Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vlastnosti pevných látek Opakování. 1)Látka složená z elementárních struktur, které se pravidelně opakují v celém objemu se nazývá a) polykrystalb) monokrystal.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vlastnosti pevných látek Opakování. 1)Látka složená z elementárních struktur, které se pravidelně opakují v celém objemu se nazývá a) polykrystalb) monokrystal."— Transkript prezentace:

1 Vlastnosti pevných látek Opakování

2 1)Látka složená z elementárních struktur, které se pravidelně opakují v celém objemu se nazývá a) polykrystalb) monokrystal c) polymerd) amorfní látka

3 2) Látka, která se skládá z nepravidelně uspořádaných zrn, jejichž vlastní struktura je pravidelná, se nazývá a) polykrystalb) monokrystal c) polymerd) amorfní látka

4 3) Látka, která se skládá z nepravidelně rozložených částic (atomů) se nazývá a) polykrystalb) monokrystal c) valenční krystald) amorfní látka

5 4) Kuchyňská sůl má strukturu, podle které ji řadíme mezi a) polykrystalyb) monokrystaly c) polymeryd) amorfní látky

6 5) Polymery patří do skupiny a) polykrystalůb) monokrystalů c) izotropních látek d) amorfních látek

7 6) Kaučuk řadíme mezi a) polykrystalyb) monokrystaly c) polymeryd) amorfní látky

8 7) Na obrázku je a) prostá elementární buňka b) plošně centrovaná elementární buňka c) prostorově centrovaná elementární buňka d) lineárně centrovaná elementární buňka

9 8) Na obrázku je a) prostá elementární buňka b) plošně centrovaná elementární buňka c) prostorově centrovaná elementární buňka d) lineárně centrovaná elementární buňka

10 9) Na obrázku je a) prostá elementární buňka b) plošně centrovaná elementární buňka c) prostorově centrovaná elementární buňka d) lineárně centrovaná elementární buňka

11 10) Na obrázku je znázorněna bodová porucha, kterou nazýváme a) vakance b) příměs c) intersticiální poloha částice d) hranová dislokace

12 11) Na obrázku je znázorněna bodová porucha, kterou nazýváme a) vakance b) příměs c) intersticiální poloha částice d) plošná dislokace

13 12) Frenkelova porucha je příkladem a) vakance b) příměsi c) intersticiální polohy částice d) plošné dislokace

14 13) Schottkyho porucha je příkladem a) vakance b) příměsi c) intersticiální polohy částice d) plošné dislokace

15 14) Pokud se částice uvolní z vazby a přesune se na povrch krystalu, jde o tzv. a) intersticiální polohu částice b) Frenkelovu poruchu c) Schottkyho poruchu d) valenční poruchu

16 15) Na obrázku je znázorněna bodová porucha, kterou nazýváme a) vakance b) příměs c) intersticiální poloha částice d) Schotkyho porucha

17 16) Na obrázku je znázorněna a) šroubová dislokace b) hranová dislokace c) Frenkelova porucha d) Schotkyho porucha

18 17) Na obrázku je znázorněna a) šroubová dislokace b) hranová dislokace c) Frenkelova porucha d) Schotkyho porucha

19 18) Zobrazená krystalická soustava je a) jednoklonná b) čtverečná c) kosočtverečná d) krychlová

20 19) Zobrazená krystalická soustava je a) jednoklonná b) čtverečná c) kosočtverečná d) trojklonná

21 20) Zobrazená krystalická soustava je a) jednoklonná b) čtverečná c) kosočtverečná d) krychlová

22 21) Zobrazená krystalická soustava je a) jednoklonná b) šesterečná c) kosočtverečná d) klencová

23 22) Zobrazená krystalická soustava je a) čtverečná b) šesterečná c) kosočtverečná d) klencová

24 23) Zobrazená krystalická soustava je a) čtverečná b) šesterečná c) kosočtverečná d) klencová

25 24) Zobrazená krystalická soustava je a) čtverečná b) krychlová c) kosočtverečná d) klencová

26 25) Iontová vazba je způsobena a) interakcí atomů se společnými valenčními elektrony b) interakcí opačně nabitých iontů c) interakcí iontů prostřednictvím elektronového plynu d) silami vzniklými v důsledku dipólového momentu

27 26) Kovalentní vazba je způsobena a) interakcí atomů se společnými valenčními elektrony b) interakcí opačně nabitých iontů c) interakcí iontů prostřednictvím elektronového plynu d) silami vzniklými v důsledku dipólového momentu

28 27) Kovová vazba je způsobena a) interakcí atomů se společnými valenčními elektrony b) interakcí opačně nabitých iontů c) interakcí iontů prostřednictvím elektronového plynu d) silami vzniklými v důsledku dipólového momentu

29 28) Van der Waalsova vazba je způsobena a) interakcí atomů se společnými valenčními elektrony b) interakcí opačně nabitých iontů c) interakcí iontů prostřednictvím elektronového plynu d) silami vzniklými v důsledku dipólového momentu

30 29) Vodíková vazba je způsobena a) interakcí atomů se společnými valenčními elektrony b) interakcí opačně nabitých iontů vzniklých předáním elektronu vodíku dalšímu atomu c) interakcí iontů prostřednictvím elektronového plynu d) silami vzniklými v důsledku dipólového momentu

31 30) Molekulová vazba je způsobena a) interakcí atomů se společnými valenčními elektrony b) interakcí opačně nabitých iontů vzniklých předáním elektronu vodíku dalšímu atomu c) interakcí iontů prostřednictvím elektronového plynu d) silami vzniklými v důsledku dipólového momentu

32 31) Příkladem látky s klencovou krystalickou mřížkou je a) rutil b) kaolinit c) grafit d) křemen

33 32) Příkladem látky s kubickou krystalickou mřížkou je a) kamenná sůl b) kalcit c) grafit d) křemen

34 33) Příkladem látky s jednoklonnou krystalickou mřížkou je a) pyrit b) kalcit c) grafit d) sádrovec

35 34) Příkladem látky s trojklonnou krystalickou mřížkou je a) síra b) kalcit c) modrá skalice d) sádrovec

36 35) Příkladem látky s kosočtverečnou krystalickou mřížkou je a) síra b) rutil c) modrá skalice d) sádrovec

37 36) Příkladem látky s čtverečnou krystalickou mřížkou je a) síra b) rutil c) modrá skalice d) sádrovec

38 37) Příkladem látky s šesterečnou krystalickou mřížkou je a) síra b) rutil c) grafit d) sádrovec

39 38) Určete, která vlastnost není charakteristická pro látky s iontovou vazbou: a) tvrdost b) tažnost c) vysoká teplota tání d) křehkost

40 39) Určete, která vlastnost není charakteristická pro látky s kovalentní vazbou: a) tvrdost b) nevodivost c) nerozpustnost d) dobrá vodivost

41 40) Určete, která vlastnost není charakteristická pro látky s kovovou vazbou: a) malá tvrdost b) nevodivost c) kujnost d) dobrá vodivost

42 41) Určete, která vlastnost není charakteristická pro látky s molekulovou vazbou: a) tvrdost b) měkkost c) křehkost d) nízká teplota tání

43 Správná řešení

44 1)Látka složená z elementárních struktur, které se pravidelně opakují v celém objemu se nazývá a) polykrystalb) monokrystal c) polymerd) amorfní látka

45 2) Látka, která se skládá z nepravidelně uspořádaných zrn, jejichž vlastní struktura je pravidelná, se nazývá a) polykrystalb) monokrystal c) polymerd) amorfní látka

46 3) Látka, která se skládá z nepravidelně rozložených částic (atomů) se nazývá a) polykrystalb) monokrystal c) valenční krystald) amorfní látka

47 4) Kuchyňská sůl má strukturu, podle které ji řadíme mezi a) polykrystalyb) monokrystaly c) polymeryd) amorfní látky

48 5) Polymery patří do skupiny a) polykrystalůb) monokrystalů c) amorfních látek d) izotropních látek

49 6) Kaučuk řadíme mezi a) polykrystalyb) monokrystaly c) polymeryd) amorfní látky

50 7) Na obrázku je a) prostá elementární buňka b) plošně centrovaná elementární buňka c) prostorově centrovaná elementární buňka d) lineárně centrovaná elementární buňka

51 8) Na obrázku je a) prostá elementární buňka b) plošně centrovaná elementární buňka c) prostorově centrovaná elementární buňka d) lineárně centrovaná elementární buňka

52 9) Na obrázku je a) prostá elementární buňka b) plošně centrovaná elementární buňka c) prostorově centrovaná elementární buňka d) lineárně centrovaná elementární buňka

53 10) Na obrázku je znázorněna bodová porucha, kterou nazýváme a) vakance b) příměs c) intersticiální poloha částice d) hranová dislokace

54 11) Na obrázku je znázorněna bodová porucha, kterou nazýváme a) vakance b) příměs c) intersticiální poloha částice d) plošná dislokace

55 12) Frenkelova porucha je příkladem a) vakance b) příměsi c) intersticiální polohy částice d) plošné dislokace

56 13) Schottkyho porucha je příkladem a) vakance b) příměsi c) intersticiální polohy částice d) plošné dislokace

57 14) Pokud se částice uvolní z vazby a přesune se na povrch krystalu, jde o tzv. a) intersticiální polohu částice b) Frenkelovu poruchu c) Schottkyho poruchu d) valenční poruchu

58 15) Na obrázku je znázorněna bodová porucha, kterou nazýváme a) vakance b) příměs c) intersticiální poloha částice d) Schottkyho porucha

59 16) Na obrázku je znázorněna a) šroubová dislokace b) hranová dislokace c) Frenkelova porucha d) Schottkyho porucha

60 17) Na obrázku je znázorněna a) šroubová dislokace b) hranová dislokace c) Frenkelova porucha d) Schottkyho porucha

61 18) Zobrazená krystalická soustava je a) jednoklonná b) čtverečná c) kosočtverečná d) krychlová

62 19) Zobrazená krystalická soustava je a) jednoklonná b) čtverečná c) kosočtverečná d) trojklonná

63 20) Zobrazená krystalická soustava je a) jednoklonná b) čtverečná c) kosočtverečná d) krychlová

64 21) Zobrazená krystalická soustava je a) jednoklonná b) šesterečná c) kosočtverečná d) klencová

65 22) Zobrazená krystalická soustava je a) čtverečná b) šesterečná c) kosočtverečná d) klencová

66 23) Zobrazená krystalická soustava je a) čtverečná b) šesterečná c) kosočtverečná d) klencová

67 24) Zobrazená krystalická soustava je a) čtverečná b) krychlová c) kosočtverečná d) klencová

68 25) Iontová vazba je způsobena a) interakcí atomů se společnými valenčními elektrony b) interakcí opačně nabitých iontů c) interakcí iontů prostřednictvím elektronového plynu d) silami vzniklými v důsledku dipólového momentu

69 26) Kovalentní vazba je způsobena a) interakcí atomů se společnými valenčními elektrony b) interakcí opačně nabitých iontů c) interakcí iontů prostřednictvím elektronového plynu d) silami vzniklými v důsledku dipólového momentu

70 27) Kovová vazba je způsobena a) interakcí atomů se společnými valenčními elektrony b) interakcí opačně nabitých iontů c) interakcí iontů prostřednictvím elektronového plynu d) silami vzniklými v důsledku dipólového momentu

71 28) Van der Waalsova vazba je způsobena a) interakcí atomů se společnými valenčními elektrony b) interakcí opačně nabitých iontů c) interakcí iontů prostřednictvím elektronového plynu d) silami vzniklými v důsledku dipólového momentu

72 29) Vodíková vazba je způsobena a) interakcí atomů se společnými valenčními elektrony b) interakcí opačně nabitých iontů vzniklých předáním elektronu vodíku dalšímu atomu c) interakcí iontů prostřednictvím elektronového plynu d) silami vzniklými v důsledku dipólového momentu

73 30) Molekulová vazba je způsobena a) interakcí atomů se společnými valenčními elektrony b) interakcí opačně nabitých iontů vzniklých předáním elektronu vodíku dalšímu atomu c) interakcí iontů prostřednictvím elektronového plynu d) silami vzniklými v důsledku dipólového momentu

74 31) Příkladem látky s klencovou krystalickou mřížkou je a) rutil b) kaolinit c) grafit d) křemen

75 32) Příkladem látky s kubickou krystalickou mřížkou je a) kamenná sůl b) kalcit c) grafit d) křemen

76 33) Příkladem látky s jednoklonnou krystalickou mřížkou je a) pyrit b) kalcit c) grafit d) sádrovec

77 34) Příkladem látky s trojklonnou krystalickou mřížkou je a) síra b) kalcit c) modrá skalice d) sádrovec

78 35) Příkladem látky s kosočtverečnou krystalickou mřížkou je a) síra b) rutil c) modrá skalice d) sádrovec

79 36) Příkladem látky s čtverečnou krystalickou mřížkou je a) síra b) rutil c) modrá skalice d) sádrovec

80 37) Příkladem látky s šesterečnou krystalickou mřížkou je a) síra b) rutil c) grafit d) sádrovec

81 38) Určete, která vlastnost není charakteristická pro látky s iontovou vazbou: a) tvrdost b) tažnost c) vysoká teplota tání d) křehkost

82 39) Určete, která vlastnost není charakteristická pro látky s kovalentní vazbou: a) tvrdost b) nevodivost c) nerozpustnost d) dobrá vodivost

83 40) Určete, která vlastnost není charakteristická pro látky s kovovou vazbou: a) malá tvrdost b) nevodivost c) kujnost d) dobrá vodivost

84 41) Určete, která vlastnost není charakteristická pro látky s molekulovou vazbou: a) tvrdost b) měkkost c) křehkost d) nízká teplota tání


Stáhnout ppt "Vlastnosti pevných látek Opakování. 1)Látka složená z elementárních struktur, které se pravidelně opakují v celém objemu se nazývá a) polykrystalb) monokrystal."

Podobné prezentace


Reklamy Google