Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program Česko/saské spolupráce Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji (Ultraschwarz) Eva Rychlíková,Ivan Beneš, Pavel Kutil,Jiří.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program Česko/saské spolupráce Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji (Ultraschwarz) Eva Rychlíková,Ivan Beneš, Pavel Kutil,Jiří."— Transkript prezentace:

1 Program Česko/saské spolupráce Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji (Ultraschwarz) Eva Rychlíková,Ivan Beneš, Pavel Kutil,Jiří Skorkovský, Josef Staněk,Alena Zemanová,Pavel Mašek,Martin Kováč,Jan Leníček Biomedicinský výzkum s podporou evropských zdrojů v nemocnicích, 12.- 13.4.2012 Ústí nad Labem

2 Prioritní osa 3.1.Zlepšení situace přírody a životního prostředí Číslo oblasti odpory 3.1: kooperace v oblasti ochrany klimatu, ochrany přírody, péče o krajinu, a odpadového hospodářství Pro společný příhraniční prostor projekt poskytne: Takové návrhy pro rozhodovací orgány, průmysl a veřejnost pro vyrovnání zdravotních, ekologických podmínek a podmínek kvality života, aby se pohraniční území stalo přitažlivým životním prostorem. Opatření se neprojeví hned, ale položí fundované a vědecké základy

3 Cíle projektu: Dvouletý monitoring ultrajemných částic a ostatního znečištění ovzduší spolu se sledování ukazatelů zdravotního stavu, meteofaktorů a dopravy Vyhodnocení a zpracování dat, doporučení autoritám, zpracování programů ke zlepšení kvality ovzduší na základě zjištěných údajů a vztahů, vytvoření společné databáze dat, vytvoření týmu odborníků Informace veřejnosti Doporučení vztažené k limitním hodnotám UFP, PM1,0

4

5 Vedoucí partner: Technická universita Drážďany Spolupracující partneři: Saský zemský úřad pro životní prostředí a geologii Drážďany ) Saské ministerstvo životního prostředí Leibnizův ústav pro výzkum troposféry Lipsko Krajský úřad Ústí nad Labem ČHMÚ Ústí nad Labem Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

6 Pro hodnocení vlivu jsou důležité počet velikost velikostní distribuce z hlediska efektu se uplatňují ještě: chemické složení velký povrch ve vztahu k jejich hmotnosti

7 Sledování kvality ovzduší Monitoring částic PM 0,1 a menších (ČHMÚ a Saský zemský úřad pro životní prostředí a geologii Drážďany) Analýza částic v 5 frakcích (Leibnizův ústav pro výzkum troposféry v Lipsku) Měření a analýza UFP a dalších částic ve čtyřech čtrnáctidenních kampaních k určení původu a zdravotní závažnosti (ZÚ Ústí n/L) Měření znečištění PM 10,PM 2,5,0 3, SO 2,NO 2 (ČHMÚ, ZÚ, Saský úřad pro životní prostředí)

8

9 Submikronové částice jsou generovány spalováním, konverzí plynů, nukleárním procesem nebo fotochemickým procesem, některé jsou emitovány přímo ze zdroje, ultrajemné částice tvoří většinu částic ve směsi částic ve venkovním ovzduší UFP setrvávají v ovzduší pouze krátkou dobu. Důvodem je jejich aglomerace a koagulace do větších částic.

10 Brook at al: Air Pollution and Cardiovascular disease, Circulation,2004,109:2566- 2671

11 Složení se místně liší, ale: Tisíce látek bylo zjištěno v částicích, ale přes to existují obecné složky, které se obecně opakují nitráty sulfáty elementární a organický uhlík organické látky(např. polycyclické aromatické uhlovodíky) biologické složky (např. endotoxiny, buněčné části), různé kovy (např. Fe, Cu, Ni, Zn, V).

12 EUROPEAN RESPIRATORY SOCIETY (2006) Existují silné důkazy o příčinné souvislosti mezi expozicí a negativní účinky na zdraví. K dispozici je široké spektrum účinků na dýchací a kardiovaskulární systém, týkající se dětí, děti, dospělých, starších osob, a nemocných. Obecně platí, že riziko se zvyšuje lineárně s expozicí a ne byl nalezen žádný důkaz o tom, že existuje hranice, pod kterou se nevyskytují žádné zdravotní efekty.

13 Dominici et.al.: Krátkodobá expozice PM 2,5 zvyšuje riziko hospitalizace na kardiovaskulární a respirační onemocnění. Dominici a spolupracovníci sledovala denní počty hospitalizací v USA pro primární diagnózu cerebrovaskulárních, periferní a ischemické choroby srdeční, srdečního rytmu, srdeční selhání, chronickou obstrukční plicní nemoc, a infekce dýchacích cest, a zranění jako kontrolu výsledku. Nalezla zvýšení 1.28% (95% CI 0.78%-1.78%) rizika na 10-μg/m3 nárůstu PM2.5 ve stejný den

14 Účinky částic na kardiovaskulární systém podle časového měřítka efektu (Donaldson). Efekt:Nástup efektu: Angina pectoris Akutní Atherogenese Chronický Atheromatózní plaky a Akutní/chronický destabilizace/ruptura Thrombogeneze Akutní Kardiální arytmie Akutní Variabilita srdeční frekvenceAkutní nebo chronický

15 Brook at al: Air Pollution and Cardiovascular disease, Circulation,2004

16 Sledování zdraví Sledování hospitalizace v Masarykově nemocnici (2012-2013) a nemocnici v Annabergu – Buchholz pro nemoci kardiovaskulární a dýchací Sledování ošetřených/vyšetřených pacientů pro akutní zhoršení kardiovaskulárních a chronických dýchacích onemocnění

17 Hospitalizace-sledované kardiovaskulární diagnózy Popis kardiovaskulárních nemocí ICD-10 kódy Všechny kv. nemoci I00-I99 Ischemické nemoci srdeční I20-I25 Akutní infarkt myokardu I21 Plicní embolie,jiné kardiopulmonální nemoci,jiné nemoci plicních cévI26-I28 Selhání srdce I50 Paroxyzmální tachykardie, Fibrilace a flutter síní, jiné srdeční arytmie, I47, I48, I49 Cévní nemoci mozku I60-I69 Subarachnoideální krváceníIntracerebrální krvácení Jiné neúrazové intrakraniální krváceníI60 – I62 Mozkový infarkt, cévní příhoda nespecifikovaná a uzávěry nekončící mozkovým infarktem I63 –I66 Nemoci tepen, tepének a vlásečnicI70-I79

18 Hospitalizace-sledováné nemoci dýchacích cest popis ICD-10 kódy Všechna chronická respirační onemocněníJ 40 – J 99 Chronická bronchitidaJ 40 – J 42 Rozedma plicJ 43 Asthma, status asthmaticus J 45 – 46 Respirační nemoci ze zevních faktorůJ 60 – J 70 Zpracování statistických údajů o hospitalizaci a úmrtnosti obyvatel města Ústí n/L

19

20 UZIS

21 Denní hospitalizace v Krajské nemocnici (MN) v Ústí n/L - historie

22 Cross-over studie panelu pacientů s chronickými nemocemi : Sběr údajů o zhoršení zdravotního stavu u pacientů s kardiovaskulárními nemocemi ve spolupráci s ošetřujícími specialisty Sběr údajů o zhoršení zdravotního stavu u pacientů s chronickou obstrukční chorobou bronchopulmonální a astmatem ve spolupráci s ošetřujícími specialisty Výhled: Zhoršení zdravotního stavu u klientů domovů pro seniory

23

24 Výstupy projektu: Statistická analýza výsledků Zohlednění konfounderů a bias Zjištění vztahů a interpretace Prezentace výsledků měření Návrh opatření Doporučení k limitním hodnotám Informace veřejnosti a stakeholderů (průběžná a na konci projektu) Hodnocení metodik měření a návrh dalších možností, limitní hodnoty UFP Zpracování konečného reportu Konference, publikace

25 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Program Česko/saské spolupráce Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji (Ultraschwarz) Eva Rychlíková,Ivan Beneš, Pavel Kutil,Jiří."

Podobné prezentace


Reklamy Google