Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

0 Školení pilotů 5.3.2016 Jaroslav Vašík ŘLP Brno.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "0 Školení pilotů 5.3.2016 Jaroslav Vašík ŘLP Brno."— Transkript prezentace:

1 0 Školení pilotů 5.3.2016 Jaroslav Vašík ŘLP Brno

2 1 FIR PRAHA Třídy vzdušného prostoru

3 2 FL 95 Třída C LKPR Třída D ostatní TMA/MTMA Třída D Třída C Třída E Třída G CTR FIR Praha Vis5km nebo 1.5km*, vně oblaků, FPL ne, ŘLP ne SSR ne,IFR ne 1.5km 300m Od oblačnosti 300m VFR/IFR Vis 5 km ŘLP ne/IFR ano FPL ne/IFR ano SSR nad FL60 ano IFR -SSR vždy VFR/IFR Vis 5 km/ nad FL100 8km ŘLP Ano VFR/IFR FPL ne/IFR ano SSR nad FL60 ano IFR -SSR vždy ZVFR VFR/IFR Vis 5 km/ nad FL100 8km ŘLP Ano VFR/IFR FPL Ano VFR/IFR SSR ano VFR/IFR Vzdálenost od oblačnosti stejná jako v E,C 1,5km 300m Od oblačnosti VFR nesmí letět v žádné z těchto tříd nad oblačností pokud je více jak 4/8 pokrytí Rozdělení tříd vzdušných prostorů v ČR 1000 ft AGL

4 3 VMC minima pro lety VFR –G = letová dohlednost 5 km, vně oblaků, za dohlednosti země, nebo 1500 m s podmínkou - let je prováděn při rychlosti 140 kt IAS nebo nižší, která poskytne přiměřenou možnost spatřit jiný provoz nebo překážky v čase, který dovolí vyhnout se srážce … –E, D a C = letová dohlednost 5 km, v a nad FL 100 8 km, 1500m horizontálně/1000ft vertikálně od oblaků –VMC minimum pro let v CTR = přízemní dohlednost 5 km, základna oblačnosti 1500ft Minimální výšky: 1000ft nad zástavbou, shromážděním lidí atd.(v okruhu 600m od letadla) / 500ft nad otevřenou krajinou Pravidla VFR

5 4 Pouze v CTR, nežádat ZVFR ve třídě G!!! Vis 5km 150m AGL 300m od mraků Mezi ZVFR lety a ZVFR a IFR lety se zajišťují rozstupy stejné jako u IFR!! To znamená že počet letů ZVFR v CTR bude omezený a může nastat situace kdy z důvodu zajištění rozstupů nebudou lety ZVFR v CTR povoleny, např. při nahromadění IFR provozu CTR třída D VMC minima viz obrázek Vis 5km Oblačnost 450m= 1500ft BKN ale ne níže než 600ft Pokud je oblačnost níže nebo dohlednost pod 5km nutno žádat ZVFR!! Zvláštní lety VFR

6 5 ZVFR postupy – dle AIP Od 4.2.2016 změna v AIP podmínek pro provádění VFR (ZVFR) letů S výjimkou případů, kdy je získáno povolení od stanoviště řízení letového provozu pro zvláštní let VFR, lety VFR nesmí vzlétat nebo přistávat na letišti v řízeném okrsku nebo vstupovat do provozního okruhu nebo okrsku letiště, jestliže oznámené meteorologické podmínky na tomto letišti jsou horší než následující minima: a)výška základny nejnižší význačné oblačné vrstvy je nižší než 450 m (1500 ft) nebo b) přízemní dohlednost je nižší než 5 km.

7 6 Musí být splněny následující další podmínky: 1)ze strany pilota: a) let je prováděn mimo oblačnost a za dohlednosti země; b) letová dohlednost není menší než 1500 m nebo u vrtulníků 800 m; c) let je prováděn při rychlosti 140 kt IAS nebo nižší, která poskytne přiměřenou možnost spatřit jiný provoz nebo překážky v čase, který dovolí vyhnout se srážce,a 2) ze strany ATC: a) let je prováděn pouze ve dne, pokud není příslušným úřadem povoleno jinak; b) přízemní dohlednost není nižší než 1500 m nebo u vrtulníků 800 m; c) výška základny nejnižší význačné oblačné vrstvy není nižší než 180 m (600 ft). ZVFR postupy – dle AIP

8 7 Poznámka 1: Požadavky pro zvláštní lety VFR na denní dobu a minimální přízemní dohlednosti uvedené výše se neuplatňují pro vrtulníkovou leteckou záchrannou službu (HEMS) a lety vrtulníků Policie ČR. Za dodržení provozních požadavků a minim pro tyto lety odpovídá výhradně pilot. Poznámka 2: Zvláštní lety VFR musí splňovat podmínku oboustranného spojení s příslušným stanovištěm řízení letového provozu. ZVFR postupy - dle AIP od 4.2.2016 Poznámka 3: Přízemní dohlednost je dohlednost měřená autorizovaným pozorovatelem na zemi a předávána letadlu na provozním kmitočtu nebo ve vysílání ATIS. Přízemní dohlednost může být nižší než letová dohlednost pozorovaná pilotem a je vždy určující pro vydání letového povolení

9 8 AFIS/RADIO – poskytuje služby v ATZ FIC Praha – poskytuje služby v sektoru ČECHY TWR (MTWR) – poskytuje služby v CTR (MCTR) APP (MAPP) – poskytuje služby v TMA (MTMA) – APP Brno – poskytuje služby FIS v sektoru Morava South a ATS pro IFR v CTA Brno – APP Ostrava – poskytuje služby FIS v sektoru Morava North a ATS pro IFR v CTA Ostrava – APP Vary – poskytuje služby FIS pod TMA LKKV a ATS pro IFR v CTA Karlovy Vary ACC – poskytuje služby v CTA Praha Stanoviště ATS

10 9 ZMĚNY STRUKTURY VZUŠNÉHO PROSTORU od 15. 10. 2015 ZMĚNA HRANIC CTA

11 10 STRUKTURA VZUŠNÉHO PROSTORU od 15. 10. 2015 POSKYTOVÁNÍ FIS

12 11 LK TSA20 1000ftAGL 300ft AGL LK D3 1000ft GND Kyjov 130,6 LK P9 5000AMSL GND LK TRA55 FL240 5000AMS L P – zakázané prostory – tam se nesmí letět a vždy se mu vyhneme!! R / TRA- omezené/ dočasně omezené prostory- můžeme letět jen pokud obdržíme a dodržíme povolení stanoviště,který za tento prostor odpovídá jinak ne!! TSA – dočasně vymezený prostor- nelze do něj vstoupit, výjimku má policie a záchranka, slouží pro nízké lety vojenských letadel D – nebezpečné prostory- v době publikace je nutno se jim vyhnout nebo nadletět, např.kontrolní stanice plynu/ropovodu atd. ATZ- provozní zóna letiště- kolem aeroklubových letišť, má poloměr 3NM a sahá do 4000AMSL nebo po hranici řízeného prostoru, poskytuje se zde AFIS nebo RADIO,nejedná se o řízené letiště ale je nutno zde být na jejich frekvenci a dávat informace o své poloze, výšce, záměrech Prostory P, R, D, TRA, TSA a ATZ

13 12 ZMĚNY PROSTORŮ LKD od 15. 10. 2015

14 13 ZMĚNY PROSTORŮ LKP od 15. 10. 2015

15 14 ZMĚNY PROSTORŮ LKP od 15. 10. 2015

16 15 ZMĚNY PROSTORŮ LKP od 15. 10. 2015

17 16 ZMĚNY PROSTORŮ LKP od 15. 10. 2015

18 17 ZMĚNY PROSTORŮ TSA/TRA od 15. 10. 2015

19 18 ZMĚNY PROSTORŮ TSA/TRA od 15. 10. 2015

20 19 Změna rozdělení CTA ve FIR Praha – horizontální a vertikální - CTA Brno, K.Vary, Ostrava a CTA 1 Praha do FL 125 Změna hranic TMA a MTMA – TMA Praha (tř.C) – současná TMA do FL 95, nové TMA IX od FL 95 do FL 165 – Ostatní TMA a MTMA (tř.D) – vertikálně jen do FL 95, nad FL 95 do FL 125 „přikryto“ SNS sektory – TMA LKNA – horizontální změna na západní straně Změny prostorů LK D, LK P, LK R, LK TSA, LK TRA Slučování sektorů SNS – Noční slučování sektoru LKKV se sektory LKTB nebo LKMT – týká se IFR letů Shrnutí změn k 15.10.2015

21 20 Velitelé letadel, kteří v souladu s ENR 1.10.1.1 nepředložili FPL, žádají letové povolení na základě údajů o letu (ENR 1.2.1.9.2) předaných příslušnému stanovišti ATS. Údaje o letu VFR se předávají příslušnému stanovišti ATS na kmitočtu nebo telefonem, při žádosti o letové povolení, při příletu a průletu, nejméně 3 minuty před vstupem do CTR nebo TMA třídy D a při odletu z řízeného letiště nebo místa v CTR, nejméně 3 minuty (u letů VFR bez FPL z LKPR 10 minut) před zahájením pojíždění nebo vzletem z heliportu, není−li dohodou stanoveno jinak (ENR 1.2.1.9.1). Letiště Armády České republiky mohou být využívána pro letecký provoz civilních letadel pouze jestliže pro dané letiště byl ustanoven civilní provozovatel. Tato letiště jsou v přehledu letišť' (AD 1.3) vyznačena znakem “M” (AD 1.1.3.1). Doplňující postupy pro letiště Praha-Ruzyně (AD 2.22.5.1.1) - Velitelé letadel VFR letících v hladinách vyšších než 1000 ft AGL a zamýšlející vstoupit do CTR Ruzyně jsou žádáni, aby do CTR vstupovali v horizontálním letu v hladině 1000 ft AGL nebo nižší a navázali spojení na kmitočtu Ruzyně Radar 118,3MHz nejméně 3min.před vstupem do CTR. Vstup do CTR/TMA bez FPL

22 21 Rozdělení letů v noci podle vzdušného prostoru ve kterém jsou prováděny: –lety VFR v noci v CTR a TMA (MCTR a MTMA) jako lety řízené, –lety VFR v noci v prostoru třídy G a E jako lety neřízené. Podle druhu činnosti se lety v noci rozdělují na: –letištní lety VFR Poznámka: Letištním letem se rozumí let v CTR (MCTR) nebo, kde CTR není zřízeno, let v blízkosti letiště tzn.: na provozním okruhu, nebo let do okruhu vstupující nebo vystupující. –traťové lety VFR Poznámka: Traťové lety jsou všechny lety mimo CTR nebo lety v blízkosti AD Na letištní lety VFR v noci prováděné z řízeného letiště musí provozovatel letadla nebo pilot předat údaje o letu a tato činnost musí být předem dohodnuta s příslušným stanovištěm ATS. Na letištní lety VFR v noci prováděné z neřízeného letiště a mimo řízené vzdušné prostory předkládá provozovatel nebo pilot plán činnosti stanovišti AFIS. V plánu činnosti se uvádí počet a typ letadel, druh činnosti, upřesnění prostoru činnosti, max. hladina letu, čas zahájení a ukončení činnosti. Noční lety VFR

23 22 Traťové lety musí být plánovány a prováděny tak, aby letadlo letělo, kromě vzletu, přistání a nezbytného stoupání a klesání, vždy ve výšce 2000 ft AGL nebo výše. Pro vzlet a přistání při traťových letech mohou být využívána pouze letiště schválená pro noční provoz. Při traťových letech VFR v noci musí být stanoveno náhradní letiště. Při traťových letech musí mít letadlo navigační zásobu pohonných hmot a oleje jako při letu IFR. Při všech traťových letech VFR v noci musí mít letadlo v činnosti odpovídač sekundárního radaru pracující v módu A a C nebo S. Dále musí mít letadlo nejméně jedno radionavigační zařízení, které je v letadle pevně zastavěno, schváleno a které je v činnosti (ADF, VOR, GPS). Při traťových letech v prostorech třídy D a C musí být letadlo na spojení s příslušným stanovištěm ATC. Na letištích vzletu, přistání a na náhradním letišti musí být v době odletu nebo příletu letadla poskytována služba ATC nebo AFIS. Tyto služby na takovýchto letištích mohou být ukončeny až po ukončení všech traťových letů. Dle předpisu L2 od 4.12.2014 je nutné na NVFR podat FPL!! Noční lety VFR

24 23 V případě radarového vektorování letu VFR a zvláštního letu VFR má velitel letadla odpovědnost za zabránění srážky s terénem a překážkami a je povinen: a)dodržovat meteorologické podmínky, které nebudou horší než podmínky stanovené v ENR 1.2.1.1; b) neprodleně ohlásit příslušnému stanovišti letových provozních služeb, pokud přidělený kurz vede letadlo do prostoru, ve kterém nebude možno dodržet předepsaná minima dohlednosti a vzdálenosti od oblačnosti nebo stanovenou výšku nad terénem Vektorování VFR a ZVFR

25 24 –Letový plán pro let VFR musí být předložen výhradně prostřednictvím ARO (ENR 1.10.1) –Letu, na který byl předložen letový plán, se poskytuje pohotovostní služba (u letů z/na letiště, kde není poskytovaná služba řízení letového provozu, podmíněno předáním zprávy o vzletu a přistání) –Letový plán musí být předložen na každý let VFR civilního provozovatele z/na vojenské letiště (LKCV/KB/NA/PD/PO) - kromě letů SAR, letecké záchranné služby a vnitrostátních letů Policie ČR –Letový plán musí být předložen na let VFR do/ze zahraničí, pokud je tak požadováno AIPem příslušného státu ( např. Rakousko vyžaduje FPL naopak Polsko, Německo a Slovensko je možné bez FPL) –Letový plán musí být předložen na každý let VFR do prostoru třídy C (vyjma výsadků) Plánování letů

26 25 Pohotovostní služba VFR letům Pohotovostní služba se musí poskytovat: a) všem letadlům, kterým se poskytuje služba ATC; b) pokud je to proveditelné, všem ostatním letadlům, která mají podaný letový plán nebo letadlům, jinak známým letovým provozním službám; a c) kterémukoliv letadlu, o kterém je známo nebo se předpokládá, že je předmětem protiprávního činu.

27 26 Poskytování pohotovostní služby letům VFR bez FPL Letům VFR bez FPL v prostoru třídy G nebo E se pohotovostní služba poskytuje pouze tehdy, nacházejí-li se ve stavu nouze* nebo je o nich známo, že poskytnutí takovéto služby vyžadují nebo potřebují. Za letadlo, které poskytnutí pohotovostní služby potřebuje, musí být považováno každé letadlo, jehož pilot oznámil stanovišti ATS problém, který by mohl ovlivnit bezpečné dokončení letu**. Pilot, který ohlásí nouzi nebo oznámí problém související s bezpečností letu, musí ihned, jakmile to okolnosti dovolí, oznámit stanovišti ATS letiště vzletu, trať letu, letiště přistání, předpokládaný čas příletu, počet osob na palubě a vytrvalost letu. Pokud tak neučiní, musí řídící (s ohledem na okolnosti) tyto údaje vyžádat. Stanoviště ATS podle situace uvědomuje RCC o údobí nejistoty, pohotovosti nebo tísně. Pohotovostní služba VFR letům

28 27 Pohotovostní služba VFR letům Poskytování pohotovostní služby letům VFR bez FPL Poznámka 1: - *za letadlo ve stavu nouze musí být považováno i letadlo, jehož pilot nedeklaroval stav nouze, ale problémy jsou takového charakteru, že lze předpokládat nouzovou situaci. Poznámka 2: - **problémy, které by mohly ovlivnit bezpečné dokončení letu nelze přesně specifikovat, pohotovostní služba však musí být poskytnuta letadlům, jejichž pilot ohlásil poruchu na letadle. Dalším problémem ovlivňujícím bezpečné dokončení letu jsou nedostatek paliva a jeho zamrzání, problémy s orientací (bloudění), vstup nebo nebezpečí vstupu do podmínek IMC, zdravotní problémy pilota atd atd.

29 28 Zpráva o vzletu/přistání se předává v ČR na: FIC Praha, nebo APP Brno (uvnitř Morava South), nebo APP Ostrava (uvnitř Morava North ),nebo APP Karlovy Vary (pod TMA LKKV) Nejbližšímu stanovišti ATC s žádostí o předání Plánování letů – VFR lety s FPL Pro aktivaci / ukončení letového plánu musí být předána zpráva o vzletu/přistání.

30 29 AIP ČR změna postupů pro VFR lety (ZVFR) od 4.2.2016 Postupy pro ukončení letového plánu za letu Hlášení o přistání musí obsahovat: a) identifikaci letadla b) letiště nebo provozní místo odletu c) letiště nebo provozní místo určení (pouze v případě přistání na náhradním letišti) d) letiště nebo provozní místo příletu e) čas přistání Pro hlášení přistání za letu (viz. ustanovení AIP 1.2.2.1.1) se použije fráze: “... (volací znak) z... (letiště nebo provozní místo odletu) [do... (letiště nebo provozní místo určení v případě přistání na náhradním letišti)] přistání v... (letiště nebo provozní místo příletu) bude v... (čas)”.

31 30 1.2.2.1.3 Hlášení o přistání se nepožaduje, jestliže pilot: – neřízeného letu VFR nebo – řízeného letu VFR v CTR/TMA oznámí za letu FIC nebo příslušnému stanovišti ATC, že ukončuje letový plán. Ve vzdušném prostoru třídy G a E se takovému letu neposkytuje pohotovostní služba, která by se vztahovala k letovému plánu. V CTR/TMA se tomuto letu poskytují ATS v souladu s třídou vzdušného prostoru, dokud pilot neoznámí opuštění tohoto prostoru. Použitá frazeologie: “... (volací znak)... ukončuji letový plán”( nahrazuje frázi „let.plán zrušen v čase...“) 1.2.2.1.4 Ukončení letového plánu VFR za letu není povoleno, jestliže let odlétá přes státní hranici z FIR Praha. AIP ČR změna postupů pro VFR lety (ZVFR) od 4.2.2016

32 31 Hlášení o přistání kluzáku mimo letiště musí být předáno v případě, že byl na jeho let podán letový plán, nebo v případě, že pilot kluzáku oznámil na kmitočtu ATS své rozhodnutí přistát mimo letiště. V případě, že pilot oznámil rozhodnutí přistát mimo letiště na kmitočtu stanoviště TWR/APP, AFIS nebo FIC Praha, musí stejnému stanovišti předat hlášení o přistání. V případě, že pilot kluzáku hodlá přistát mimo letiště a místo přistání se nachází v CTR, musí toto rozhodnutí předat na kmitočtu příslušného TWR nebo APP. Oznámení o rozhodnutí pilota kluzáku přistát mimo letiště musí obsahovat identifikaci kluzáku a místo zamýšleného přistání určené polohou, odhadnutou vzdáleností a zaměřením ke známému místu nebo zeměpisnými souřadnicemi. Pilot může určit dobu, do které předá hlášení o přistání. Pokud není tato doba určena, stanoviště ATS postupují v souladu s Hlavou 5 předpisu L11. Hlášení o přistání kluzáku mimo letiště

33 32 Vyjadřování vertikální polohy letadla: –letovými hladinami u letu v nebo nad převodní hladinou; –nadmořskými výškami při letu v nebo pod převodní nadmořskou výškou; –výškami nad zemí při traťovém letu do 1000 ft (300 m) nad zemí; Převodní nadmořská výška (ENR 1.7.2.2) –Převodní nadmořská výška v celém FIR je 5000 ft (1500 m) AMSL. Převodní hladina (ENR 1.7.2.3) –Převodní hladina je nejnižší použitelná letová hladina nad převodní nadmořskou výškou 5000 ft AMSL. Převodní vrstva (ENR 1.7.2.4) –Vzdušný prostor mezi převodní nadmořskou výškou a převodní hladinou se nazývá převodní vrstva. Horizontální let v převodní vrstvě není povolen vyjma zvláštně povolených činností. Změna z nadmořské výšky na letovou hladinu a naopak se provádí: –v převodní nadmořské výšce při stoupání; a –v převodní hladině při klesání. Postupy pro nastavení výškoměru

34 33 1013 hPa 1012 hPa 1014 hPa 1019 hPa 1005 hPa Pamatujte si: 1hPa = 30 ft = 10 m To znamená, že tlak s výškou klesá a pro zajištění vertikálních rozstupů je nutné použít stejnou hodnotu tlaku Postupy pro nastavení výškoměru

35 34 V ČR od 5.3.2015 je:  zachována převodní výšky (TA) 5000ft (příp. výše dle terénu),  zvýšena minimální tloušťka převodní vrstvy na 1000ft (tj. na 1000 ‑ 2000ft v závislosti na QNH),  převodní hladina (TRL) definována jako nejnižší použitelná letová hladina nacházející se nad převodní výškou (TA) zvýšenou o 1000 ft. QNH v/in hPaPřevodní hladina / Transitionlevel >= 105150 1014−105060 978−101370 <= 97780 Pozor nové převodní hladiny dle QNH Převodní vrstva / Převodní hladina

36 35 QNH 1013 a méně QNH 1014 a více TA 5000FT Převodní hladina 70 Převodní hladina 60 ALT 6500 ALT 6000 ALT 5500 Horizontální let v převodní vrstvě není povolen vyjma zvláštně povolených činností. Výjimky mohou být stanoveny příslušným stanovištěm ATS. Převodní vrstva / Převodní hladina

37 36 Informace o letištním QNH – v ATIS nebo ze stanoviště ATS Regionální QNH – v meteorologických vysíláních nebo na žádost ze stanoviště ATS Hodnoty QNH jsou uváděny v hektopascalech (Na vyžádání v milimetrech Hg) Lety VFR do nadmořské výšky 5000 ft (1500 ft) AMSL nebo do výšky 1000 ft (300 m) nad zemí (AGL), v případě, že je tato hladina výše než 5000 ft (1500 m) AMSL, musí být na výškoměru nastaven QNH Popis oblasti pro nastavení výškoměru –QNH řízeného letiště − v CTR, TMA a v ATZ, jejíž horní hranici nebo její část tvoří spodní hranice TMA, –pod TMA, při všech letech prováděných mezi spodní hranicí TMA definovanou nadmořskou výškou (AMSL) a hladinou 1000 ft (300 m) pod touto hranicí –regionální QNH nebo QNH nejbližšího neřízeného letiště − v ostatních případech. Uplatňování cestovních hladin Postupy pro nastavení výškoměru

38 37 Vybavení a provozování odpovídačů v Módu S na úrovni 2 s funkčností “Elementary Surveillance” (ELS) jako minimum je povinné pro lety letadel letících podle pravidel IFR a VFR jako “General Air Traffic” (GAT) v tomto stanoveném vzdušném prostoru: - IFR lety ve FIR Praha: a)vrtulníky bez ohledu na MTOW; b)letouny s maximální schválenou vzletovou hmotností 5700 kg a méně nebo s maximální cestovní pravou vzdušnou rychlostí 250 kt (463 km/hod) a méně, –VFR lety ve FIR Praha nad FL 95, –VFR lety v TMA Praha a CTR Ruzyně. Postupy pro používání odpovídače SSR

39 38 Vybavení odpovídačem SSR schopným odpovídat na dotazy v módu A ve 4096 kódech s hlášením tlakové nadmořské výšky v módu C je povinné ve FIR Praha do FL 95 (s výjimkou TMA Praha/CTR Ruzyně), pro následující druhy letadel: –všechny motorové letouny, vrtulníky a balóny provádějící lety VFR v a nad FL60 nebo v a nad nadmořskou výškou 5000 ft (1500 m) AMSL, pokud je převodní hladina FL 70, –všechna letadla provádějící traťový let VFR v noci Postupy pro používání odpovídače SSR Výjimky může povolit příslušné stanoviště ATC na žádost předem.

40 39 Zásady používání –Při všech traťových letech VFR v noci musí mít letadlo v činnosti odpovídač SSR pracující v modu A a C nebo S –U skupinových letů musí být přidělený kód zapnutý jen na letadle vedoucího skupiny –Letadlo vybavené odpovídačem SSR musí mít za letu odpovídač v činnosti a musí odpovídat na dotazy v módu A a C, tj. vysílat výšku –Velitel letadla nastavuje kód letu podle pokynů ATS a zásad stanovených v AIP ČR Kódy –kód 2000 – nastavuje velitel letadla řízeného letu vždy, pokud nebylo stanovištěm ATS určeno jinak –kód 7000 – nastavuje velitel letadla neřízeného letu VFR vždy, pokud nebylo stanovištěm ATS určeno jinak –kód 7500 – nastavuje velitel letadla v případě protiprávního činu –kód 7600 – nastavuje velitel letadla v případě ztráty radiového spojení –kód 7700 – nastavuje velitel letadla v případě nouze Postupy pro používání odpovídače SSR

41 40 AFIS- letištní letová informační služba- poskytuje se v ATZ neboli letištní provozní zóně, letiště AFIS jsou neřízená letiště ale poskytují informační službu a pohotovostní službu v rámci letiště a prostoru ATZ AFIS na letišti se musí poskytovat v publikované provozní době a mimo tuto dobu za následujících okolností: 1, v noci, je li na letišti provoz nebo je li očekáván 2,probíhá.li na letišti výcvik pro získání průkazu pilota letounu nebo vrtulníku 3,probíhá-li na letišti současně místní činnost dvou nebo více letadel 4,jsou-li prováděny výsadky 5,při navijákovém provozu 6, při leteckém veřejném vystoupení nebo soutěži Dispečer AFIS není oprávněn vydávat letová povolení, ale v případě kdy je to nutné v zájmu bezpečnosti může vydávat letadlům zákazy a příkazy !!!Navázání spojení se stanovištěm AFIS je povinné pro letadla vybavená radiostanicí, pohybující se na neřízeném letišti a nebo v ATZ. Piloti musí vysílat hlášení bez ohledu na to zda je Letištní letová informační služba (AFIS) poskytována!!!! AFIS

42 41 RADIO – poskytuje informace všem známým letadlům, které tvoří provoz na letišti a v ATZ RADIO na letišti se musí poskytovat v publikované provozní době a mimo tuto dobu za následujících okolností: 1, v noci, je li na letišti provoz nebo je li očekáván 2,probíhá.li na letišti výcvik pro získání průkazu pilota letounu nebo vrtulníku 3,probíhá-li na letišti současně místní činnost dvou nebo více letadel 4,jsou-li prováděny výsadky 5,při navijákovém provozu 6, při leteckém veřejném vystoupení nebo soutěži Při leteckém výcviku a provádění činností v noci, musí být zajištěna pohotovostní služba! Osoba poskytující RADIO není oprávněn vydávat letová povolení, ale v případě kdy je to nutné v zájmu bezpečnosti může vydávat letadlům zákazy a příkazy !!!Navázání spojení se stanovištěm RADIO je povinné pro letadla vybavená radiostanicí, pohybující se na neřízeném letišti a nebo v ATZ. Piloti musí vysílat hlášení bez ohledu na to zda je RADIO poskytováno!!!! RADIO

43 42 - AUP – vydává se každý den v roce ve 14:00 UTC a platí od 06:00 UTC následujícího dne až do 06:00 dalšího dne - UUP – může se vydat od 09:00 UTC Souhrnná informace je dostupná na - http://aup.rlp.cz Aktivace prostorů uvedeného v AUP je ohlašována 15 min předem, prostor,který není uveden v AUP, nemůže být aktivován - NOTAM – prostřednictvím NOTAM se publikují omezení ve vzdušném prostoru mimo prostory uvedené v AIP Informace o stavu letišť a ploch SLZ - AIP část AD, Databáze letišť ( vydává LAA), NOTAM, u provozovatelů na konkrétním AD Vše pod „jednou střechou“ najdete na : http://lis.rlp.cz/ AUP, NOTAM, Informace o prostorech

44 43 Změny v roce 2016 - Rakousko - v průběhu března 2016 zavedení převodní nadmořské výšky 10 000ft - Slovensko - v průběhu dubna 2016 zavedení převodní nadmořské výšky 10 000ft - V půlce roku 2016 zavedení LARS (Local Activity Reservation System) na reg. letištích

45 44 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "0 Školení pilotů 5.3.2016 Jaroslav Vašík ŘLP Brno."

Podobné prezentace


Reklamy Google