Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.1007 AutorIng. Helena Jagošová Název šablonyIII/2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.1007 AutorIng. Helena Jagošová Název šablonyIII/2."— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.1007 AutorIng. Helena Jagošová Název šablonyIII/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMuSoustružení tvarových ploch Stupeň a typ vzdělávání Střední vzdělávání s výučním listem, 3. ročník Střední vzdělávání s maturitou, 2. ročník Vzdělávací oblastTechnologie Vzdělávací obor23 – 51 – H/01, 23-45-L/001 Tematický okruhTechnologie obrábění Druh učebního materiáluVýukový materiál Cílová skupinaŽák, 2 a 3. ročník Anotace Žáci se v jednohodinovém bloku naučí technologii soustružení tvarových ploch za použití správných nástrojů, strojů a řezných podmínek a poznají, jak a čím zkontrolovat správnost vyrobené plochy. Vybavení, pomůcky- Klíčová slova Soustružení, nástroje, stroje, řezné podmínky, technologie obrábění tvarové plochy, kontrola vyrobené plochy, měřidla. Datum14. 8. 2013 SOUSTRUŽENÍ TVAROVÝCH PLOCH

2 1 definice technologie 2-7 technologické postupy 8 nástroje 9 stroje a řezné podmínky 10 upínání nástrojů a polotovarů 11 kontrola - měřidla, postup 12 úkoly k opakování

3 SOUSTRUŽENÍ TVAROVÝCH PLOCH 1 definice plochy Jedná se o povrchy jejichž složitý tvar může být tvořený přímkami, kružnicemi nebo obecnými křivkami.

4 SOUSTRUŽENÍ TVAROVÝCH PLOCH 2 technologické postupy 1.SDRUŽENÝMI POSUVY 2.TVAROVÝMI NOŽI 3.KOPÍROVÁNÍM A) MECHANICKÝM B) HYDRAULICKÝM 4. POMOCÍ NC A CNC STROJŮ Volba technologického postupu soustružení závisí zejména na délce tvarové plochy, její požadované přesnosti a na počtu vyráběných součástí.

5 SOUSTRUŽENÍ TVAROVÝCH PLOCH 3 technologické postupy SOUSTRUŽENÍ TVAROVÝCH PLOCH PŘI SDRUŽENÉM POSUVU PODÉLNÝCH A PŘÍČNÝCH SANÍ Tento způsob se používá pouze při kusové výrobě, kdy by výroba speciálního tvarového nože byla drahá nebo pro součástí, u kterých nejsou kladeny vysoké požadavky na přesnost provedení. Kvalita výrobků závisí na manuální zručnosti pracovníka. Podstatou technologie je, že jeden z posuvů suportu, podélný nebo příčný, je stojní a druhý je ruční, spolu pak vytvoří sdružený. Příklad č. 1 : má se soustružit táhlá křivá plocha Postup : nejdříve se ubíracím ohnutým nožem vysoustruží přibližný tvar, který má stupňovitý povrch, nerovnosti se pak vyhladí sdruženým posuvem hladícím nožem. Správnost tvaru se kontroluje šablonou. Příklad č. 2 má se soustružit rukojeť Postup : nejdříve se osoustruží postupně válcové plochy odpovídající ø křivek rukojeti, takto vzniklý nerovný povrch se osoustruží sdruženým posuvem hladícího nože. Dlouhé tvarové plochy lze soustružit buď strojním podélným posuvem s ručním příčným posuvem nebo naopak se strojním příčným posuvem a ručním podélným posuvem. http://www.youtube.com/watch?v=F15Za7ZBOQo

6 SOUSTRUŽENÍ TVAROVÝCH PLOCH 5 technologické postupy TVAROVÝMI NOŽI Hlavní ostří soustružnického nože má zrcadlový tvar ke tvaru, který se má soustružit k vyrobení tohoto tvaru dojde pouze přisunutím nože k obrobku Druhy tvarových nožů : 1) KOVANÉ Řezná část je kovaná a),b) z NO a přivařená na držák z KO (11 700) nebo je na držák vsazena břitová destička z RO c). Upínají se jako normální do nožové hlavy, do osy soustružení, dají se brousit jen několikrát na čele a proto je jejich životnost krátká 2) VSAZENÉ Jsou to vyměnitelné břity RO nebo SK. a)hranolové prizmatické – upínají se v rybinovitém vedení držáku a jsou v něm výškově stavitelné b) ploché – upínají se v držáku šroubem 3) KOTOUČOVÉ Kotouč, kterého ostří je vyfrézované do tvaru zářezu v kotouči, je upnutý bokem k držáku pomocí šroubu, jejich ostří se nastavuje pod osu soustružení., mají velkou životnost, protože brousí na čele až do malého zbytku kotouče. http://www.youtube.com/watch?v=RO1jWBrhtlI

7 SOUSTRUŽENÍ TVAROVÝCH PLOCH 6 technologické postupy KOPÍROVÁNÍM 1)Princip mechanického kopírování – z činnosti vyřadíme příčný pohybový šroub. Dotyk palce snímá tvar šablony, přičemž tento palec je mechanicky přitlačován k povrchu šablony pružinou. Palec je propojen s příčnými saněmi a i s nástrojem umístěným v nožové hlavě. Tím se pohyb palce přenáší na nůž, který pak vykonává požadovanou křivku. 2) Princip hydraulického kopírování hydraulický kopírovací suport se upevňuje na zadní část příčných saní. V prostoru systému je stálý přívod tlakového oleje. Pohyb palce po šabloně se přes pákový mechanizmus přenáší na píst (šoupátko) rozdělovače, to přesouvá tlakový olej před nebo za píst hydraulického válce spojeného se soustružnickým nožem, který se tedy pohybuje po obrobku stejně jako palec po šabloně a soustruží stejný tvar. Tento způsob lze použít i pro výrobu jiných tvarových ploch http://www.youtube.com/watch?v=B5v6PHfQbng http://www.youtube.com/wat ch?v=kR-dbUTMNuU

8 SOUSTRUŽENÍ TVAROVÝCH PLOCH 7 technologické postupy a nástroje POMOCÍ NC A CNC STROJŮ Tvar tvarových ploch je u číslicově řízených strojů dán programem. Tento způsob je nejekonomičtější v malosériové a středně sériové výrobě. Umožňuje vyrábět složité tvary s velmi vysokou přesností a produktivitou. Při soustružení složitých výrobků se v dnešní době uplatňují CAD/CAM systémy. ​Nástroje používané pro tvarové obrábění jsou vystaveny mnoha změnám v zatížení a v hloubce řezu v důsledku změn směru obrábění a průměru. Jednou z nejdůležitějších vlastností nástroje pro tvarové obrábění je přístupnost, vlastnost, kterou mohou nabídnout VBD s úhlem hrotu 35° a 55°. http://www.youtube.com/watch?v=KJTMaY2tUvs&list=PL6C47F932E529F0AChttp://www.youtube.com/watch?v=KJTMaY2tUvs&list=PL6C47F932E529F0AC 0,29min http://www.youtube.com/watch?v=tEzBwcxiJs4&list=PL9C367A817AC6F6C5 http://www.youtube.com/watch?v=albBeLE79vI&list=PL6C47F932E529F0AC http://www.youtube.com/watch?v=z3xhmQuys4o

9 8 Nástroje pro sdružené posuvy a kopírování SOUSTRUŽENÍ TVAROVÝCH PLOCH VBD Rychlořezná ocel

10 SOUSTRUŽENÍ TVAROVÝCH PLOCH 9 Stroje a řezné podmínky CNC univerzální hrotový Volba řezných podmínek Posuv: Měl by být ruční, rovnoměrný a plynulý. s = 0,05 mm x ot -1 (při šířce nože 20 mm) nebo s = 0,03 mm x ot -1 (při šířce nože nad 20 mm). Čím menší průměr obrobku tím menší posuv. Řezná rychlost: 5 – 15 m /min. Čím delší je zabírající část hrany, tím se volí menší řezná rychlost. Úhel čela 0°. Úhel hřbetu je stejný jako jiné soustružnické nože.

11 SOUSTRUŽENÍ TVAROVÝCH PLOCH 10 Upínání nástrojů a polotovaru VBD do nosiče Polotovar do sklíčidla Nůž z RO do nožové hlavy kolmo k ose obrábění

12 11 Kontrola – měřidla SOUSTRUŽENÍ TVAROVÝCH PLOCH průměr Válcovitost Drsnost povrchu etalony nebo drsnoměrem Druh měřidla volíme podle předepsané přesnosti rozměrů a složitosti tvaru. Složité tvary

13 SOUSTRUŽENÍ TVAROVÝCH PLOCH 12 úkoly k opakování 1)Nakreslete, popište a definujte co je tvarová plocha 2)Vyjmenujte technologie soustružení tvarových ploch a vysvětlete kdy se, která používá 3)Jednotlivé technologie popište – podstatu, nástroje, stroje, přípravky, postup, řezné podmínky 4)Popište co, čím a jak se kontroluje vyrobená plocha

14 ZDROJE A PRAMENY Soustružnické nože s VBD: obr [online]. [cit. 2014_08_14]. Dostupné z: http://www.sandvik.coromant.com/sitecollectiondocuments/downloads/global/catalogues/cs- cz/corokey_2010.pdf Univerzální hrotový soustruh: obr. [online]. [cit. 2013-08-14]. Dostupné z: http://www.horakkovo.cz/strojovy_park.html Univerzální sklíčidlo [online]. [cit. 2013-08-14]. Dostupné z: http://www.techno- mat.cz/data/katedry/kom/KOM_PKY_PR_12_CZE_Dvorackova_Soustruznicke_a_brousici_pripra vky.pdf Soustruh CNC: obr. [online]. [cit. 2013-08-14]. Dostupné z:http://www.bow.cz/produkt/3514330-cnc-soustruh-opti-l44 Stranový nůž: obr. [online]. [cit. 2013-08-14]. Dostupné z: http://www.verko.cz/soustruznicky- nuz-stranovy-pravy-din4980-9584/ Hladící nůž: obr. [online]. [cit. 2013-08-14]. Dostupné z: http://www.kovoobrabeci- nastroje.cz/katalog/soustruzeni-6/soustr.-noze-hss-226/hladici-289/soustruznicke-noze-hladici- 223532-290/ Kontrola tvaru 3D sondou: obr [online]. [cit. 2014_08_14]. Dostupné z: https://portal.zcu.cz/portal/prohlizeni.html Kontrola tvaru : obr [online]. [cit. 2014_08_14]. Dostupné z: http://www.quido.cz/mereni/tvary.htm Kontrola tvaru : obr [online]. [cit. 2014_08_14]. Dostupné z: http://www.ekotec.de/Firma/messtechnik/messtechnik_profilprojektor.html


Stáhnout ppt "Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.1007 AutorIng. Helena Jagošová Název šablonyIII/2."

Podobné prezentace


Reklamy Google