Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČESKÁ KONFEDERACE PORODNÍCH ASISTENTEK Věra Vránová Prezidium ČKPA Ústav ošetřovatelství a porodní asistence LF UP v Olomouci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČESKÁ KONFEDERACE PORODNÍCH ASISTENTEK Věra Vránová Prezidium ČKPA Ústav ošetřovatelství a porodní asistence LF UP v Olomouci."— Transkript prezentace:

1 ČESKÁ KONFEDERACE PORODNÍCH ASISTENTEK Věra Vránová Prezidium ČKPA Ústav ošetřovatelství a porodní asistence LF UP v Olomouci

2 Mezinárodní definice porodní asistentky  Porodní asistentka je osoba, která byla řádně přijata do oficiálního vzdělávacího programu pro porodní asistentky uznávaného v dané zemi, která úspěšně ukončila daný vzdělávací program pro porodní asistentky a získala tak požadovanou kvalifikaci a registraci pro výkon povolání porodní asistentky.

3  Porodní asistentka je uznávána jako plně zodpovědný zdravotnický pracovník o pracuje v partnerství se ženami, aby jim poskytla potřebnou podporu, péči a radu během těhotenství, porodu a v době poporodní, o vede porod na svou vlastní zodpovědnost, o poskytuje péči novorozencům a dětem v kojeneckém věku.

4 Tato péče zahrnuje: o preventivní opatření, o podporu normálního porodu, o zjišťování komplikací u matky nebo dítěte, o zprostředkování přístupu k lékařské péči nebo jiné vhodné pomoci o provedení nezbytných opatření při mimořádné naléhavé situaci.

5  Porodní asistentka má důležitou úlohu ve zdravotním poradenství a vzdělávání nejen žen, ale i v rámci jejich rodin a celých komunit. Tato práce by měla zahrnovat předporodní přípravu a přípravu k rodičovství a může být rozšířena i do oblasti zdraví žen, sexuálního nebo reproduktivního zdraví a péči o dítě.

6  Porodní asistentka může vykonávat svou profesi v jakémkoli prostředí, včetně domácího prostředí, ambulantních zdravotnických zařízení, nemocnic, klinik nebo zdravotnických středisek. Tato definice byla přijata na zasedání Mezinárodního výboru porodních asistentek Mezinárodního výboru porodních asistentek 19. července 2005 a nahrazuje Definici porodní asistentky přijatou v roce 1972 a doplněnou v roce 1990.

7 Sbírka zákonů 96/2004 ze dne 4. února 2004 o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)

8 Vyhlášky ze dne 30. června 2004 423, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků 424, kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků

9  Profesní organizace: Česká konfederace porodních asistentek 1997 – ČAPA (z ČAS) ČKPA – 620 členů2005 – ČKPA – 620 členů Prezidium – ÚOPA LF UP v Olomouci Prezidentka – Mgr. Věra Vránová, Ph.D. Viceprezidentky pro: o profesi – Bc. Olina Havlíčková o VVV – PhDr. Bohdana Dušová, Ph.D. o informace – Mgr. Vlasta Dvořáková o mezinárodní styky – Zuzana Štromerová

10  Struktura: 10 sdružení – předsedkyně Jihočeský Miluše Bláhová Jihomoravský Jana Bedřichová Moravskoslezský Zdenka Kozielová Olomoucký Mgr. Ludmila Reslerová Plzeňský PhDr. Jana Ajglová Pražský Bc. Alena Frýdlová Východočeský Bc. Pavlína Chvátilová Vysočina Bc. Dana Tůmová Zlínský Radmila Dorazilová Soukromé PA Eva Barešová

11  Člen národních i mezinárodních organizací: ICM – Mezinárodní konfederace PA EMA – Evropská asociace PA NKZP – Národní koalice zdravotnických pracovníků (ČR) Akreditační komise MZČR Dohodovací řízení – zdravotní výkony odbornosti 921 Připomínkové řízení k zákonu a vyhláškám Spolupráce s organizacemi a institucemi – ČAS, ČNeS, MZČR, zdravotní pojišťovny... Udělování souhlasného stanoviska na vzdělávací akce

12  Cíle: Koordinace činnosti jednotlivých sdružení Vyjadřování názorů a hájení profesních zájmů Pozvednutí a upevnění profesní hrdosti a postavení PA ve zdravotnickém systému ČR Podílení se na vzdělávání PA – pregraduálním i celoživotním Vzdělávací akce, semináře, kurzy, konference (10. -12. dubna 2008 - Praha) Příprava profesního odznaku PA Každoroční oslava Mezinárodního dne PA 5. května Jednotná organizace PA v ČR (nyní 3) Na všech úsecích péče o ženu a dítě pracovaly PA Ve vedoucích funkcích na těchto úsecích byly PA

13  Porodní asistentky v ČR Porodnicko gynekologická oddělení a kliniky Péče o ženu s fyziologickým těhotenstvím a porodem – PS Péče o ženu s nepravidelnostmi a patologiemi těhotenství a porodu - OJ patol.těh., PS Péče o matku a novorozence – šestinedělí, novorozenecké Péče o ženu s gynekologickým onemocněním – Gynekologie - konzervativní, operativní Ambulance při por – gyn. odd. a klinikách V gynekologické ordinaci s lékařem Prenatální péče Privátní PA – návštěvy, kurzy, poradenství

14  Vzdělávání PA v ČR Porodní asistentka o Bakalářský studijní program Ošetřovatelství - obor Porodní asistentka – prezenční, kombinovaná forma o Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Praha, Plzeň, Ústí n/L, Zlín o 2002/2003 bakalářský studijní program– prezenční forma studia o Odpovídá směrnicím EU o vyučující VŠ, mentoři o Mgr. studijní program PA ÚOPA LF UP v OlomouciÚOPA LF UP v Olomouci Uplatnění absolventůUplatnění absolventů

15 Hymna PA

16 Novorozené děťátko (text a hudba: Hogne Moe) Jsou v životě chvíle naplněně zázrakem, chvíle, kdy se nebe setkává se zemí. Ten zázrak přichází z dálky sem pokaždé, když žena přivádí děťátko na tuto zem. Jsou chvíle, kdy žal a veselí si podávají ruce. Každé děťátko je darem pro tuto zem. Přináší naději pro zítřek pokaždé, když žena přivádí děťátko sem.

17 Ref. Svýma rukama vítáme na svět novorozené děťátko, Od úsvitu věků k dnešním dnům, ve všech koncích světa. Svou péčí vítáme novorozené děťátko, Od Východu k Západu, od Severu k Jihu, všude. Největším ze zázraků je zrození dítěte z ženina lůna. Minulost si podává ruce s budoucností, když se nebe setká se zemí. Postavíme se vedle nich - muž, dítě a žena. Budeme střežit plody ze stromu života.

18 Matčino srdce přetéká radostí, pozná, kdy se její maličké narodí. Celé lidstvo mu bude bratry a sestrami, pokaždé, když žena přivádí děťátko na svět Ať se radost vznáší jako ptáci na slunci, Ať padá k zemi jako kapky deště A v radosti pozvedněte oči - spatříte duhu Pokaždé, když přichází děťátko na svět

19 Motto Když si žena projde těhotenstvím a porodem, je vždy jiná, než byla předtím. Je proměněná a mnohem víc rozumí životu. Přivést na svět dítě znamená vykoupat se v pramenu života. Frederick Leboyer

20 Děkuji za pozornost Věra Vránová Prezidium ČKPA Ústav ošetřovatelství a porodní asistence Lékařská fakultaUniverzity Palackého v Olomouci vranova@tunw.upol.cz


Stáhnout ppt "ČESKÁ KONFEDERACE PORODNÍCH ASISTENTEK Věra Vránová Prezidium ČKPA Ústav ošetřovatelství a porodní asistence LF UP v Olomouci."

Podobné prezentace


Reklamy Google