Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu EU peníze školám. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace Kód materiálu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu EU peníze školám. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace Kód materiálu:"— Transkript prezentace:

1 Tento výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu EU peníze školám. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace Kód materiálu: VY_32_INOVACE_12_MERENI_TEPLOTY Název materiálu:Měření teploty Předmět:FyzikaRočník:6. Časová dotace:45 min.Datum ověření:17.12.2012 Jméno autora:PaedDr. Dalibor Přibyla Klíčová slova: Základní jednotka – stupeň Celsia [°C], dilatace – objemová roztažnost látek, kapalinový teploměr, bimetalový teploměr, tekuté krystaly, elektrické termočlánky, optické pyrometry, termovize, termokamera, teplotní stupnice Kelvinova a Fahrenheitova, displej Výchovné a vzdělávací cíle: Tvorba abstrakce a reality myšlení pro měření teploty a teplotních rozdílů těles. Ověřování metod měření teploty těles. Rozvíjené klíčové kompetence: Kompetence k učení – orientuje se v užívaných termínech, značkách symbolech Kompetence k řešení problémů – samostatně řeší problémy a ověřuje správnost jejich řešení Kompetence pracovní – využívá teoretické poznatky k vlastnímu poznávání fyzikálních procesů v praxi Anotace, metodický list: Interaktivní prezentace zapojuje a rozvíjí percepci smyslů žáka, usnadňuje fixaci poznatků a chápání podstaty fyzikálních jevů s využitím animačních procesů. Použité zdroje: Učebnice Fraus - 6. třída, Wikipedie, obrázky Google, texty – vlastní http://pixabay.com/cs/v%C4%9Bda-teplom%C4%9Br-stupnice-celsia-29603/ http://www.haven-for-houseplants.com/temperature.html http://ateachersupply.com/cart/index.php?main_page=product_info&products_id=1646&zenid=958cc0dcc97b3dfda0c81 9a2fcf25b70 http://www.business.dk/karriere/chefen-ringer-naar-du-melder-dig-syg http://www.youredo.it/termometro-digitale-linea-presto http://fyzika711.cz/vyuka/e-learning/teplotavyklad.htm http://www.gastrovesely.cz/gastro-zarizeni/gastro-prislusenstvi/teplomery/ http://www.lekarnar.com/izdelki/omron-itemp-digitalni-termometer http://www.minishop.sk/product.php?id_product=55 http://www.spszr.cz/3d_termo_uvod.htm http://euro-info.pl/firma/przemysl/urzadzenia_kontrolno-pomiarowe/termo-pomiar/444321 http://www.posterus.sk/?p=13335

2 Fyzika 6. třída Měření fyzikálních veličin

3 Měření teploty Teplota je vyjádření míry tepla. Základní jednotka: °C – Celsius vycházel z dělení teplotního intervalu mezi bodem mrazu 0°C a bodem varu 100°C vody. Stupnici rozdělil rovnoměrně na 100 dílků.

4 Měření teploty Kelvinova stupnice měření teplot Vychází z absolutní nuly, což je teplota, při které ustává veškerý pohyb částic. 0 K = -273,16 °C

5 Měření teploty Fahrenheitova stupnice měření teplot Princip je podobný jako u Celsiovy stupnice, avšak základem (0 °F) byla teplota chloridu amonného rozpuštěného ve vodě. 0 °C = 32 °F 100 °C = 212 °F Teplotní stupnice je rozdělena na 180 dílků.

6 Měření teploty Často užívanými měřidly pro měření teplot jsou teploměry dilatační. Princip měření spočívá v objemové roztažnosti látek (kapaliny, pevné látky). Při zvyšujících se teplotách molekuly látek kmitají rychleji – jejich objem narůstá. Naopak při snižujících se teplotách molekuly látek kmitají pomaleji - jejich objem se zmenšuje.

7 Měření teploty Kapalinové dilatační teploměry V uzavřené skleněné trubici s baňkou je kapalina – rtuť (Hg) nebo obarvený líh. Pod touto trubicí je umístěna stupnice označující jednotlivé teplotní stupně..

8 Měření teploty Zvláštním případem kapalinového dilatačního teploměru je teploměr lékařský. Jeho trubice je nad baňkou zúžená, čímž dochází k zabránění poklesu kapalinového sloupce zpět do baňky (pro nové měření je potřeba sloupec kapaliny „setřepat“). Tyto teploměry mají „paměť“. Jsou však dnes nahrazeny teploměry elektronickými s displeji.

9 Měření teploty Kapalinový teploměr lékařský

10 Měření teploty Kapalinový teploměr lékařský Jeho specifickou zvláštností je použití teplotní stupnice pouze v rozsahu 35°C až 42°C, čímž je dosaženo vysoké přesnosti měření. V jiném rozsahu teplot nemá smysl teplotu lidského těla měřit.

11 Měření teploty Dilatační teploměry kovové Princip měření spočívá v délkové roztažnosti kovové tyče se změnou teplot. Změny délek jsou převáděny na měřící stupnici.

12 Měření teploty Bimetalové teploměry Princip měření spočívá ve spojení dvou kovů o různých roztažnostech do jednoho pásku. Pásek je stočen do spirály a při změnách teplot dochází k stáčení nebo roztáčení spirály. Tento pohyb je převáděn na stupnici.

13 Měření teploty Elektrické termočlánky Snímání teplot spočívá ve vzniku napěťového potenciálu mezi dvěma kovy a vzniku elektrického proudu v závislosti na teplotě. Tento proud je pak převeden na výchylku ukazatele nebo na displej měřidla.

14 Měření teploty Teploměry z tekutých krystalů - termotropní Cholesterické – princip měření spočívá ve změně zbarvení krystalů vlivem změny teploty. Pro nás jsou známé teplotní pásky z tekutých krystalů používané v lékařství, například k orientačnímu měření teplot u dětí.

15 Měření teploty Optické pyrometry Požívají se k měření extrémně vysokých teplot například ve vysokých pecích – 1500°C. Princip měření spočívá ve žhavení vlákna průchodem elektrického proudu a porovnání barvy vlákna s barvou vysokoteplotního tělesa (rozžhaveného železa ve vysoké peci) přes optickou soustavu. Protékající proud vláknem je převeden na teplotní stupnici.

16 Měření teploty Termovize a termokamery Bezkontaktní způsob měření využívající princip infračerveného záření těles. Dnes velmi aktuální pro měření úniku tepla z budov (energetické štítky budov), zjišťování poruch, elektrických vedení, pohyb osob.

17 Měření teploty Termovize - termokamery

18 Měření teploty Termovize – termokamery Jedná se o bezkontaktní způsob měření teploty. Princip měření spočívá v analýze infračerveného záření povrchů těles (úniky tepla, pohyb osob,…).


Stáhnout ppt "Tento výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu EU peníze školám. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace Kód materiálu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google