Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Data pouze pro zobrazení Data pro analýzu Zkoumání struktury krajiny Modely struktury procesů na struktuře Bodové struktury sítě klasif. plochy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Data pouze pro zobrazení Data pro analýzu Zkoumání struktury krajiny Modely struktury procesů na struktuře Bodové struktury sítě klasif. plochy."— Transkript prezentace:

1

2

3

4 Data pouze pro zobrazení Data pro analýzu

5

6 Zkoumání struktury krajiny Modely struktury procesů na struktuře Bodové struktury sítě klasif. plochy spojitá data

7

8

9 Vektorový model dat popisuje objekty geometrie atributy topologie

10 Pro vektorová data je charakteristický zprost ř edkovatelský vztah mezi prostorovou a informa č ní slo ž kou datového modelu GIS. Prostorová i tematická informace je vázána k identifikátoru objektu, který je základním prvkem vektorových dat.

11 Rastrový model pokrývá celé zájmové území zpravidla pravidelný rastr matice Rozlišení Pro rastrová data je charakteristická přímá vazba mezi polohovou a tematickou složkou daného modelu. Na základě zadaných souřadnic je nalezen pixel (digitální obraz s navzájem na sebe navazujícími ploškami) a k němu vyvolán tematický obsah.

12 Ukázky rastrů

13 Rozlišení - měřítko

14 Nepravé barvy- jiné složky spektra

15 I toto jsou rastry

16

17 Rastr z Web Map Service (WMS)

18 Dotazy Atributové „Které geografické objekty (lokality) mají definovanou vlastnost". P ř.: „Vyber všechny porosty v mýtním v ě ku„ Prostorové- „Co se nachází na tomto míst ě, co se nachází v této oblasti". P ř.: „Co je tady?“, „Které porosty zasahují do rezervace?“ Kombinované- „Které objekty spl ň ují definovanou vlastnost a zárove ň se nacházejí v n ě jaké oblasti“ P ř.: „Zasahují do rezerva rezervace n ě jaké porosty, v nich ž p ř eva ž uje smrk pichlavý?"

19 Data a zdroje Základní geografická data: ZABAGED Rastrové Základní mapy http://Geoportal.cuzk.cz DMÚ Arc Č R http://geoportal.gov.cz Data odborných institucí: Ochrana p ř írody Meteorologie Vody Lesy Geologie

20 Uspořádání mapy v prohlížeči  Zobrazení – mapa  Lišty nástroj ů  Menu  Tabulka obsahu

21 Večerní úkol - vytvořte ppt Do Vaší prezentace vložte mapu zobrazující Váš katastr a v něm 1. Navštivte http://geoportal.gov.cz a ve Vašem katastru hranice správních jednotek a zároveň Corine LandCover 2006http://geoportal.gov.cz 2. Navštivte na Portálu farmáře Veřejný registr půdy http://eagri.cz/public/app/lpisext/lpis/verejny/ a pro Váš kat http://eagri.cz/public/app/lpisext/lpis/verejny/ 3. Navštivte mapový servr ÚHÚL http://geoportal2.uhul.cz/index.php a ve svém katastru vykreslete mapu lesních typů nad stínovaným reliéfem

22

23

24

25 A dále Z veřejné databáze ČSÚ vyexportujte data o plochách landuse ve Vašem ORP a vypočítejte KES: 1. Kterou tabulku pro výpočet v Excelu zvolíte? a) MOS B01 ORPa) MOS B01 ORP » Výměra půdy v obcích SO ORPVýměra půdy v obcích SO ORP Nebo b) UAP6020PU_ORNebo b) UAP6020PU_OR Územně analytické podklady (1b) ve správních obvodech ORPÚzemně analytické podklady (1b) ve správních obvodech ORP KES-Koeficient ekologické stability se počítá se jako poměr druhů pozemků (chmelnice + vinice + zahrady + ovocné sady + trvalé travní porosty + lesní půda + vodní plochy) / (orná půda + zastavěné plochy + ostatní) Použitý způsob výpočtu řadí chmelnice mezi stabilní (ekologicky příznivé) plochy.

26 Pak vložte do moodla kurzu do workshopu Minigis. A nakonec 1. Založte si někde pracovní složku MINIGIS 2. Z veřejného registru půdy si pro svůj katastr stáhněte půdní bloky a krajinné prvky a obojí rozbalte do složky MINIGIS 3. Z moodla kurzu Seminář pro RES I. - LS 10/11 (ZUZ70Z) si stáhněte Rastr orto1950 Vimp9-9 soubor a jeho jgwRastr orto1950 Vimp9-9 soubor 4. Z moodla kurzu Seminář pro RES I. - LS 10/11 (ZUZ70Z) si stáhněte konfigurační soubor wms.cfg a uložte jej do C:\Documents and Settings\xxxxx\Data aplikací\Janitor2 5. Z janitor.cenia.cz si stáhněte knihovnu WebServicesLib.dll a uložte ji do C:\Program Files\Janitor2

27 Dobrou noc


Stáhnout ppt "Data pouze pro zobrazení Data pro analýzu Zkoumání struktury krajiny Modely struktury procesů na struktuře Bodové struktury sítě klasif. plochy."

Podobné prezentace


Reklamy Google