Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Z MĚNY SKUPENSTVÍ Mgr. Kamil Kučera. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Materiál je určen pro bezplatné používání pro.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Z MĚNY SKUPENSTVÍ Mgr. Kamil Kučera. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Materiál je určen pro bezplatné používání pro."— Transkript prezentace:

1 Z MĚNY SKUPENSTVÍ Mgr. Kamil Kučera

2 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. ANOTACE 1.Kód EVM: K_INOVACE_1.FY.17 2.Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.28/01.0050 3.Vytvořeno: duben 2013 4.Ročník: 2. ročník – čtyřleté gymnázium, 6. ročník – osmileté gymnázium (RVP-G), 5.Anotace: Vzdělávací oblastČlověk a příroda Vzdělávací oborFyzika Tematický okruhZměny skupenství látek Materiál slouží k zopakování žáků se změnami skupenství.. Obrazový materiál je vhodný pro popis a srovnání změn skupenství. Učivo je kontrolováno pomocí přiložených otázek. Materiál se využije v průběhu hodiny. Pomůcky: interaktivní tabule.

3 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Změna skupenství Skupenství je stav látky, který se projevuje určitými vlastnostmi. Změna skupenství je fyzikální děj, při němž se skupenství látky mění.

4 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Tání - přeměna pevné látky na kapalinu - při tání dodáváme soustavě teplo -u krystalických látek je teplota tání t t charakteristická pro danou látku, závisí na vnějším tlaku -skupenské teplo tání L t = teplo, které přijme pevné těleso zahřáté na teplotu tání, aby se změnilo na kapalinu téže teploty -měrné skupenské teplo tání l t = charakteristika látky, čím je větší, tím látka pomaleji taje -u látek amorfních neexistuje teplota tání, tyto látky postupně měknou a mění se na kapalinu (např. hořící svíčka - vosk)

5 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Tuhnutí - opačný proces k tání - při tuhnutí se teplo uvolňuje do okolí soustavy -u krystalických látek je určitá teplota tuhnutí t t -u látek amorfních probíhá v určitém teplotním intervalu -při tuhnutí polykrystalických látek začnou při teplotě tuhnutí vznikat krystalizační jádra - k těmto jádrům se přidávají další částice a vytvářejí zrna -u monokrystalů vznikne jeden zárodek, ke kterému se připojují ostatní částice

6 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Tání a tuhnutí -většina látek při tání svůj objem zvětšuje a při tuhnutí zmenšuje (kovy) -teplota tání těchto látek se zvětšuje s rostoucím vnějším tlakem -některé látky naopak při tání svůj objem zmenšují a při tuhnutí zvětšují (led,germanium, některé slitiny kovů) -u těchto látek se při zvětšení vnějšího tlaku teplota tání naopak sníží [1]

7 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Sublimace - přeměna pevné látky na plyn - probíhá u látek jako je jód, kafr, led, sníh, pevné vonné látky a zapáchající látky - dodáváme teplo - skupenské teplo sublimace L s = teplo, které musíme tělesu dodat, aby se změnilo na plyn stejné hmotnosti -měrné skupenské teplo sublimace l s = charakteristika látky (čím je větší, tím látka pomaleji taje) Po určité době při konkrétní teplotě v uzavřené nádobě dochází k rovnováze mezi plynným a pevným skupenstvím => tlak páry se nemění, objem pevné látky ani plynu se nemění.

8 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Desublimace - opačný děj k sublimaci - přeměna plynu na pevnou látku - při desublimaci se teplo uvolňuje V přírodě se s desublimací často setkáváme: např. v atmosféře vznik sněhových, kroupových mraků, jinovatka, omrzliny na oknech,… [2][2] [3][3]

9 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Vypařování - přeměna kapaliny na plyn - probíhá z povrchu kapaliny za každé teploty, při které kapalina existuje - různé kapaliny se vypařují za stejných podmínek různě rychle (líh, voda, rtuť) Rychlost vypařování se zvýší: 1.zvýšením teploty 2.prouděním vzduchu nad povrchem kapaliny 3.zvětšením obsahu povrchu kapaliny Při vypařování dodáváme teplo - skupenské teplo vypařování L v = teplo, které přijme kapalina, aby se změnila na páru téže teploty - závisí na druhu kapaliny a její hmotnosti.

10 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Kapalnění (kondenzace) - opačný děj k vypařování - při této změně se teplo uvolňuje -pára kapalní v důsledku snížení teploty nebo zmenšení objemu (tlakové kyslíkové lahve, mraky v atmosféře, mlha, rosa) -nastává na povrchu kapaliny, pevné látky nebo ve volném prostoru -vytváření kapek usnadňují zrnka prachu, kouře nebo elektricky nabité částice

11 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Var kapaliny -speciální případ vypařování, kdy se kapalina vypařuje z celého objemu (nejen z povrchu) -probíhá při teplotě varu t v (závisí na vnějším tlaku) -zvýšením vnějšího tlaku se teplota varu zvyšuje (tlakové hrnce) - snížením tlaku se snižuje (výroba sirupu, sušeného mléka, krystalového cukru) [4][4]

12 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Fázový diagram diagram, znázorňující rovnovážný stav látky při zvolené teplotě a tlaku [5][5]

13 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Trocha opakování 1.Jmenujte skupenství látky a jejich základní vlastnosti. 2.Popište jednotlivé změny skupenství. 3.V čem se liší vypařování od jiných přeměn skupenství? 4.Vysvětlete var kapaliny. 5.Nakreslete a popište fázový diagram. 6.Porovnejte tání a sublimaci.

14 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Zdroje a použitá literatura [ 1] RASBAK. Wikipedia.cz [online]. [cit. 22.3.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:IJspegels.jpg [2] FIR0002. Wikipedia.cz [online]. [cit. 22.3.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Frost_on_ground.jpg [3] WILSON44691. Wikipedia.cz [online]. [cit. 22.3.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:WindowFrost121609.jpg [4] USER:MARKUS SCHWEISS. Wikipedia.cz [online]. [cit. 22.3.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kochendes_wasser02.jpg [5] PAJS. Wikipedia.cz [online]. [cit. 22.3.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Fazovy_diagram_priklad.svg SVOBODA, Emanuel a kol. Přehled středoškolské fyziky. Praha: SPN, 1990, ISBN 80-04-22435-0


Stáhnout ppt "Z MĚNY SKUPENSTVÍ Mgr. Kamil Kučera. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Materiál je určen pro bezplatné používání pro."

Podobné prezentace


Reklamy Google