Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

L. Hruban, P. Janků JIhlava, 2015 Osmotický dilatátor Dilapan-S v preindukci porodu Gynekologicko – porodnická klinika Lékařské fakulty MU a FN Brno Přednosta:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "L. Hruban, P. Janků JIhlava, 2015 Osmotický dilatátor Dilapan-S v preindukci porodu Gynekologicko – porodnická klinika Lékařské fakulty MU a FN Brno Přednosta:"— Transkript prezentace:

1 L. Hruban, P. Janků JIhlava, 2015 Osmotický dilatátor Dilapan-S v preindukci porodu Gynekologicko – porodnická klinika Lékařské fakulty MU a FN Brno Přednosta: prof. MUDr. P. Ventruba, DrSc. MBA

2 Preindukce porodu „zrání“ - příprava děložního hrdla„zrání“ - příprava děložního hrdla metodymetody –mechanické (hydrofilní tyčinky, Foleyův katetr, balónkový katetr …) balónkový katetr …) –farmakologické (PGE2, PGF2-alfa, misoprostol, oxytocin …) oxytocin …) –ostatní (manuální odloučení vaku blan, pohlavní styk, klystýr, dirupce vaku blan…) klystýr, dirupce vaku blan…)

3 Mozurkewich et al.: BMC Pregnancy and Childbirth, 2011

4 www.emimino.cz Diskuse:

5 Farmakologické metody vysoce účinné účinek závislý na dávce (nutnost individualizace) riziko děložní hyperstimulace riziko intrauterinní tísně plodu riziko ukončení porodu císařským řezem Mechanické metody častější nutnost doplnění jinou metodou riziko děložní hyperstimulace riziko intrauterinní tísně plodu riziko ukončení porodu císařským řezem riziko infekčních komplikací Preindukce porodu - metody, výhody a nevýhody Mozurkewich et al.: BMC Pregnancy and Childbirth, 2011

6 výhody mechanických metod (skladování, cena, dostupnost) výhody mechanických metod (skladování, cena, dostupnost) srovnatelná účinnost s farmakologickými metodamisrovnatelná účinnost s farmakologickými metodami nízké riziko děložní hyperstimulace a intrauterinní tísně plodunízké riziko děložní hyperstimulace a intrauterinní tísně plodu nižší riziko vedlejších nežádoucích účinkůnižší riziko vedlejších nežádoucích účinků NEprokázáno vyšší riziko infekčních komplikací u matky a ploduNEprokázáno vyšší riziko infekčních komplikací u matky a plodu výhody mechanických metod (skladování, cena, dostupnost) výhody mechanických metod (skladování, cena, dostupnost) srovnatelná účinnost s farmakologickými metodamisrovnatelná účinnost s farmakologickými metodami nízké riziko děložní hyperstimulace a intrauterinní tísně plodunízké riziko děložní hyperstimulace a intrauterinní tísně plodu nižší riziko vedlejších nežádoucích účinkůnižší riziko vedlejších nežádoucích účinků NEprokázáno vyšší riziko infekčních komplikací u matky a ploduNEprokázáno vyšší riziko infekčních komplikací u matky a plodu

7

8 Dilapan-S základní charakteristika Dilapan-S je hydrofilní dilatátor děložního hrdla vyrobený z patentovaného hydrogelu AQUACRYL neobsahuje žádné „účinné látky - lékové komponenty“, které by se uvolňovaly v průběhu použití sterilizace gama zářením český výrobek, ruční výroba používán ve více než 20 zemích

9 Dilapan-S mechanismus účinku absorbcí tekutiny z cervikálního kanálu zvětšuje svůj objem (radiálně) a postupně tak zvyšuje prostupnost děložního hrdla současně stimuluje uvolňování endogenních prostaglandinů, které podporují zrání děložního hrdla degradací kolagenních vláken

10

11 Dilapan-S mechanismus účinku

12 video video 2:30 min

13 Vyhodnotit efektivitu a bezpečnost užívání syntetických osmotických dilatátorů Dilapan-S k dilataci cervikálního kanálu před indukcí porodu a porovnat výsledky u žen s/bez císařského řezu v anamnéze Cíl studie Osmotický dilatátor Dilapan-S v preindukci porodu

14 prospektivní studie, 6 center z ČR 96 pacientek, které porodily v období od května 2013 do října 2013, u nichž byly aplikovány osmotické cervikální dilatátory Dilapan-S k preindukci porodu 35 pacientek (36.5 %) – po předchozím císařském řezu vstupní kritéria: jednočetná graviditajednočetná gravidita > 36 týden gravidity> 36 týden gravidity poloha podélná hlavičkoupoloha podélná hlavičkou cervix score 4cervix score < 4 vstupní kritéria: jednočetná graviditajednočetná gravidita > 36 týden gravidity> 36 týden gravidity poloha podélná hlavičkoupoloha podélná hlavičkou cervix score 4cervix score < 4 Soubor a metodika Osmotický dilatátor Dilapan-S v preindukci porodu

15 Gynekologicko – porodnická klinika MU a FN Brno Gynekologicko – porodnická klinika FN Ostrava Gynekologicko – porodnická klinika 2.LF UK Praha Gynekologicko – porodnická klinika 3.LF UK a FNKV Praha Gynekologicko – porodnické oddělení Nemocnice Kolín Gynekologicko – porodnické oddělení Nemocnice Znojmo

16 efektivita preindukce … (cervix score 5 a více) způsob vedení porodu, perinatální výsledky … (pH a. umbilicalis < 7.10 Apgar score v 5.minutě < 7) výskyt kontrakční činnosti a děložního hypertonu během preindukce … (> 5 kontrakcí za 10 min.) známky intrauterinní tísně plodu … (kardiotokografie) incidence infekčních komplikací u matky a novorozence hodnocení dvou podskupin pacientek – s / bez císařského řezu v anamnéze dotazník pro pacientky … zavádění Dilapanu-S, spánek v průběhu preindukce, vnímání děložních kontrakcí Soubor a metodika Osmotický dilatátor Dilapan-S v preindukci porodu

17 Výsledky indikace k indukci porodu Indikace Všechny pacientky Pacientky s SC v anam. Pacientky bez SC v anam. n%n%n% potermínová gravidita 3125.3 %1019.3 %2129.6 % předchozí SC 2621.1 %2650.0 %0- diabetes mellitus 1310.6 %59.6 %9.6 %811.3 % makrosomie plodu 1310.6 %23.8 %1115.5 % IUGR 97.3 %7.3 %0-912.7 % hypertenze 86.5 %6.5 %35.8 %5.8 %57.0 %7.0 % programovaný porod 32.4 %2.4 %23.8 %3.8 %11.4 %1.4 % preeklampsie 21.6 %1.6 %11.9 %1.9 %11.4 %1.4 % PROM 21.6 %1.6 %0-22.8 %2.8 % Rh isoimunizace 10.8 %0.8 %0-11.4 %1.4 % Jiné 1512.2 %35.8 %121216.9 % Osmotický dilatátor Dilapan-S v preindukci porodu

18 Výsledky – efektivita vzestup cervix score Dosažené cervix score po ukončení preindukce, n = 96 Dosažené cervix score Všechny pacientky Pacientky s SC v anam. Pacientky bez SC v anam. n%n%n% cervix score ≥ 5 83 86.5 % 2982.7 %5488.5 % Osmotický dilatátor Dilapan-S v preindukci porodu

19 Výsledky - efektivita délka preindukce n Mean (hodin) Median (hodin) Min (hodin) Max (hodin) všechny pacientky9616.99 18 224 pacientky s SC v anamnéze3517.54 18 224 pacientky bez SC v anamnéze6116.67 18 524 Osmotický dilatátor Dilapan-S v preindukci porodu obvyklý způsob preindukce Dilapanem-S = preindukce přes noc minimální doporučená délka preindukce = 4 hodiny s počtem zavedených dilatátorů se délka preindukce zkracuje

20 žádný případ podezření na hypoxii plodu během preindukcežádný případ podezření na hypoxii plodu během preindukce subjektivně vnímané kontrakce v průběhu preindukce u 47 pacientek (49 %) – silné kontrakce ve 3 případechsubjektivně vnímané kontrakce v průběhu preindukce u 47 pacientek (49 %) – silné kontrakce ve 3 případech žádný případ děložního hypertonužádný případ děložního hypertonu Výsledky komplikace v průběhu preindukce Subjektivně vnímané kontrakce Osmotický dilatátor Dilapan-S v preindukci porodu

21 Výsledky – efektivita způsob porodu Všechny pacientky Pacientky s SC v anam. Pacientky bez SC v anam. n%n%n% vaginální68 71.6 % 2264.7 %4675.4 % císařský řez2728.4 %1235.3 %1524.6 % Způsob porodu Rozdíl ve způsobu porodu mezi podskupinami pacientek s/bez císařského řezu v anamnéze – není statisticky významný. Osmotický dilatátor Dilapan-S v preindukci porodu * 1 rodička s SC v anamnéze odešla na vlastní žádost domů a porodila až za několik dnů

22 Výsledky – bezpečnost intrapartální a postpartalní komplikace pH < 7.10 1 novorozenec (1.0 %)pH < 7.10 … 1 novorozenec (1.0 %) Apgar score v 5 min. < 7 1 novorozenec (1.0 %)Apgar score v 5 min. < 7 … 1 novorozenec (1.0 %) postpartální endometritida … 1 rodička ( 3.den po porodu, ATB terapie, vaginální porod po předchozím SC)postpartální endometritida … 1 rodička ( 3.den po porodu, ATB terapie, vaginální porod po předchozím SC) infekčníse nevyskytlyinfekční komplikace u novorozence se nevyskytly Osmotický dilatátor Dilapan-S v preindukci porodu

23 Výsledky - dotazník pro pacientky - pro 93,7 % žen je zavádění Dilapanu-S přijatelné Všechny pacientky n = 95 Pacientky s SC v anam. Pacientky bez SC v anam. n%n%n% A: porovnatelné s jiným gynekologickým vyšetřením 41 43.2 % 1544.1 %2642.6 % B: více nepříjemné než jiné gynekologické vyšetření, ale snesitelné 48 50.5 % 1750.0 %3150.8 % C: velmi nepříjemné, spojeno s negativními pocity 66.3 %6.3 %25.9 %5.9 %46.6 %6.6 % Odpověď pacientky Osmotický dilatátor Dilapan-S v preindukci porodu

24 Odpověď pacientky Všechny pacientky n = 95 Pacientky s SC v anam. Pacientky bez SC v anam. n%n%N% A: zcela bez obtíží, nerušený odpočinek 59 62.1 % 2161.8 %3862.3 % B: docela dobře, občas se vyskytly obtíže, které mi odpočinek znemožňovaly 26 27.4 % 926.5 %1727.9 % C: spíše jsem si nemohla odpočinout s ohledem na potíže … 99.5 %411.8 %58.2 % D: vůbec jsem si neodpočinula s ohledem na potíže … 11.1 % -- 11.6 % Osmotický dilatátor Dilapan-S v preindukci porodu Výsledky - dotazník pro pacientky - 89,5 % žen mohlo odpočívat během preindukce

25 Všechny pacientky n = 95 Pacientky s SC v anam. Pacientky bez SC v anam. n%n%n% A: spala jsem dobře, neměla jsem žádné obtíže 47 49.5% 1852.9 %2947.5 % B: mohla jsem usnout a spala jsem během této fáze i přes občasné potíže 28 29.5% 1029.4 %1829.5 % C: na chvíli jsem usnula, ale obecně jsem moc spát nemohla kvůli výraznějším potížím 1212.6 %411.8 %813.1 % D: nebyla jsem schopna usnout s ohledem na potíže 88.4 %25.9 %69.8 % Osmotický dilatátor Dilapan-S v preindukci porodu Výsledky - dotazník pro pacientky - 79 % žen mohlo spát během preindukce Odpověď pacientky

26 Všechny pacientky n = 95 Pacientky s SC v anam. Pacientky bez SC v anam. n%n%n% A: vůbec35 36.8% 1132.4 %2439.3 % B: pouze ojediněle29 30.5% 1132.4 %1829.5 % C: občas1515.8 %720.6 %813.1 % D: často1414.7 %5 914.8 % E: velmi často22.1 %2.1 % -- 23.3 %3.3 % Osmotický dilatátor Dilapan-S v preindukci porodu Výsledky - dotazník pro pacientky - 67,3 % žen subjektivně nevnímalo žádné nebo jen ojedinělé kontrakce Odpověď pacientky

27 osmotický cervikální dilatátor Dilapan-S je efektivní a bezpečná metoda preindukce porodu výhodou je nízká incidence kontrakční činnosti v průběhu preindukce obdobný účinek i u pacientek po předchozím císařském řezu v našem souboru se nevyskytly infekční komplikace u matky ani u novorozence subjektivně hodnotí rodičky aplikaci Dilapanu-S jako přijatelnou, s možností odpočinku i spánku v průběhu preindukce Závěr Osmotický dilatátor Dilapan-S v preindukci porodu

28 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "L. Hruban, P. Janků JIhlava, 2015 Osmotický dilatátor Dilapan-S v preindukci porodu Gynekologicko – porodnická klinika Lékařské fakulty MU a FN Brno Přednosta:"

Podobné prezentace


Reklamy Google