Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRÁVO, PRÁVNÍ NAUKA- úvod Ing. Lenka Dobešová- Právo, Právní nauka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRÁVO, PRÁVNÍ NAUKA- úvod Ing. Lenka Dobešová- Právo, Právní nauka."— Transkript prezentace:

1 PRÁVO, PRÁVNÍ NAUKA- úvod Ing. Lenka Dobešová- Právo, Právní nauka

2 Název školy:SŠ DOS Moravský Krumlov Autor:Ing. Lenka Dobešová Název a číslo projektu:Zlepšení podmínek výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0661 Název učebního materiálupp prezentace- Úvod do studia práva Datum vytvoření:15.8.2011 Anotace:Úvodní hodina do studia práva, právní nauky, seznámení s obsahem a cílem předmětu, osnova učiva, požadavky na žáky Metodický pokyn:Interaktivní tabule,diaprojektor, psací potřeby Cílová skupina, ověřeno:4. ročník EaP- Právní nauka Ověřeno ve výuce: 5. září 2012 VY-52-DS-01 Použité zdroje:Viz níže

3 PRÁVNÍ NAUKA  = nauka / věda/ o právu  CO JE TO PRÁVO ?  =1. Zákony a jiné právní předpisy /nařízení, vyhlášky, normy, paragrafy../  =2. Pravidla jednání a chování / právo na život, právo na svobodu vyznání……/

4 Úkoly práva = zabezpečit každému občanovi státu jistý okruh činností, v němž může jednat podle své vůle. Zároveň je úkolem práva omezovat tyto činnosti do té míry, aby ostatní občany nepoškozovaly. PRÁVO SVOBODA SPRAVEDLNOST

5 SVOBODA  MOTTO : Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého  Svoboda je možnost, případně také schopnost volit, rozhodovat a jednat „podle své vůle“ a nést za to přiměřenou odpovědnost. Je ovšem omezena:  fyzicky, například gravitací;  zvenčí, například autoritou rodičů, společností, státem;  zevnitř, například sníženou příčetností, intoxikací, návykem a podobně…

6 SPRAVEDLNOST  Spravedlnost je pojem pro dobré uspořádání lidských vztahů, idea pro uspořádání společnosti a zejména právo.společnosti právo  Podle Aristotela je to nejdůležitější z ctností, protože se vztahuje ke druhému a „nazývá se také dobro pro druhé“.  Justitii zobrazovali Římané jako důstojnou ženu se zavázanýma očima. V pravé ruce držela meč jako symbol trestu, v levé váhy, aby přesně vážila vinu a nevinu.

7 Cíle předmětu a.seznámit žáky s významem právní regulace společnosti, b.seznámit žáky se základními principy, na nichž spočívá právní řád moderního demokratického státu c.seznámit žáky se základními instituty práva soukromého a veřejného, umožnit rámcovou orientaci v jednotlivých odvětvích práva d.zvýšit a zkvalitnit úroveň právního vědomí studentů, zejména vést k prohloubení samostatné a zralé schopnosti aplikace základních institutů práva ve své činnosti profesionální i ve svém osobním životě, e.vést studenty k úctě k základním právům a svobodám, prohloubit schopnost umět obhájit svá práva za současného respektování práv a svobod druhých

8 Požadavky  Vedení portfolia  Pracovní listy / e-mail, moodle/  Práce s PC/internetem  Samostudium/úkoly/

9 Osnova předmětu:  1. Základní právní pojmy  2. Soudnictví, státní zastupitelství, notářství a advokacie /Právo ústavní/  3. Správní právo  4. Trestní právo  5. Finanční právo  6. Živnostenské právo  7. Občanské právo  8. Rodinné právo  9. Pracovní právo  10. Obchodní právo 

10 Otázky:  1. Charakterizuj právní nauku.  2. Co je to svoboda? Jaké svobody znáš?  3. Charakterizuj spravedlnost.

11 Doporučená literatura ke studiu:

12 Zákony v platném znění: 1.Ústavní zákon č.1/1993 Sb. Ústava České republiky 2.Usnesení předsednictva ČNR č.2/1993 Sb. o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky 3.zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (vybraná ustanovení) 4.zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (vybraná ustanovení) 5.zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce (vybraná ustanovení) 6.zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon (vybraná ustanov.)

13 Odkazy a použitá literatura:  ODMATURUJ ZE ZSV!  http://www.univerzita-online.cz/  http://cs.wikipedia.org/wiki/Svoboda  http://galaktis.cz/clanek/vybrat/pravo/ http://galaktis.cz/clanek/vybrat/pravo/  http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html  http://www.avicenna.cz/media/obrazky/20041110-vahy.jpg  http://i.lidovky.cz/09/051/lncl/TER2af381_957167_01_08.jpg http://i.lidovky.cz/09/051/lncl/TER2af381_957167_01_08.jpg  http://img.ihned.cz/attachment.php/810/24192810/istu3458BCE7 GMNOjl6PQcdefhp0ST9R/socha_spravedlnosti_185x122.jpg  A další průběžně s probíraným učivem…


Stáhnout ppt "PRÁVO, PRÁVNÍ NAUKA- úvod Ing. Lenka Dobešová- Právo, Právní nauka."

Podobné prezentace


Reklamy Google