Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Věra Machová Gymnázium Uherské Hradiště

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Věra Machová Gymnázium Uherské Hradiště"— Transkript prezentace:

1 Věra Machová Gymnázium Uherské Hradiště
VÝPOČET ČISTÉ MZDY Věra Machová Gymnázium Uherské Hradiště

2 VÝPOČET ČISTÉ MZDY

3 VÝPOČET ČISTÉ MZDY Zaměstnanci za odvedenou práci náleží mzda (plat) dle podmínek sjednaných v pracovní smlouvě (§ 109 zákoníku práce) Mzda (plat) = peněžité plnění poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za vykonanou práci

4 PLAT a MZDA PLAT MZDA Odměna zaměstnanců: státu krajů a obcí
státních fondů příspěvkových organizací Odměna zaměstnanců ostatních zaměstnavatelů

5 VÝPOČET ČISTÉ MZDY KROK I: Výpočet hrubé mzdy KROK II:
Odpočet srážkových složek

6 HRUBÁ MZDA je součtem všech složek, které náleží zaměstnanci za práci odvedenou v příslušném kalendářním měsíci, dle podmínek uvedených v pracovní smlouvě tvoří základ pro výpočet čisté mzdy

7 SLOŽKY HRUBÉ MZDY Základní mzda (hodinová nebo měsíční)
Příplatky (nárokové a nenárokové) Náhrady mzdy (dovolená, svátek) Odměny Další plnění

8 SRÁŽKY ZE MZDY (zákonné)
Sociální pojištění Zdravotní pojištění Daň z příjmu fyzických osob (záloha)

9 VÝŠE POJISTNÉHO stanovena procentní sazbou z tzv. vyměřovacího základu
vyměřovací základ = úhrn příjmů zaměstnance zúčtovaných mu organizací v souvislosti s výkonem zaměstnání do vyměřovacího základu se nezapočítávají tzv. nezapočitatelné příjmy

10 NEZAPOČITATELNÉ PŘÍJMY
náhrady výdajů, které nepodléhají dani z příjmů fyzických osob náhrady škody odměny vyplacené podle zákona o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích hodnota (finanční ocenění) poskytnutých nepeněžních plnění, která nepodléhají dani z příjmu fyzických osob.

11 VÝŠE POJISTNÉHO (v % vyměřovacího základu)
ZAMĚSTNANEC ZAMĚSTNAVATEL ZDRAVOTNÍ 4,5% 9% SOCIÁLNÍ nemocenské 0% 2,3% důchodové 6,5% 21,5% státní politika zaměstnanosti 1,2% CELKEM 11% 34%

12 DAŇ Z PŘÍJMU (ze závislé činnosti)
15% z daňového základu Daňový základ = příjem ze závislé činnosti + odvody zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění (tzv. superhrubá mzda = 134% hrubé mzdy) Daňový základ se zaokrouhluje na celé stovky nahoru

13 ČISTÁ MZDA Mzda, která je zaměstnanci skutečně proplacena
Její výši získáme z hrubé mzdy odečtením zálohy na daň, pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na zdravotní pojištění

14 SLEVY NA DANI Z PŘÍJMU (měsíčně)
Na poplatníka (základní sleva) Kč Na vyživované dítě Kč Částečná/plná invalidita /420 Kč ZTP/P Kč Studium Kč

15 VÝPOČET ČISTÉ MZDY - příklad
Zaměstnanec pracuje u zaměstnavatele, který provozuje podnikatelskou činnost a při výpočtu mezd se řídí zákonem č. 1/1992 Sb. (zákon o mzdě) Hrubá měsíční mzda činí Kč Zaměstnanec má podepsáno daňové prohlášení a uplatňuje nárok na slevu na dani na poplatníka (2 070 Kč)

16 VÝPOČET ČISTÉ MZDY - příklad
Název položky Sazba Částka Mzda měsíční 27 000 Odměna měsíční 3 000 Celkem hrubá mzda (HM) 30 000 Pojistné na sociální zabezpečení (SP) 6,50% HM 1 950 Pojistné na zdravotní pojištění (ZP) 4,50% HM 1 350 Pojistné na sociální zabezpečení zaměstnavatel 25% HM 7 500 Pojistné na zdravotní pojištění zaměstnavatel 9% HM 2 700 Základ daně (SHM – „superhrubá mzda“) 134%HM 40 200 Daň z příjmu – záloha 15% SHM 6 030 Sleva na dani - na poplatníka 2 070 Daň celkem (D) 3 960 Srážky celkem (SP+ZP+D) 7 260 Čistá mzda (HM – srážky) 22 740

17 VÝPOČET ČISTÉ MZDY

18 VÝPOČET ČISTÉ MZDY „MZDOVÉ KALKULAČKY“ – webové stránky umožňující orientační výpočet čisté mzdy Doporučujeme např.

19 Seznam použitých zdrojů:
Hrubá mzda. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. [online]. [cit ]. [online]. [cit ]. [online]. [cit ].


Stáhnout ppt "Věra Machová Gymnázium Uherské Hradiště"

Podobné prezentace


Reklamy Google