Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomika Přímé daně 4. Ing. Miroslava Farmačková VY_62_INOVACE_FAR_EK.4_2_08.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomika Přímé daně 4. Ing. Miroslava Farmačková VY_62_INOVACE_FAR_EK.4_2_08."— Transkript prezentace:

1

2 Ekonomika Přímé daně 4. Ing. Miroslava Farmačková VY_62_INOVACE_FAR_EK.4_2_08

3

4 (plátce = poplatník)  u přímých daní musí každý poplatník podat na finanční úřad daňové přiznání a tím přímo odvádí daň do státního rozpočtu  výše přímých daní závisí na výši příjmů nebo na majetkové situaci poplatníka

5  důchodové daně:  daň z příjmů fyzických a právnických osob  daně majetkové:  tzv. "trojdaň" (daň dědická, darovací a z převodu nemovitosti)  daň z nemovitostí  daň silniční - za vozidla, používaná k podnikání, nebo jiné výdělečné činnosti

6 1. Příjmy ze závislé činnosti a tzv. funkční požitky (§ 6)  příjmy z pracovního a služebního poměru (mzdy a platy)  odměny členů družstev, společníků s.r.o.  příjmy za výkon veřejné funkce (platy členů vlády, poslanců, členů orgánů krajů) 2. Příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti (§ 7)  příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství  příjmy ze živností  příjmy z činností vyloučených ze živnostenského zákona - lékaři, advokáti, notáři  příjmy z prodeje autorských práv, umělecké produkce

7  Příjmy z kapitálového majetku (§ 8)  podíly na zisku (dividendy) u a.s., dále s.r.o., k.s.  úroky a jiné výnosy z vkladů  Příjmy z pronájmu (§ 9)  nemovitostí nebo bytů  movitých věcí, kromě příležitostného pronájmu (auta)  Ostatní příjmy (§ 10)  nahodilé, nepravidelné a neopakované, z příležitostné činnosti, výhry v loteriích, sázkách,...  Základ daně z příjmu FO je částka, o kterou příjmy poplatníka v kalendářním roce převyšují výdaje prokazatelně vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmu (jiné výdaje FÚ neuzná).

8  Daň se počítá každý měsíc a sráží se z hrubé mzdy. Nejde o konečnou daň, ale o měsíční zálohu, po skončení kalendářního roku může zaměstnanec požádat o roční zúčtování, a to do 15. února po skončení roku, za nějž se zúčtování provádí a v rámci něj ještě na dani ušetřit.  nejprve se stanoví tzv. superhrubá mzda = hrubá mzda+zdravotní (9%) a sociální (25%) pojištění odváděné zaměstnavatelem za zaměstnance  superhrubá mzda se zaokrouhlí na celé 100 Kč nahoru – vznikne základ pro výpočet zálohy na daň  ze základu se vypočítá daň dle sazby v zákoně (v roce 2013 15%)  odečteme slevy na daních(na poplatníka, na manželku, pro poživatele invalidního důchodu, pro studenty,...), popř. daňové zvýhodnění na vyživované dítě

9  Zvláštní sazba daně – srážková daň  neobjevuje se v daňovém přiznání  sráží se přímo při výplatě příjmů u zdroje  sráží ji ten, kdo příjem vyplácí a ten ji také odvádí správci daně  nejčastější příjmy, které se takto zdaňují:  dividendy či úroky z dluhopisů a směnek  příjmy autorů za příspěvek do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize, pokud měsíčně nepřesáhnou částku 7.000,- Kč u jednoho plátce  úroky, výhry a jiné výnosy z vkladů na vkladních knížkách,...  dávky penzijního připojištění se státním příspěvkem (státní příspěvek se nedaní) a plnění ze soukromého životního pojištění  mzdy od vedlejšího zaměstnavatele, pokud hrubá mzda nepřesahuje 5.000,- Kč za měsíc

10 Určete, zda jsou výroky pravdivé: P – pravda / N - nepravda 1. U přímých daní musí každý poplatník podat na finanční úřad daňové přiznání a tak přímo odvádí daň. 2. Výše přímých daní nezávisí na výši příjmů poplatníka nebo na majetkové situaci poplatníka. 3. Správcem daně z příjmů je finanční úřad. 4. Zvláštní sazba daně se sráží při výplatě příjmů získaných za zvláštních okolností. 5. Superhrubá mzda je dána součtem hrubé mzdy, zdravotního a sociálního pojištění odváděné zaměstnavatelem za zaměstnance. P N P N P

11  ŠVARCOVÁ, Jena a kol. Ekonomie, Stručný přehled. Zlín: CEED, 2010, ISBN 978-80-87301-00-5.  KLÍNSKÝ, Petr a kol. Ekonomika, Ekonomická a finanční gramotnost. Praha: EDUKO, 2012, ISBN 978-80-87204-65-8.  ZLÁMAL, Jaroslav; MENDL, Zdeněk. Ekonomie nejen k maturitě-1. díl, Obecná ekonomie. Kralice na Hané: Computer Media, s.r.o., 2008, ISBN 978-80-86686-98-1.  AUTOR NEUVEDEN a kol. blog.iDNES.cz [online]. Dostupný na WWW: http://blog.idnes.cz/blog/2480/243704/Ren-vitejte.jpg  Archiv autora


Stáhnout ppt "Ekonomika Přímé daně 4. Ing. Miroslava Farmačková VY_62_INOVACE_FAR_EK.4_2_08."

Podobné prezentace


Reklamy Google