Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝPOČET ČISTÉ MZDY Věra Machová Gymnázium Uherské Hradiště.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝPOČET ČISTÉ MZDY Věra Machová Gymnázium Uherské Hradiště."— Transkript prezentace:

1 VÝPOČET ČISTÉ MZDY Věra Machová Gymnázium Uherské Hradiště

2 VÝPOČET ČISTÉ MZDY

3 Zaměstnanci za odvedenou práci náleží mzda (plat) dle podmínek sjednaných v pracovní smlouvě Zaměstnanci za odvedenou práci náleží mzda (plat) dle podmínek sjednaných v pracovní smlouvě (§ 109 zákoníku práce) Mzda (plat) = peněžité plnění poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za vykonanou práci Mzda (plat) = peněžité plnění poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za vykonanou práci

4 PLAT a MZDA PLAT Odměna zaměstnanců: státu státu krajů a obcí krajů a obcí státních fondů státních fondů příspěvkových organizací příspěvkových organizací MZDA Odměna zaměstnanců ostatních zaměstnavatelů Odměna zaměstnanců ostatních zaměstnavatelů

5 VÝPOČET ČISTÉ MZDY KROK I: KROK I: Výpočet hrubé mzdy Výpočet hrubé mzdy KROK II: KROK II: Odpočet srážkových složek Odpočet srážkových složek

6 HRUBÁ MZDA je součtem všech složek, které náleží zaměstnanci za práci odvedenou v příslušném kalendářním měsíci, dle podmínek uvedených v pracovní smlouvě je součtem všech složek, které náleží zaměstnanci za práci odvedenou v příslušném kalendářním měsíci, dle podmínek uvedených v pracovní smlouvě tvoří základ pro výpočet čisté mzdy tvoří základ pro výpočet čisté mzdy

7 SLOŽKY HRUBÉ MZDY Základní mzda (hodinová nebo měsíční) Základní mzda (hodinová nebo měsíční) Příplatky (nárokové a nenárokové) Příplatky (nárokové a nenárokové) Náhrady mzdy (dovolená, svátek) Náhrady mzdy (dovolená, svátek) Odměny Odměny Další plnění Další plnění

8 SRÁŽKY ZE MZDY (zákonné) Sociální pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění Daň z příjmu fyzických osob (záloha) Daň z příjmu fyzických osob (záloha)

9 VÝŠE POJISTNÉHO stanovena procentní sazbou z tzv. vyměřovacího základu stanovena procentní sazbou z tzv. vyměřovacího základu vyměřovací základ = úhrn příjmů zaměstnance zúčtovaných mu organizací v souvislosti s výkonem zaměstnání vyměřovací základ = úhrn příjmů zaměstnance zúčtovaných mu organizací v souvislosti s výkonem zaměstnání do vyměřovacího základu se nezapočítávají tzv. nezapočitatelné příjmy do vyměřovacího základu se nezapočítávají tzv. nezapočitatelné příjmy

10 NEZAPOČITATELNÉ PŘÍJMY náhrady výdajů, které nepodléhají dani z příjmů fyzických osob náhrady výdajů, které nepodléhají dani z příjmů fyzických osob náhrady škody náhrady škody odměny vyplacené podle zákona o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích odměny vyplacené podle zákona o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích hodnota (finanční ocenění) poskytnutých nepeněžních plnění, která nepodléhají dani z příjmu fyzických osob. hodnota (finanční ocenění) poskytnutých nepeněžních plnění, která nepodléhají dani z příjmu fyzických osob.

11 VÝŠE POJISTNÉHO (v % vyměřovacího základu) ZAMĚSTNANECZAMĚSTNAVATEL ZDRAVOTNÍ4,5%9% SOCIÁLNÍ nemocenské0%2,3% důchodové6,5%21,5% státní politika zaměstnanosti 0%1,2% CELKEM11%34%

12 DAŇ Z PŘÍJMU (ze závislé činnosti) 15% z daňového základu 15% z daňového základu Daňový základ = příjem ze závislé činnosti + odvody zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění (tzv. superhrubá mzda = 134% hrubé mzdy) Daňový základ = příjem ze závislé činnosti + odvody zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění (tzv. superhrubá mzda = 134% hrubé mzdy) Daňový základ se zaokrouhluje na celé stovky nahoru Daňový základ se zaokrouhluje na celé stovky nahoru

13 ČISTÁ MZDA Mzda, která je zaměstnanci skutečně proplacena Mzda, která je zaměstnanci skutečně proplacena Její výši získáme z hrubé mzdy odečtením zálohy na daň, pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na zdravotní pojištění Její výši získáme z hrubé mzdy odečtením zálohy na daň, pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na zdravotní pojištění

14 SLEVY NA DANI Z PŘÍJMU (měsíčně) Na poplatníka (základní sleva) 2070 Kč Na poplatníka (základní sleva) 2070 Kč Na vyživované dítě 1117 Kč Na vyživované dítě 1117 Kč Částečná/plná invalidita 210/420 Kč Částečná/plná invalidita 210/420 Kč ZTP/P1345 Kč ZTP/P1345 Kč Studium 335 Kč Studium 335 Kč

15 VÝPOČET ČISTÉ MZDY - příklad Zaměstnanec pracuje u zaměstnavatele, který provozuje podnikatelskou činnost a při výpočtu mezd se řídí zákonem č. 1/1992 Sb. (zákon o mzdě) Zaměstnanec pracuje u zaměstnavatele, který provozuje podnikatelskou činnost a při výpočtu mezd se řídí zákonem č. 1/1992 Sb. (zákon o mzdě) Hrubá měsíční mzda činí 30 000 Kč Hrubá měsíční mzda činí 30 000 Kč Zaměstnanec má podepsáno daňové prohlášení a uplatňuje nárok na slevu na dani na poplatníka (2 070 Kč) Zaměstnanec má podepsáno daňové prohlášení a uplatňuje nárok na slevu na dani na poplatníka (2 070 Kč)

16 VÝPOČET ČISTÉ MZDY - příklad Název položkySazbaČástka Mzda měsíční 27 000 Odměna měsíční 3 000 Celkem hrubá mzda (HM) 30 000 Pojistné na sociální zabezpečení (SP) 6,50% HM 1 950 Pojistné na zdravotní pojištění (ZP) 4,50% HM 1 350 Pojistné na sociální zabezpečení zaměstnavatel25% HM 7 500 Pojistné na zdravotní pojištění zaměstnavatel 9% HM 2 700 Základ daně (SHM – „superhrubá mzda“)134%HM40 200 Daň z příjmu – záloha15% SHM 6 030 Sleva na dani - na poplatníka 2 070 Daň celkem (D)3 960 Srážky celkem (SP+ZP+D) 7 260 Čistá mzda (HM – srážky)22 740

17 VÝPOČET ČISTÉ MZDY

18 „MZDOVÉ KALKULAČKY“ – webové stránky umožňující orientační výpočet čisté mzdy „MZDOVÉ KALKULAČKY“ – webové stránky umožňující orientační výpočet čisté mzdy Doporučujeme např. Doporučujeme např. http://kalkulacky.idnes.cz/cr_kalkulator-ciste-mzdy-2013.php http://www.finance.cz/dane-a-mzda/kalkulacky-a- aplikace/mzdovy-kalkulator http://www.finance.cz/dane-a-mzda/kalkulacky-a- aplikace/mzdovy-kalkulator

19 Seznam použitých zdrojů: Hrubá mzda. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-01-06]. Hrubá mzda. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-01-06]. www.vyplata.cz [online]. [cit. 2013-01-06]. www.vyplata.cz [online]. [cit. 2013-01-06]. http://www.finance.cz/dane-a-mzda/ [online]. [cit. 2013-01-06]. http://www.finance.cz/dane-a-mzda/ [online]. [cit. 2013-01-06]. http://jakpodnikat.cz/dane.php [online]. [cit. 2013-01-06]. http://jakpodnikat.cz/dane.php [online]. [cit. 2013-01-06].


Stáhnout ppt "VÝPOČET ČISTÉ MZDY Věra Machová Gymnázium Uherské Hradiště."

Podobné prezentace


Reklamy Google