Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SLNS BRNO Školení pilotů 2010 část 2. Jaroslav Vašík.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SLNS BRNO Školení pilotů 2010 část 2. Jaroslav Vašík."— Transkript prezentace:

1 SLNS BRNO Školení pilotů 2010 část 2. Jaroslav Vašík

2 SLNS BRNO CTA Brno včetně ostatních letišť, SLZ ploch a prostorů

3 SLNS BRNO Koordinační dohoda TWR/APP LKTB - LKKY AFIS LKKY je povinen:
- vyžádat letové povolení k provádění letů nad 3500 stop AMSL QNH LKTB v TMA II BRNO ( maximálně do 5000 stop AMSL QNH LKTB ), nejméně 10 min předem a v případě plánovaných traťových letů udávat plánovaný prostor nebo trať, nejvyšší požadované letové hladiny, typy letadel a očekávaný časový interval (doba letu), - v případě přeletu na SZ (pouze na spojnici KYJOV-VYŠKOV) vyžádat povolení na APP Brno, - ohlásit APP Brno zahájení, ukončení nebo přerušení letové činnosti, která byla povolena v TMA Brno, - oznámit ztrátu obousměrného radiového spojení s letadly, kterým byla povolena činnost v TMA Brno a která měl na spojení - na žádost APP Brno neprodleně ohlásit polohy a hladiny letadel, kterým byla povolena činnost v TMA Brno, která má na spojení a čas, kdy všechna letadla opustila tento prostor, - oznámit APP Brno identifikace a polohy letadel, která mu předává na spojení - ověřovat aktuální QNH LKTB APP LKTB předává na AFIS LKKY: a)    - podle provozní situace letová povolení pro jednotlivé lety (přelety) nebo místní letovou činnost prováděnou nad 3500 stop AMSL v TMA II (maximálně do 5000 stop AMSL) - příkaz k ukončení nebo přerušení letové činnosti, která byla povolena v TMA Brno, vyžádá-li si to provozní situace - požadavek k předání letadel, kterým byla povolena činnost v TMA Brno na spojení s APP Brno, je-li to z provozních důvodů nutné - informace o letadlech prolétávajících částí TMA Brno, ve které byla letovému provozu z letiště Kyjov povolena činnost, pro potřeby poskytování informací o provozu letadlům, která má stanoviště AFIS aeroklubu na spojení

4 SLNS BRNO Spojení Provozní postupy
Letový provoz na letišti Kyjov, který bude prováděn od země do 3500 stop AMSL QNH LKTB lze provádět bez koordinace. Místní letový provoz letiště Kyjov, který bude prováděn nad 3500 stop AMSL QNH LKTB v TMA II Brno (maximálně do 5000 stop AMSL ) v prostoru horizontálně vymezeném kružnicí o poloměru 5 km LKKY lze provádět pouze na základě vydaného rámcového letového povolení od APP Brno. Jednotlivé lety (přelety na SZ) v prostoru TMA Brno lze provádět na základě vydaného letového povolení pro každý takovýto let od APP Brno. Spojení -Pro koordinaci letového provozu mezi APP Brno a stanovištěm AFIS na letišti Kyjov není zřízeno přímé telefonní spojení a je proto nutné používat veřejné telefonní sítě. -Všechna letadla vstupující do TMA Brno musí být vybavena pro obousměrné spojení s APP Brno nebo musí mít obousměrné spojení se stanovištěm AFIS na letišti Kyjov. -Dispečer AFIS na letišti Kyjov musí být v době, kdy je povoleno provádět lety v TMA Brno neustále k dispozici na telefonu.

5 SLNS BRNO Ztráta spojení:
-zjistí-li AFIS aeroklubu na letišti Kyjov, že došlo ke ztrátě obousměrného radiového spojení s letadly kterým byla povolena činnost v TMA Brno a která měl na spojení, pokusí se prostřednictvím jiné letecké nebo letadlové stanice (aeroklubu nebo civilního stanoviště ŘLP) předat letadlům příkaz k opuštění TMA Brno -zjistí-li velitel letadla, že došlo ke ztrátě obousměrného radiového spojení se stanovištěm AFIS na letišti Kyjov popř. s APP Brno, musí ihned opustit prostor TMA Brno a přistát na letišti Kyjov -dojde-li ke ztrátě obousměrného radiového spojení musí stanoviště AFIS na letišti Kyjov ihned o této skutečnosti uvědomit APP Brno. Závěrečná ustanovení Všichni řídící letového provozu APP Brno/TWR Tuřany a osoby, které organizují letový provoz nebo jsou pověřeny poskytováním letových provozních služeb na letišti Kyjov i posádky letadel, které se účastní místního letového provozu na letišti Kyjov, musí být s touto dohodou prokazatelně seznámeni a jsou povinni ji dodržovat.

6 SLNS BRNO VFR lety pod TMA LKTB,LKNA a LKPO
LKPO MTMA 1000ft-F125 LKTB TMA I 1000ft-F125 LKNA MTMA 1000ft-F125 Pozor na vertikální hranice těchto TMA! Často dochází k narušení u VFR letů! Pod TMA I LKTB nelétat výše jak 2500ft AMSL na QNH AD LKTB, pokud pilot žádá výše nutno kontaktovat TWR/APP LKTB a vyžádat si stoupání! V případě ostatních TMA kontaktovat TWR/APP LKPO , TWR/APP LKNA nebo BRNO RADAR!

7 SLNS BRNO TMA TMA VFR lety pod TMA I Brno část II F065 A050 A050 A030
A 030 je minimální ALT pro IFR A030 A030 C T R 1000ft AGL 1000ft AGL A025 A025 A 025 je maximální ALT pro VFR z důvodu spodní hranice TMA I a minimální IFR hladiny

8 SLNS BRNO Trajektorie letů IFR – přílety/odlety na/z RWY 10 BODAL HLV
ODNEM MIKOV

9 SLNS BRNO Trajektorie letů IFR – přílety/odlety na/z RWY 10 LKNA BEZ
BODAL HLV LKNA BEZ PROVOZU ODNEM MIKOV

10 SLNS BRNO Trajektorie letů IFR – přílety/odlety na/z RWY 10 LKNA
BODAL HLV LKNA PROVOZ ODNEM MIKOV

11 SLNS BRNO Trajektorie letů IFR – přílety/odlety na/z RWY 10 LKNA
BODAL HLV LKNA PROVOZ ODNEM MIKOV

12 SLNS BRNO Trajektorie letů IFR – přílety/odlety na/z RWY 28 BODAL HLV
ODNEM MIKOV

13 SLNS BRNO Trajektorie letů IFR – přílety/odlety na/z RWY 28 BODAL HLV
ODNEM MIKOV

14 SLNS BRNO Trajektorie letů IFR – přílety/odlety na/z RWY 28 BODAL HLV
ODNEM MIKOV

15 SLNS BRNO Trajektorie letů IFR – přílety/odlety na/z RWY 21C LKKU HLV
BNO KUN BOLMU MAVOR

16 SLNS BRNO Trajektorie letů IFR – přílety/odlety na/z RWY 21C LKKU HLV
BNO KUN BOLMU MAVOR

17 SLNS BRNO Trajektorie letů IFR – přílety/odlety na/z RWY 21C LKKU HLV
BNO KUN BOLMU MAVOR

18 SLNS BRNO Trajektorie letů IFR – přílety/odlety na/z LKTB a LKKU BODAL
HLV BNO KUN BOLMU ODNEM MAVOR MIKOV

19 SLNS BRNO Další tratě IFR letů v TMA Brno
Vojenské lety mezi LKNA a TRA 55 ve FL60 až FL120 – mohou být i za VFR

20 SLNS BRNO Další tratě IFR letů v TMA Brno HLV Klesání do LOWW na body
LEDVA do FL100 a MIKOV až do FL080 HLV

21 SLNS BRNO Další tratě IFR letů v TMA Brno HLV
Klesání do LZIB popř. LZPP na body ODNEM a MAVOR do FL100 až FL080 HLV

22 SLNS BRNO Další tratě IFR letů v TMA Brno Přílety/odlety do/z LKPO

23 SLNS BRNO Provoz soukromého L29 v CTR/TMA Brno

24 SLNS BRNO CO NÁS TRÁPÍ v CTA/TMA
Neukončování mezinárodních letů VFR a následné prověřování přistání ze strany ŘLP Ukončit mezinárodní let VFR za letu – dle AIP ČR lze pouze u letů v rámci Schengenu! Např. lety z Chorvatska nelze ukončit za letu!! Ponechávání přidělených SSR kódů po přistání na jiném AD a následném vzletu Špatná čitelnost vysílání ze strany kluzáků Lety mezi ATZ LKVY a LKKM v MTMA LKPO bez spojení se stanovištěm Přerov nebo Brno Piloti nehlásí polohu vzhledem k místopisu mapy ICAO 1: nebo zeměpisnému místu známému jak pro pilota tak pro řídícího Nežádoucí diskuse na kmitočtu, zvlášť pokud není něco povoleno nebo umožněno Nedodržování přidělených hladin nebo tratí tzn. proklesávání, prostoupávání, odklon od tratě

25 5 příletových /odletových
SLNS BRNO CTR Tuřany 5 vstupních/výstupních bodů 2 mezibody November 1 5 příletových /odletových tratí Echo 1 Whisky 1 Sierra 1 Zulu 1

26 SLNS BRNO CTR Tuřany Vstup/výstup do/z CTR mimo publikované body
je možný na základě povolení ATC!!! Pro přílety/odlety bez FPL dodržovat ustanovení viz.: AIP AD2-LKTB-14 až 17 Postupy pro VFR lety Pro místní činnost tzn. výcviky koordinovat výcvikové lety s provozovatelem letiště! Ne se službou ŘLP!

27 SLNS BRNO Pravidla a omezení místního letového provozu v LKTB
Letištní okruhy RWY 10 – pravé/levé, RWY 28 pravé/levé Výška letu po okruhu je 1800 ft AMSL (platí pro všechny letouny včetně SLZ a motorizovaných kluzáků) Poznámka: tato výška se týká VFR letů po okruhu za účelem výcviku, příletu / odletu a nenahrazuje výšky pro IFR postup přiblížení okruhem!! Pokud není službou ŘLP stanoveno jinak (např. za účelem zajištění rozstupu, vyhnutí se oblačnosti atd.), jsou velitelé letadel žádáni provádět lety po okruhu mimo zástavbu v okolí letiště - zejména městských částí Tuřany, Dvorska, Šlapanice, Slatina. Akrobatické lety Pro provádění akrobatických letů včetně nácviku vývrtek jsou stanoveny následující prostory: Prostor Blučina – střed prostoru 3km východně obce Blučina, mezi obcemi Blučina, Měnín , Moutnice a jižním okrajem CTR LKTB. Prostor Pozořice – střed prostoru 2km jihovýchodně obce Pozořice, mezi obcemi Pozořice, Viničné Šumice, Holubice a Tvarožná. Prostor Letiště Brno-Tuřany – nad letištěm Tuřany mimo přilehlou zástavbu. Minimální výška pro akrobatické lety (vývrtky) musí být v souladu s L2 doplněk O. Prostor činnosti určuje služba ŘLP na základě provozní situace v CTR/ TMA LKTB. Provádění akrobatických letů mimo výše uvedené prostory jen se souhlasem služby ŘLP.

28 SLNS BRNO TUŘANY GROUND
Potřeba zřídit GROUND vznikla na základě značného nárůstu provozu v CTR v posledních letech a neúměrného zatížení frq. TWR 119,60 v hlavní letové sezóně Provozní doba: Duben-Říjen od 07 UTC do 17 UTC TUŘANY GROUND frq: 125,425 Tuřany Ground schvaluje spouštění, přebírá údaje o letu, vydává letová povolení, schvaluje pojíždění na vzlet a po opuštění RWY, určuje stojánku (stání) Mimo provozní dobu kontaktovat TUŘANY VĚŽ frq: 119,60

29 SLNS BRNO Rozdělení odpovědnosti mezi TWR a GROUND
GROUND GROUND GROUND TWR TWR TWR TWR GROUND GROUND GROUND

30 SLNS BRNO CO NÁS TRÁPÍ v CTR Neznalost příletových/odletových
tratí VFR a jejich dodržování Častá záměna bodů ALFA a BRAVO Průlety okraji CTR bez spojení a s vypnutím SSR před hranici CTR Špatná frazeologie a tendence se „vykecávat“ na kmitočtu ATIS – pokud nerozumím nepotvrzovat

31 SLNS BRNO Díky za pozornost


Stáhnout ppt "SLNS BRNO Školení pilotů 2010 část 2. Jaroslav Vašík."

Podobné prezentace


Reklamy Google