Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŘÍMSKÉ ČÍSLICE Římské číslice je způsob zápisu pomocí písmen abecedy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŘÍMSKÉ ČÍSLICE Římské číslice je způsob zápisu pomocí písmen abecedy"— Transkript prezentace:

1 ŘÍMSKÉ ČÍSLICE Římské číslice je způsob zápisu pomocí písmen abecedy
ŘÍMSKÉ ČÍSLICE Římské číslice je způsob zápisu pomocí písmen abecedy. Jedná se o tak zvanou nepoziční číselnou soustavu, pro které je charakteristická skutečnost, že hodnota číslice je daná jejím symbolem a nezávisí na její pozici v zapsaném čísle. Dnes se tento způsob zápisu čísel používá jen výjimečně. PŮVOD SYMBOLŮ I Římská čísla vznikla přirozenou cestou. Římané počítali na prstech. Čísla jako 1, 2 a 3 a jím odpovídající znaky I, II a III graficky vyjadřují jednotlivé prsty. V a X Také tato dvě římská čísla mají svůj původ v lidské ruce: Římská číslice V (5) je vyjádřením dlaně s pěti prsty - V tvoří tvar mezi palcem a malíčkem Římská číslice X (10) jsou dvě dlaně u sebe (10 prstů). L a C Latinsky sto je centum. Odtud C. Padesát je polovina ze stovky. L tedy vzniklo „rozpůlením“ znaku pro 100 (C). D a M Tisíc je latinsky mille (odtud M pro 1000). Znak D pro 500 vznikl opět grafickým „půlením“ znaku M, tentokrát svisle. Vznikl tak znak podobný písmenu D. IIII nebo IV Římané obvykle psali číslo 4 jako IIII, číslo 40 jako XXXX, číslo 999 jako DCCCCLXXXXVIIII.

2 HISTORICKÝ ZÁSPIS VELKÝCH ČÍSEL Pozor
HISTORICKÝ ZÁSPIS VELKÝCH ČÍSEL Pozor. Symboly D (500) a M (1000) byly původně psány jako kolmá čára s obloučkem na jedné nebo obou stranách. Symbol D proto vypadal asi jako |) a symbol M jako (|). Tento způsob zápisu umožňoval násobit deseti čísla větší než tisíc tím, že se přidal další oblouček. Číslo se dalo napsat jako ((|)), (((|))). Římané neměli žádné slovo pro milión a takto velká čísla používali velmi zřídka. Teprve později a zvlášť ve středověku bylo nutné zapisovat i větší čísla. Proto se stal znak X číslem 10 000, C číslem 100 000 a M číslem 1 000 000. Tyto čárkované symboly se ale dnes prakticky nevyskytují. HISTORIE Dnešní způsob zapisování římských číslic vznikl ve středověku v západní Evropě. Je odvozen ze způsobu, jakým zapisovali číslice staří Římané, ale obsahuje některá vylepšení. V 17. století bylo v Evropě zvykem označovat vydání knih římskými číslicemi. Stejně tak se římské číslice používaly k označení data staveb. CHRONOGRAMY Chronogram (zápis času, z řeckého chronos (čas), gramma (písmeno)) je obvykle latinský nápis, v němž všechna písmena, která mohou být římskými číslicemi, dávají dohromady jejich číselný součet – datum, které se vztahuje k osobě, věci nebo události, o níž se nápis zmiňuje.

3 ŘÍMSKÉ ČÍSLICE DNES Římské číslice se používají dodnes, ale ve většině použití jsou na ústupu. Číslují se jimi: díly čí série knih či filmů (v tomto významu jsou vytlačovány arabskými číslicemi) kapitoly v knihách či článcích (v tomto významu jsou vytlačovány arabskými číslicemi) rok (prakticky jen na historických nápisech, v moderních textech se používají výhradně arabské číslice) století (v tomto významu jsou vytlačovány arabskými číslicemi) měsíce v roce (v tomto významu jsou vytlačovány arabskými číslicemi) pořadové číslo čtvrtletí (používají se ale i arabské číslice) pro číslice na hodinovém ciferníku pořadová čísla panovníků (např. Karel IV.), pro tento účel se stále používají takřka výhradně římské číslice souběžné ulice, které jinak mají stejný název (pouze v některých místech, kde bylo názvosloví inspirováno americkými systémy, například na pražském Spořilově)

4 BÁSNIČKA - POMŮCKY Ivan Vedl Xenii Lesní Cestou Do Města
BÁSNIČKA - POMŮCKY Ivan Vedl Xenii Lesní Cestou Do Města. Ivan, Vašek, Xenie Lijí Cín Do Mumie. Irena hledá klíče, jsou v zahradě u míče. Vilém je tam našel, na hřiště pak zašel. Xenie se přidala, Lenku s sebou nevzala. Když se Cecil objevil, radost ze hry nejevil. Dolů z kopce se nám koulí, achich ouvej Míč zas zlobí.

5 K Ř Í Ž O V K A 1. VII (arabsky)
2. Jaká sportovní událost vznikla v Řecku ( Athénách ) 3. Jak se říká abecedě, ve které se píší pouze tečky a čárky 4. Jméno třetího ze třech králů (černoch) 5. Jak se jmenuje naše paní učitelka přírodopisu Hana _________ 6. Římsky 50 7. Ženské jméno na Y

6 K Ř Í Ž O V K A - řešení S E D M O L Y P I J K É H R V A B T Z Ě Í N Á
Zdroj: Wikipedie, Google https://www.google.cz/search?q=%C5%99%C3%ADmsk%C3%A9+%C4%8D%C3%ADslice&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=f8DSUr7jIeOS7Aa4hIHgCA&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1536&bih=866


Stáhnout ppt "ŘÍMSKÉ ČÍSLICE Římské číslice je způsob zápisu pomocí písmen abecedy"

Podobné prezentace


Reklamy Google