Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Cíl - zajistit dlouhodobou kvalitu života obyvatel města Kladna prostřednictvím příznivého prostředí a dobře fungujících veřejných služeb 3 prioritní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Cíl - zajistit dlouhodobou kvalitu života obyvatel města Kladna prostřednictvím příznivého prostředí a dobře fungujících veřejných služeb 3 prioritní."— Transkript prezentace:

1

2 Cíl - zajistit dlouhodobou kvalitu života obyvatel města Kladna prostřednictvím příznivého prostředí a dobře fungujících veřejných služeb 3 prioritní oblasti, 5 opatření:  Fyzická revitalizace území a prostředí - revitalizace brownfields, dalších zanedbaných areálů a území včetně rekonstrukce místních a účelových komunikací - úprava, obnova a vybavení veřejných prostranství  Rozvoj veřejných služeb - rozvoj dopravní obslužnosti městskou dopravou - rozvoj infrastruktury a vybavení pro veřejné služby  Technická podpora

3 Rozpočet IPRM Prioritní oblast / opatření Celkem způsobilé výdaje (EUR) Příspěvek ERDF (EUR) Celkové národní veř. zdroje (EUR) 1. Fyzická revitalizace území a prostředí 14 175 836,0012 049 461,002 126 375,00 1.1 Revitalizace brownfields, dalších zanedbaných areálů a území včetně rekonstrukce místních a účelových obslužných komunikací 10 610 036,009 018 531,001 591 505,00 1.2 Úprava, obnova a vybavení veřejných prostranství 3 565 800,003 030 930,00534 870,00 2. Rozvoj veřejných služeb15 220 370,0012 937 315,002 283 055,00 2.1 Rozvoj dopravní obslužnosti městskou dopravou 317 493,00269 869,0047 624,00 2.2 Rozvoj infrastruktury a vybavení pro veřejné služby 14 902 877,0012 667 446,002 235 431,00 3. Technická podpora447 659,00380 510,0067 149,00 Celkem IPRM29 843 865,0025 367 286,004 476 579,00 Celkem IPRM (po realokaci)26 149 747,0022 227 286,003 922 461,00

4 Stav realizace IPRM Z celkového počtu 32 projektů v rámci IPRM Kladna: Ukončeno - 31 projektů, z toho 27 projektů Statutárního města Kladna a 4 projekty jiných subjektů, financovaných z IPRM V současné době je realizován 1 projekt s termínem ukončení fyzické realizace 23. 10. 2015

5 Co se nám podařilo zrekonstruovat 12 zařízení pro volnočasové aktivity zrekonstruovat 6 vzdělávacích zařízení vytvořit cca 26 pracovních míst zrevitalizovat 23,2 ha plochy území města zrekonstruovat 15 739 m2 plochy objektů

6 Dosud vyčerpané prostředky celkové výdaje celkové způsobilé výdajedotace EUdotace RRrozpočet města% čerpání 2009 727 323,00 Kč 618 224,53 Kč54 549,22 Kč54 549,25 Kč92,50% 2010 41 271 354,52 Kč21 510 354,92 Kč18 258 641,60 Kč1 611 056,63 Kč21 401 912,52 Kč48,14% 2011 97 721 490,03 Kč84 766 426,29 Kč72 051 460,20 Kč6 319 403,65 Kč19 350 625,17 Kč80,20% 2012 12 891 345,62 Kč11 022 706,69 Kč9 369 300,42 Kč0,00 Kč3 449 582,20 Kč72,68% 2013 84 008 992,54 Kč75 958 655,51 Kč64 564 856,88 Kč0,00 Kč19 444 135,66 Kč76,85% 2014 165 154 230,23 Kč150 783 771,25 Kč128 166 205,48 Kč0,00 Kč36 988 024,75 Kč77,60% 2015205 876 389,98 Kč173 091 870,37 Kč151 367 022,05 Kč0,00 Kč54 509 397,93 Kč73,52% Celkem - město607 651 125,92 Kč517 861 108,03 Kč444 395 711,16 Kč7 985 009,50 Kč155 198 227,48 Kč74,45% Celkem – město + ostatní subjekty683 950 721,10 Kč593 253 948,32 Kč488 524 560,11 Kč11 169 133,27 Kč183 278 094,77 Kč73,06%

7 Realizované projekty města Kladna

8 Rekonstrukce komunikací – 26 ulic Rekonstrukce vozovky a chodníků části ulic Kralupská, Lidická, Buštěhradská, Ininova - Kladno – Dubí období realizace – září 2013 – duben 2014 celkové výdaje – 15,6 mil. Kč, dotace 84,65 % pře Rekonstrukce místních komunikací k průmyslové zóně Kladno- východ pře období realizace – září 2013 - květen 2014 celkové výdaje – 11,2 mil. Kč, dotace 85 %

9 Rekonstrukce komunikací v lokalitě Staré Kročehlavy rekonstrukce vozovek a chodníků v ulicích Kulhánkova, Freyova, Blodkova, Pod Lesem, Šulcova, Ořechová, Brožíkova, Karlova, Trojanova, Šambergova, Mošnova, V. Paiskra, Myslbekova, Sukova, Kozinova, Malátova, Školská období rekonstrukce – říjen 2014 – červen 2015 celkové výdaje – 34,7 mil. Kč – dotace 81,46 %

10 Rekonstrukce komunikace včetně mostní konstrukce v Průmyslové ul. revitalizace vozovky a chodníků a to včetně mostní konstrukce přes železniční vlečku a veřejného osvětlení v dotčeném území. Komunikace Průmyslová je hlavní obslužnou komunikací průmyslové zóny Kladno - východ. období realizace – listopad 2014 – červenec 2015 celkové výdaje – 31,8 mil. Kč – dotace 81,46 %

11 rekonstrukce 18 zastávek a zálivů městské autobusové dopravy - nové přístřešky, speciální bezbariérové obrubníky, nové povrchy jak chodníkové, tak silniční části zastávek období rekonstrukce - duben 2011 – červen 2011 celkové výdaje – 8,4 mil. Kč, dotace 85,62 % Rekonstrukce zastávek a zálivů MAD

12 Výstavba dětských hřišť a sportovišť Projekt byl rozdělen do několika etap: 1. etapa projektu – realizována červenec - říjen 2009 - výstavba 7 dětských hřišť – celkové výdaje 5,7 mil. Kč, dotace 92,5 % Kč 2. etapa projektu – duben – červen 2012 – výstavba 3 dětských hřišť – celkové výdaje 4,9 mil. Kč, dotace 70,36 % Kč 3. etapa projektu – květen – červenec 2012 – výstavba 3 sportovišť – celkové výdaje 7,1 mil. Kč, dotace 76,76 %

13 rekonstrukce a zpevnění komunikací, výsadba okrasné zeleně, výstavba psí loučky, realizace meditační a japonské zahrady, instalaci mobiliáře a veřejného osvětlení období realizace – říjen 2010 – duben 2011 celkové výdaje – 8,2 mil. Kč, dotace 82,87 % Revitalizace Sítenského údolí – II. etapa

14 komplexní revitalizace území zahrnovala rekonstrukce komunikací, veřejného osvětlení, revitalizaci stávající zeleň včetně výsadby nové zeleně, doplnění lokality městským mobiliářem – novými lavičkami, herními prvky pro děti včetně výstavby altánu a netradičního vodního prvku období rekonstrukce - říjen – prosinec 2012 celkové výdaje – 8,7 mil. Kč, dotace 76,51 % Revitalizace veřejného prostranství v ul.ČSA

15 Revitalizace nám. Sítná Kladno revitalizace náměstí Sítná v Kladně zahrnovalo vybudování nových chodníků pro pěší, nových parkovacích míst, veřejného osvětlení, kruhového sezení, bezbariérových přechodů a míst pro přecházení, nových zelených ploch včetně stromů, dále rekonstrukci nadzemní části podchodu včetně zastřešení Období realizace – květen – říjen 2014 Celkové výdaje – 22,5mil. Kč, dotace 84,4 %

16 kompletní rekonstrukce nevyužívaného areálu a jeho přestavba na moderní mateřskou školu pro 48 dětí období rekonstrukce - listopad 2010 – březen 2011 celkové výdaje – 19,9 mil. Kč, dotace 88,98 % Rekonstrukce MŠ na Rosenbaumově nám.

17 Přístavba objektu mateřské školy č.p. 2597, Kladno zvýšení kapacity veřejných služeb péče o děti předškolního věku ve městě o celkem 90 žáků Období realizace – říjen 2013 – květen 2014 celkové výdaje – 18,7 mil. Kč, dotace 83,31 %Pře

18 Přístavba objektu základní školy Zd. Petříka 1756, Kladno propojení dvou objektů základní školy formou přístavby včetně vybavení a zavádění moderních technologií období realizace – říjen 2014 – duben 2015 celkové výdaje – 8,7 mil. Kč, dotace 80,13 %

19 Revitalizace brownfieldu – Kasárna Kladno projekt rekonstrukce bývalého areálu kasáren pro bakalářské studium FBMI ČVUT Předpokládaný nárůst počtu studentů bakalářského studia z 1 300 v roce 2012 na 2 070 v roce 2016 období realizace – prosinec 2013 – prosinec 2014 Celkové výdaje – 64,8 mil. Kč, dotace 55,97 %, nezpůsobilé výdaje na přístavby poslucháren 22,2 mil. Kč

20 Rekonstrukce prostor pro Městskou knihovnu Kladno projekt řešil rozšíření a zkvalitnění výpůjční služby knih pro děti i dospělé, zřízení čítárny pro čtení denního tisku, časopisů, veřejný internet a možnost organizace celé škály veřejných kulturních a společenských akcí pro děti i dospělé období rekonstrukce – září – prosinec 2013 celkové výdaje – 28,5 mil. Kč, dotace 83,78 %Pře

21 kompletní rekonstrukce nevyužívaného objektu s cílem rozšířit možnosti trávení volného času a sportovního vyžití ve městě vybudováním moderního sportovního zařízení pro halové sporty s využitím pro další sportovní a volnočasové aktivity období rekonstrukce - březen 2011 – srpen 2011 celkové výdaje – 58,5 mil. Kč, dotace 76,74 % Rekonstrukce sportovní haly BIOS, Kladno

22 Vybavení Domova pro seniory Kladno vybavení přístavby tohoto objektu nábytkem a dalšími zařizovacími předměty pro 51 pokojů a dalších místností období realizace – duben – květen 2014 celkové výdaje – 8,8 mil. Kč, dotace 83,31 %Pře

23 jedna z nejstarších částí města období rekonstrukce – září 2012 – červen 2015 rekonstrukce opěrných zdí, povrchů komunikací, veřejného osvětlení, veřejné zeleně, instalace mobiliáře celkové výdaje 121,6 mil. Kč, dotace 78,55 % Zatraktivnění historické části centra Kladna- Podprůhon

24

25 tradiční loutková scéna období realizace – duben 2009 – září 2009 celkové výdaje – 15,4 mil. Kč, dotace 92,5 % Rekonstrukce budovy Divadla Lampion

26 celková rekonstrukce a modernizace budovy divadla, rozšíření nabízených služeb o divadelní kavárnu s multifunkčním sálem a alternativní scénu období rekonstrukce – prosinec 2012 – říjen 2015 předpokládaná investice z IPRM – 125 mil. Kč Rozšíření využití historické budovy Městského divadla Kladno

27


Stáhnout ppt "Cíl - zajistit dlouhodobou kvalitu života obyvatel města Kladna prostřednictvím příznivého prostředí a dobře fungujících veřejných služeb 3 prioritní."

Podobné prezentace


Reklamy Google