Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci opatření 3.2, SROP. Jana Voldánová, Rostislav Honus Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR Prezentace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci opatření 3.2, SROP. Jana Voldánová, Rostislav Honus Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR Prezentace."— Transkript prezentace:

1 Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci opatření 3.2, SROP. Jana Voldánová, Rostislav Honus Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR Prezentace možností využití výsledků benchmarkingového porovnání projektu Vytváření místního partnerství – benchmarking sociálních služeb Královéhradeckého kraje

2 Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci opatření 3.2, SROP. Stručné představení projektu – Benchmarking sociálních služeb Královéhradeckého kraje Na konkrétních příkladech představit možnosti využití výsledků benchmarkingu v těchto oblastech: 1. Plánování sociálních služeb, komunitní plánování a vazba na GIS. 2. Podpora rozhodování o poskytování dotací. 3. Využití výsledků poskytovateli ke sdílení dobrých praxí, zlepšování kvality a efektivity služeb. 4. Kontrolní činnost - systém "včasné" výstrahy, kontrola využívání dotací, inspekce. Cíle prezentace

3 Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci opatření 3.2, SROP. Benchmarkingový cyklus DATA UKAZATELE INFORMACE ZMĚNY

4 Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci opatření 3.2, SROP. Všeobecný cíl Podpora rozvoje místních partnerství prostřednictvím benchmarkingové spolupráce poskytovatelů sociálních služeb se zadavateli při zapojení potřeb uživatelů na území Královéhradeckého kraje. Benchmarking sociálních služeb Královéhradeckého kraje

5 Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci opatření 3.2, SROP. Specifické cíle 1. Podpořit spolupráci poskytovatelů na místní úrovni. 2. Definovat metodiku pro porovnávání jednotlivých služeb resp. skupin služeb. 3. Provést benchmarkingové porovnání sociálních služeb, zejména co do kvality, dostupnosti, výkonnosti a systému financování. 4. Na základě těchto a dalších informací vydefinovat síť sociálních a navazujících služeb na území kraje. 5. Zpracovat výhled víceletého financování jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb na území kraje Benchmarking sociálních služeb Královéhradeckého kraje

6 Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci opatření 3.2, SROP. Databázová aplikace

7 Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci opatření 3.2, SROP. On - line přístupná přes www rozhraní - vyplňování dat, výběry. Sledování "uzavřených" období - plánování služeb do budoucna. Výběr subjektů dle stovek kritérií a jejich kombinací, libovolná kombinace typů období. Srovnávání výsledků skupin poskytovatelů - automatický výpočet mediánů ukazatelů za uživatelem definované kategorie. Možnost modelování pro konkrétní poskytovatele. Automatické generování grafů, tabulek, exporty, tisk. Databázová aplikace

8 Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci opatření 3.2, SROP. 33 typů sociálních služeb, 2 080 ukazatelů k porovnávání aktuálně data za roky 2005 - 2007 (typ období REALITA) předpoklad pro dotace 2008 (typ období DOTACE) plán 2009 - 2010 (typ období PLÁN) 1. Právní forma 2. Kapacita 3. Údaje o klientech 4. Úkony a provozní doba 5. Obložnost 6. „Odmítnutí“ žadatelé, uživatelé z jiných krajů, obcí 7. Údaje o zaměstnancích 8. Vzdělávání a supervize 9. Inspekce, konzultace a evaluace 10. Ekonomické údaje Přehled vyhodnocovaných dat

9 Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci opatření 3.2, SROP.

10 Ukázky výstupů § 49 - domovy pro seniory Kdo ve vybraném území, v ČR služby poskytuje - jaká je právní forma poskytovatelů? Příklad: 4 - PO zřizovaná krajem 12 - přímo obec II. 6 - PO zřizovaná obcí II. 7 - PO zřizovaná obcí III.

11 Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci opatření 3.2, SROP. Ukázky výstupů § 49 - domovy pro seniory Jaká je kapacita služby ve vybraném území, v ČR - jaké jsou trendy? Roste, klesá, je plánováno zvyšování, snižování kapacity?

12 Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci opatření 3.2, SROP. Ukázky výstupů § 49 - domovy pro seniory V jakých prostorech je služba zajišťována s ohledem na právo na soukromí? Úvahy o investičních dotacích, rekonstrukcích?

13 Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci opatření 3.2, SROP. Ukázky výstupů § 49 - domovy pro seniory Jaké jsou trendy v tomto výkonovém ukazateli? Co to znamená? Jaká je souvislost se stupni závislosti na péči uživatelů služby?

14 Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci opatření 3.2, SROP. Ukázky výstupů § 49 - domovy pro seniory Převis poptávky nad nabídkou - trendy? Souvislost s údaji v dalších agendách - pečovatelská služba, asistenční služba....

15 Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci opatření 3.2, SROP. Ukázky výstupů § 49 - domovy pro seniory Úvahy nad spolufinancováním sociálních služeb mezi obcemi, kraji.

16 Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci opatření 3.2, SROP. Ukázky výstupů § 49 - domovy pro seniory Podíly administrativních a "THP" zaměstnanců, podíl obslužného personálu.

17 Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci opatření 3.2, SROP. Ukázky výstupů § 49 - domovy pro seniory Poměr pracovníků sociální péče a zdravotnických pracovníků v souvislosti se stupněm závislosti na péči uživatelů a náklady na poskytování služby. Dále k dispozici % struktura v jednotlivých kategoiích (soc. pracovníci, instruktoři, sestry, fyzioterapeuté, ošetřovatelé, sanitáři...)

18 Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci opatření 3.2, SROP. Ukázky výstupů § 49 - domovy pro seniory Informace "obslužných provozech" - souvislost s ekonomikou - nákup služeb vs zajištění vlastními zaměstnanci.

19 Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci opatření 3.2, SROP. Ukázky výstupů § 49 - domovy pro seniory Řada informací o zaměstnancích pomáhá doplnit celkovou představu o poskytovateli a zprostředkovaně - nepřímo i o kvalitě poskytované péče. Porovnání struktury zaměstnanců dle vzdělání.

20 Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci opatření 3.2, SROP. Ukázky výstupů § 49 - domovy pro seniory Koeficient fluktuace zaměstnanců. Dále také koeficient nemocnosti a počet let v pracovním poměru. Počet hodin práce dobrovolníku na jednoho klienta.

21 Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci opatření 3.2, SROP. Ukázky výstupů § 49 - domovy pro seniory Výdaje na vzdělávání, počty vzdělávacích akcí a hodin supervizí doplňují velmi důležité informace o poskytovatelích.

22 Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci opatření 3.2, SROP. Ukázky výstupů § 49 - domovy pro seniory Dále sledujeme zda služba "prošla" inspekcí poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a s jakým výsledkem.

23 Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci opatření 3.2, SROP. Ukázky výstupů § 49 - domovy pro seniory Ukazatel provozních nákladů na jednoho uživatele je jedním z řady údajů o ekonomických podmínkách poskytovatelů. Přinášejí důležité informace o trendech, nákladech, výnosech a musejí být hodnoceny výhradně v souvislosti se specifickou strukturou uživatelů služby.

24 Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci opatření 3.2, SROP. Ukázky výstupů § 49 - domovy pro seniory Všechny dosud popisované ukazatele lze porovnávat mezi jednotlivými typy sociálních služeb, typy poskytovatelů dle právní formy a mezi územními jednotkami (hodnoty mediánů za uživatelem definované kategorie). Analytické možnosti nejsou ničím omezeny.

25 Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci opatření 3.2, SROP. Ukázky výstupů § 49 - domovy pro seniory Náklady a výnosy jsou podrobně sledovány. Z příkladu zřejmá souvislost mezi nákupem služeb a zajištěním obslužných činností vlastními zaměstnanci. Úvahy o ekonomických přínosech outsourcingu obslužných činností.

26 Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci opatření 3.2, SROP. Ukázky výstupů § 49 - domovy pro seniory Náklady a výnosy jsou podrobně sledovány. Výnosy jsou dále podrobně specifikovány - kumulativními součty za územní jednotky lze odpovědět například na otázky "Kdo a co platí" (uživatelé, SR, obce I,II,III, kraje, dotace z ÚP, EU...).

27 Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci opatření 3.2, SROP. Ukázky výstupů § 49 - domovy pro seniory

28 Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci opatření 3.2, SROP. Ukázky výstupů § 49 - domovy pro seniory Dále sledována struktura investičních dotací, % pohledávek za uživateli a zdravotními pojišťovnami a další podrobné ukazatele.

29 Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci opatření 3.2, SROP.

30 Údaje o kapacitě všech sociálních služeb a jejich dostupnosti - možná vazba na GIS. Socio-demografické údaje o struktuře klientů, nákladech, výnosech, o zaměstnancích všech typů služeb na území kraje. Údaje o způsobu financování sociálních služeb na území kraje - kdo, co a kolik platí? Časové řady benchmarkingu + plán do r. 2010 + demografická data = efektivní plánování rozvoje a financování sociálních služeb na základě reálných čísel a znalostí trendů (poptávka po službě, počty klientů, náklady, struktura financování...). SWOT analýza výsledků. Plánování sociálních služeb, komunitní plánování a vazba na GIS - na všech úrovních systému

31 Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci opatření 3.2, SROP. Transparentní systém při porovnávání srovnatelného. Vyhodnocení konkrétních žádostí v kontextu detailních znalostí hodnot ukazatelů u porovnatelných poskytovatelů. Vyšší efektivita využití finančních prostředků při současném sledování ukazatelů kvality služeb. Podpora rozhodování o poskytování dotací na všech úrovních systému

32 Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci opatření 3.2, SROP. Neocenitelná zpětná vazba - srovnání s ostatními - zamyšlení nad vlastními výsledky - příležitost ke zlepšování. Srovnání "sebe sama " v časové řadě - pomůcka při přípravě strategie organizace, plánu rozvoje a diverzifikaci rizik. Možnost modelování vlastních dat. Sdílení dobrých praxí v pracovních skupinách. SWOT analýza výsledků. Využití výsledků poskytovateli ke sdílení dobrých praxí, zlepšování kvality a efektivity služeb

33 Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci opatření 3.2, SROP. Zpětná vazba pro poskytovatele dotací. Systém včasné výstrahy - klíčové ukazatele ve vzájemných souvislostech a v konfrontaci s výsledky srovnatelných organizací. Využití při inspekcích sociálních služeb Kontrolní činnost - systém "včasné" výstrahy, kontrola využívání dotací

34 Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci opatření 3.2, SROP. Děkujeme Vám za pozornost. Ing. Jana Voldánová voldanova@vcvscr.cz Mgr. Rostislav Honus rhonus@gmail.com


Stáhnout ppt "Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci opatření 3.2, SROP. Jana Voldánová, Rostislav Honus Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR Prezentace."

Podobné prezentace


Reklamy Google