Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MINISTERSTVO OBRANY ČR. Systém biologické ochrany Armády České republiky plk. gšt. MUDr. Zoltán Bubeník Agentura vojenského zdravotnictví.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MINISTERSTVO OBRANY ČR. Systém biologické ochrany Armády České republiky plk. gšt. MUDr. Zoltán Bubeník Agentura vojenského zdravotnictví."— Transkript prezentace:

1 MINISTERSTVO OBRANY ČR

2 Systém biologické ochrany Armády České republiky plk. gšt. MUDr. Zoltán Bubeník Agentura vojenského zdravotnictví

3 MINISTERSTVO OBRANY ČR Doktrína:  byla vypracována a schválena v roce 2001  stanovuje základní principy systému ochrany před napadením biologickými prostředky Vychází z Doktríny Armády České republiky „Ochrana proti biologickým zbraním“ Vybudování stanoveno úkolovým listem MO č. 642/2001-8764 3 SYSTÉM BIOLOGICKÉ OCHRANY AČR

4 MINISTERSTVO OBRANY ČR MOŽNÉ HROZBY  sporadické a epidemické výskyty závažných infekcí  import exotických infekcí z endemických oblastí  bionehody v laboratořích  použití biologických agens za válečného stavu  biokriminální činy  bioterorismus 4

5 MINISTERSTVO OBRANY ČR ZÁKLADNÍ PRVKY SYSTÉMU BIOLOGICKÉ OCHRANY AČR  monitorování epidemiologické situace  zásahové týmy  kapacity pro detekci a identifikaci  prostředky pro transport pacientů  kapacity pro izolaci, hospitalizaci a léčbu 5

6 MINISTERSTVO OBRANY ČR Mobilní hospitalizační jednotka Stacionární laboratoře CBO Těchonín Specializovaná infekční nemocnice Stacionární laboratoře Mobilní polní mikrobiologická laboratoř Polní hygienicko-epidemiologická laboratoř MPzBT Teams SMBT Detekce, prvotní identifikace Konfirmační identifikace Konfirmační identifikace, verifikace Izolace, hospitalizace, léčba Zásahové týmy Základní prvky systému biologické ochrany 6 ZÁKLADNÍ PRVKY SYSTÉMU BIOLOGICKÉ OCHRANY AČR RDOIT

7 MINISTERSTVO OBRANY ČR ZÁSAHOVÉ TÝMY  okamžitá reakce na vznik události  organizace consequence managementu  detekce  odběr vzorků  prvotní identifikace  možnost dekontaminace  Bio-Rover x Bio-SCAM x Bio-Master - využití též v rámci IZS, IHR – transport vzorků 7

8 MINISTERSTVO OBRANY ČR VYUŽITÍ MOBILNÍCH TÝMŮ Z POHLEDU HROZBY VNN  SMBT - transport vzorků  Transport pacienta s VNN  Mobilní polní mikrobiologická laboratoř (MPML)  Mobilní hospitalizační jednotka (MHJ) schopnost – kapacita – udržitelnost 8

9 MINISTERSTVO OBRANY ČR SMBT - TRANSPORT VZORKŮ  Úkoly SMBT (přehled SaP AČR vyčleněných ve prospěch IZS)  Epidemiologické šetření, odběr vzorků biologického materiálu nebo prostředí.  Identifikace biologických agens na místě, eventuálně přeprava vzorků do stacionárních laboratoří  Aktivace cestou SOC a SOD AVZdr  Realizační dohoda mezi MZ a MO o zajištění transportu vzorků biologického materiálu k detekci původců VNN do zahraničí silami a prostředky Ministerstva obrany  SOP 105 (SOC MO) 9

10 MINISTERSTVO OBRANY ČR PROSTŘEDKY PRO TRANSPORT PACIENTŮ  vzdušná/pozemní přeprava  speciální ochranné prostředky  podtlakový režim boxů  pevný nebo měkký skelet  možná intervence v průběhu transportu 10

11 MINISTERSTVO OBRANY ČR MOBILNÍ POLNÍ MIKROBIOLOGICKÁ LABORATOŘ  bakteriologická, sérologicko-virologická a parazitologická diagnostika v polních podmínkách  úroveň biologické bezpečnosti 3. stupně  vlastní zdroj elektrické energie a tlakového, medicinálně čistého vzduchu  modernizace MPML – výsuvný kontejner ISO 1C pro splnění požadavků ÚTZ 4 11

12 MINISTERSTVO OBRANY ČR MOBILNÍ POLNÍ MIKROBIOLOGICKÁ LABORATOŘ 12

13 MINISTERSTVO OBRANY ČR MOBILNÍ POLNÍ MIKROBIOLOGICKÁ LABORATOŘ 13

14 MINISTERSTVO OBRANY ČR MOBILNÍ HOSPITALIZAČNÍ JEDNOTKA izolace a léčba osob nemocných vysoce nakažlivou nemocí (VNN) nebo z takové nákazy podezřelých v polních podmínkách celková kapacita 26 osob – „BSL 3 like“ (2x JIP lůžko) modulární systém umožňující rozvinutí ve stanech či budovách vlastní zdroj el. energie a tlakového vzduchu, vodní a odpadové hospodářství 14

15 MINISTERSTVO OBRANY ČR MOBILNÍ HOSPITALIZAČNÍ JEDNOTKA 15

16 MINISTERSTVO OBRANY ČR NASAZENÍ JEDNOTEK BIOLOGICKÉ OCHRANY NRF a NATO mise:  Enduring Freedom (Kuvajt, Irák) - 2002-2003  Mnohonárodní prapory CBRN ochrany NRF 3, 8, 12 a 17/18 (2004, 2007, 2009, 2011-2012)  ISAF (Afghánistán) – od 2009 CBRN ochrana sumitů:  Summit NATO v ČR – 2002  Summit států Latinské Ameriky, Karibských států a EU – Peru, 2008  Summit Ministrů zahraničních věcí států NATO – Estonia, 2010 16

17 MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY 17 Vznik CBO – reakce na 11. září 2001  úkolovým listem MO č. 642/2001-8764 bylo ustanoveno vybudovat „Systém biologické ochrany AČR“ −jeho realizací jsou plněny i mezinárodní závazky přijaté na Summitu NATO v roce 2002 a EG 4422 : „Pražská iniciativa“ - CZ-DGP 03 Výcvikové a vzdělávací středisko pro ochranu proti zbraním hromadného ničení„Pražská iniciativa“ - CZ-DGP 03 Výcvikové a vzdělávací středisko pro ochranu proti zbraním hromadného ničení PCC - CZ-BR 02 Specializovaná infekční nemocnicePCC - CZ-BR 02 Specializovaná infekční nemocnice  Vláda České republiky, svým usnesením č.724/2003, vzala na vědomí rozhodnutí resortu obrany k vybudování pracoviště CBO a prohlásila projekt za strategicky důležitý

18 MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY 18 Hlavní části CBO Hlavní části CBO  Specializovaná infekční nemocnice  Výzkumné a klinické laboratoře  Izolačně - karanténní kapacity  Výukové, výcvikové a školící středisko  Logistické zabezpečení  Skladovací a garážovací kapacity  Ubytovací a sportovně–rehabilitační zázemí

19 MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY 19 Hlavní oblasti činnosti CBO  Centralizace sil a prostředků systému  Centralizace sil a prostředků systému biologické ochrany AČR  Izolace a léčení osob  Izolace a léčení osob se zvláště nebezpečnými a exotickými infekcemi  Izolačně - karanténní vyšetření jednotek  Izolačně - karanténní vyšetření jednotek po návratu z epidemiologicky rizikových oblastí  Provádění obranného výzkumu  Provádění obranného výzkumu v oblasti biologické ochrany a infekčních chorob  Vzdělávání a výcvik  Vzdělávání a výcvik specializovaného personálu  Zapojení do systému biologické ochrany NATO, EDA a IZS ČR  Zapojení do systému biologické ochrany v rámci NATO, EDA a IZS ČR

20 MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY 20 Centralizace sil a prostředků Systému Centralizace sil a prostředků Systému biologické ochrany AČR Prostředky k přímému využití v rámci Systému biologické ochrany Zálohy pro vyčleňované/nasazené prvky Prostředky pro školení a výcvik specialistů

21 MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY 21 Izolace a léčení osob Izolace a léčení osob se zvláště nebezpečnými a exotickými infekcemi Specializovaná infekční nemocnice  Specializovaná infekční nemocnice 8 + 20 (13 + 30) lůžek, ÚTZ 4 8 + 20 (13 + 30) lůžek, ÚTZ 4  Mobilní hospitalizační jednotka 2 + 24 lůžek, ÚTZ 3 + 2 + 24 lůžek, ÚTZ 3 +

22 MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY 22 Izolačně - karanténní vyšetření jednotek po návratu z epidemiologicky rizikových oblastí Na základě nařízení hlavního hygienika Preventivně-karanténní vyšetření a odběry biologického materiálu Dle potřeby možnost následné izolace Jednorázová kapacita do 100 osob Realizována ve spolupráci VZÚ, ÚVN-FN a AVZdr HK Ročně cca 30 rotací, 1000 - 1500 příslušníků AČR

23 MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY 23 Provádění obranného výzkumu Provádění obranného výzkumu v oblasti biologické ochrany a infekčních chorob Současné aktivity v oblasti VaV  3x projekty obranného výzkumu Horečka, Gastro, Leptospira  Mezinárodní spolupráce BIODATABASE (7. FP EU), BIO- EDEP (EDA)  Projekt bezpečnostního výzkumu MV Spolupráce s ÚOCHB (prof. Holý)  Vývoj nových léčiv Spolupráce s FaF UK Hradec Králové  Ročně odpracováno přes 11 000 h, přiděleno cca 3,0 mil Kč

24 MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY 24 Vzdělávání a výcvik Vzdělávání a výcvik specializovaného personálu Zaměřeno na pracovníky prvního kontaktu (mobilní týmy AČR, příslušníci cizích armád, PoČR, HZS, ZZS) zdravotnický personál infekčních oddělení laboratorní a pomocný personál Ročně: cca 15-20 organizovaných výcvikových akcí výcvikem prochází přes 250 příslušníků AČR a 50-100 osob z civilního sektoru

25 MINISTERSTVO OBRANY ČR 1.9.2014 Intensive Care Unit

26 MINISTERSTVO OBRANY ČR

27 1.9.2014 Microbiological, Biochemical and HematologicalLaboratory BSL 4 Microbiological, Biochemical and Hematological Laboratory BSL 4

28 MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY 28 Zapojení do systémů biologické ochrany  v rámci NATO a EDA - NRF, ISAF, BG-EU (MPMT, PHEL, MPML, MHJ, …)  v rámci ČR – IZS - lůžková kapacita JIP specializované hosp. jednotky - přepravní kapacita pro pacienty s VNN - laboratorní vyšetřování klinických vzorků - dekontaminace použitých materiálů a OOP  expertní a poradenská činnost - CoE Vyškov, SÚJB, MZdr, HZS, NATO (normativy), EDA (BIO-EDEP)  školení a výcvik expertů a specialistů - Bio-týmy NATO, třetí země, inspektoři BTWC, …

29 MINISTERSTVO OBRANY ČR

30 MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY 30 Možnosti úspor, snížení nákladovosti V současné době již prakticky vyčerpány, náklady sníženy od r. 2009 o 1/3, počet personálu z 65 na 31 osob Možnosti převzetí civilním sektorem – nejsou, vzhledem k potřebnosti CBO pro fungování ostatních součástí Systému biologické ochrany AČR Dokončena registrace pro standardní lůžkovou péči, pokračuje proces registrace pro intenzivní lůžkovou péči, uzavření smluv se zdravotními pojišťovnami Snaha o intenzivnější využití - nabídnout další činnosti a schopnosti ve prospěch ČR a dalších zemí, zapojit civilní specialisty do činností CBO při aktivaci

31 MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY 31  NGŠ – financování bude zabezpečeno z armádního rozpočtu, zůstává status rozpočtové organizace  Určeno pro ochranu obyvatelstva – ne pouze AČR  Hejtman Pard. kraje zdůraznil význam zařízení a akcentoval spolupráce s civilními organizacemi a zařízeními  Zástupci Akademie věd a univerzit vyjádřili zájem o spolupráci pro výzkum a vývoj, testování, vzdělávání a výcvik specialistů  Velký zájem Akademie Bundeswehru o spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje (Framework Nation Concept, Smart defence) Závěry z jednání 22. 9. 2014

32 MINISTERSTVO OBRANY ČR DĚKUJI ZA POZORNOST plk. gšt. MUDr. Zoltán Bubeník zástupce ředitele Agentury vojenského zdravotnictví tel: 973 255 002, mobil: 724 071 088 www.army.cz www.army.cz


Stáhnout ppt "MINISTERSTVO OBRANY ČR. Systém biologické ochrany Armády České republiky plk. gšt. MUDr. Zoltán Bubeník Agentura vojenského zdravotnictví."

Podobné prezentace


Reklamy Google