Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

S t ř e d i s k o Z l í n PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "S t ř e d i s k o Z l í n PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka"— Transkript prezentace:

1

2 S t ř e d i s k o Z l í n PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka
Mgr. Radomír Váňa

3 NÁSILNÝCH TRESTNÝCH ČINŮ nepřehlížejme domácí násilí
PRÁCE S PACHATELI NÁSILNÝCH TRESTNÝCH ČINŮ Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje nepřehlížejme domácí násilí 4. května 2011

4 PMS ČR je samostatnou součástí spadající do resortu Ministerstva spravedlnosti
Je zřízena zákonem č. 257/2000 Sb „O Probační a mediační službě“ Celkem 74 středisek, místně příslušných jednotlivým Okresním soudům Činnost PMS obecně – práce s pachatelem i obětí trestného činu

5 Poslání Probační a mediační služby ČR
Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality.

6 Hlavní důvody vzniku PMS ČR :
Účinné uplatňování nové trestní politiky v oblasti „komunitních sankcí a opatření“ respektive alternativních trestů a opatření. snaha snižovat počet uvězněných osob účinně předcházet kriminalitě omezovat rizika jejího opakování motivovat pachatele k nápravě škod

7 Hlavní důvody vzniku PMS ČR :
vést pachatele k životu v souladu se zákonem brát při řešení trestné činnosti v úvahu i potřeby a zájmy obětí účinněji chránit komunitu (společnost) před kriminalitou. účinně a efektivně vynakládat finanční prostředky v oblasti justice. 7

8 Srovnání přístupů v justici
RETRIBUTIVNÍ = ODPLATNÁ RESTORATIVNÍ = OBNOVUJÍCÍ Trestný čin je primárně porušením práva a prohřeškem proti státu Trestný čin je prohřeškem proti osobě a narušením vzájemných vztahů Porušením zákona vzniká vina Porušením zákona se vytváří závazky a povinnosti (aby mohlo dojít k obnově narušených vztahů) 8

9 Srovnání přístupů v justici
RETRIBUTIVNÍ = ODPLATNÁ RESTORATIVNÍ = OBNOVUJÍCÍ Spravedlnost je naplněna prostřednictvím určení viny pachatele, kterému je uložen trest Spravedlnost je naplněna za účasti poškozeného, pachatele a členů komunity 9

10 Srovnání přístupů v justici
RETRIBUTIVNÍ = ODPLATNÁ RESTORATIVNÍ = OBNOVUJÍCÍ Hlavní zřetel je kladen na to, aby pachatelé byli podle zásluhy potrestáni Hlavní zřetel je kladen na potřeby poškozeného a odpovědnost pachatele v procesu nápravy. 10

11 Cíle činnosti PMS ČR Integrace pachatele – usilujeme o začlenění obviněného resp. pachatele do života společnosti bez dalšího porušování zákonů. Integrace je proces, který směřuje k obnovení respektu obviněného k právnímu stavu společnosti, jeho uplatnění a seberealizaci. Participace poškozeného – snažíme se o zapojení poškozeného do „procesu“ vlastního odškodnění, o obnovení jeho pocitu bezpečí, integrity a důvěry ve spravedlnost. Ochrana společnosti – přispíváme k ochraně společnosti účinným řešením konfliktních a rizikových stavů spojených s trestním řízením a efektivním zajištěním realizace uložených alternativních trestů a opatření. 11

12 PŘÍPRAVNÉ ŘÍZENÍ TRESTNÍ
Spolupráce klienta a PMS je dobrovolná Podnět přichází od PČR, OSZ, OS nebo některé ze stran konfliktu Náhrada vazby dohledem (NVD) Příprava podkladů pro odklon trestního řízení Mediace mezi stranami konfliktu

13 VYKONÁVACÍ ŘÍZENÍ TRESTNÍ
Spolupráce klienta s PMS je povinná Pověření k činnosti od příslušného soudu PROBACE – dohled při podmíněném odsouzení – dohled při podmíněném propuštění z VTOS OPP, TDV, TZV

14 PRÁCE S NÁSILNOU OSOBOU
Koncem října roku 2010 vykonávala PMS ČR dohled nad celkem pachateli násilných trestných činů Z toho v Jihomoravském soudním kraji to bylo 639 případů Loupež (cca 40% případů), vydírání (13%), ublížení na zdraví (13%), trestné činy se sexuálním motivem (10%), vražda (6%)

15 PRINCIPY PRÁCE S NÁSILNOU OSOBOU
Výkon dohledu je zajišťován s vysokou profesionální pozorností časté termíny konzultací návštěva v obydlí klienta

16 PRINCIPY PRÁCE S NÁSILNOU OSOBOU
Pravidelná spolupráce s dalšími odborníky nejsme odborníci na všechny oblasti klientova života princip „síťování“ – hledání a propojování osob a služeb, které jsou nebo by měly být do případu zapojeny 16

17 PRINCIPY PRÁCE S NÁSILNOU OSOBOU
Velký důraz na průběžnou objektivizaci informací získaných od klienta „ověřovat, ověřovat, ověřovat“ kontakt s poškozeným 17

18 PRINCIPY PRÁCE S NÁSILNOU OSOBOU
Odpovědná znalost vlastních dovedností pokud si nevím rady požádám kolegu o pomoc 18

19 PRÁCE S VYKÁZANOU OSOBOU
Spolupráce s OO PČR Zlín, Otrokovice, Luhačovice Kontaktování vykázané osoby Konzultace ve středisku PMS ČR Zlín V případě zahájení tr. stíhání je možná další spolupráce s klientem v rámci přípravného řízení.

20 Pokud se při Vaší práci setkáváte s osobami, ať už pachateli či poškozenými v rámci trestního řízení (případně i mimo tento rámec, např. s osobami vykázanými z obydlí), kterým můžeme poskytnout potřebný informační servis, předejte jim prosím naše kontaktní údaje nebo nás kontaktujte sami. Děkujeme. 20

21 fax: 577 222 580, e-mail: zlin@pms.justice.cz
Kontakt PMS ČR - středisko Zlín Dlouhé Díly 351 Zlín – Louky telefony: , , , fax: , 21

22 Děkujeme Vám za pozornost

23


Stáhnout ppt "S t ř e d i s k o Z l í n PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka"

Podobné prezentace


Reklamy Google