Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Změny v AIP ČR k Jeneč Tomáš Navrátil

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Změny v AIP ČR k Jeneč Tomáš Navrátil"— Transkript prezentace:

1 Změny v AIP ČR k 31.5.2012 Jeneč 11.2.2012 Tomáš Navrátil
Vedoucí oddělení postupů LNS

2 AIP ČR, ENR, nová ustanovení
Změny v AIP ČR k Provádění letů AIP ČR, ENR, nová ustanovení Při vydávání traťového povolení nebude uváděna trať letu, pokud je shodná s tratí uvedenou v podaném letovém plánu. Poznámka: Pokud povolená trať letu bude jiná, než je uvedena v letovém plánu, bude v letovém povolení uvedena. Velitel letadla, který před přistáním neobdrží od letištní řídící věže instrukce pro pojíždění, musí po výběhu co nejrychleji uvolnit dráhu na nejbližší vhodnou TWY, není-li místními postupy publikovanými v AIP AD uvedeno jinak. Po uvolnění dráhy nesmí velitel letadla pokračovat v dalším pojíždění, dokud neobdrží povolení k pojíždění. Při uvolňování dráhy nesmí velitel letadla pojíždět zpět po dráze nebo použít k pojíždění jinou dráhu bez předchozího povolení od letištní řídící věže. (přesunuto a upraveno z ENR , které bylo zrušeno) 2

3 AIP ČR, ENR, nová ustanovení
Změny v AIP ČR k Pohotovostní služba AIP ČR, ENR, nová ustanovení Letům VFR bez FPL v prostoru třídy E a G musí být ze strany ŘLP ČR, s.p., poskytována pohotovostní služba v případě, že pilot vyhlásí stav nouze nebo oznámí stanovišti ATS problém, který by mohl ovlivnit bezpečné dokončení letu. V případě, že pilot letící bez FPL vyhlásí na kmitočtu ATS nouzi nebo oznámí problém související s bezpečností letu, musí ihned, jakmile to okolnosti dovolí, oznámit stanovišti ATS letiště vzletu, trať letu, letiště přistání, předpokládaný čas příletu, počet osob na palubě a vytrvalost letu. Neohlásí-li pilot ukončení stavu nouze nebo pominutí problému, nebo v případě, kdy je ztraceno spojení, musí bezprostředně po přistání předat stanovišti ATS, se kterým byl naposledy na spojení, hlášení o přistání. Stanoviště ATS podle situace vyhlašuje údobí nejistoty, pohotovosti nebo tísně v souladu s Předpisem L 11. 3

4 AIP ČR, ENR, úprava stávajících ustanovení
Změny v AIP ČR k Zvláštní lety VFR AIP ČR, ENR, úprava stávajících ustanovení Zvláštní lety VFR se smí provádět na základě letového povolení příslušného stanoviště ATC pouze v řízeném okrsku, ve dne, vně oblaků za stálé viditelnosti země při minimální přízemní i letové dohlednosti 1500 m (800 m pro vrtulníky) a základně oblačnosti, která není nižší než 180 m (600 ft). Požadavky na denní dobu, minimální přízemní dohlednost a výšku základny oblačnosti se neuplatňují pro vrtulníkovou leteckou záchrannou službu (HEMS) a lety Policie ČR. Poznámka: Zvláštní lety VFR vrtulníkové letecké záchranné služby musí být prováděny v souladu s provozními požadavky pro HEMS, včetně provozních minim. 4

5 AIP ČR, ENR, úprava stávajících ustanovení
Změny v AIP ČR k Zvláštní lety VFR AIP ČR, ENR, úprava stávajících ustanovení V tabulce 1 v poznámce se vypouští podíl číselné hodnoty: * a) lety při letové dohlednosti nižší než 5 km, ale ne nižší než m mohou být prováděny: při rychlostech, které při převládající dohlednosti poskytnou přiměřenou možnost spatřit jiný provoz nebo překážky v čase, který dovolí vyhnout se srážce s tím, že podíl číselné hodnoty indikované vzdušné rychlosti a letové dohlednosti nesmí být větší než 100, 5

6 AIP ČR, ENR, úprava stávajících ustanovení
Změny v AIP ČR k Postupy pro lety VFR AIP ČR, ENR, úprava stávajících ustanovení V případě radarového vektorování letu VFR a zvláštního letu VFR má velitel letadla odpovědnost za zabránění srážky s terénem a překážkami a je povinen: a) dodržovat meteorologické podmínky, které nebudou horší než podmínky stanovené v ENR ; b) neprodleně ohlásit příslušnému stanovišti letových provozních služeb, pokud přidělený kurz vede letadlo do prostoru, ve kterém nebude možno dodržet předepsaná minima dohlednosti a vzdálenosti od oblačnosti nebo stanovenou výšku nad terénem.   6

7 Na let VFR v noci se nemusí předkládat FPL.
Změny v AIP ČR k Lety VFR v noci AIP ČR, ENR, úprava stávajících ustanovení + nový Doplněk S Předpisu L2 Lety VFR v noci Hlavní body: Bylo zrušeno noční „virtuální“ rozdělení prostoru třídy E z hlediska poskytování služeb ATS. Již tedy nebude platit, že lety VFR v noci nad 5000 ft AMSL jsou lety řízené. Na let VFR v noci se nemusí předkládat FPL. Všechna letadla provádějící traťový let musí být vybavena a mít v provozu odpovídač SSR v módu A a C nebo módu S (bez ohledu na výšku letu). Meteorologické podmínky a minimální výšky letu byly shrnuty do jediné tabulky. 7

8 AIP ČR, ENR, úprava stávajících ustanovení
Změny v AIP ČR k Lety VFR v noci AIP ČR, ENR, úprava stávajících ustanovení Rozdělení letů podle druhu činnosti Lety VFR v noci se rozdělují na letištní lety a traťové lety. Za letištní lety jsou považovány lety v blízkosti letiště. Všechny ostatní lety VFR v noci jsou považovány za traťové lety. Poznámka: Letadlo je v blízkosti letiště, když je na letištním okruhu, vstupuje do něj nebo jej opouští. Pro účely nočních letů VFR se za let v blízkosti letiště považuje let v CTR a ATZ.  8

9 AIP ČR, ENR, úprava stávajících ustanovení
Změny v AIP ČR k Lety VFR v noci AIP ČR, ENR, úprava stávajících ustanovení Noční lety VFR musí být prováděny podle následujících všeobecných podmínek: a) je-li to proveditelné, musí být u letadel, pro něž byl podán FPL, udržováno obousměrné radiové spojení na příslušném kmitočtu ATS; b) všechna letadla provádějící traťový let musí být vybavena a mít v provozu odpovídač SSR v módu A a C nebo módu S; c) musí být dodržena minima uvedená v Tabulce 2.  9

10 AIP ČR, ENR, úprava stávajících ustanovení 1.7.4.7 Plánování
Změny v AIP ČR k Plánování hladin letu AIP ČR, ENR, úprava stávajících ustanovení Plánování Hladiny letu se v letovém plánu vyjadřují: a) letovými hladinami u letu v nebo nad nejnižší použitelnou letovou hladinou nebo nad převodní nadmořskou výškou; nadmořskými výškami při letu v převodní nadmořské výšce nebo pod ní, nebo při letu pod nejnižší použitelnou letovou hladinou; c) zkratkou VFR pro neřízené lety VFR. (zrušeno u letů po trati do 1000 ft / 300 m nad zemí) 10

11 AIP ČR, ENR, úprava stávajících ustanovení
Změny v AIP ČR k Postupy pro nastavení výškoměru AIP ČR, ENR, úprava stávajících ustanovení Tabulka cestovních hladin Pod tabulkou cestovních hladin byla provedena následující úprava textu a tabulky: FL 40 a FL 45 je použitelná při QNH ≥ 1051 hPa (dříve 1044) FL 50 a FL 55 je použitelná při QNH ≥ 1014 hPa FL 60 a FL 65 je použitelná při QNH ≥ hPa (dříve 984) QNH (hPa) Převodní hladina ≥ 1051 40 1014−1050 50 978−1013 60 ≤ 977 70 11

12 Změny v AIP ČR k Postupy pro nastavení výškoměru Při ponechání současných intervalů QNH pro určení TL docházelo při QNH k situaci, kdy se převodní hladina nacházela pod převodní výškou (viz obrázek – červený trojúhelník). Při QNH 1044 je TL cca 200 stop pod převodní výškou! Toto odporovalo předpisu L Převodní hladina musí být nejnižší použitelná letová hladina nad převodní nadmořskou výškou stanovenou pro letiště, kterého (kterých) se to týká. Pro ČR: Nejnižší použitelná letová hladina je nejbližší letová hladina nad nadmořskou výškou 1500m (5000 ft). 12

13 AIP ČR, GEN, úprava stávajících ustanovení na základě AIC A6/09
Změny v AIP ČR k Vybavení odpovídačem SSR AIP ČR, GEN, úprava stávajících ustanovení na základě AIC A6/09 Vybavení odpovídačem SSR v Módu S Vybavení odpovídačem SSR v Módu S s funkčností Enhanced Surveillance Vybavení a provozování odpovídačů v Módu S s funkčností „Enhanced Surveillance“ (EHS) je povinné pro všechny lety IFR ve FIR Praha pro letadla s pevnými křídly s maximální schválenou vzletovou hmotností převyšující 5700 kg nebo s maximální cestovní pravou vzdušnou rychlostí větší než 250 kt (463 km/hod). 13

14 AIP ČR, GEN, úprava stávajících ustanovení
Změny v AIP ČR k Vybavení odpovídačem SSR AIP ČR, GEN, úprava stávajících ustanovení Vybavení odpovídačem SSR v Módu S s funkčností Elementary Surveillance Vybavení a provozování odpovídačů v Módu S na úrovni 2 s funkčností “Elementary Surveillance” (ELS) (včetně SI-kódu) je povinné pro následující druhy letadel letící podle pravidel IFR a VFR v níže stanovených vzdušných prostorech: - IFR lety ve FIR Praha: vrtulníky bez ohledu na MTOW; letouny s maximální schválenou vzletovou hmotností 5700 kg a méně nebo s maximální cestovní pravou vzdušnou rychlostí 250 kt (463 km/hod) a méně, - VFR lety ve FIR Praha nad FL95, - VFR lety v TMA Praha a CTR Ruzyně. 14

15 AIP ČR, GEN, úprava stávajících ustanovení
Změny v AIP ČR k Vybavení odpovídačem SSR AIP ČR, GEN, úprava stávajících ustanovení Vybavení odpovídačem SSR v módu A s hlášením tlakové nadmořské výšky v módu C Vybavení odpovídačem SSR schopným odpovídat na dotazy v módu A ve 4096 kódech s hlášením tlakové nadmořské výšky v módu C je povinné ve FIR Praha do FL 95 (s výjimkou TMA Praha/CTR Ruzyně), pro následující druhy letadel: - všechny motorové letouny, vrtulníky a balóny provádějící lety VFR v a nad FL60 nebo v a nad nadmořskou výškou 5000 ft (1500 m) AMSL, pokud je převodní hladina FL 70, - všechna letadla provádějící traťový let VFR v noci. 15

16 Změny v AIP ČR k Vybavení odpovídačem SSR AIC A 6/09 16

17 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Změny v AIP ČR k Jeneč Tomáš Navrátil"

Podobné prezentace


Reklamy Google