby, proti které se trestní řízení vede, jakož i dalších osob, jichž se toto řízení dotýká trestní právo procesní – stanoví postup příslušných orgánů státu při zjišťování trestných činů, prokazování jejich spáchání konkrétním osobám, ukládání a výkon trestů a ochranných opatření, upravuje zároveň i práva a povinnosti osoby, proti které se trestní řízení vede, jakož i dalších osob, jichž se toto řízení dotýká

5 Trestný čin je jen takové jednání, jehož znaky jsou uvedeny v trestním zákoně a které je nebezpečné pro společnost je jen takové jednání, jehož znaky jsou uvedeny v trestním zákoně a které je nebezpečné pro společnost míru společenské nebezpečnosti přitom posuzuje soud míru společenské nebezpečnosti přitom posuzuje soud aby jednání pachatele mohlo být posouzeno jako trestný čin, musí se jednat o jednání zaviněné aby jednání pachatele mohlo být posouzeno jako trestný čin, musí se jednat o jednání zaviněné

6 k naplnění skutkových podstat některých trestných činů je třeba zavinění úmyslné (např. krádež) k naplnění skutkových podstat některých trestných činů je třeba zavinění úmyslné (např. krádež) u jiných postačí zavinění nedbalostní (např. ublížení na zdraví při dopravní nehodě) u jiných postačí zavinění nedbalostní (např. ublížení na zdraví při dopravní nehodě)

7 Některé druhy trestů Trest odnětí svobody: zákon zvyšuje horní hranici základní výměry tohoto trestu (základní horní hranice trestu 20 let a v případě výjimečného trestu 30 let či doživotí) zákon zvyšuje horní hranici základní výměry tohoto trestu (základní horní hranice trestu 20 let a v případě výjimečného trestu 30 let či doživotí) Domácí vězení: trest domácího vězení může být uložen jen u přečinů, tedy u trestných činů se sazbou odnětí svobody do pěti let.. Pachatel musí dát předem písemný slib, že se bude ve stanovené době zdržovat na určené adrese Pokud odsouzený poruší podmínky domácího vězení, soud nařídí místo domácího vězení náhradní trest odnětí svobody trest domácího vězení může být uložen jen u přečinů, tedy u trestných činů se sazbou odnětí svobody do pěti let.. Pachatel musí dát předem písemný slib, že se bude ve stanovené době zdržovat na určené adrese Pokud odsouzený poruší podmínky domácího vězení, soud nařídí místo domácího vězení náhradní trest odnětí svobody

8 Obecně prospěšné práce: horní hranice 300 hodin horní hranice 300 hodin pro případ, že odsouzený nevede řádný život nebo zaviněně nevykonává obecně prospěšné práce se trest obecně prospěšných prací přeměňuje v poměru 1:1, tedy za každou jednu neodpracovanou hodinu jeden den trestu odnětí svobody pro případ, že odsouzený nevede řádný život nebo zaviněně nevykonává obecně prospěšné práce se trest obecně prospěšných prací přeměňuje v poměru 1:1, tedy za každou jednu neodpracovanou hodinu jeden den trestu odnětí svobody

9 Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce: tento trest může být uložen na dobu až deseti let. Odsouzený po celou dobu tohoto trestu má zákaz vstupu na ty akce, které soud ve svém rozsudku stanoví. Odsouzený po celou dobu trestu musí spolupracovat s probačním úředníkem tento trest může být uložen na dobu až deseti let. Odsouzený po celou dobu tohoto trestu má zákaz vstupu na ty akce, které soud ve svém rozsudku stanoví. Odsouzený po celou dobu trestu musí spolupracovat s probačním úředníkem

10 Přestupek je zaviněné deliktní jednání nižšího stupně závažnosti než trestný čin, které je pro společnost škodlivé. Přestupku se může dopustit pouze fyzická osoba. Příkladem přestupku je například dopravní přestupek, (řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu je však již trestný čin, za předpokladu, že se jedná o více jak 1 promile alkoholu v krvi u řidiče) je zaviněné deliktní jednání nižšího stupně závažnosti než trestný čin, které je pro společnost škodlivé. Přestupku se může dopustit pouze fyzická osoba. Příkladem přestupku je například dopravní přestupek, (řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu je však již trestný čin, za předpokladu, že se jedná o více jak 1 promile alkoholu v krvi u řidiče)

11 Za přestupek lze uložit tyto sankce: napomenutí napomenutí pokuta pokuta zákaz činnosti zákaz činnosti propadnutí věci propadnutí věci Přestupkové řízení může být stejně jako trestní řízení spojeno s řízením, v němž poškozený uplatňuje po přestupci nárok na náhradu škody

12 Alternativní tresty pod pojmem alternativní trest v širším pojetí rozumíme všechny tresty nespojené s odnětím svobody. Alternativní tresty se ukládají místo trestu odnětí svobody, nebo se s ním kombinují. Při jejich neplnění může nastat náhradní sankce - většinou trest vězení pod pojmem alternativní trest v širším pojetí rozumíme všechny tresty nespojené s odnětím svobody. Alternativní tresty se ukládají místo trestu odnětí svobody, nebo se s ním kombinují. Při jejich neplnění může nastat náhradní sankce - většinou trest vězení

13 Alternativní tresty v užším pojetí: podmíněné odsouzení - spočívá v podmíněném odkladu výkonu trestu odnětí svobody na zkušební dobu od jednoho do pěti let. Podmíněně odložit lze pouze trest odnětí svobody v trvání do dvou let podmíněné odsouzení - spočívá v podmíněném odkladu výkonu trestu odnětí svobody na zkušební dobu od jednoho do pěti let. Podmíněně odložit lze pouze trest odnětí svobody v trvání do dvou let Podmíněně odsouzenému může soud uložit přiměřená omezení a povinnosti (povinnost nahradit škodu, kterou pachatel trestným činem způsobil)

14 podmíněné odsouzení s dohledem - soud podmíněně odloží na zkušební dobu od jednoho do pěti let výkon trestu odnětí svobody nepřevyšující tři roky podmíněné odsouzení s dohledem - soud podmíněně odloží na zkušební dobu od jednoho do pěti let výkon trestu odnětí svobody nepřevyšující tři roky Soud nad pachatelem zároveň vysloví (probační) dohled, který spočívá v pravidelném osobním kontaktu pachatele s pracovníkem

15 trest obecně prospěšných prací - spočívá v povinnosti pachatele odpracovat osobně a bezplatně ve svém volném čase soudem stanovený počet hodin (v rozmezí 50 - 400 hodin). Práce má být vykonávána ve prospěch obcí, státních nebo jiných obecně prospěšných institucí trest obecně prospěšných prací - spočívá v povinnosti pachatele odpracovat osobně a bezplatně ve svém volném čase soudem stanovený počet hodin (v rozmezí 50 - 400 hodin). Práce má být vykonávána ve prospěch obcí, státních nebo jiných obecně prospěšných institucí

16 peněžitý trest ( ve výměře od dvou tisíc korun do pěti milionů korun českých) - pokud pachatel získal nebo chtěl získat trestným činem majetkový prospěch, popř. u méně závažných trestných činů, pokud není třeba ukládat trest odnětí svobody peněžitý trest ( ve výměře od dvou tisíc korun do pěti milionů korun českých) - pokud pachatel získal nebo chtěl získat trestným činem majetkový prospěch, popř. u méně závažných trestných činů, pokud není třeba ukládat trest odnětí svobody

17 trest zákazu činnosti (na jeden rok až deset let) - pokud se pachatel dopustil trestného činu v souvislosti s touto činností, např. při řízení automobilu, při výkonu určitého povolání (lékaře, policisty, účetní atd.) trest zákazu činnosti (na jeden rok až deset let) - pokud se pachatel dopustil trestného činu v souvislosti s touto činností, např. při řízení automobilu, při výkonu určitého povolání (lékaře, policisty, účetní atd.) trest vyhoštění (ukládá se pouze cizincům) – trest vyhoštění (ukládá se pouze cizincům) – znamená zákaz zdržovat se po dobu jednoho roku až deseti let nebo na dobu neurčitou na území ČR (ukládá se pouze cizincům, kteří nemají na území republiky povolen dlouhodobý pobyt) znamená zákaz zdržovat se po dobu jednoho roku až deseti let nebo na dobu neurčitou na území ČR (ukládá se pouze cizincům, kteří nemají na území republiky povolen dlouhodobý pobyt)

18 trest zákazu pobytu na jeden rok až pět let - v místě, kde pachatel spáchal nebo opakovaně páchá trestnou činnost; nelze však zakázat pobyt v místě, kde má občan trvalý pobyt trest zákazu pobytu na jeden rok až pět let - v místě, kde pachatel spáchal nebo opakovaně páchá trestnou činnost; nelze však zakázat pobyt v místě, kde má občan trvalý pobyt trest propadnutí majetku - je ukládán buď pachatelům, odsuzovaným za zvlášť závažný úmyslný trestný čin nebo pokud uložení jiného trestu není třeba trest propadnutí majetku - je ukládán buď pachatelům, odsuzovaným za zvlášť závažný úmyslný trestný čin nebo pokud uložení jiného trestu není třeba

19 Trestní zákon zná ještě dva další druhy trestů, které však nelze v pravém slovy smyslu považovat za alternativní. Udělují se jen v případě uložení přísného trestu odnětí svobody nejméně na dvě léta a pouze jej doplňují vzhledem ke zvlášť zavrženíhodné pohnutce pachatele: ztráta čestných titulů a vyznamenání a ztráta vojenské hodnosti Trestní zákon zná ještě dva další druhy trestů, které však nelze v pravém slovy smyslu považovat za alternativní. Udělují se jen v případě uložení přísného trestu odnětí svobody nejméně na dvě léta a pouze jej doplňují vzhledem ke zvlášť zavrženíhodné pohnutce pachatele: ztráta čestných titulů a vyznamenání a ztráta vojenské hodnosti

20 Otázky a úkoly Co je to trestný čin a podle čeho se posuzuje Co je to trestný čin a podle čeho se posuzuje Vyjmenuj některé druhy trestů v ČR Vyjmenuj některé druhy trestů v ČR V čem spočívá trest obecně prospěšných prací V čem spočívá trest obecně prospěšných prací

21 Zdroje pro textovou část EMMERTL,F. a kol Odmaturuj ze společenských EMMERTL,F. a kol Odmaturuj ze společenských věd. Nakladatelství DIDAKTIS spol. s r.o. věd. Nakladatelství DIDAKTIS spol. s r.o. DIDAKTIS 2004 DIDAKTIS 2004 ISBN: 80-86285-68-5 ISBN: 80-86285-68-5 PhDr.HOŘEJŠOVÁ,H.CSc. Občanská nauka. PhDr.HOŘEJŠOVÁ,H.CSc. Občanská nauka. Vydalo Naše vojsko a knižní obchod,s.p. Vydalo Naše vojsko a knižní obchod,s.p. Praha: 1994 Praha: 1994 ISBN: 80-206-0499-5 ISBN: 80-206-0499-5 www.icmplzen.cz/node/40 ‎ 2012-09-08 www.nicm.cz/kriminalita-a-delikvence- charakteristika ‎ 2012-09-08


Stáhnout ppt "Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Mgr. Rostislav Navláčil Název prezentace (DUMu): 12. Trestní právo Název sady: Občanská nauka Ročník: 1. – 4. Číslo."

Podobné prezentace


Reklamy Google