Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Cíl - zajistit dlouhodobou kvalitu života obyvatel města Kladna prostřednictvím příznivého prostředí a dobře fungujících veřejných služeb 3 prioritní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Cíl - zajistit dlouhodobou kvalitu života obyvatel města Kladna prostřednictvím příznivého prostředí a dobře fungujících veřejných služeb 3 prioritní."— Transkript prezentace:

1

2 Cíl - zajistit dlouhodobou kvalitu života obyvatel města Kladna prostřednictvím příznivého prostředí a dobře fungujících veřejných služeb 3 prioritní oblasti, 5 opatření:  Fyzická revitalizace území a prostředí - revitalizace brownfields, dalších zanedbaných areálů a území včetně rekonstrukce místních a účelových komunikací - úprava, obnova a vybavení veřejných prostranství  Rozvoj veřejných služeb - rozvoj dopravní obslužnosti městskou dopravou - rozvoj infrastruktury a vybavení pro veřejné služby  Technická podpora

3 Rozpočet IPRM Prioritní oblast / opatření Celkem způsobilé výdaje (EUR) Příspěvek ERDF (EUR) Celkové národní veř. zdroje (EUR) 1. Fyzická revitalizace území a prostředí , , , Revitalizace brownfields, dalších zanedbaných areálů a území včetně rekonstrukce místních a účelových obslužných komunikací , , , Úprava, obnova a vybavení veřejných prostranství , , ,00 2. Rozvoj veřejných služeb , , , Rozvoj dopravní obslužnosti městskou dopravou , , , Rozvoj infrastruktury a vybavení pro veřejné služby , , ,00 3. Technická podpora , , ,00 Celkem IPRM , , ,00 Celkem IPRM (po realokaci) , , ,00

4 Stav realizace IPRM Z celkového počtu 32 projektů v rámci IPRM Kladna: Ukončeno - 31 projektů, z toho 27 projektů Statutárního města Kladna a 4 projekty jiných subjektů, financovaných z IPRM V současné době je realizován 1 projekt s termínem ukončení fyzické realizace

5 Co se nám podařilo zrekonstruovat 12 zařízení pro volnočasové aktivity zrekonstruovat 6 vzdělávacích zařízení vytvořit cca 26 pracovních míst zrevitalizovat 23,2 ha plochy území města zrekonstruovat m2 plochy objektů

6 Dosud vyčerpané prostředky celkové výdaje celkové způsobilé výdajedotace EUdotace RRrozpočet města% čerpání ,00 Kč ,53 Kč54 549,22 Kč54 549,25 Kč92,50% ,52 Kč ,92 Kč ,60 Kč ,63 Kč ,52 Kč48,14% ,03 Kč ,29 Kč ,20 Kč ,65 Kč ,17 Kč80,20% ,62 Kč ,69 Kč ,42 Kč0,00 Kč ,20 Kč72,68% ,54 Kč ,51 Kč ,88 Kč0,00 Kč ,66 Kč76,85% ,23 Kč ,25 Kč ,48 Kč0,00 Kč ,75 Kč77,60% ,98 Kč ,37 Kč ,05 Kč0,00 Kč ,93 Kč73,52% Celkem - město ,92 Kč ,03 Kč ,16 Kč ,50 Kč ,48 Kč74,45% Celkem – město + ostatní subjekty ,10 Kč ,32 Kč ,11 Kč ,27 Kč ,77 Kč73,06%

7 Realizované projekty města Kladna

8 Rekonstrukce komunikací – 26 ulic Rekonstrukce vozovky a chodníků části ulic Kralupská, Lidická, Buštěhradská, Ininova - Kladno – Dubí období realizace – září 2013 – duben 2014 celkové výdaje – 15,6 mil. Kč, dotace 84,65 % pře Rekonstrukce místních komunikací k průmyslové zóně Kladno- východ pře období realizace – září květen 2014 celkové výdaje – 11,2 mil. Kč, dotace 85 %

9 Rekonstrukce komunikací v lokalitě Staré Kročehlavy rekonstrukce vozovek a chodníků v ulicích Kulhánkova, Freyova, Blodkova, Pod Lesem, Šulcova, Ořechová, Brožíkova, Karlova, Trojanova, Šambergova, Mošnova, V. Paiskra, Myslbekova, Sukova, Kozinova, Malátova, Školská období rekonstrukce – říjen 2014 – červen 2015 celkové výdaje – 34,7 mil. Kč – dotace 81,46 %

10 Rekonstrukce komunikace včetně mostní konstrukce v Průmyslové ul. revitalizace vozovky a chodníků a to včetně mostní konstrukce přes železniční vlečku a veřejného osvětlení v dotčeném území. Komunikace Průmyslová je hlavní obslužnou komunikací průmyslové zóny Kladno - východ. období realizace – listopad 2014 – červenec 2015 celkové výdaje – 31,8 mil. Kč – dotace 81,46 %

11 rekonstrukce 18 zastávek a zálivů městské autobusové dopravy - nové přístřešky, speciální bezbariérové obrubníky, nové povrchy jak chodníkové, tak silniční části zastávek období rekonstrukce - duben 2011 – červen 2011 celkové výdaje – 8,4 mil. Kč, dotace 85,62 % Rekonstrukce zastávek a zálivů MAD

12 Výstavba dětských hřišť a sportovišť Projekt byl rozdělen do několika etap: 1. etapa projektu – realizována červenec - říjen výstavba 7 dětských hřišť – celkové výdaje 5,7 mil. Kč, dotace 92,5 % Kč 2. etapa projektu – duben – červen 2012 – výstavba 3 dětských hřišť – celkové výdaje 4,9 mil. Kč, dotace 70,36 % Kč 3. etapa projektu – květen – červenec 2012 – výstavba 3 sportovišť – celkové výdaje 7,1 mil. Kč, dotace 76,76 %

13 rekonstrukce a zpevnění komunikací, výsadba okrasné zeleně, výstavba psí loučky, realizace meditační a japonské zahrady, instalaci mobiliáře a veřejného osvětlení období realizace – říjen 2010 – duben 2011 celkové výdaje – 8,2 mil. Kč, dotace 82,87 % Revitalizace Sítenského údolí – II. etapa

14 komplexní revitalizace území zahrnovala rekonstrukce komunikací, veřejného osvětlení, revitalizaci stávající zeleň včetně výsadby nové zeleně, doplnění lokality městským mobiliářem – novými lavičkami, herními prvky pro děti včetně výstavby altánu a netradičního vodního prvku období rekonstrukce - říjen – prosinec 2012 celkové výdaje – 8,7 mil. Kč, dotace 76,51 % Revitalizace veřejného prostranství v ul.ČSA

15 Revitalizace nám. Sítná Kladno revitalizace náměstí Sítná v Kladně zahrnovalo vybudování nových chodníků pro pěší, nových parkovacích míst, veřejného osvětlení, kruhového sezení, bezbariérových přechodů a míst pro přecházení, nových zelených ploch včetně stromů, dále rekonstrukci nadzemní části podchodu včetně zastřešení Období realizace – květen – říjen 2014 Celkové výdaje – 22,5mil. Kč, dotace 84,4 %

16 kompletní rekonstrukce nevyužívaného areálu a jeho přestavba na moderní mateřskou školu pro 48 dětí období rekonstrukce - listopad 2010 – březen 2011 celkové výdaje – 19,9 mil. Kč, dotace 88,98 % Rekonstrukce MŠ na Rosenbaumově nám.

17 Přístavba objektu mateřské školy č.p. 2597, Kladno zvýšení kapacity veřejných služeb péče o děti předškolního věku ve městě o celkem 90 žáků Období realizace – říjen 2013 – květen 2014 celkové výdaje – 18,7 mil. Kč, dotace 83,31 %Pře

18 Přístavba objektu základní školy Zd. Petříka 1756, Kladno propojení dvou objektů základní školy formou přístavby včetně vybavení a zavádění moderních technologií období realizace – říjen 2014 – duben 2015 celkové výdaje – 8,7 mil. Kč, dotace 80,13 %

19 Revitalizace brownfieldu – Kasárna Kladno projekt rekonstrukce bývalého areálu kasáren pro bakalářské studium FBMI ČVUT Předpokládaný nárůst počtu studentů bakalářského studia z v roce 2012 na v roce 2016 období realizace – prosinec 2013 – prosinec 2014 Celkové výdaje – 64,8 mil. Kč, dotace 55,97 %, nezpůsobilé výdaje na přístavby poslucháren 22,2 mil. Kč

20 Rekonstrukce prostor pro Městskou knihovnu Kladno projekt řešil rozšíření a zkvalitnění výpůjční služby knih pro děti i dospělé, zřízení čítárny pro čtení denního tisku, časopisů, veřejný internet a možnost organizace celé škály veřejných kulturních a společenských akcí pro děti i dospělé období rekonstrukce – září – prosinec 2013 celkové výdaje – 28,5 mil. Kč, dotace 83,78 %Pře

21 kompletní rekonstrukce nevyužívaného objektu s cílem rozšířit možnosti trávení volného času a sportovního vyžití ve městě vybudováním moderního sportovního zařízení pro halové sporty s využitím pro další sportovní a volnočasové aktivity období rekonstrukce - březen 2011 – srpen 2011 celkové výdaje – 58,5 mil. Kč, dotace 76,74 % Rekonstrukce sportovní haly BIOS, Kladno

22 Vybavení Domova pro seniory Kladno vybavení přístavby tohoto objektu nábytkem a dalšími zařizovacími předměty pro 51 pokojů a dalších místností období realizace – duben – květen 2014 celkové výdaje – 8,8 mil. Kč, dotace 83,31 %Pře

23 jedna z nejstarších částí města období rekonstrukce – září 2012 – červen 2015 rekonstrukce opěrných zdí, povrchů komunikací, veřejného osvětlení, veřejné zeleně, instalace mobiliáře celkové výdaje 121,6 mil. Kč, dotace 78,55 % Zatraktivnění historické části centra Kladna- Podprůhon

24

25 tradiční loutková scéna období realizace – duben 2009 – září 2009 celkové výdaje – 15,4 mil. Kč, dotace 92,5 % Rekonstrukce budovy Divadla Lampion

26 celková rekonstrukce a modernizace budovy divadla, rozšíření nabízených služeb o divadelní kavárnu s multifunkčním sálem a alternativní scénu období rekonstrukce – prosinec 2012 – říjen 2015 předpokládaná investice z IPRM – 125 mil. Kč Rozšíření využití historické budovy Městského divadla Kladno

27


Stáhnout ppt "Cíl - zajistit dlouhodobou kvalitu života obyvatel města Kladna prostřednictvím příznivého prostředí a dobře fungujících veřejných služeb 3 prioritní."

Podobné prezentace


Reklamy Google