Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zdeňka Selingerová Probační a mediační služba ČR Středisko Česká Lípa

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zdeňka Selingerová Probační a mediační služba ČR Středisko Česká Lípa"— Transkript prezentace:

1 Zdeňka Selingerová Probační a mediační služba ČR Středisko Česká Lípa http://www.pmscr.cz

2 Činnost Probační a mediační služby České republiky Probační a jiné programy

3 Poslání Probační a mediační služby České republiky Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality.Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality. Probační a mediační služba ČR představuje novou instituci na poli trestní politiky, vychází ze součinnosti dvou profesí – sociální práce a práva, zejména trestního. Vyváženým propojením obou se vytváří nová multi-disciplinární profese v systému trestní justice.Probační a mediační služba ČR představuje novou instituci na poli trestní politiky, vychází ze součinnosti dvou profesí – sociální práce a práva, zejména trestního. Vyváženým propojením obou se vytváří nová multi-disciplinární profese v systému trestní justice.

4 Cíle činnosti PMS Integrace pachatele – Probační a mediační služba usiluje o začlenění obviněného resp. pachatele do života společnosti bez dalšího porušování zákonů. Integrace je proces, který směřuje k obnovení respektu obviněného k právnímu stavu společnosti, jeho uplatnění a seberealizaci.Integrace pachatele – Probační a mediační služba usiluje o začlenění obviněného resp. pachatele do života společnosti bez dalšího porušování zákonů. Integrace je proces, který směřuje k obnovení respektu obviněného k právnímu stavu společnosti, jeho uplatnění a seberealizaci. Participace poškozeného – Probační a mediační služba se snaží o zapojení poškozeného do „procesu“ vlastního odškodnění, o obnovení jeho pocitu bezpečí, integrity a důvěry ve spravedlnost.Participace poškozeného – Probační a mediační služba se snaží o zapojení poškozeného do „procesu“ vlastního odškodnění, o obnovení jeho pocitu bezpečí, integrity a důvěry ve spravedlnost. Ochrana společnosti – Probační a mediační služba přispívá k ochraně společnosti účinným řešením konfliktních a rizikových stavů spojených s trestním řízením a efektivním zajištěním realizace uložených alternativních trestů a opatření.Ochrana společnosti – Probační a mediační služba přispívá k ochraně společnosti účinným řešením konfliktních a rizikových stavů spojených s trestním řízením a efektivním zajištěním realizace uložených alternativních trestů a opatření.

5 ZÁKON Č. 218/2003 Sb. ZÁKON O SOUDNICTVÍ VE VĚCECH MLÁDEŽE – ZSVM Zákon představuje návrat k myšlence samostatného systému trestní justice nad mládeží podle zákona o trestním soudnictví nad mládeží č. 48/1931 Sb. jehož principy představuje výrok „Co nejméně trestati, co nejvíce vychovávati a je-li nutné trestati, pak i trestem vychovávati“.Zákon představuje návrat k myšlence samostatného systému trestní justice nad mládeží podle zákona o trestním soudnictví nad mládeží č. 48/1931 Sb. jehož principy představuje výrok „Co nejméně trestati, co nejvíce vychovávati a je-li nutné trestati, pak i trestem vychovávati“. Reflektuje potřebu systémového přístupu a nového vymezení způsobu reakce společnosti na trestnou činnost mládeže s přihlédnutím ke specifikům této věkové skupinyReflektuje potřebu systémového přístupu a nového vymezení způsobu reakce společnosti na trestnou činnost mládeže s přihlédnutím ke specifikům této věkové skupiny Uplatňovaná opatření by měla mít smíšenou povahu, tj. kombinovat prvky výchovné, léčebně ochranné a kontrolně ochranné včetně výjimečného uplatnění izolace. Tomu odpovídají opatření výchovná, ochranná a trestní, která realizují specializovaní odborníci.Uplatňovaná opatření by měla mít smíšenou povahu, tj. kombinovat prvky výchovné, léčebně ochranné a kontrolně ochranné včetně výjimečného uplatnění izolace. Tomu odpovídají opatření výchovná, ochranná a trestní, která realizují specializovaní odborníci. Uplatňování opatření, zvláště výchovných, představuje potenciál k žádoucímu ovlivňování chování mladistvého, obnovení jeho sociálního zázemí, urovnání konfliktních vztahů.Uplatňování opatření, zvláště výchovných, představuje potenciál k žádoucímu ovlivňování chování mladistvého, obnovení jeho sociálního zázemí, urovnání konfliktních vztahů. Vhodné používání nástrojů daných zákonem 218/2003 Sb. může působit výrazně preventivně ve vztahu k možné recidivě v oblasti juvenilní delikvenceVhodné používání nástrojů daných zákonem 218/2003 Sb. může působit výrazně preventivně ve vztahu k možné recidivě v oblasti juvenilní delikvence

6 VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ Napomenutí s výstrahouNapomenutí s výstrahou Výchovná omezeníVýchovná omezení Výchovné povinnostiVýchovné povinnosti Probační programProbační program Dohled probačního úředníkaDohled probačního úředníka Výchovná opatření jsou vedle opatření trestních a ochranných základním prostředkem k dosažení účelu zákona 218/2003 Sb. Zcela v souladu s filozofií zákona mohou být výchovná opatření uplatňována v kombinaci s dalšími opatřeními nebo i samostatně, se souhlasem mladistvého také v přípravném řízení. Vysoká variabilita umožňuje individuální přístup při práci s jedincem.Výchovná opatření jsou vedle opatření trestních a ochranných základním prostředkem k dosažení účelu zákona 218/2003 Sb. Zcela v souladu s filozofií zákona mohou být výchovná opatření uplatňována v kombinaci s dalšími opatřeními nebo i samostatně, se souhlasem mladistvého také v přípravném řízení. Vysoká variabilita umožňuje individuální přístup při práci s jedincem.

7 VYBRANÉ CÍLE UPLATŇOVÁNÍ VÝCHOVNÝCH OPATŘENÍ Obnovení sociálního zázemí mladistvéhoObnovení sociálního zázemí mladistvého Řešení životních problémůŘešení životních problémů Odstranění příčin trestné činnostiOdstranění příčin trestné činnosti Změna životních postojůZměna životních postojů Vytvoření podmínek pro budoucí užitečné společenské uplatnění mladistvéhoVytvoření podmínek pro budoucí užitečné společenské uplatnění mladistvého Uplatnění výchovných opatření u jednotlivých mladistvých by při zachování individuálního přístupu mělo v reakci na sociální selhání účinně odpovídat aktuálním životním poměrům mladistvého, vlastnostem jeho osobnosti, životním poměrům a příčinám protiprávního jednání. Smyslem je, aby vedly k vytvoření podmínek pro vhodné společenské uplatnění mladistvého, jeho ochraně před škodlivými vlivy a předcházení dalšímu páchání provinění.Uplatnění výchovných opatření u jednotlivých mladistvých by při zachování individuálního přístupu mělo v reakci na sociální selhání účinně odpovídat aktuálním životním poměrům mladistvého, vlastnostem jeho osobnosti, životním poměrům a příčinám protiprávního jednání. Smyslem je, aby vedly k vytvoření podmínek pro vhodné společenské uplatnění mladistvého, jeho ochraně před škodlivými vlivy a předcházení dalšímu páchání provinění.

8 UPLATŇOVÁNÍ VÝCHOVNÝCH OPATŘENÍ Ideálně mají výchovná opatření ovlivnit a usměrnit vyvíjející se hodnotovou stupnici, postoje a životní styl nevyzrálého dospívajícího jedince. Je tedy zřejmé, že jsou v zájmu účinnosti individuálně cíleným prostředkem sociální prevence a vyžadují proto odborný přístup při práci s mladistvými.Ideálně mají výchovná opatření ovlivnit a usměrnit vyvíjející se hodnotovou stupnici, postoje a životní styl nevyzrálého dospívajícího jedince. Je tedy zřejmé, že jsou v zájmu účinnosti individuálně cíleným prostředkem sociální prevence a vyžadují proto odborný přístup při práci s mladistvými. Garantem pro individuální práci s mladistvými ve všech fázích trestního řízení a cíleného uplatňování výchovných opatření je Probační a mediační služba ČR, jejíž úředníci specializovaní na práci s mládeží zohledňují veškeré souvislosti včetně konfliktu vzniklého spáchaným proviněním.Garantem pro individuální práci s mladistvými ve všech fázích trestního řízení a cíleného uplatňování výchovných opatření je Probační a mediační služba ČR, jejíž úředníci specializovaní na práci s mládeží zohledňují veškeré souvislosti včetně konfliktu vzniklého spáchaným proviněním. Individuální přístup tak vede mj. k tomu, že dochází k uplatňování výchovných opatření i tam, kde nejsou přímo uložena rozhodnutím státního zástupce nebo soudu a přesto koresponduje zájem společnosti s potřebami mladistvých.Individuální přístup tak vede mj. k tomu, že dochází k uplatňování výchovných opatření i tam, kde nejsou přímo uložena rozhodnutím státního zástupce nebo soudu a přesto koresponduje zájem společnosti s potřebami mladistvých. Dokladem toho je zařazování vyššího počtu mladistvých do probačních programů na základě dobrovolných dohod nad zařazením rozhodnutím OČTŘ. Zčásti je důsledkem menší míry součinnosti mezi středisky PMS ČR a především OSZ, než předpokládali tvůrci zákona. Na druhé straně ilustruje cílenou práci s mladistvým nejen v době přípravného řízení nebo řízení před soudem, ale také v době vykonávacího řízení nebo dokonce při práci v dohledu uloženého dle § 93, 1a) /dohled probačního úředníka nad dítětem, které se činu jinak trestného dopustilo v době, kdy bylo mladší patnácti let/ v době, kdy je již ve věku mladistvých a účast v probačním programu odpovídá aktuální situaci.Dokladem toho je zařazování vyššího počtu mladistvých do probačních programů na základě dobrovolných dohod nad zařazením rozhodnutím OČTŘ. Zčásti je důsledkem menší míry součinnosti mezi středisky PMS ČR a především OSZ, než předpokládali tvůrci zákona. Na druhé straně ilustruje cílenou práci s mladistvým nejen v době přípravného řízení nebo řízení před soudem, ale také v době vykonávacího řízení nebo dokonce při práci v dohledu uloženého dle § 93, 1a) /dohled probačního úředníka nad dítětem, které se činu jinak trestného dopustilo v době, kdy bylo mladší patnácti let/ v době, kdy je již ve věku mladistvých a účast v probačním programu odpovídá aktuální situaci.

9 PROBAČNÍ PROGRAMY Znění § 17,1 ZSVM určuje, že probačním programem se rozumí zejména program sociálního výcviku, psychologického poradenství, terapeutický program, program zahrnující obecně prospěšnou činnost, vzdělávací, doškolovací, rekvalifikační nebo jiný vhodný program k rozvíjení sociálních dovedností a osobnosti mladistvého, a to s různým režimem omezení v běžném způsobu života, který směřuje k tomu, aby se mladistvý vyhnul chování, které by bylo v rozporu se zákonem, a k podpoře jeho vhodného sociálního zázemí a k urovnání vztahů s poškozeným. Probační program schvaluje ministr spravedlnosti a zapisuje se do seznamu probačních programů vedeného Ministerstvem spravedlnosti.Znění § 17,1 ZSVM určuje, že probačním programem se rozumí zejména program sociálního výcviku, psychologického poradenství, terapeutický program, program zahrnující obecně prospěšnou činnost, vzdělávací, doškolovací, rekvalifikační nebo jiný vhodný program k rozvíjení sociálních dovedností a osobnosti mladistvého, a to s různým režimem omezení v běžném způsobu života, který směřuje k tomu, aby se mladistvý vyhnul chování, které by bylo v rozporu se zákonem, a k podpoře jeho vhodného sociálního zázemí a k urovnání vztahů s poškozeným. Probační program schvaluje ministr spravedlnosti a zapisuje se do seznamu probačních programů vedeného Ministerstvem spravedlnosti. Schválení programu ministrem spravedlnosti předchází akreditační řízení, přidělená akreditace je tak zárukou kvality poskytovaného programu.Schválení programu ministrem spravedlnosti předchází akreditační řízení, přidělená akreditace je tak zárukou kvality poskytovaného programu. Při práci s mladistvými lze uplatňovat i další programy, které jsou svým charakterem obdobné jako akreditované probační programy, liší se absencí akreditace. Lze je uložit jako výchovnou povinnost dle § 18,1g) zákona 218/2003 Sb.Při práci s mladistvými lze uplatňovat i další programy, které jsou svým charakterem obdobné jako akreditované probační programy, liší se absencí akreditace. Lze je uložit jako výchovnou povinnost dle § 18,1g) zákona 218/2003 Sb. Pro naplňování výše zmíněných cílů se počítá s pestrou škálou zaměření a forem práce jednotlivých programů tak, aby pokryly řešení celé škály problémů spojených s trestnou činností mladistvých.Pro naplňování výše zmíněných cílů se počítá s pestrou škálou zaměření a forem práce jednotlivých programů tak, aby pokryly řešení celé škály problémů spojených s trestnou činností mladistvých. Různá míra omezení se kterou zákon u probačních programů počítá, rozdílné metody a předpoklad, že program má vycházet ze zájmu /potřeb/ mladistvého řešit s jeho pomocí vlastní problém, vedl k požadavku seznámení mladistvého s obsahem probačního programu a nutnosti informovaného souhlasu s jeho uložením.Různá míra omezení se kterou zákon u probačních programů počítá, rozdílné metody a předpoklad, že program má vycházet ze zájmu /potřeb/ mladistvého řešit s jeho pomocí vlastní problém, vedl k požadavku seznámení mladistvého s obsahem probačního programu a nutnosti informovaného souhlasu s jeho uložením.

10 REALIZACE PROBAČNÍCH PROGRAMŮ V roce 2005 bylo z celkového počtu akreditovaných probačních programů v praxi realizováno 23, tj. 30%V roce 2005 bylo z celkového počtu akreditovaných probačních programů v praxi realizováno 23, tj. 30% Pro rok 2006 bylo evidováno 77 probačních programů působících v jednotlivých okresech ČR, v praxi bylo realizováno celkem 36, tj. 47%Pro rok 2006 bylo evidováno 77 probačních programů působících v jednotlivých okresech ČR, v praxi bylo realizováno celkem 36, tj. 47% V roce 2007 bylo v ČR realizováno 63 akreditovaných probačních programů pro mladistvé do kterých bylo zařazeno více než 500 klientů PMS ČRV roce 2007 bylo v ČR realizováno 63 akreditovaných probačních programů pro mladistvé do kterých bylo zařazeno více než 500 klientů PMS ČR Z 26 akreditovaných probačních programů bylo realizováno 21, některé z nich ve více okresechZ 26 akreditovaných probačních programů bylo realizováno 21, některé z nich ve více okresech Nejrozšířenějším byl probační program Právo pro každý den realizovaný v 31 okresechNejrozšířenějším byl probační program Právo pro každý den realizovaný v 31 okresech Vícenásobné uplatnění probačních programů bylo u Práva pro každý den (vykonatelnost 68%) a Učebních programů – Mladiství (61%) a Mentor (77%)Vícenásobné uplatnění probačních programů bylo u Práva pro každý den (vykonatelnost 68%) a Učebních programů – Mladiství (61%) a Mentor (77%) Úspěšnost ostatních programů se pohybuje okolo 73%. Je tedy poněkud vyšší – zde hraje roli také preference individuální práce s klienty a nižší počet zařazovaných klientůÚspěšnost ostatních programů se pohybuje okolo 73%. Je tedy poněkud vyšší – zde hraje roli také preference individuální práce s klienty a nižší počet zařazovaných klientů Oproti roku 2006 se realizuje více programů – 63, což za současného snížení počtu akreditovaných programů ze 77 na 26 odráží zvýšení kvality a rozšíření úspěšných programů po celé ČROproti roku 2006 se realizuje více programů – 63, což za současného snížení počtu akreditovaných programů ze 77 na 26 odráží zvýšení kvality a rozšíření úspěšných programů po celé ČR Počet středisek, kde nerealizovali žádný probační program se snížil z 34 na 27Počet středisek, kde nerealizovali žádný probační program se snížil z 34 na 27

11 Okres Název programu Poskytovatel Klienti zařazenoukončilo Ústí n/Labem Začít znovu 19 Litoměřice Cesta bez mříží 2 MostLabyrinth4 2005 2006Okres Název programu PoskytovatelKlientizařazenoukončilo Ústí n/Labem Začít znovu Centrum krizové intervence, o.s. 1010 Právo pro každý den White Light I., o.s. 106 Děčín Začínám znovu Farní charita Rumburk 44 Chomutov0 Litoměřice Cesta bez mříží DKP- Bethel 91 Louny0 MostLabyrinth Most k naději, o.s. 22 Teplice0

12 2007Okres Název programu Poskytovatel Klienti zařazenoukončilo Ústí n/Labem Začít znovu Centrum krizové intervence, o.s. 9- Právo pro každý den White Light I., o.s. 9- Šance 06 White Light I nerealizován -- Děčín Začínám znovu Farní charita Rumburk 22 Chomutov Učební program Mladiství SPJ115 Litoměřice Cesta bez mříží DKP- Bethel 91 Louny0 Most0 Teplice Právo pro každý den Partners czech 106

13 2008 Okres Název programu Poskytovatel Klienti zařazenoukončilo Ústí n/Labem Začít znovu o.s. Spirála 164 5 – nesplnilo, 7 - plní Právo pro každý den White Light I., o.s. 75 Šance 06 White Light I 70 2 plní Reealizováno i pro dospělé klienty Děčín Právo pro každý den Salesiánský klub mládeže Rumburk - -Jiříkov 197 12 dokončuje program Začínám znovu Farní charita Rumburk 11 Chomutov Učební program - mladiství SPJ177 Realizovány 2 běhy Stejný poskytovatel realizuje i program pro dospělé „ZZ“ Získej zaměstnání Litoměřice Cesta bez mříží DKP- Bethel 90 Louny0 Most Učební program - - mladiství SPJ51 Teplice Šance 06 Program pro mladistvé se bude realizovat koncem listopadu 2008

14 Okres2005200620072008 Ústí n/Labem Začít znovu Centrum krizové intervence, o.s. Začít znovu Centrum krizové intervence, o.s. Začít znovu o.s. Spirála Právo pro každý den White Light I., o.s. Právo pro každý den White Light I., o.s. Právo pro každý den White Light I., o.s. Šance 06 White Light I., o.s. Šance 06 White Light I., o.s. Děčín Začínám znovu Farní charita Rumburk Začínám znovu Farní charita Rumburk Začínám znovu Farní charita Rumburk Právo pro každý den Salesiánský klub mládeže Rumburk - -Jiříkov Chomutov Učební program pro mladistvé SPJ Učební program – mladiství SPJ Litoměřice Cesta bez mříží DKP- Bethel Cesta bez mříží DKP- Bethel Cesta bez mříží DKP- Bethel Cesta bez mříží DKP- Bethel Louny MostLabyrinthLabyrinth Most k naději, o.s. Učební program - mládež Teplice Právo pro každý den Partners czech Šance 06

15 CHARAKTERISTIKA VYBRANÝCH PROGRAMŮ Učební program – mladiství (Sdružení pro probaci a mediaci v justici) pracuje kognitivně behaviorální metodou. Zahrnuje práci mladistvých ve skupině, je doplňován i individuální prací s klienty.Učební program – mladiství (Sdružení pro probaci a mediaci v justici) pracuje kognitivně behaviorální metodou. Zahrnuje práci mladistvých ve skupině, je doplňován i individuální prací s klienty. Začít znovu – resocializační program pro mladistvé(Spirála o.s.) se zaměřuje na motivaci pachatele k převzetí odpovědnosti, poskytuje skupinovou i individuální psychoterapii, určen klientům ve věku 15 – 26 letZačít znovu – resocializační program pro mladistvé(Spirála o.s.) se zaměřuje na motivaci pachatele k převzetí odpovědnosti, poskytuje skupinovou i individuální psychoterapii, určen klientům ve věku 15 – 26 let Šance 06 (White Light I.,o.s.) usiluje o intenzivní resocializaci osob v konfliktu se zákonem se zaměřením na rizikové faktory včetně vytváření předpokladů pro zaměstnanost klientůŠance 06 (White Light I.,o.s.) usiluje o intenzivní resocializaci osob v konfliktu se zákonem se zaměřením na rizikové faktory včetně vytváření předpokladů pro zaměstnanost klientů Cesta bez mříží (Dům křesťanské pomoci – Betel) přispívá k osobnostnímu rozvoji klientů, posílení schopností smysluplně trávit volný čas, intenzivní průběh práce v programu s pravidelnou účastí v kurzech, vypracování úkolů klientyCesta bez mříží (Dům křesťanské pomoci – Betel) přispívá k osobnostnímu rozvoji klientů, posílení schopností smysluplně trávit volný čas, intenzivní průběh práce v programu s pravidelnou účastí v kurzech, vypracování úkolů klienty Právo pro každý den je založeno na skupinové práci s využitím metod interaktivní výuky podporující efektivní učební strategiePrávo pro každý den je založeno na skupinové práci s využitím metod interaktivní výuky podporující efektivní učební strategie

16 PŘEKÁŽKY PŘI VYUŽÍVÁNÍ PROBAČNÍCH PROGRAMŮ Nerovnoměrné financováníNerovnoměrné financování Jednotlivé běhy programů otvírané nárazově bez pravidelné frekvenceJednotlivé běhy programů otvírané nárazově bez pravidelné frekvence Dostupnost programů jak časová, tak z hlediska místa realizaceDostupnost programů jak časová, tak z hlediska místa realizace Omezená škála nabízených programů v jednotlivých okresechOmezená škála nabízených programů v jednotlivých okresech

17 ÚKOLY PRO DALŠÍ OBDOBÍ Aktuálním tématem je kvalitativní analýza a vypracování studie zaměřené na efektivitu probačních programů ve spolupráci s Institutem pro kriminologii a sociální prevenciAktuálním tématem je kvalitativní analýza a vypracování studie zaměřené na efektivitu probačních programů ve spolupráci s Institutem pro kriminologii a sociální prevenci S využitím výsledků studie zvýšit validitu akreditačního procesu a umožnit tak podporu prokazatelně účinných programůS využitím výsledků studie zvýšit validitu akreditačního procesu a umožnit tak podporu prokazatelně účinných programů Podpořit rozvoj a dostupnost vyššího počtu různorodých programůPodpořit rozvoj a dostupnost vyššího počtu různorodých programů

18 Děkuji za pozornost Mgr. Zdeňka Selingerová zselingerova@pms.justice.cz Zdroje: Zákon 218/2003 Sb., komentář k zákonu, statistiky a materiály PMS ČR


Stáhnout ppt "Zdeňka Selingerová Probační a mediační služba ČR Středisko Česká Lípa"

Podobné prezentace


Reklamy Google