Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

IDEÁLNÍ KRYSTALOVÁ MŘÍŽKA. Polohu částic, z nichž se skládá krystal, je vhodné udávat vzhledem k trojrozměrné soustavě rovnoběžek, jež rozděluje prostor.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "IDEÁLNÍ KRYSTALOVÁ MŘÍŽKA. Polohu částic, z nichž se skládá krystal, je vhodné udávat vzhledem k trojrozměrné soustavě rovnoběžek, jež rozděluje prostor."— Transkript prezentace:

1 IDEÁLNÍ KRYSTALOVÁ MŘÍŽKA

2 Polohu částic, z nichž se skládá krystal, je vhodné udávat vzhledem k trojrozměrné soustavě rovnoběžek, jež rozděluje prostor na shodné rovnoběžnostěny. Geometrický popis uspořádání částic v krystalu Mezi nejjednodušší patří rovoběžnostěny pravoúhlé, z nichž nejjednodušší je krychle.

3 Základní buňka je základní útvar (rovnoběžnostěn) obsazený určitým způsobem částicemi. Geometrický popis uspořádání částic v krystalu Základní (elementární) buňka

4 Ideální krystalová mřížka je soustava pravidelně rozlože- ných částic pevné látky v prostoru, utvořená z velkého počtu základních buněk. Geometrický popis uspořádání částic v krystalu Ideální krystalová mřížka

5 Ideální krystalová mřížka vznikne posouváním základní buňky podél jejích prodloužených hran. Geometrický popis uspořádání částic v krystalu Ideální krystalová mřížka

6 Druhy krystalových mřížek se od sebe odlišují tvarem buněk, jejich rozměry, polohami částic apod. Elementární buňkou je rovnoběžnostěn, který je charakterizován dálkami hran a, b, c a úhly , , . Tyto parametry určují vlastnosti příslušné krystalické látky.

7 Druhy krystalových mřížek se od sebe odlišují tvarem buněk, jejich rozměry, polohami částic apod. Podle parametrů elementární buňky rozlišujeme krystalové soustavy: 1. Trojklonná soustava, 2. Jednoklonná soustava, 3. Kosočtverečná soustava, 4. Klencová soustava, 5. Čtverečná soustava, 6. Šesterečná soustava, 7. Krychlová soustava.

8 1. Trojklonná (triklinická) a  b  c  a,        2. Jednoklonná (monoklinická) a  b  c  a,  = 90°       3. Kosočtverečná (ortorombická) a  b  c  a,  =  =  = 90° 4. Klencová (trigonální rombická) a = b = c,  =  =   90° 5. Čtverečná (tetragonální) a = b  c,  =  =  =90° 6. Šesterečná (hexagonální) a = b  c,  =  = 90°,  = 120° 7. Krychlová (kubická) a = b = c,  =  =  = 90°

9 Krychlová (kubická) soustava Základní buňka má tvar krychle. Mřížková konstanta a - udává délku hrany krychle. a Po = 0,334 nm a Al = 0,405 nm a Fe = 0,287 nm

10 Krychlová (kubická) soustava Základní buňka: - primitivní (prostá), Primitivní buňka má částice ve vrcholech krychle. V přírodě se toto rozložení vyskytuje vyjímečně.

11 Krychlová (kubická) soustava Základní buňka: - primitivní (prostá), - plošně centrovaná, Plošně centrovaná buňka má částice umístěné ve vrcho- lech krychle a ve středech jejích stěn. Kovy Al, Ni, Cu, Ag, Au …

12 Krychlová (kubická) soustava Základní buňka: - primitivní (prostá), - plošně centrovaná, - prostorově centrovaná. Prostorově centrovaná buňka má částice umístěné ve vrcholech krychle a v jejím středu. Kovy Fe , Li, Na, Cr, W...

13 Hustota látky je dána podílem hmotnosti tělesa a jeho objemu. Částice ve vrcholu krychle patří 8 elementárním buňkám. Částice ve středu stěny krychle patří 2 elementárním buňkám. Částice ve středu krychle patří 1 elementární buňce.

14 Hustota látky Krychlová prostá soustava Z částice ve vrcholu krychle na objem jedné elementární buňky připadá 1/8. Na objem elementární buňky připadá 1 atom.

15 Hustota látky Krychlová prostorově centrovaná soustava Z částice ve vrcholu krychle na objem jedné elementární buňky připadá 1/8 a jedna částice je v její středu. Na objem elementární buňky připadají 2 atomy.

16 Hustota látky Krychlová plošně centrovaná soustava Z částice ve vrcholu krychle na objem jedné elementární buňky připadá 1/8 a z částice ve stěně krychle 1/2. Na objem elementární buňky připadají 4 atomy.

17 Krystalické pevné látky jsou charakterizovány: a) přibližně pravidelným rozložením nejbližších částic kolem vybrané částice, b) pravidelným rozložením nejbližších částic kolem vybrané částice, c) pravidelným uspořádáním částic, z nichž se skládají, d) nepravidelným uspořádáním částic, z nichž se skládají. Test 1

18 2 Uvnitř monokrystalu jsou částice uspořádané tak, že: a) částice nejbližší k vybrané částici jsou kolem ní uspořádané pravidelně, b) se skládají z velkého počtu krystalků, c) určité rozložení částic se periodicky opakuje v celém krystalu, d) jsou nepravidelně uspořádány.

19 Základní nebo elementární buňka je: a) základní útvar obsazený částicemi určitým způsobem, b) atom, z něhož je daná látka vytvořena, c) oblast, v níž se nacházejí atomy, d) vždy krychle s objemem V = a 3. Test 3

20 Na objem elementární buňky krychlové soustavy plošně centrované připadají: a) dva atomy, b) jeden atom, c) čtyři atomy, d) osm atomů. Test 4

21 5 Na objem elementární buňky krychlové soustavy prostorově centrované připadají: a) dva atomy, b) jeden atom, c) čtyři atomy, d) osm atomů.

22 Test 6 Na objem elementární buňky krychlové soustavy prosté připadají: a) dva atomy, b) jeden atom, c) čtyři atomy, d) osm atomů.


Stáhnout ppt "IDEÁLNÍ KRYSTALOVÁ MŘÍŽKA. Polohu částic, z nichž se skládá krystal, je vhodné udávat vzhledem k trojrozměrné soustavě rovnoběžek, jež rozděluje prostor."

Podobné prezentace


Reklamy Google